Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Izvajanje tržnih dejavnosti

V temu dokumentu vam kot upravljavec osebnih podatkov - družba ŠKODA AUTO a.s., s sedežem na tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštna številka 293 01, številka vpisa v register:00177041, registrirana v poslovnem registru občinskega sodišča v Pragi pod številko B 332, (v nadaljevanju »ŠKODA AUTO«) - podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov in o vaših pravicah v zvezi z obdelavo.

Obdelava se izvaja kot del naslednjih dejavnosti:
Izvajanje tržnih dejavnosti

Širjenje ponudb proizvodov in storitev ŠKODA, vključno z informacijami o proizvodih, storitvah, promocijah, tekmovanjih in novicah ter pošiljanja pozdravov ob posebnih priložnostih.

Namen obdelave:
Širjenje ponudb proizvodov in storitev ŠKODA, vključno z informacijami o proizvodih, storitvah, promocijah, tekmovanjih in novicah ter pošiljanja pozdravov ob posebnih priložnostih.

Opis namena obdelave:
Vaši osebni podatki se uporabljajo za zagotavljanje informacij o proizvodih, storitvah, dogodkih, tekmovanjih in novicah ŠKODA AUTO, za oglaševanje, pošiljanje katalogov ali pošiljanje pozdravov ob posebnih priložnostih. Nekateri osebni podatki se uporabljajo tudi za ciljno usmerjanje prej omenjenih sporočil.

Pooblastilo za obdelavo:
S podelitvijo soglasja o obdelavi osebnih podatkov nas pooblaščate za obdelavo. Če nam soglasja ne podelite, vaših osebnih podatkov za te namene ne bomo obdelovali.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:
Identifikacijski podatki;
Kontaktni podatki;
Opisni podatki;
Poslovni profil;
Podatki o tehničnih proizvodih;
Zgodovina trgovanja;
Podatki o vaši družini in drugih osebah;
Komunikacija;
Podatki o komunikaciji in interakcijah;
Omrežne identifikacijske številke.

Obdobje obdelave in arhiviranje:
Vaše osebne podatke obdelujemo za navedene namene v obdobju petih let od podelitve soglasja, nato pa vaše soglasje arhiviramo še za nadaljnjih pet let.

Kategorije obdelovalcev ali prejemnikov, katerim lahko razkrijemo vaše osebne podatke:
Tržne agencije;
Agencije za upravljanje dogodkov;
Mediji;
Uvozniki;
Člani distribucijske mreže;
Operaterji strežnikov;
Gostujoče agencije za upravljanje;
Informacijska linija.

Vaše osebne podatke lahko na zahtevo razkrijemo javnim organom, zlasti sodiščem, policiji Češke republike in drugim institucijam, ki delujejo na področju kazenskih postopkov, in sicer v potrebnem obsegu in v zakonskih mejah.

Vir osebnih podatkov:
Neposredno od vas.

Prenos osebnih podatkov tretjim državam ali večnacionalnim družbam:
Vaši osebni podatki se kot del prej omenjene obdelave ne bodo posredovali tretjim državam ali drugim večnacionalnim družbam.

Samodejno odločanje na podlagi osebnih podatkov:
Ni del te obdelave.

Druge informacije
Osebni podatki se lahko arhivirajo na podlagi javnega interesa in se uporabljajo za namene znanstvenih, zgodovinskih ali statističnih raziskav.