Informacije o obradi ličnih podataka

Uvođenje marketinških aktivnosti

U ovom dokumentu mi kao kontrolor ličnih podataka - ŠKODA AUTO a.s., sa registrovanom kancelarijom: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštanski broj: 293 01, registrovani broj:00177041, registrovanoj u Privrednom registru kojim upravlja Opštinski sud u Pragu pod ref. dokumenta B 332, (u daljem tekstu „ŠKODA AUTO“) - pružamo informacije o obradi ličnih podataka i vašim pravima vezanim za obradu.

Obrada se obavlja u sklopu sledećih aktivnosti:
Uvođenje marketinških aktivnosti

Davanja ponude za proizvode i usluge brenda ŠKODA, uključujući informacije o proizvodima, uslugama, promocijama, naticanjima, novinskim brošurama kao i slanje čestitki za posebne datume.

Svrha obrade:
Davanja ponude za proizvode i usluge brenda ŠKODA, uključujući informacije o proizvodima, uslugama, promocijama, naticanjima, novinskim brošurama kao i slanje čestitki za posebne datume.

Opis svrhe obrade:
Vaši lični podaci se koriste kako bi se pružile informacije o proizvodima i uslugama, dešavanjima, takmičenjima, novinskim brošurama, reklamiranju, slanju kataloga ili slanju čestitki za posebne datume kompanije ŠKODA AUTO. Neki lični podaci se takođe koriste za ciljno slanje gorenavedenih poruka.

Odobrenje za obradu:
Imamo ovlašćenje za obradu u skladu sa pristankom za obradu ličnih podataka koji ste nam dali. Ako nam ne date pristanak, nećemo obrađivati vaše lične podatke.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:
Podatke za identifikaciju;
Podatke o kontaktu;
Opisne podatke;
Poslovni profil;
Tehničke podatke o proizvodu;
Istoriju trgovine;
Podatke o vašoj porodici i drugim osobama;
Komunikaciju;
Informacije o komunikaciji i interakcijama;
ID-jeve mreže.

Period obrade i arhiviranje:
Obrađujemo vaše lične podatke u ovu svrhu tokom pet godina od davanja pristanka, a zatim vaš pristanak arhiviramo za još pet godina.

Kategorije obrađivača ili primaoca kojima možemo da objavimo vaše lične podatke:
Marketinške agencije;
Agencije za događaje;
Mediji;
Uvoznici;
Članovi distributivnog lanca;
Operateri servera;
Agencije za upravljanje gostima;
Infolinija.

Vaši lični podaci se na zahtev mogu dati javnim vlastima, određenim sudovima, policiji Češke Republike kao i drugim institucijama koje su aktivne u krivičnim postupcima, do neophodne mere i u okviru granica zakona.

Izvor ličnih podataka:
Direktno od vas.

Prenos ličnih podataka trećim zemljama ili multinacionalnim kompanijama:
U sklopu gorenavedene obrade, vaši lični podaci se ne smeju prenositi trećim zemljama ili drugim multinacionalnim kompanijama.

Automatizovano donošenje odluka na osnovu ličnih podataka:
Ovo se ne dešava u sklopu ove obrade.

Ostale informacije
Lični podaci mogu se dati na arhiviranje u javnom interesu i mogu se koristiti u svrhe naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja.