INFORMATION OM BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

Vilka rättigheter har du?

Som en del av bearbetningen av personuppgifter, har du följande rättigheter:

Tillgång till bearbetade personuppgifter.

Återkallning av samtycket till bearbetning av personuppgifter.

Korrigering av felaktiga, oriktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Radering av personuppgifter i händelse av uppsägning på rättslig grund eller vid olaglig bearbetning.

Begränsning av databearbetningen.

Utdrag från dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för dig själv eller en annan registeransvarig.

Motsätt dig bearbetningen av personuppgifter om du tror att den är olaglig.

Att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

I samband med utövandet av dina rättigheter kan ŠKODA AUTO ta ut en rimlig avgift med hänsyn till administrativa kostnader för behandling, när begäran från en registrerad person är uppenbart ogrundad eller överdriven.

För förfrågningar om skydd och bearbetning av personuppgifter, använd följande kommunikationskanaler:

Via telefon:

+420 800 600 000

Via ordinär postgång:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Dataskyddsombudet

Vid frågor om skydd av personuppgifter, kan du kontakta ŠKODA AUTO:s dataskyddsombud direkt.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Anföra ett klagomål

Om du inte håller med om hur ŠKODA AUTO bearbetar eller hanterar dina personuppgifter, kan du anföra klagomål till ŠKODA AUTOs dataskyddsombud, eller till en tillsynsmyndighet.

Myndighet för personuppgiftsskydd
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/