Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

Marketingtevékenységek megvalósítása

A jelen dokumentumban, mi - a ŠKODA AUTO a.s. (székhely: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, irányítószám: 293 01, cégjegyzékszám: 00177041, a Prágai Fővárosi Bíróság mint cégbíróság által B 332 ügyszám alatt bejegyzett társaság; a továbbiakban: „ŠKODA AUTO”) - mint a személyes adatok kezelője, tájékoztatást adunk a személyes adatok feldolgozásáról és a feldolgozással kapcsolatban az Önt megillető jogokról.

Az adatfeldolgozás az alábbi tevékenységek részeként történik:
Marketingtevékenységek megvalósítása

Ügyfelünk számára a ŠKODA márka termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok, többek között termékekre, szolgáltatásokra, akciókra, nyereményjátékokra, hírlevelekre vonatkozó információk valamint ünnepi alkalmakkor köszöntő levelek kiküldése.

A feldolgozás célja:
Ügyfelünk számára a ŠKODA márka termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok, többek között termékekre, szolgáltatásokra, akciókra, nyereményjátékokra, hírlevelekre vonatkozó információk valamint ünnepi alkalmakkor köszöntő levelek kiküldése.

A feldolgozás céljának leírása:
Az Ön személyes adatait abból a célból használjuk fel, hogy Önt a ŠKODA márka termékeiről és szolgáltatásairól, rendezvényekről és nyereményjátékokról, hírlevelekről, hirdetésekről tájékoztassuk, katalógust küldjünk az Ön számára, valamint ünnepi alkalmakkor köszöntő leveleket küldjünk Önnek. A személyes adatok egy részét a fenti üzenetek célzott alkalmazásához is felhasználjuk.

A feldolgozásra való jogosultság:
Cégünk az Ön által adott, személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulása alapján jogosult az adatok feldolgozására. Amennyiben Ön nem adott számunkra hozzájárulást, cégünk erre való tekintettel nem fogja az Ön személyes adatait feldolgozni.

Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái:
Azonosító adatok;
Elérhetőségi adatok;
Leíró adatok;
Üzleti profil;
Műszaki termékadatok;
Kereskedelmi előzmények;
Az Ön családjára és más személyekre vonatkozó adatok;
Kommunikáció;
Kommunikációra és üzenetváltásra vonatkozó információk;
Hálózati azonosítók.

A feldolgozás időtartama és archiválás:
E célból a hozzájárulás adásától számított öt évig dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, ezt követően hozzájárulását archiválva további öt évig megőrizzük.

Adatfeldolgozók és átvevők, akik számára az Ön személyes adatait átadhatjuk:
Marketingügynökségek;
Rendezvényszervező ügynökségek;
Média;
Importőrök;
Az elosztási hálózat tagjai;
Szerverüzemeltetők;
Vendégkezelő ügynökségek;
Infovonal.

Az Ön személyes adatait kérésre, a szükséges mértékben és a törvényes határokon belül kiadhatjuk közhatóságoknak, különösen bíróságoknak, a Cseh Köztársaság rendőrségének és más, bűnügyi eljárásban részt vevő szervezeteknek.

A személyes adatok forrása:
Közvetlenül Öntől.

Személyes adatok átvitele harmadik országokba vagy nemzetközi társaságok felé:
A fent megjelölt feldolgozás részeként az Ön személyes adatait nem kerülnek átvitelre harmadik országokba vagy nemzetközi társaságok felé.

Automatizált döntéshozatal személyes adatok alapján:
Ez nem fordul elő az adatfeldolgozás részeként.

Egyéb információk
A személyes adatok közérdekből történő archiválását és tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatás céljából való felhasználását jogszabály írhatja elő.