Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Izvajanje tržnih dejavnosti

S tem dokumentom kot upravljavec osebnih podatkov – družba Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, identifikacijska št.: 00177041, vpisana v register poslovnih družb, ki ga hrani okrajno sodišče v Pragi, v delu B, št. dokumenta 332 (v nadaljevanju »družba Škoda Auto«) – zagotavljamo informacije o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah, povezanih s to obdelavo.

V tem dokumentu so opisane tržne aktivnosti, s katerimi lahko soglašate. Sami se lahko odločite, za katere namene boste podali soglasje, vendar različni deli tega dokumenta ustrezno veljajo za vas. V tem dokumentu so opisana soglasja za:

Pošiljanje ponudb za produkte in storitve blagovne znamke Škoda Auto

Namen obdelave:

Pošiljanje ponudb za produkte in storitve blagovne znamke Škoda Auto, vključno z informacijami o dogodkih, tekmovanjih in novicah.

Opis namena obdelave:

Vaši osebni podatki se uporabljajo za to, da vas obveščamo o produktih in storitvah družbe Škoda Auto, dogodkih, tekmovanjih, za prijavo na novice, oglaševanje, razdeljevanje katalogov ali pošiljanje prazničnih voščil. Nekatere vaše osebne podatke lahko uporabljamo tudi za ciljno usmerjanje zgoraj navedenih komunikacij, zlasti z nudenjem storitev na podlagi informacij o uporabi naših produktov in storitev.

Pravna osnova obdelave:

Pooblaščeni smo za obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi soglasja, ki ste ga podali. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete. Če nam niste posredovali svojega soglasja, vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

identifikacijske informacije, kot sta ime in priimek,
kontaktni podatki, kot je telefonska številka ali e-poštni naslov,
podatki o uporabi produktov in storitev, ki vključujejo

 • opisne podatke o vašem izbranem trgovcu,
 • tehnične informacije o produktu in priljubljenem produktu, kot so VIN, registrska številka, informacije o načinu uporabe produkta (npr. vozila), informacije o vzdrževanju in obiskih servisa.

Obdobje obdelave in arhiviranja:

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali 5 let po prejemu soglasja, posledično pa bomo vaše soglasje arhivirali še dodatnih 5 let.

Kategorije prejemnikov podatkov, ki jim lahko posredujemo osebne podatke:

Za obdelavo vaših osebnih podatkov v našem imenu in po naših navodilih lahko angažiramo naslednje obdelovalce:

 • tržne agencije,
 • organizatorje dogodkov,
 • medije,
 • uvoznike,
 • člane distribucijske mreže,
 • upravljavce strežnika,
 • agencije za upravljanje gostov.

Na zahtevo lahko vaše osebne podatke posredujemo javnim organom, zlasti sodiščem, policiji Češke republike in drugim organom pregona, v potrebnem obsegu in znotraj zakonskih omejitev.

Vir osebnih podatkov:

Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas.

Prenosi osebnih podatkov v tretje države ali nadnacionalne organizacije:

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo izven Evropske unije (»EU«) in Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«), če v to izrecno privolite ali če zagotovimo ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo prenesenih podatkov.

V povezavi z uporabo storitev tretjih oseb se lahko vaši osebni podatki prenesejo v podjetja s sedežem v ZDA in shranijo na strežnikih v Združenih državah Amerike (»ZDA«). Vedite, da lahko takšen prenos predstavlja tveganje za obdelavo vaših podatkov, ker ni sklepa o ustreznosti in ustreznih zaščitnih ukrepov. Zlasti prenos in obdelava podatkov preko naših partnerjev v ZDA sta lahko predmet programov nadzora javnih organov ZDA, do vaših podatkov pa lahko nato dostopajo obveščevalne agencije ZDA ali zvezni preiskovalci. Poleg tega osebe, ki niso državljani Združenih držav, nimajo enakih možnosti za preprečevanje nadzora, ki ga izvaja Agencija za nacionalno varnost ali direktor nacionalne obveščevalne službe. Prav tako pa ZDA ne zagotavljajo enega samega organa, odgovornega za aktivnosti nadzora. Posamezne zvezne države v ZDA imajo različne kontaktne točke za nadzorna pooblastila v zvezi z varstvom podatkov pri posebnem sodišču, ki se ukvarja z vprašanji nadzora tujih obveščevalnih služb.

