Információ a személyes adatok kezeléséről

Marketing tevékenységek végzése

Ezen dokumentumban, mi, mint a személyes adatok kezelője – a ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, Azonosító sz.: 00177041, a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében bejegyezve: B 332 szám alatt, (a továbbiakban: „Škoda Auto”) – tájékoztatjuk a személyes adatok kezeléséről és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Ez a dokumentum ismerteti azokat a marketingtevékenységeket, amelyekhez Ön hozzájárulását adhatja. Ön dönti el, hogy milyen célokra adja meg hozzájárulását, de a dokumentum különböző részei ennek megfelelően vonatkoznak Önre. Ez a dokumentum a következő hozzájárulásokat ismerteti:

A Škoda Auto márkás termék- és szolgáltatási ajánlatainak kommunikációja

Az adatkezelés célja:

A Škoda Auto márkás termék- és szolgáltatási ajánlatainak kommunikálása, beleértve az eseményekről, versenyekről és hírekről szóló információkat.

Az adatkezelés céljának leírása:

Személyes adatait arra használjuk, hogy tájékoztassuk Önt a Škoda Auto termékeiről és szolgáltatásairól, rendezvényekről és versenyekről, illetve hírekre való feliratkozáshoz, reklámok és katalógusok, illetve ünnepi üdvözlőlapok küldéséhez. Személyes adatainak egy részét felhasználhatjuk a fent említett kommunikáció célzására is, különösen azáltal, hogy a termékeink és szolgáltatásaink használatára vonatkozó információk alapján ajánljuk fel Önnek szolgáltatásainkat.

Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha Ön nem adta meg a hozzájárulását, akkor nem kezeljük a személyes adatait ilyen célból.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

Azonosító adatok, mint például a név és vezetéknév.
Elérhetőségi adatok, például telefonszám vagy e-mail cím.
Termék- és szolgáltatáshasználati adatok, amelyek magukban foglalják az alábbiakat:

 • Az Ön által preferált kereskedőre vonatkozó adatok
 • A termékre vonatkozó műszaki adatok és és a választott kereskedőre vonatkozó információk, például alvázszám, rendszám, a termék (pl. jármű) használatára vonatkozó információk, a karbantartási és szervizlátogatásokra vonatkozó információk.

Adatkezelési és archiválási időszak:

Az Ön személyes adatait e célból a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezeljük; ezt követően további 5 évig archiváljuk az Ön hozzájárulását.

Azon felek kategóriái, amelyek számára továbbíthatjuk a személyes adatokat:

Az alábbi adatfeldolgozókat bízhatjuk meg, akik a nevünkben és utasításaink alapján feldolgozzák az Ön személyes adatait:

 • Marketingügynökségek
 • Rendezvényszervezők
 • Média
 • Importőrök
 • A forgalmazási hálózat tagjai
 • Szerverüzemeltetők
 • Vendéglátást koordináló ügynökségek

Az Ön személyes adatai kérelem alapján átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeteknek:

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) és az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre akkor továbbíthatjuk, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha megfelelő garanciákat biztosítunk a továbbított adatok védelmére.

Harmadik felek szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban az Ön személyes adatait továbbíthatjuk USA-beli székhelyű vállalatokhoz, és az Amerikai Egyesült Államokban („USA”) található szervereken tárolhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen adattovábbítás kockázatot hordozhat az Ön adatainak kezelésére nézve a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiánya miatt. Különösen, az USA-ban található partnereink által végzett adattovábbítás és adatkezelés az amerikai hatóságok megfigyelési programjainak tárgyát képezheti, és az Ön adataihoz amerikai hírszerző szervek vagy szövetségi nyomozók hozzáférhetnek. Továbbá a nem egyesült államokbeli személyek nem rendelkeznek azonos jogi lehetőségekkel az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség vagy a Nemzeti Hírszerzés Igazgatója által végzett megfigyeléssel szemben. Végül, az USA nem biztosít egyetlen, a felügyeleti tevékenységekért felelős hatóságot. Az USA egyes államai az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti hatáskörök tekintetében különböző kapcsolattartási pontokkal rendelkeznek, valamint egy speciális bírósággal, amely a külföldi hírszerzés felügyeletével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

Ha az Ön adatait az EU-n és az EGT-n kívüli más országokba továbbítjuk, lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzunk annak érdekében, hogy az Ön adatvédelmi jogai továbbra is a jelen szabályzatban foglaltak szerinti védelmet élvezzenek. Ezek a lépések a következők:

 • annak biztosítása, hogy az EU-n vagy EGT-n kívüli országokat, ahová az adattovábbítás történik, az illetékes szervek az adatvédelmi jogszabályok értelmében az Ön személyes adatai számára megfelelő védelmet biztosító országokként ítélik meg; vagy
 • szerződéses kötelezettségek előírása az Ön személyes adatait fogadó fél számára az Európai Bizottság által hivatalosan kiadott és a https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914 weboldalon elérhető rendelkezések alkalmazásával. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazzuk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön adatainak védelmét, amikor az Ön személyes adatait az EU-n és az EGT-n kívüli külső szolgáltatóknak továbbítjuk.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján:

A személyes adatok kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

Egyéb információ:

A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok kezelhetők jogi eljárások céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségeket, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.

Harmadik felek termék- és szolgáltatási ajánlatainak kommunikációja

Az adatkezelés célja:

Harmadik felek termék- és szolgáltatási ajánlatainak kommunikációja, beleértve a tájékoztatást eseményekről, versenyekről és hírekről.

