Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Uitvoering van marketingactiviteiten

Via dit document verstrekken wij als de beheerder van persoonsgegevens – de onderneming Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek, identificatienummer: 00177041, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke Rechtbank te Praag in sectie B, dossier nr. 332 (hierna te noemen: “Škoda Auto”) – informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Dit document beschrijft de marketingactiviteiten waar u toestemming voor kunt geven. Het is aan u om te bepalen voor welke doeleinden u toestemming geeft, maar de verschillende onderdelen van dit document zijn overeenkomstig op u van toepassing. Dit document beschrijft toestemmingen voor:

Communicatie over aangeboden producten en diensten van het merk Škoda Auto

Doel van de verwerking:

Communicatie over aangeboden producten en diensten van het merk Škoda Auto, inclusief informatie over evenementen, prijsvragen en nieuwsbrieven.

Beschrijving van het doel van de verwerking:

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Škoda Auto, evenementen, prijsvragen, aanmelding voor nieuwsbrieven, advertenties, verzenden van catalogi of feestelijke groeten. We kunnen sommige van uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het specifiek richten van bovengenoemde communicatie in het bijzonder door u diensten aan te bieden op basis van uw gebruik van onze producten en diensten.

Rechtsgrondslag van de verwerking:

Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken op grond van de door u verleende toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Als u ons geen toestemming heeft gegeven, zullen we uw persoonsgegevens niet om deze reden verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

Identiteitsgegevens zoals voor- en achternaam.
Contactinformatie zoals een telefoonnummer of e-mailadres.
Gebruiksgegevens van producten en diensten waaronder

 • Beschrijvende gegevens over uw voorkeursdealer
 • Technische informatie over het product en voorkeuren zoals VIN, kenteken, informatie over hoe het product (bijv. voertuig) wordt gebruikt, informatie over onderhouds- en reparatiebezoeken.

Verwerkings- en bewaarperiode:

We verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel gedurende 5 jaar na het geven van de toestemming; vervolgens archiveren we uw toestemming nog 5 jaar.

Categorieën van ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:

We kunnen de volgende verwerkers inschakelen die uw persoonsgegevens in onze naam en volgens onze instructies verwerken:

 • Marketingbureaus
 • Evenementbureaus
 • Media
 • Importeurs
 • Leden van het distributienetwerk
 • Serveroperators
 • Bureaus voor gastenbeheer

Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de nodige mate en binnen de wet.

Bronnen van persoonsgegevens:

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden overgedragen, als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of als wij zorgen voor adequate waarborgen voor de gegevensbescherming van de overgedragen gegevens.

In verband met het gebruik van diensten van derde partijen kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar in de VS gevestigde bedrijven en worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (“VS”). Houd er rekening mee dat een dergelijke overdracht een risico kan vormen voor uw gegevensverwerking omdat er geen adequaatheidsbesluit is genomen en er geen passende waarborgen zijn. In het bijzonder kunnen de gegevensoverdracht en -verwerking door onze partners in de VS onderworpen zijn aan bewakingsprogramma's van de Amerikaanse overheid en uw gegevens kunnen dan worden ingezien door Amerikaanse inlichtingendiensten of federale onderzoekers. Bovendien hebben personen van buiten de Verenigde Staten niet dezelfde mogelijkheden om het toezicht door de nationale veiligheidsdienst of de directeur van de nationale inlichtingendienst tegen te gaan. Ten slotte voorzien de Verenigde Staten niet in één enkele autoriteit die verantwoordelijk is voor de toezichtactiviteiten. Bepaalde staten in de VS hebben verschillende contactmogelijkheden met betrekking tot toezichthoudende bevoegdheden op het gebied van gegevensbescherming met een speciale rechtbank, die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van buitenlandse inlichtingendiensten.

Als we uw gegevens overdragen naar andere landen buiten EU en de EER, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals beschreven in dit beleid. Dit houdt onder andere in:

 • ervoor zorgen dat de niet-EU- of niet-EER-landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven, door de relevante instanties worden beschouwd als voldoende bescherming biedend met betrekking tot uw persoonsgegevens in het kader van de wet op de gegevensbescherming; of
 • het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger van uw persoonsgegevens met behulp van bepalingen die formeel door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en beschikbaar zijn op https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. We gebruiken deze bepalingen om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beschermd wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze externe providers buiten de EU en de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:

Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens plaats.

Overige informatie:

Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed gefundeerde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsorganen en het monitoren en voortdurend beoordelen van juridische risico’s.

Communicatie over aangeboden producten en diensten van derde partijen

Doel van de verwerking:

Communicatie over aangeboden producten en diensten van derde partijen, inclusief informatie over evenementen, prijsvragen en nieuwsbrieven.

Beschrijving van het doel van de verwerking:

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de onderstaande derde partijen die rechtstreeks of via Škoda Auto a.s. contact met u op mogen nemen met informatie over producten en diensten van deze derde partijen, evenementen, prijsvragen, abonnementen op nieuwsbrieven, advertenties, verzenden van catalogi of feestelijke groeten. Ze kunnen sommige van de gedeelde persoonsgegevens ook gebruiken voor het specifiek richten van bovengenoemde communicatie in het bijzonder door u diensten aan te bieden op basis van uw gebruik van onze producten en diensten.

Rechtsgrondslag van de verwerking:

We zijn gemachtigd uw persoonsgegevens te delen met derde partijen die direct of indirect via Škoda Auto a.s. contact met u op kunnen nemen op basis van de toestemming die u heeft gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Als u ons geen toestemming heeft gegeven, zullen we uw persoonsgegevens niet met derde partijen delen.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

Identiteitsgegevens zoals voor- en achternaam.
Contactinformatie zoals een telefoonnummer of e-mailadres.
Gebruiksgegevens van producten en diensten waaronder:

 • Beschrijvende gegevens over uw voorkeursdealer
 • Technische informatie over het product en voorkeuren zoals VIN, kenteken, informatie over hoe het product (bijv. voertuig) wordt gebruikt, informatie over onderhouds- en reparatiebezoeken.

Verwerkings- en bewaarperiode:

We verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel gedurende 5 jaar na het geven van de toestemming; vervolgens archiveren we uw toestemming nog 5 jaar.

Categorieën van ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:

Derde partijen die persoonsgegevens onder eigen verantwoording kunnen verwerken, omvatten:

 • De geprefereerde dealer en geprefereerde servicepartner die u heeft geselecteerd in de “MyŠkoda”-app of andere Škoda-contactpunten,
 • De importeur die verantwoordelijk is voor de markt en die is opgenomen in de Importeurslijst,
 • Volkswagen Financial Services AG en diens bedrijven die werkzaam zijn in de markt en die op deze lijst staan,
 • Digitale service- en technologie-hub Škoda X s.r.o.

We kunnen de volgende verwerkers inschakelen die uw persoonsgegevens in onze naam en volgens onze instructies verwerken:

 • Marketingbureaus
 • Evenementbureaus
 • Media
 • Importeur verantwoordelijk voor de markt van de klant
 • Leden van het distributienetwerk
 • Serveroperators
 • Bureaus voor gastenbeheer

Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de nodige mate en binnen de wet.

Bronnen van persoonsgegevens:

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale organisaties:

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden overgedragen, als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of als wij zorgen voor adequate waarborgen voor de gegevensbescherming van de overgedragen gegevens.

In verband met het gebruik van diensten van derde partijen kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar in de VS gevestigde bedrijven en worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (“VS”). Houd er rekening mee dat een dergelijke overdracht een risico kan vormen voor uw gegevensverwerking omdat er geen adequaatheidsbesluit is genomen en er geen passende waarborgen zijn. In het bijzonder kunnen de gegevensoverdracht en -verwerking door onze partners in de VS onderworpen zijn aan bewakingsprogramma's van de Amerikaanse overheid en uw gegevens kunnen dan worden ingezien door Amerikaanse inlichtingendiensten of federale onderzoekers. Bovendien hebben personen van buiten de Verenigde Staten niet dezelfde mogelijkheden om het toezicht door de nationale veiligheidsdienst of de directeur van de nationale inlichtingendienst tegen te gaan. Ten slotte voorzien de Verenigde Staten niet in één enkele autoriteit die verantwoordelijk is voor de toezichtactiviteiten. Bepaalde staten in de VS hebben verschillende contactmogelijkheden met betrekking tot toezichthoudende bevoegdheden op het gebied van gegevensbescherming met een speciale rechtbank, die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van buitenlandse inlichtingendiensten.

Als we uw gegevens overdragen naar andere landen buiten EU en de EER, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals beschreven in dit beleid. Dit houdt onder andere in:

 • ervoor zorgen dat de niet-EU- of niet-EER-landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven, door de relevante instanties worden beschouwd als voldoende bescherming biedend met betrekking tot uw persoonsgegevens in het kader van de wet op de gegevensbescherming; of
 • het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger van uw persoonsgegevens met behulp van bepalingen die formeel door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd en beschikbaar zijn op https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. We gebruiken deze bepalingen om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beschermd wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze externe providers buiten de EU en de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:

Tijdens deze verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens plaats.

Overige informatie:

Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden. In goed gefundeerde gevallen kunnen de persoonsgegevens ook onderwerp van verwerking met als doel het oplossen van juridische kwesties zijn, waaronder het vervullen van verplichtingen jegens overheidsorganen en het monitoren en voortdurend beoordelen van juridische risico’s.

Bezoek de onderstaande pagina voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.