V primeru, da vaše informacije prenesemo v druge države izven EU in EGS, bomo sprejeli ukrepe, s katerimi bomo zagotovili izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov z namenom zagotavljanja, da bodo vaše pravice glede zasebnosti še naprej zaščitene v skladu z določili v tem pravilniku. Ti ukrepi vključujejo naslednje:

 • zagotavljanje, da so ustrezni organi ocenili, da v državah izven EU ali EGP, v katere se izvajajo prenosi, ustrezno varujejo vaše osebne podatke za namene zakonodaje o varstvu podatkov; ali
 • nalaganje pogodbenih obveznosti prejemniku vaših osebnih podatkov z uporabo določb, ki jih je uradno izdala Evropska komisija in so na voljo na spletnem mestu https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. S temi določbami zagotavljamo zaščito vaših informacij pri prenosu vaših osebnih podatkov tretjim osebam zunaj EU in EGP.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:

Med to obdelavo osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov.

Druge informacije:

Osebne podatke lahko arhiviramo zaradi javnega interesa in uporabljamo za znanstvene, zgodovinske ali statistične raziskovalne namene. V dobro utemeljenih primerih so lahko osebni podatki tudi predmet obdelave za namene reševanja pravnih zadev, vključno z izvajanjem obveznosti do javnih administrativnih organov ter nadzorom in tekočim ocenjevanjem pravnih tveganj.

Pošiljanje ponudb za produkte in storitve tretjih oseb

Namen obdelave:

Pošiljanje ponudb za produkte in storitve tretjih oseb, vključno z informacijami o dogodkih, tekmovanjih in novicah.

Opis namena obdelave:

Vaše osebne podatke posredujemo spodaj navedenim tretjim osebam, ki lahko neposredno ali prek družbe Škoda Auto a.s. stopijo v stik z vami z informacijami o produktih in storitvah teh tretjih oseb, dogodkih, tekmovanjih, naročnini na novice, oglasih, distribuciji katalogov ali prazničnih čestitkah. Nekatere osebne podatke v skupni rabi lahko uporabljamo tudi za ciljno usmerjanje zgoraj navedenih komunikacij, zlasti z nudenjem storitev na podlagi informacij o uporabi naših produktov in storitev.

Pravna osnova obdelave:

Pooblaščeni smo, da vaše osebne podatke dajemo v skupno rabo s tretjimi osebami, ki lahko neposredno ali posredno stopijo v stik z vami prek družbe Škoda Auto a.s. na podlagi vašega soglasja. Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete. Če nam ne posredujete svojega soglasja, vaših osebnih podatkov ne bomo dali v skupno rabo s tretjimi osebami.

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

identifikacijske informacije, kot sta ime in priimek, 
kontaktni podatki, kot je telefonska številka ali e-poštni naslov,
podatki o uporabi produktov in storitev, ki vključujejo:

 • opisne podatke o vašem izbranem trgovcu,
 • tehnične informacije o produktu in priljubljenem produktu, kot so VIN, registrska številka, informacije o načinu uporabe produkta (npr. vozila), informacije o vzdrževanju in obiskih servisa.

Obdobje obdelave in arhiviranja:

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali 5 let po prejemu soglasja, posledično pa bomo vaše soglasje arhivirali še dodatnih 5 let.

