INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hvilke rettigheter har du?

Som del av behandlingen av personopplysningene har du følgende rettigheter:

Tilgang til behandlede personopplysninger.

Tilbakekalling av samtykket til behandling av personopplysninger.

Korreksjon av feil, unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.

Sletting av personopplysninger i tilfelle rettslig oppsigelse eller i tilfelle ulovlig behandling.

Begrensning av behandlingen av personopplysninger.

Utdrag av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for deg selv eller en annen kontrollør.

Nekte behandlingen av personopplysningene hvis du mener at behandlingen av personopplysninger er ulovlig.

Ikke være gjenstand for automatiserte beslutninger.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

I forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter kan ŠKODA AUTO kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative kostnadene for behandling av forespørselen, dersom forespørselen fra eieren av personopplysningene er åpenbart ubegrunnet eller overdreven.

For henvendelser knyttet til personopplysningene og behandling kan du bruke følgende kommunikasjonskanaler:

Via telefon:

+420 800 600 000

Via post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Personvernansvarlig (DPO)

For spørsmål vedrørende personvern kan du ta direkte kontakt med Personvernansvarlig (DPO) for ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Sende en klage

Hvis du ikke er enig i hvordan ŠKODA AUTO behandler eller håndterer personopplysningene dine, kan du sende en klage til Personvernansvarlig (DPO) for ŠKODA AUTO eller til en tilsynsmyndighet.

Kontor for Personvern
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/