Information om Behandling av Personuppgifter

Genomförandet av marknadsföringsaktiviteter

Genom detta dokument kommer vi, som personuppgiftsansvarig - ŠKODA AUTO a.s., säte: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, postnummer: 293 01, registrerat nummer: 00177041, registrerat i handelsregistret förs av Tingsrätten i Prag under ärendenr. B 332, (nedan kallad ”AUTO ŠKODA”) - tillhandahålla information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter som rör behandlingen.

Behandlingen sker som en del av följande aktiviteter:
Genomförandet av marknadsföringsaktiviteter

Att nå ut med ett erbjudande om ŠKODA-märkesprodukter och tjänster, inklusive information om produkter, tjänster, kampanjer, tävlingar, nyhetsbrev och skicka hälsningar vid speciella dagar

Syftet med behandlingen:
Att nå ut med ett erbjudande om ŠKODA-märkesprodukter och tjänster, inklusive information om produkter, tjänster, kampanjer, tävlingar, nyhetsbrev och skicka hälsningar vid speciella dagar.

Beskrivning av syftet med behandlingen:
Dina personuppgifter används för att ge information om ŠKODA AUTO-produkter och tjänster, evenemang, tävlingar, nyhetsbrev, reklam, skicka kataloger eller skicka hälsningar vid speciella dagar. Vissa personuppgifter används också för målinriktning av ovannämnda meddelanden.

Tillstånd att behandla:
Vi är auktoriserade att hantera bearbetningen genom det samtycke behandling av personuppgifter som du beviljat oss. Om du inte beviljade oss ditt samtycke, kommer vi inte behandla dina personuppgifter för av den anledningen.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar:
Identifierande uppgifter;
Kontaktuppgifter;
Beskrivande uppgifter;
Företagsprofil;
Tekniska produktuppgifter;
Verksamhetshistoria;
Uppgifter om din familj och andra personer;
Kommunikationer;
Information om kommunikationer och interaktioner;
Nätverks-ID:n.

Behandlingsperiod och arkivering:
Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål i fem år från beviljandet av samtycket, vi arkiverar sedan ditt samtycke i ytterligare fem år.

Kategorier av behandlare eller mottagare till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter:
Marknadsföringsbyråer;
Eventbyråer;
Media;
Importörer;
Medlemmar av distributionsnätet;
Serveransvariga;
Företag för omhändertagande av besökare;
Infoline.

Dina personuppgifter kan tillhandahållas på begäran av offentliga myndigheter, i synnerhet domstolar, Tjeckiens polismyndighet och andra institutioner som är verksamma i brottmål, i nödvändig utsträckning och inom lagens gränser.

Källa för personuppgifter:
Direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje land eller multinationella företag:
Som en del av ovan nämnda behandling skickas dina personuppgifter inte till tredje land eller andra multinationella företag.

Automatiserat beslutsfattande på grundval av personuppgifter:
Detta inträffar inte som en del av denna behandling.

Övrig information
Personuppgifterna kan bli föremål för arkivering i allmänhetens intresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål.