Informasjon om behandling av personopplysninger

Utførelse av markedsføringsaktiviteter

Med dette dokumentet, leverer vi, som kontrollør av personopplysninger – selskapet Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, identifikasjonsnr.: 00177041, registrert i selskapsregisteret som holdes av den kommunale domstolen i Praha under seksjon B, fil nr. 332 (heretter kalt «Škoda Auto») – informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til denne behandlingen.

Dette dokumentet beskriver markedsføringsaktivitetene du kan samtykke til. Det er opp til deg å bestemme til hvilke formål du gir samtykket ditt, men de ulike delene av dette dokumentet gjelder deg. Dette dokumentet beskriver samtykker med:

Kommunikasjon om Škoda Auto produkter og tjenestetilbud

Formålet med behandlingen:

Kommunikasjon om Škoda Auto produkter og tjenestetilbud, inkludert informasjon om arrangementer, konkurranser og nyheter.

Beskrivelse av formålet med behandlingen:

Dine personopplysninger brukes til å informere deg om Škoda Auto-produkter og tjenester, arrangementer, konkurranser, abonnering på nyheter, reklame, distribusjon av kataloger og hyggelige hilsener. Vi kan også bruke personopplysningene dine til å målrette ovennevnte kommunikasjon, spesielt ved å tilby deg tjenestene våre basert på informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen:

Vi har tillatelse til å behandle dine personopplysninger basert på samtykket som du har gitt oss. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du ikke har gitt ditt samtykke, vil vi derfor ikke behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger som vi behandler:

Identifikasjonsdata som navn og etternavn.
Kontaktinformasjon som telefonnummer eller e-postadresse.
Produkt- og tjenestebruksdata som inkluderer:

 • Beskrivende data om din foretrukne forhandler
 • Tekniske opplysninger om produktet som understellsnummer, registreringsnummer, informasjon om hvordan gjenstanden (f.eks. kjøretøy) brukes, informasjon om vedlikehold og servicebesøk.

Behandlings- og oppbevaringsperiode:

Vi vil behandle personopplysningene dine til dette formålet i fem år etter at samtykket gis; deretter vil vi arkivere samtykket ditt i ytterligere fem år.

Kategorier av mottakere som vi kan gi personopplysninger til:

Vi kan engasjere følgende behandlere som vil behandle personopplysningene dine på våre vegne og basert på våre instruksjoner:

 • Markedsføringsbyråer
 • Arrangementsplanleggere
 • Medier
 • Importører
 • Medlemmer av forhandlernettverket
 • Serveroperatører
 • Byråer på oppdrag fra Škoda Auto

På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende organer i den grad det er nødvendig innenfor lovens grenser.

Personopplysningenes kilde:

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland eller overnasjonale organisasjoner:

Personopplysningene dine kan overføres utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”), såframt du gir oss ditt uttrykkelige samtykke til det, eller dersom vi sørger for tilstrekkelige garantier for datavern av de overførte dataene.

I forbindelse med bruken av tredjepartstjenester kan personopplysningene dine bli overført til USA-baserte selskaper og lagres på servere som befinner seg i USA. Vær oppmerksom på at slik overføring kan utgjøre en risiko for behandlingen av dataene dine på grunn av fravær av tilstrekkelig beslutning og egnede garantier. Spesielt vil dataoverføring og databehandling av våre partnere i USA kunne være underlagt overvåkningsprogrammer fra amerikanske offentlige myndigheters side, og dine opplysninger kan da bli tilgjengelige for amerikanske etterretningsbyråer eller føderale etterforskere. Videre har ikke personer som ikke er amerikanere de samme mulighetene til å motvirke overvåking utført av National Security Agency eller Director of National Intelligence. Sist, men ikke minst, har ikke USA en enkeltstående myndighet som er ansvarlig for tilsynsvirksomhet. Spesielle stater i USA har forskjellige kontaktpunkter angående tilsynsmyndigheter knyttet til datavern med en spesiell domstol som behandler saker som gjelder etterretning utenriks.

Dersom vi overfører informasjonen din til andre land utenfor EU og EØS, tar vi skritt for å sikre at passende sikkerhetstiltak blir truffet med sikte på å sikre at personvernrettighetene dine fortsatt blir beskyttet som beskrevet i disse retningslinjene. Disse skrittene omfatter:

 • å sikre at ikke-EU eller ikke-EØS-landene som overføringene skjer til, har blitt ansett som tilstrekkelig beskyttende av relevante organer for dine personopplysninger, sett i lys av datavernloven; eller
 • å pålegge mottaker av dine personopplysninger kontraktsmessige forpliktelser ved hjelp av bestemmelser som formelt er utstedt av EU-kommisjonen og som er tilgjengelig på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Vi bruker disse bestemmelsene for å sikre at informasjonen din blir beskyttet når du overfører din personlige informasjon til våre leverandører utenfor EU og EØS.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger:

Under denne behandlingen av personopplysninger skjer det ingen automatisk beslutningsprosess basert på personopplysningene.

Annen informasjon:

Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I velbegrunnede tilfeller kan personopplysningene også bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.

