ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κινητές συσκευές ŠKODA Connect LITE

Με το παρόν έγγραφο, εμείς ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων –η εταιρεία ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, με αριθμό μητρώου 00177041, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, στο τμήμα B, με αριθμό αρχείου 332, (εφεξής η "ŠKODA AUTO")– παρέχουμε πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τα αντίστοιχα δικαιώματά σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται στο πλαίσιο της ακόλουθης δραστηριότητας:
Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κινητές συσκευές ŠKODA Connect LITE

Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κινητές συσκευές ŠKODA Connect LITE

Σκοπός της επεξεργασίας:
Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κινητές συσκευές ŠKODA Connect LITE

Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας:
Μέσω της σύνδεσης με το όχημά σας με χρήση της μονάδας DataPlug, η εφαρμογή ŠKODA Connect LITE σάς δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε έξυπνες λειτουργίες του οχήματος. Σάς παρέχει τη δυνατότητα να αναλύσετε τον τρόπο οδήγησής σας, να αυξήσετε τις οδηγικές σας επιδόσεις, να ελέγξετε την τεχνική κατάσταση του οχήματός σας καθώς και άλλες λειτουργίες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιλεγμένες λειτουργίες της εφαρμογής ŠKODA Connect LITE, όπως οι λειτουργίες Trips (Ταξίδια), Challenges (Προκλήσεις), Assistance Call (Κλήση για παροχή βοήθειας), επιλεγμένες λειτουργίες της δυνατότητας Service and Schedule (Σέρβις και χρονοδιάγραμμα), επιλεγμένες λειτουργίες της δυνατότητας Support (Υποστήριξη) (για την αναλυτικότερη περιγραφή των λειτουργιών ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο) χωρίς να συνδεθείτε. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες χωρίς να συνδεθείτε, δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και αυτά αποθηκεύονται μόνο τοπικά στην κινητή συσκευή σας μέχρι να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Αν εγγραφείτε στην εφαρμογή ŠKODA Connect LITE, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να εκτελέσουμε την εγγραφή σας ή/και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της εφαρμογής ŠKODA Connect LITE. Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαβιβάζονται στον διακομιστή δεδομένων μας, όπου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, ανάλογα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα αποθηκεύονται στον λογαριασμό χρήστη σας ŠKODA ID. Για να μπορείτε να εγγραφείτε στην εφαρμογή ŠKODA Connect LITE, χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη SKODA ID ο οποίος παρέχεται από τη SKODA AUTO.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εντός της εφαρμογής ŠKODA Connect LITE, όπως τις λειτουργίες Trips (Ταξίδια), Challenges (Προκλήσεις), Assistance Call (Κλήση για παροχή βοήθειας), Service Partners (Συνεργάτες σέρβις), Fuel Monitor (Παρακολούθηση καυσίμων) και Parking Space (Χώρος στάθμευσης), ενδέχεται να απαιτείται η διαβίβαση γεωγραφικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος "γεωγραφικά δεδομένα" σημαίνει τα δεδομένα που καθορίζουν την τοποθεσία της κινητής συσκευής σας. Τα γεωγραφικά δεδομένα θα μεταβιβάζονται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία στην εφαρμογή SKODA Connect LITE με την ενεργή συγκατάθεσή σας.
Για μια αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών της εφαρμογής ŠKODA Connect LITE, κάντε κλικ εδώ.

Νομική βάση της επεξεργασίας:
Πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, για να μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για κινητές συσκευές ŠKODA Connect LITE με εσάς ή για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής της εφαρμογής ŠKODA Connect LITE. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί συμβατική υποχρέωση και αν δεν τα παράσχετε, ενδέχεται να μην μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση με εσάς ή ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή τις υπηρεσίες που βασίζονται στη σύμβαση που έχουμε ήδη συνάψει με εσάς. Χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στο παρόν, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κινητές συσκευές ŠKODA Connect LITE.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα ταυτοποίησης
Στοιχεία επικοινωνίας
Τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν
Δεδομένα τοπικής προσαρμογής

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:
Μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή έως και 5 έτη από την τελευταία δραστηριότητά σας, ανάλογα με το ποιο θα προηγηθεί χρονικά.

Κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία ή αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:
Για να μπορούμε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητάτε, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:
Παρόχους χαρτών
Παρόχους υποστήριξης
Διαχειριστές IT
Τα προσωπικά δεδομένα σας θα κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη, εφόσον αυτό απαιτείται για τον σκοπό της εκπλήρωσης μιας συμβατικής υποχρέωσης και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών (π.χ. εμφάνιση τοποθεσίας οχήματα με τη χρήση της υπηρεσίας Χάρτες Google της Google Inc.).
Μεταξύ των προαναφερθεισών κατηγοριών αποδεκτών, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από την οντότητα που φιλοξενεί την υπηρεσία, ήτοι την Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Γερμανία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του Πρωτοδικείου του Μπράνσγουικ, με αριθμό HRB 100484 , και την Amazon Web Services EMEA SARL, με αριθμό μητρώου επιχείρησης: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Λουξεμβούργο.
Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:
Απευθείας από εσάς και από το όχημά σας που είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή ŠKODA Connect LITE και επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο με τους διακομιστές δεδομένων της ŠKODA AUTO.

Διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε υπερεθνικούς οργανισμούς:
Στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε άλλες εταιρείες του ομίλου ŠKODA AUTO ή, ενδεχομένως, σε άλλους αποδέκτες σε τρίτες χώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, η εν λόγω διαβίβαση θα πραγματοποιείται με βάση τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, δηλ. μια πρότυπη σύμβαση η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς αλλαγή στο κείμενο της, όπως προβλέπεται από τους τρέχοντες νομικούς κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε ενημερωμένες πληροφορίες στον εξής ιστότοπο: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:
Κατά την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες: 
Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε βάσιμες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.

Βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κινητές συσκευές

ŠKODA Connect LITE

Σκοπός της επεξεργασίας:
Βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κινητές συσκευές ŠKODA Connect LITE

Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας:
Μέσω της σύνδεσης με το όχημά σας με χρήση της μονάδας DataPlug, η εφαρμογή ŠKODA Connect LITE σάς δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε έξυπνες λειτουργίες του οχήματος. Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, κατόπιν της συγκατάθεσής σας, για τον σκοπό της παροχής διαφημίσεων, της έρευνας αγοράς ή για τη σχεδίαση της εφαρμογής ŠKODA Connect LITE με βάση τις ανάγκες των χρηστών με χρήση της υπηρεσίας ανάλυσης web Adobe Analytics, η οποία μας βοηθά να αναλύσουμε την πρόσβασή σας στην εφαρμογή ŠKODA Connect LITE. Για αυτήν την αξιολόγηση, αποθηκεύουμε cookie στην κινητή συσκευή σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών.
Αποκλείεται η άμεση προσωπική αναφορά στις πληροφορίες που αποθηκεύονται στους διακομιστές της Adobe, καθώς η υπηρεσία Adobe Analytics χρησιμοποιεί ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP.
Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και με μελλοντική ισχύ τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων μέσω της χρήσης cookie απενεργοποιώντας την παρακολούθηση από την Adobe από τις "Ρυθμίσεις". Δεν μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα cookie. Η πλήρης διαγραφή των cookie εξασφαλίζεται μόνο με την απεγκατάσταση της εφαρμογής ŠKODA Connect LITE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie, ανατρέξτε στη γενική Πολιτική cookies.

Νομική βάση της επεξεργασίας:
Έχουμε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση τη συγκατάθεση που μας παρείχατε. Αν δεν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα ταυτοποίησης
Στοιχεία επικοινωνίας
Τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν
Δεδομένα τοπικής προσαρμογής

Περίοδος επεξεργασίας και αρχειοθέτησης:
5 έτη ή λιγότερο σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης που είχατε παράσχει στο παρελθόν.

Κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία ή αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:
Για να μπορούμε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητάτε, ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:
Παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης αγοράς και συγκεκριμένα στην Adobe Systems Software Ireland Limited (εφεξής η "Adobe"), οι διακομιστές της οποίας αποθηκεύουν δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookie. Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από την Adobe Systems Incorporated, με έδρα στις ΗΠΑ.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από την οντότητα που φιλοξενεί την υπηρεσία, ήτοι την Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Γερμανία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του Πρωτοδικείου του Μπράνσγουικ, με αριθμό HRB 100484, και την Amazon Web Services EMEA SARL, με αριθμό μητρώου επιχείρησης: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Λουξεμβούργο.
Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:
Απευθείας από εσάς και από το όχημά σας που είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή ŠKODA Connect LITE και επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο με τους διακομιστές δεδομένων της ŠKODA AUTO.

Διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε υπερεθνικούς οργανισμούς:
Στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε άλλες εταιρείες του ομίλου ŠKODA AUTO ή, ενδεχομένως, σε άλλους αποδέκτες σε τρίτες χώρες, π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτήν την περίπτωση, η εν λόγω διαβίβαση θα πραγματοποιείται με βάση τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, δηλ. μια πρότυπη σύμβαση η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς αλλαγή στο κείμενο της, όπως προβλέπεται από τους τρέχοντες νομικούς κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε ενημερωμένες πληροφορίες στον εξής ιστότοπο: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα:
Κατά την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με βάση τα προσωπικά δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες:
Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας. Σε βάσιμες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς επίλυσης νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και της παρακολούθησης και συνεχούς εκτίμησης των νομικών κινδύνων.