INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Kakšne so vaše pravice?

V okviru obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:

Dostop do obdelovanih osebnih podatkov.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Popravki nepravilnih, netočnih oz. nepopolnih osebnih podatkov.

Izbris osebnih podatkov v primeru preklica na pravni osnovi ali v primeru nezakonite obdelave.

Omejitev obdelave podatkov.

Izpis vaših osebnih podatkov v strojno čitljivem formatu za vas ali za drugega nadzornika.

Ugovarjanje obdelavi podatkov, če menite, da je obdelava osebnih podatkov nezakonita.

Zavrnitev avtomatiziranega odločanja.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice?

V povezavi z uveljavljanjem vaših pravic lahko družba ŠKODA AUTO zaračuna razumno takso ob upoštevanju administrativnih stroškov za obdelavo zahteve, če so zahteve osebe, na katero se podatki nanašajo, očitno neutemeljene ali pretirane.

Za vse poizvedovanje v zvezi z varstvom in obdelavo osebnih podatkov, uporabite naslednje komunikacijske kanale:

Po telefonu:

+420 800 600 000

Po pošti:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Uradna oseba za varstvo podatkov (DPO)

Za vprašanja glede varstva osebnih podatkov lahko stopite neposredno v stik z uradno osebo za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Vložitev pritožbe

Če se ne strinjate s tem, kako družba ŠKODA AUTO obdeluje ali ravna z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo uradni osebi za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO ali pri nadzornem organu.

Uradna oseba za varstvo podatkov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/