NOTE (EN):

This documentation has been prepared solely for rescue workers, who have undergone a special training in the field of technical assistance in the even of traffic accidents and related scope of activities. Specifications and special equipment of ŠKODA vehicles as well as the vehicle offer of ŠKODA AUTO a.s. are constantly subject to any changes. Therefore, ŠKODA AUTO a.s. expressly reserves all rights in respect to adaptations or changes of the contents at all times. Please note that the information contained in this document is not intended for final customers and also not for workshops and dealers. Final customers can find detailed information about the functions of their vehicle as well as important safety instructions relating to the vehicle and occupant safety in the log book of each ŠKODA vehicle. Workshops and dealers can obtain the necessary repair information from their suppliers. Each model overview depicts the maximum possible equipment of a vehicle General information on search and rescue can be found in the Guidelines for Rescuers document.

HINWEIS (DE):

Dieser Leitfaden wurde ausschließlich für Rettungskräfte erstellt, die über eine spezielle Ausbildung auf dem Gebiet der technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen und damit die in diesem Leitfaden beschriebenen Tätigkeiten verfügen. Spezifikationen und Sonderausstattungen der Fahrzeuge der Marke Škoda sowie das Fahrzeugangebot der ŠKODA AUTO a.s. unterliegen stetig etwaigen Änderungen. Daher behält sich ŠKODA AUTO a.s. inhaltliche Anpassungen bzw. Änderungen dieser Dokumentation jederzeit ausdrücklich vor. Beachten Sie bitte, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen nicht für Endkunden und ebenfalls nicht für Werkstätten und Händler bestimmt sind. Endkunden finden detaillierte Informationen zu den Funktionen ihres Fahrzeugs sowie wichtige Sicherheitshinweise zur Fahrzeug- und Insassensicherheit in den Bordbüchern jedes Fahrzeugs der Marke Škoda. Werkstätten und Händler können die nötigen Reparaturinformationen über die ihnen bekannten Bezugsquellen erhalten.

UPOZORNĚNÍ (CS):

Tato dokumentace byla zhotovena výhradně pro záchranné služby, které mají speciální vzdělání v oblasti technické pomoci po dopravních nehodách a znají tedy činnosti v této dokumentaci popisované. Specifikace a mimořádné výbavy vozů Škoda a nabídka vozů společnosti ŠKODA AUTO a.s. trvale podléhají případným změnám. Proto si ŠKODA AUTO a.s vyhrazuje právo kdykoliv provést obsahové úpravy resp. změny této dokumentace. Nezapomeňte prosím, že informace obsažené v této dokumentaci nejsou určeny pro koncového zákazníka ani pro servisy a prodejce. Koncoví zákazníci naleznou podrobné informace o funkcích jejich vozu a důležité bezpečnostní pokyny, týkající se bezpečnosti vozu a cestujících v příslušných palubních brožurách každého vozu Škoda. Servisy a prodejci mohou získat potřebné informace týkající se oprav na místech, která znají.