INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

Toegang tot de verwerkte persoonsgegevens.

Intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

Verwijdering van persoonsgegevens in het geval van beëindiging op wettelijke basis of in het geval van onwettige verwerking.

Beperking van de gegevensverwerking.

Een uittreksel van uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat voor uzelf of een andere beheerder.

Bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.

Niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

In verband met de uitoefening van uw rechten mag ŠKODA AUTO redelijke kosten in rekening brengen met inachtneming van de administratieve kosten voor de verwerking wanneer het verzoek van een betrokkene klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig is.

Gebruik voor vragen met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens de volgende communicatiekanalen:

Per telefoon:

+420 800 600 000

Per post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Een klacht indienen

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ŠKODA AUTO uw persoonsgegevens verwerkt of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de Data Protection Officer (DPO) van ŠKODA AUTO of bij een toezichthoudend orgaan.

Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/