Az adatkezelés céljának leírása:

Az Ön személyes adatait az alább felsorolt harmadik felekkel osztjuk meg, akik közvetlenül vagy a Škoda Auto a.s.-en keresztül kapcsolatba léphetnek Önnel e harmadik felek termék- és szolgáltatási információival, rendezvényekkel, versenyekkel, hírekre való feliratkozással, hirdetésekkel, katalógusok terjesztésével vagy ünnepi üdvözletekkel kapcsolatban. Emellett személyes adatainak egy részét felhasználhatják a fent említett témák célzott kommunikációjára is, különösen azáltal, hogy a termékeink és szolgáltatásaink használatára vonatkozó információk alapján ajánlanak fel Önnek szolgáltatásokat.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön személyes adatainak megosztása harmadik felekkel, akik közvetlenül vagy - a Škoda Auto a.s.-en keresztül - közvetve felvehetik Önnel a kapcsolatot, az Ön által adott hozzájárulás alapján történik. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha Ön nem adta meg a hozzájárulását, akkor nem osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

Azonosító adatok, mint például a név és vezetéknév.
Elérhetőségi adatok, például telefonszám vagy e-mail cím.
Termék- és szolgáltatáshasználati adatok, amelyek magukban foglalják az alábbiakat:

 • Az Ön által preferált kereskedőre vonatkozó adatok
 • A termékre vonatkozó műszaki adatok és és a választott kereskedőre vonatkozó információk, például alvázszám, rendszám, a termék (pl. jármű) használatára vonatkozó információk, a karbantartási és szervizlátogatásokra vonatkozó információk.

Adatkezelési és archiválási időszak:

Az Ön személyes adatait e célból a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezeljük; ezt követően további 5 évig archiváljuk az Ön hozzájárulását.

Azon felek kategóriái, amelyek számára átadhatjuk a személyes adatokat:

Azon harmadik felek, amelyek saját külön felelősségük szerint személyes adatokat kezelhetnek, a következők:

 • A „MyŠkoda” alkalmazásban vagy más Škoda kapcsolati pontokon keresztül Ön által előnyben részesített kereskedő és előnyben részesített szervizpartner,
 • Az adott piacért felelős importőr, amely megtalálható az Importőrök listájában,
 • a Volkswagen Financial Services AG és az adott piacon tevékenykedő vállalatai, amelyek megtalálhatók ezen a listán,
 • a Digitális szolgáltatási és technológiai központ: Škoda X s.r.o.

Az alábbi adatfeldolgozókat bízhatjuk meg, akik a nevünkben és utasításaink alapján feldolgozzák az Ön személyes adatait:

 • Marketingügynökségek
 • Rendezvényszervezők
 • Média
 • Az ügyfél piacáért felelős importőr
 • A forgalmazási hálózat tagjai
 • Szerverüzemeltetők
 • Vendéglátást koordináló ügynökségek

Az Ön személyes adatai kérelem alapján átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeteknek:

Az Ön személyes adatait az Európai Unión („EU”) és az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre akkor továbbíthatjuk, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha megfelelő garanciákat biztosítunk a továbbított adatok védelmére.

Harmadik felek szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban az Ön személyes adatait továbbíthatjuk USA-beli székhelyű vállalatokhoz, és az Amerikai Egyesült Államokban („USA”) található szervereken tárolhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen adattovábbítás kockázatot hordozhat az Ön adatainak kezelésére nézve a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiánya miatt. Különösen, az USA-ban található partnereink által végzett adattovábbítás és adatkezelés az amerikai hatóságok megfigyelési programjainak tárgyát képezheti, és az Ön adataihoz amerikai hírszerző szervek vagy szövetségi nyomozók hozzáférhetnek. Továbbá a nem egyesült államokbeli személyek nem rendelkeznek azonos jogi lehetőségekkel az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség vagy a Nemzeti Hírszerzés Igazgatója által végzett megfigyeléssel szemben. Végül, az USA nem biztosít egyetlen, a felügyeleti tevékenységekért felelős hatóságot. Az USA egyes államai az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti hatáskörök tekintetében különböző kapcsolattartási pontokkal rendelkeznek, valamint egy speciális bírósággal, amely a külföldi hírszerzés felügyeletével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

Ha az Ön adatait az EU-n és az EGT-n kívüli más országokba továbbítjuk, lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzunk annak érdekében, hogy az Ön adatvédelmi jogai továbbra is a jelen szabályzatban foglaltak szerinti védelmet élvezzenek. Ezek a lépések a következők:

 • annak biztosítása, hogy az EU-n vagy EGT-n kívüli országokat, ahová az adattovábbítás történik, az illetékes szervek az adatvédelmi jogszabályok értelmében az Ön személyes adatai számára megfelelő védelmet biztosító országokként ítélik meg; vagy
 • szerződéses kötelezettségek előírása az Ön személyes adatait fogadó fél számára az Európai Bizottság által hivatalosan kiadott és a https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914 weboldalon elérhető rendelkezések alkalmazásával. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazzuk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön adatainak védelmét, amikor az Ön személyes adatait az EU-n és az EGT-n kívüli külső szolgáltatóknak továbbítjuk.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján:

A személyes adatok kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

Egyéb információ:

A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok kezelhetők jogi eljárások céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségeket, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.

Ha többet szeretne megtudni jogairól és azok gyakorlásának módjáról, látogasson el az alábbi oldalra.