Kategorije prejemnikov podatkov, ki jim lahko posredujemo osebne podatke:

tretje osebe, ki lahko obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s svojo ločeno odgovornostjo, vključujejo naslednje:

 • izbrani trgovec in izbrani servisni partner, ki ste ga izbrali v aplikaciji »MyŠkoda« ali na drugih stičnih točkah Škoda,
 • uvoznik, odgovoren za trg, ki je vključen na seznam uvoznikov,
 • družba Volkswagen Financial Services AG in njena podjetja, ki poslujejo na trgu, vključenem na seznam,
 • vozlišče za digitalne storitve in tehnologijo Škoda X s.r.o.

Za obdelavo vaših osebnih podatkov v našem imenu in po naših navodilih lahko angažiramo naslednje obdelovalce:

 • tržne agencije,
 • organizatorje dogodkov,
 • medije,
 • uvoznika,
 • odgovornega za strankin trg,
 • člane distribucijskega mreže,
 • upravljavce strežnika,
 • agencije za upravljanje gostov.

Na zahtevo lahko vaše osebne podatke posredujemo javnim organom, zlasti sodiščem, policiji Češke republike in drugim organom pregona, v potrebnem obsegu in znotraj zakonskih omejitev.

Vir osebnih podatkov:

Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas.

Prenosi osebnih podatkov v tretje države ali nadnacionalne organizacije:

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo izven Evropske unije (»EU«) in Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«), če v to izrecno privolite ali če zagotovimo ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo prenesenih podatkov.

V povezavi z uporabo storitev tretjih oseb se lahko vaši osebni podatki prenesejo v podjetja s sedežem v ZDA in shranijo na strežnikih v Združenih državah Amerike (»ZDA«). Vedite, da lahko takšen prenos predstavlja tveganje za obdelavo vaših podatkov, ker ni sklepa o ustreznosti in ustreznih zaščitnih ukrepov. Zlasti prenos in obdelava podatkov naših partnerjev v ZDA sta lahko predmet programov nadzora javnih organov ZDA, do vaših podatkov pa lahko nato dostopajo obveščevalne agencije ZDA ali zvezni preiskovalci. Poleg tega osebe, ki niso državljani Združenih držav, nimajo enakih možnosti za preprečevanje nadzora, ki ga izvaja Agencija za nacionalno varnost ali direktor nacionalne obveščevalne službe. Prav tako pa ZDA ne zagotavljajo enega samega organa, odgovornega za aktivnosti nadzora. Posamezne zvezne države v ZDA imajo različne kontaktne točke za nadzorna pooblastila v zvezi z varstvom podatkov pri posebnem sodišču, ki se ukvarja z vprašanji nadzora tujih obveščevalnih služb.

V primeru, da vaše podatke prenesemo v druge države izven EU in EGS, bomo sprejeli ukrepe, s katerimi bomo zagotovili izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov z namenom zagotavljanja, da bodo vaše pravice glede zasebnosti še naprej zaščitene v skladu z določili v tem pravilniku. Ti ukrepi vključujejo naslednje:

 • zagotavljanje, da so ustrezni organi ocenili, da v državah izven EU ali EGP, v katere se izvajajo prenosi, ustrezno varujejo vaše osebne podatke za namene zakonodaje o varstvu podatkov; ali
 • nalaganje pogodbenih obveznosti prejemniku vaših osebnih podatkov z uporabo določb, ki jih je uradno izdala Evropska komisija in so na voljo na spletnem mestu https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. S temi določbami zagotavljamo zaščito vaših podatkov pri prenosu vaših osebnih podatkov tretjim osebam zunaj EU in EGP.

Avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov:

Med to obdelavo osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje na podlagi osebnih podatkov.

Druge informacije:

Osebne podatke lahko arhiviramo zaradi javnega interesa in uporabljamo za znanstvene, zgodovinske ali statistične raziskovalne namene. V dobro utemeljenih primerih so lahko osebni podatki tudi predmet obdelave za namene reševanja pravnih zadev, vključno z izvajanjem obveznosti do javnih administrativnih organov ter nadzorom in tekočim ocenjevanjem pravnih tveganj.

Če želite izvedeti več o svojih pravicah in kako jih uveljavljati, obiščite spodnjo stran.