Informācija par personas datu apstrādi

Mārketinga darbību izpilde

Ar šo dokumentu mēs kā personas datu uzraudzītājs – uzņēmums “Škoda Auto a.s., tř.” Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, identifikācijas Nr.: 00177041, reģistrēts Uzņēmumu reģistra, ko pārvalda Prāgas Municipālā tiesa, B sadaļas failā nr. 332 (turpmāk tekstā “Škoda Auto“) – sniedzam informāciju par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām saistībā ar šo apstrādi.

Šajā dokumentā ir aprakstītas mārketinga aktivitātes, kurām varat piekrist. Jūs varat izlemt, kādiem nolūkiem sniedzat savu piekrišanu, taču attiecīgi jums ir piemērojamas dažas šī dokumenta daļas. Šajā dokumentā ir aprakstīta piekrišana:

“Škoda Auto” zīmola produktu un pakalpojumu piedāvājumu paziņošanai.

Apstrādes mērķis:

“Škoda Auto” zīmola produktu un pakalpojumu piedāvājumu paziņošana, iekļaujot informāciju par pasākumiem, konkursiem un jaunumiem.

Apstrādes mērķa apraksts:

Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai jūs informētu par “Škoda Auto” produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem, konkursiem, jaunumu abonēšanu, reklāmām, izplatītu katalogus vai nosūtītu apsveikumus svētkos. Atsevišķus personas datus mēs varam arī izmantot, lai mērķtiecīgi nosūtītu iepriekš minēto saziņu, jo īpaši piedāvājot jums savus pakalpojumus, kuru pamatā ir informācija par to, kā jūs lietojat mūsu produktus un pakalpojumus.

Apstrādes likumīgais pamats

Mēs esam pilnvaroti jūsu personas datu apstrādei, pamatojoties uz jūsu piešķirto piekrišanu. Savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Ja neesat mums sniedzis savu piekrišanu, mēs neapstrādāsim personas datus šajos nolūkos.

Mūsu apstrādājamo personas datu kategorijas:

Identifikācijas dati, piemēram, vārds un uzvārds.
Kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs vai e-pasta adrese.
Produktu un pakalpojumu lietojuma dati, kas iekļauj:

 • aprakstošus datus par jūsu vēlamo izplatītāju;
 • produkta tehnisko informāciju un tā vēlamo informāciju, piemēram, VIN, valsts reģistrācijas numura zīmi, informāciju par vienības (piemēram, transportlīdzekļa) izmantošanu, informāciju par apkopi un servisa apmeklējumiem.

Apstrādes un arhivēšanas periods

Šim nolūkam jūsu personas datus apstrādāsim piecu gadu periodā pēc piekrišanas; pēc tam jūsu piekrišanu arhivēsim vēl piecus gadus.

To saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personas datus:

Mēs varam piesaistīt šādus apstrādātājus, kas mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādēm apstrādās jūsu personas datus:

 • mārketinga aģentūras;
 • pasākumu organizatorus;
 • plašsaziņas līdzekļus;
 • importētājus;
 • izplatīšanas tīkla dalībniekus;
 • serveru operatorus;
 • viesu administrācijas aģentūras.

Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt sniegti valsts iestādēm, it īpaši tiesām, Čehijas Republikas policijai un citām tiesību aizsardzības aģentūrām līdz nepieciešamajam apjomam un likumu robežās.

Personas datu avots:

Mēs saņemam personas datus tieši no jums.

Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm vai pārvalstiskām organizācijām:

Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (“ES”) un Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), ja sniedzat mums nepārprotamu piekrišanu vai mēs nodrošinām atbilstīgus pārsūtīto datu aizsardzības pasākumus.

Saistībā ar trešo pušu pakalpojumu izmantošanu jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz ASV bāzētiem uzņēmumiem un glabāti serveros, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs (“ASV”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda pārsūtīšana var radīt risku jūsu datu apstrādei, jo nav atbilstības lēmuma un netiek piemēroti atbilstoši drošības pasākumi. Jo īpaši datu pārraide un datu apstrāde, ko veic mūsu partneri ASV, var būt pakļauta ASV valsts iestāžu uzraudzības programmām, un pēc tam jūsu datiem var piekļūt ASV izlūkošanas aģentūras vai federālie izmeklētāji. Turklāt personām, kuras nav ASV iedzīvotāji, nav tādas pašas iespējas vērsties pret novērošanu, ko veic Nacionālās drošības aģentūra vai nacionālās izlūkošanas direktore. Visbeidzot ASV nav noteiktas iestādes, kas būtu atbildīga par uzraudzību. Atsevišķiem ASV štatiem ir atšķirīgas iestādes ar datu aizsardzības uzraudzības pilnvarām un īpašu tiesu, kas nodarbojas ar ārvalstu izlūkošanas uzraudzības jautājumiem.

