ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACIJA

Kokios yra mano teisės?

Asmens duomenų tvarkymas apima šias teises:

Prieiga prie tvarkomų asmens duomenų.

Asmens duomenų tvarkymo sutikimo atšaukimą.

neteisingų, netikslių arba nepilnų asmens duomenų koregavimą;

Asmens duomenų šalinimą, kai nutraukimas turi teisinį pagrindą arba kai duomenys yra tvarkomi neteisėtai.

Duomenų tvarkymo apribojimą.

Jūsų asmens duomenų ištraukos elektroniniu formatu pateikimą jums arba kitam valdytojui.

Prieštarauti duomenų tvarkymui, jeigu manote, kad asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas.

Nebūti automatinio sprendimo priėmimo objektu.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Vykdydama teisėtus jūsų reikalavimus, ŠKODA AUTO gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į administracinius prašymo tvarkymo kaštus, jeigu duomenų pateikimo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pernelyg dideli.

Norėdami pateikti su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu susijusius paklausimus, galite su mumis susisiekti vienu iš šių būdu:

Telefonu:

+420 800 600 000

Paštu:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, galite tiesiogiai kreiptis į ŠKODA AUTO duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Skundų nagrinėjimo eiga

Tuo atveju, jei nesutinka su būdu, kuriuo ŠKODA AUTO tvarko arba naudoja jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą ŠKODA AUTO duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) arba priežiūros institucijai.

Asmens duomenų apsaugos biuras
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/