Informasjon om behandling av personlige opplysninger

Gjennomføring av markedsføring

Gjennom dette dokumentet gir vi - ŠKODA AUTO a.s. -, med forretningskontor på adressen tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, med postnummer: 293 01, registrert under nummeret: 00177041, registrert i Forretningsregistret hos Tingretten i Praha under filref. nr. B 332, som kontrollør av de personlige opplysningene (heretter omtalt som "ŠKODA AUTO") -, informasjon om behandling av personlige opplysninger og dine rettigheter knyttet til behandlingen.

Behandlingen skjer som en del av følgende virksomhet:
Gjennomføring av markedsføring

Å nå ut med tilbud om ŠKODAs merkevareprodukter og tjenester, inkludert informasjon om produkter, tjenester, kampanjer, konkurranser, nyhetsbrev, samt sending av hilsener på merkedager.

Formålet med behandling av personlige opplysninger:
Å nå ut med tilbud om ŠKODAs merkevareprodukter og tjenester, inkludert informasjon om produkter, tjenester, kampanjer, konkurranser, nyhetsbrev, samt sending av hilsener på merkedager.

Beskrivelse av formålet med behandling av personlige opplysninger:
Dine personlige opplysninger brukes til å informere om ŠKODA AUTOs produkter og tjenester, arrangementer, konkurranser, reklame, sending av kataloger eller sending av hilsener på merkedager. Enkelte av de personlige opplysningene brukes også for å målrettet sende de meldingene som er nevnt overfor.

Autorisasjon til å behandle personlige opplysninger:
Vi er autorisert til å behandle personlige opplysninger gjennom det samtykket til behandling av personlige opplysninger som du har gitt oss. Hvis du ikke har gitt oss ditt samtykke, vil vi av denne grunn heller ikke behandle dine personlige opplysninger.

Kategorier av personlige opplysninger som vi behandler:
Opplysninger som identifiserer deg
Kontaktopplysninger
Beskrivende opplysninger
Næringsprofil
Tekniske produktopplysninger
Historien bak dine kjøp hos oss
Opplysninger om din familie og andre personer
Kommunikasjon
Informasjon om kommunikasjon og samhandling
Nettverk-IDer

Behandlingstid og arkivering:
Vi behandler dine personopplysninger for dette formålet i fem år fra tildeling av samtykke, og deretter arkiverer vi ditt samtykke i ytterligere fem år.

Kategorier av behandlere eller mottakere som vi kan formidle dine personopplysninger til:
Markedsføringsbyråer
Eventbyråer
Media
Importører
Medlemmer av distribusjonsnettet
Selskaper som drifter servere
Byråer som driver med administrering av gjester
Informasjonstelefonlinje

Dine personlige opplysninger vil på forespørsel kunne bli formidlet til offentlige myndigheter, spesielt domstolene, Politiet i Tsjekkia og andre institusjoner som arbeider med straffesaker, i nødvendig grad og innenfor lovens grenser.

Kilde til personlige opplysninger:
Rett fra deg.

Overføring av personlige opplysninger til tredjeland eller multinasjonale selskaper:
Som en del av den overfor nevnte behandlingen, vil dine personlige opplysninger ikke bli overført til tredjeland eller andre multinasjonale selskaper.

Automatisert beslutningsprosess basert på personlige opplysninger:
Dette skjer ikke som en del av denne behandlingen av dine personlige opplysninger.

Annen informasjon
Personlige opplysninger kan være gjenstand for arkivering i offentlighetens interesse, og brukestil formål knyttet til vitenskapelig, historisk og statistisk forskning.