Ja pārsūtīsim jūsu informāciju uz citām valstīm ārpus ES un EEZ, veiksim pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu drošības pasākumu ieviešanu, lai nodrošinātu, ka jūsu privātuma tiesības joprojām tiek aizsargātas, kā noteikts šajā politikā. Šīs darbības iekļauj:

 • nodrošināšanu, ka valstis, kas neietilpst ES vai EEZ un uz kurām tiek pārsūtīta informācija, attiecīgās struktūras uzskata par pietiekami drošām, lai aizsargātu jūsu personas datus datu aizsardzības likuma izpratnē; vai
 • līgumsaistību piemērošanu jūsu personas datu saņēmējam, izmantojot noteikumus, ko oficiāli izdevusi Eiropas Komisija un kas ir pieejami šeit: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Mēs izmantojam šos noteikumus, lai nodrošinātu informācijas aizsardzību, pārsūtot jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ārpus ES un EEZ.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem:

Šīs personas datu apstrādes laikā netiek pieņemti automatizēti lēmumi, pamatojoties uz personas datiem.

Cita informācija:

Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un izmantoti zinātniskas, vēsturiskas vai statistiskas izpētes nolūkiem. Labi pamatotos gadījumos personas dati var tikt pakļauti arī apstrādei, lai pieņemtu lēmumus juridiskās lietās, iekļaujot saistību izpildi attiecībā pret valsts administrācijas iestādēm, kā arī juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

Trešo pušu produktu un pakalpojumu piedāvājumu paziņošana

Apstrādes mērķis:

Trešo personu produktu un pakalpojumu piedāvājumu paziņošana, iekļaujot informāciju par pasākumiem, konkursiem un jaunumiem.

Apstrādes mērķa apraksts:

Jūsu personas dati tiek kopīgoti ar tālāk norādītajām trešajām personām, kuras var sazināties ar jums tieši vai ar “Škoda Auto a.s.” starpniecību, lai sniegtu informāciju par šo trešo pušu produktiem un pakalpojumiem, pasākumiem, konkursiem, jaunumu abonēšanu, sludinājumiem, izplatītu katalogus vai apsveiktu svētkos. Viņi var arī izmantot dažus kopīgotus personas datus, lai mērķtiecīgi nosūtītu iepriekš minēto saziņu, jo īpaši piedāvājot jums pakalpojumus, pamatojoties uz informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu produktus un pakalpojumus.

Apstrādes likumīgais pamats:

Mēs esam pilnvaroti kopīgot jūsu personas datus ar trešajām personām, kuras var tieši vai netieši sazināties ar jums, izmantojot Škoda Auto a.s., uz jūsu sniegtās piekrišanas pamata. Savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Ja neesat mums sniedzis savu piekrišanu, mēs nekopīgosim jūsu personas datus ar trešajām personām.

Mūsu apstrādājamo personas datu kategorijas:

Identifikācijas dati, piemēram, vārds un uzvārds.
Kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs vai e-pasta adrese.
Produktu un pakalpojumu lietojuma dati, kas iekļauj:

 • aprakstošus datus par jūsu vēlamo izplatītāju;
 • produkta tehnisko informāciju un tā vēlamo informāciju, piemēram, VIN, valsts reģistrācijas numura zīmi, informāciju par vienības (piemēram, transportlīdzekļa) izmantošanu, informāciju par apkopi un servisa apmeklējumiem.

Apstrādes un arhivēšanas periods:

Šim nolūkam jūsu personas datus apstrādāsim 5 gadu periodā pēc piekrišanas; pēc tam jūsu piekrišanu arhivēsim vēl 5 gadus.