Kommunikasjon om produkt- og tjenestetilbud fra tredjeparter

Formålet med behandlingen:

Kommunikasjon om produkt- og tjenestetilbud fra tredjeparter, inkludert informasjon om arrangementer, konkurranser og nyheter.

Beskrivelse av formålet med behandlingen:

Personopplysningene dine deles med tredjeparter angitt nedenfor som kan kontakte deg direkte eller via Škoda Auto a.s. med informasjon om produkter og tjenester fra disse tredjepartene, arrangementer, konkurranser, abonnement på nyheter, annonser, katalogdistribusjon eller høytidshilsener. De kan også bruke noen av personopplysningene dine til å målrette ovennevnte kommunikasjon, spesielt ved å tilby deg tjenestene basert på informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester.

Rettslig grunnlag for behandlingen:

Vi har godkjenning til å dele personopplysningene dine med tredjeparter som kan kontakte deg direkte eller indirekte via Škoda Auto a.s. basert på samtykket gitt av deg. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du ikke har gitt ditt samtykke, vil vi ikke dele personopplysningene dine med tredjeparter.

Kategorier av personopplysninger som vi behandler:

Identifikasjonsdata som navn og etternavn.
Kontaktinformasjon som telefonnummer eller e-postadresse.
Produkt- og tjenestebruksdata som inkluderer:

 • Beskrivende data om din foretrukne forhandler
 • Tekniske opplysninger om produktet som understellsnummer, registreringsnummer, informasjon om hvordan gjenstanden (f.eks. kjøretøy) brukes, informasjon om vedlikehold og servicebesøk.

Behandlings- og oppbevaringsperiode:

Vi vil behandle personopplysningene dine til dette formålet i fem år etter at samtykket gis; deretter vil vi arkivere samtykket ditt i ytterligere fem år.

Kategorier av mottakere som vi kan gi personopplysninger til:

Tredjeparter som kan behandle personopplysninger på eget ansvar inkluderer:

 • Foretrukken forhandler og foretrukket servicepartner du valgte i “MyŠkoda”-applikasjonen eller andre Škoda-berøringspunkter,
 • Importør med ansvar for markedet som er inkludert i Importørlisten,
 • Volkswagen Financial Services AG og dets selskaper som opererer i markedet som er inkludert i denne listen,
 • Digitalt tjeneste- og teknologisenter Škoda X s.r.o.

Vi kan benytte følgende behandlere som vil behandle personopplysningene dine på våre vegne og basert på våre instruksjoner:

 • Markedsføringsbyråer
 • Arrangementsplanleggere
 • Medier
 • Importør med ansvar for kundens marked
 • Medlemmer av forhandlernettverket
 • Serveroperatører
 • Byråer på oppdrag fra Škoda Auto

På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende organer i den grad det er nødvendig innenfor lovens grenser.

Personopplysningenes kilde:

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland og overnasjonale organisasjoner:

Personopplysningene dine kan overføres utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”), såframt du gir oss ditt uttrykkelige samtykke til det, eller dersom vi sørger for tilstrekkelige garantier for datavern av de overførte dataene.

I forbindelse med bruken av tredjepartstjenester kan personopplysningene dine bli overført til USA-baserte selskaper og lagres på servere som befinner seg i USA. Vær oppmerksom på at slik overføring kan utgjøre en risiko for behandlingen av dataene din på grunn av fravær av tilstrekkelig beslutning og egnede garantier. Spesielt vil dataoverføring og databehandling av våre partnere i USA kunne være underlagt overvåkningsprogrammer fra amerikanske offentlige myndigheters side, og dine opplysninger kan da bli tilgjengelige for amerikanske etterretningsbyråer eller føderale etterforskere. Videre har ikke personer som ikke er amerikanere de samme mulighetene til å motvirke overvåking utført av National Security Agency eller Director of National Intelligence. Sist, men ikke minst, har ikke USA en enkeltstående myndighet som er ansvarlig for tilsynsvirksomhet. Spesielle stater i USA har forskjellige kontaktpunkter angående tilsynsmyndigheter knyttet til datavern med en spesiell domstol som behandler saker som gjelder etterretning utenriks.

Dersom vi overfører informasjonen din til andre land utenfor EU og EØS, tar vi skritt for å sikre at passende sikkerhetstiltak blir truffet med sikte på å sikre at personvernrettighetene dine fortsatt blir beskyttet som beskrevet i disse retningslinjene. Disse skrittene omfatter:

 • å sikre at ikke-EU eller ikke-EØS-landene som overføringene skjer til, har blitt ansett som tilstrekkelig beskyttende av relevante organer for dine personopplysninger, sett i lys av datavernloven; eller
 • å pålegge mottaker av din personopplysninger kontraktsmessige forpliktelser ved hjelp av bestemmelser som formelt er utstedt av EU-kommisjonen og som er tilgjengelig på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Vi bruker disse bestemmelsene for å sikre at informasjonen din blir beskyttet når du overfører din personlige informasjon til våre leverandører utenfor EU og EØS.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger:

Under denne behandlingen av personopplysninger skjer det ingen automatisk beslutningsprosess basert på personopplysningene.

Annen informasjon:

Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I velbegrunnede tilfeller kan personopplysningene også bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.

For å lære mer om dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem, besøk siden nedenfor.