Informācija par personas datu apstrādi

Mārketinga aktivitāšu īstenošana

Šajā dokumentā mēs kā personas datu kontrolētājs - ŠKODA AUTO a.s., juridiskā adrese: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, pasta indekss: 293 01, reģistrācijas numurs: 00177041, kas reģistrēta Prāgas Pašvaldības tiesas Komercreģistrā ar atsauces Nr. B 332 (turpmāk tekstā saukts “ŠKODA AUTO”), sniedzam informāciju par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šo apstrādi.

Apstrāde notiek šādu aktivitāšu ietvaros:
Mārketinga aktivitāšu īstenošana

Saziņa saistībā ar ŠKODA zīmola preču un pakalpojumu piedāvājumu, tostarp informāciju par precēm, pakalpojumiem, akcijām, konkursiem, jaunumu lapām un apsveikumu sūtīšanu īpašos datumos.

Apstrādes nolūks:
Saziņa saistībā ar ŠKODA zīmola preču un pakalpojumu piedāvājumu, tostarp informāciju par precēm, pakalpojumiem, akcijām, konkursiem, jaunumu lapām un apsveikumu sūtīšanu īpašos datumos.

Apstrādes nolūka apraksts:
Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai sniegtu informāciju par ŠKODA AUTO precēm un pakalpojumiem, pasākumiem, konkursiem, jaunumu lapām, reklāmu, katalogu sūtīšanu vai apsveikumu sūtīšanu īpašos datumos. Daži personas dati tiek izmantoti arī iepriekšminēto paziņojumu atlases kritēriju veidošanai.

Apstrādes pilnvarojums:
Jūsu dotā piekrišana personas datu apstrādei mūs pilnvaro apstrādāt datus. Ja jūs mums neesat sniedzis/-gusi savu piekrišanu, mēs šī iemesla dēļ neapstrādāsim jūsu personas datus.

Mūsu apstrādāto personas datu kategorijas:
Identifikācijas dati;
Kontatkinformācija;
Aprakstošie dati;
Biznesa profils;
Preču tehniskie dati;
Darījumu vēsture;
Dati par jūsu ģimenes locekļiem un citām personām;
Saziņa;
Informācija par saziņu;
Tīkla ID.

Apstrādes periods un arhivēšana:
Šajā nolūkā mēs apstrādājam jūsu personas datus piecus gadus kopš brīža, kad jūs mums dodat piekrišanu, tad mēs arhivējam jūsu piekrišanu vēl uz pieciem gadiem.

Apstrādātāju vai saņēmēju kategorijas, kuriem varam atklāt jūsu personas datus:
Mārketinga aģentūras;
Pasākumu aģentūras;
Mediji;
Importētāji;
Izplatītāju tīkla dalībnieki;
Serveru operatori;
Piesaistītās menedžmenta aģentūras;
Tālruņa uzziņu dienests.

Jūsu personas dati nepieciešamajā apmērā un likuma atļautajās robežās var pēc pieprasījuma tikt sniegti valsts iestādēm, jo īpaši tiesām, Čehijas Republikas policijai un citām iestādēm, kas iesaistītas kriminālprocesos.

Personas datu avots:
Tieši no jums.

Personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskiem uzņēmumiem:
Iepriekšminētās apstrādes ietvaros jūsu personas dati netiks nodoti trešajām valstīm vai citiem starptautiskiem uzņēmumiem.

Automatizētā lēmumu pieņemšana uz personas datu pamata:
Šīs apstrādes ietvaros tas nenotiek.

Cita informācija
Personu dati var tikt arhivēti atbilstoši publiskām interesēm un izmantoti zinātniskiem, vēstures un statistikas pētniecības mērķiem.