Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Implementatie van marketingactiviteiten

Via dit document verstrekken wij, als de beheerder van persoonsgegevens – ŠKODA AUTO a.s., gevestigd te tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, postcode: 293 01, identificatienummer: 00177041, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke rechtbank te Praag onder dossier nr. B 332 (hierna te noemen: “ŠKODA AUTO“) – informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

De verwerking maakt deel uit van de volgende activiteiten:
Implementatie van marketingactiviteiten

Het aanbieden van ŠKODA merkproducten en -diensten, met inbegrip van informatie over producten, diensten, aanbiedingen, prijsvragen, nieuwsbrieven en het verzenden van groeten voor bijzondere dagen.

Doel van de verwerking:
Het aanbieden van ŠKODA merkproducten en -diensten, met inbegrip van informatie over producten, diensten, aanbiedingen, prijsvragen, nieuwsbrieven en het verzenden van groeten voor bijzondere dagen.

Beschrijving van het doel van de verwerking:
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om informatie te verstrekken over ŠKODA AUTO producten en diensten, evenementen, prijsvragen, nieuwsbrieven, reclame, het verzenden van catalogi en het verzenden van groeten voor bijzondere dagen. Sommige van de persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het richten van de bovengenoemde berichten.

Bevoegdheid voor de verwerking:
Wij zijn bevoegd voor de verwerking op grond van de door u aan ons verstrekte toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Als u ons geen toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens om deze reden niet verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:
Identificerende gegevens;
Contactgegevens;
Beschrijvende gegevens;
Bedrijfsprofiel;
Technische productgegevens;
Handelsgeschiedenis;
Gegevens over uw familie en andere personen;
Communicatie;
Informatie over communicatie en interactie;
Netwerk-ID's.

Verwerkings- en bewaarperiode:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel gedurende vijf jaar vanaf de verlening van uw toestemming, en bewaren uw toestemming vervolgens gedurende nog eens vijf jaar.

Categorieën van gegevensverwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:
Marketingbureaus;
Evenementenbureaus;
Media;
Importeurs;
Leden van het distributienetwerk;
Serveroperators;
Tijdelijke managementbureaus;
Infolijn.

Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbank, de Politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties, in de nodige mate en binnen de grenzen van de wet.

Bron van persoonsgegevens:
Rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of supranationale bedrijven:
Voor bovengenoemd verwerkingsdoel zullen uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan derde landen of andere supranationale bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming op grond van persoonsgegevens:
Deze vindt in het kader van deze verwerking niet plaats.

Overige informatie
Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden.