INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

Hozzáférés a feldolgozott személyes adatokhoz.

A személyes adatok feldolgozására adott engedély visszavonása.

A téves, pontatlan vagy hiányos személyes adatok kijavítása.

A személyes adatok törlése a cél jogalapjának megszűnése vagy jogosulatlan feldolgozás esetén.

Az adatfeldolgozás korlátozása.

Személyes adatainak kinyerése gépi formátumban saját maga vagy egy másik adatkezelő számára.

Megtilthatja az adatfeldolgozást, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása jogtalan.

Joga van hozzá, hogy ne váljon automatizált döntéshozatal alanyává.

Hogyan gyakorolhatja jogait?

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban a ŠKODA AUTO észszerű mértékű díjat számíthat fel az igénylés feldolgozásának adminisztratív költségeiért, amennyiben az adattulajdonos igényei megalapozatlannak vagy túlzónak tűnnek.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

Telefon:

+420 800 600 000

Posta:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Adatvédelmi vezető (DPO)

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel közvetlenül a ŠKODA AUTO adatvédelmi vezetőjéhez (DPO) is fordulhat.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Panasztétel

Amennyiben nem ért egyet azzal, ahogy a ŠKODA AUTO az Ön személyes adatait feldolgozza és kezeli, panaszt tehet a ŠKODA AUTO adatvédelmi vezetőjénél (DPO) vagy a felügyeleti szerveknél.

Személyes adatvédelmi hivatal
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/