Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Rinkodaros veiklos vykdymas

Šiuo dokumentu mes, kaip asmens duomenų valdytojas, t. y. ŠKODA AUTO a.s., registruotos buveinės adresas: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, pašto kodas: 293 01, registracijos numeris:00177041, registruota Įmonių registre, tvarkomame Prahos municipaliniame teisme, bylos nr. B 332, (toliau vadinama ŠKODA AUTO), - suteikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir su jų tvarkymu susijusias jūsų teises.

Tvarkymas sudaro toliau nurodytų veiklų dalį:
Rinkodaros veiklos vykdymas

ŠKODA ženklą turinčių produktų ir paslaugų pasiūlymų teikimas, įskaitant informaciją apie produktus, paslaugas, reklamą, konkursus, naujienlaiškius ir sveikinimus tam tikromis progomis.

Tvarkymo tikslas:
ŠKODA ženklą turinčių produktų ir paslaugų pasiūlymų teikimas, įskaitant informaciją apie produktus, paslaugas, reklamą, konkursus, naujienlaiškius ir sveikinimus tam tikromis progomis.

Tvarkymo tikslo aprašymas:
Jūsų asmens duomenys naudojami, siekiant pateikti informaciją apie ŠKODA AUTO produktus ir paslaugas, įvykius, konkursus, naujienlaiškius, reklamą, taip pat siekiant siųsti katalogus bei sveikinimus specialiomis progomis. Dalis asmens duomenų taip pat naudojami norint planuoti nurodytus pranešimus.

Leidimas tvarkyti:
Duodami sutikimą jūs suteikiate mums leidimą tvarkyti asmens duomenis. Jeigu jūs nesuteikėte mums šio sutikimo, mes jūsų asmens duomenų dėl šios priežasties netvarkysime.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
Identifikavimo duomenys;
Kontaktiniai duomenys;
Aprašomieji duomenys;
Verslo profilis;
Techniniai produkto duomenys;
Prekybos istorija;
Duomenys apie jūsų šeimą ir kitus asmenis;
Ryšiai;
Informacija apie ryšius ir sąsajas;
Tinklo ID.

Tvarkymo laikotarpis ir archyvavimas:
Mes tvarkome jūsų duomenis šiuo tikslu penkerius metus nuo jūsų sutikimo gavimo, vėliau mes archyvuojame jūsų sutikimą dar penkerius metus.

Tvarkytojų arba gavėjų, kuriems atskleisime jūsų asmens duomenis, kategorijos:
Rinkodaros agentūros;
Renginių organizavimo agentūros;
Žiniasklaida;
Importuotojai;
Platintojų tinklo nariai;
Serverio operatoriai;
Svečių valdymo agentūros;
Informacijos linija.

Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti paprašius valdžios institucijoms, ypač teismams, Čekijos Respublikos policijai ir kitoms institucijoms, nagrinėjančioms baudžiamąsias veikas, kai tai yra būtina ir patenka į įstatymo ribas.

Asmens duomenų šaltinis:
Tiesiogiai iš jūsų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms įmonėms:
Pagal anksčiau nurodytas procedūras jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims arba kitoms tarptautinėms įmonėms.

Automatizuotas sprendimų priėmimas asmens duomenų pagrindu:
Tai nėra šių procedūrų dalis.

Kita informacija
Asmens duomenys gali būti archyvuojami, siekiant užtikrinti viešąjį interesą, taip pat naudojami mokslinių, istorinių arba statistinių tyrimų tikslais.