To saņēmēju kategorijas, kuriem mēs varam nodot personas datus:

Trešās personas, kas var apstrādāt personas datus, uzņemoties atsevišķu atbildību:

 • vēlamais izplatītājs un vēlamais pakalpojumu nodrošināšanas partneris, ko atlasījāt lietotnē “MyŠkoda” vai citos Škoda kontaktpunktos,
 • importētājs, kurš atbild par tirgu, kas ir iekļauts importētāju sarakstā,
 • “Volkswagen Financial Services AG” un tā uzņēmumi, kas darbojas tirgū un ir iekļauti šajā sarakstā,
 • digitālo pakalpojumu un tehnoloģiju centrmezgls Škoda X s.r.o.

Mēs varam piesaistīt šādus apstrādātājus, kas mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādēm apstrādās jūsu personas datus:

 • mārketinga aģentūras;
 • pasākumu organizatorus;
 • plašsaziņas līdzekļus;
 • par klienta tirgu atbildīgo importētāju;
 • izplatīšanas tīkla dalībniekus;
 • serveru operatorus;
 • viesu administrācijas aģentūras.

Pēc pieprasījuma jūsu personas dati var tikt sniegti valsts iestādēm, it īpaši tiesām, Čehijas Republikas policijai un citām tiesību aizsardzības aģentūrām līdz nepieciešamajam apjomam un likumu robežās.

Personas datu avots:

Mēs saņemam personas datus tieši no jums.

Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm vai pārvalstiskām organizācijām:

Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (“ES”) un Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), ja sniedzat mums nepārprotamu piekrišanu vai mēs nodrošinām atbilstīgus pārsūtīto datu aizsardzības pasākumus.

Saistībā ar trešo pušu pakalpojumu izmantošanu jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz ASV bāzētiem uzņēmumiem un glabāti serveros, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda pārsūtīšana var radīt risku jūsu datu apstrādei, jo nav atbilstības lēmuma un netiek piemēroti atbilstoši drošības pasākumi. Jo īpaši datu pārraide un datu apstrāde, ko veic mūsu partneri ASV, var būt pakļauta ASV valsts iestāžu uzraudzības programmām, un pēc tam jūsu datiem var piekļūt ASV izlūkošanas aģentūras vai federālie izmeklētāji. Turklāt personām, kuras nav ASV iedzīvotāji, nav tādas pašas iespējas vērsties pret novērošanu, ko veic Nacionālās drošības aģentūra vai nacionālās izlūkošanas direktore. Visbeidzot ASV nav noteiktas iestādes, kas būtu atbildīga par uzraudzību. Atsevišķiem ASV štatiem ir atšķirīgas iestādes ar datu aizsardzības uzraudzības pilnvarām un īpašu tiesu, kas nodarbojas ar ārvalstu izlūkošanas uzraudzības jautājumiem.

Ja pārsūtīsim jūsu informāciju uz citām valstīm ārpus ES un EEZ, veiksim pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu drošības pasākumu ieviešanu, lai nodrošinātu, ka jūsu privātuma tiesības joprojām tiek aizsargātas, kā noteikts šajā politikā. Šīs darbības iekļauj:

 • nodrošināšanu, ka valstis, kas neietilpst ES vai EEZ un uz kurām tiek pārsūtīta informācija, attiecīgās struktūras uzskata par pietiekami drošām, lai aizsargātu jūsu personas datus datu aizsardzības likuma izpratnē; vai
 • līgumsaistību piemērošanu jūsu personas datu saņēmējam, izmantojot noteikumus, ko oficiāli izdevusi Eiropas Komisija un kas ir pieejami šeit: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Mēs izmantojam šos noteikumus, lai nodrošinātu informācijas aizsardzību, pārsūtot jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ārpus ES un EEZ.

Automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz personas datiem:

Šīs personas datu apstrādes laikā netiek pieņemti automatizēti lēmumi, pamatojoties uz personas datiem.

Cita informācija:

Personas dati var tikt arhivēti sabiedrības interesēs un izmantoti zinātniskas, vēsturiskas vai statistiskas izpētes nolūkiem. Labi pamatotos gadījumos personas dati var tikt pakļauti arī apstrādei, lai pieņemtu lēmumus juridiskās lietās, iekļaujot saistību izpildi attiecībā pret valsts administrācijas iestādēm, kā arī juridisko risku uzraudzību un pastāvīgu novērtēšanu.

Lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām un to izmantošanu, apmeklējiet tālāk norādīto lapu.