Informacije o obradi osobnih podataka

Implementacija marketinških aktivnosti

Ovim dokumentom mi kao voditelji obrade osobnih podataka – tvrtka ŠKODA AUTO a.s., registrirano sjedište: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštanski broj: 293 01, broj upisa u registar:00177041, upisana u trgovački registar koji se vodi pri Općinskom sudu u Pragu pod referentnim brojem spisa B 332 (u nastavku „ŠKODA AUTO“) – pružamo informacije o obradi osobnih podataka i vašim pravima vezanim uz obradu.

Obrada se vrši u sklopu sljedećih aktivnosti:
Implementacija marketinških aktivnosti

Ostvarivanje kontakta radi ponude proizvoda i usluga marke ŠKODA, pružanja informacija o proizvodima, uslugama, promocijama, natječajima i novinskim brošurama te slanja čestitki za posebne prigode.

Svrha obrade:
Ostvarivanje kontakta radi ponude proizvoda i usluga marke ŠKODA, pružanja informacija o proizvodima, uslugama, promocijama, natječajima i novinskim brošurama te slanja čestitki za posebne prigode.

Opis svrhe obrade:
Vaši osobni podaci upotrebljavaju se za pružanje informacija o proizvodima i uslugama, događanjima, natječajima te novinskim brošurama tvrtke ŠKODA AUTO, za oglašavanje te slanje kataloga ili čestitki za posebne prigode. Neki od osobnih podataka također se upotrebljavaju za usmjeravanje gore navedenih poruka.

Ovlaštenje za obradu:
Suglasnost za obradu osobnih podataka koju ste nam pružili vrijedi kao ovlaštenje za obradu. Ako niste pružili svoju suglasnost, nećemo obrađivati vaše osobne podatke.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci;
Podaci za kontakt;
Opisni podaci;
Poslovni profil;
Tehnički podaci o proizvodu;
Povijest trgovanja;
Podaci o vašoj obitelji i drugim osobama;
Komunikacije;
Informacije o komunikacijama i interakcijama;
Identifikatori mreže.

Razdoblje obrade i arhiviranje:
Vaše osobne podatke obrađujemo u ovu svrhu tijekom pet godina od pružanja suglasnosti, a zatim arhiviramo vašu suglasnost na daljnjih pet godina.

Kategorije vršitelja obrade ili primatelja kojima možemo otkriti vaše osobne podatke:
Marketinške agencije;
Agencije za organizaciju događaja;
Mediji;
Uvoznici;
Članovi distribucijske mreže;
Operateri za poslužitelje;
Gostujuće agencije za upravljanje;
Dežurna linija za informacije.

Vaši se osobni podaci na zahtjev mogu pružiti tijelima javne vlasti, osobito sudovima, policiji Češke Republike i drugim institucijama koje se bave kaznenim postupcima, u potrebnoj mjeri te u granicama određenim zakonom.

Izvor osobnih podataka:
Podaci se primaju izravno od vas.

Prijenos osobnih podataka trećim državama ili multinacionalnim tvrtkama:
Vaši se podaci neće prenositi trećim državama ili drugim multinacionalnim tvrtkama u sklopu gore navedenih postupaka.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:
Ovo ne čini dio obrade.

Ostale informacije
Osobni podaci mogu biti podložni arhiviranju u javnom interesu i mogu se upotrebljavati u svrhe znanstvenog, povijesnog ili statističkog istraživanja.