Informacije o obradi osobnih podataka

Provođenje marketinških aktivnosti

Ovim dokumentom mi kao voditelj obrade osobnih podataka – Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, identifikacijski br.: 00177041, upisan u Registru trgovačkih društava koji vodi Općinski sud u Pragu u odjeljku B pod oznakom spisa br. 332 (u daljnjem tekstu: „Škoda Auto”) – pružamo informacije o obradi osobnih podataka i vašim pravima u vezi s tom obradom.

U ovom su dokumentu opisane marketinške aktivnosti na koje možete pristati. Na vama je da odlučite u koje svrhe dajete privolu, ali različiti dijelovi ovog dokumenta primjenjuju se na vas u skladu s time. U ovom dokumentu opisan je pristanak na:

Komunikacija ponuda vezanih za proizvode i usluge marke Škoda Auto

Svrha obrade:

Komunikacija ponuda vezanih za proizvode i usluge marke Škoda Auto uključujući informacije o događajima, natječajima i vijesti.

Opis svrhe obrade:

Vaši osobni podaci upotrebljavaju se kako bi vas se informiralo o proizvodima i uslugama društva Škoda Auto, događajima, natječajima, pretplatama na vijesti, oglašavanju, distribuciji kataloga ili blagdanskim čestitkama. Možda ćemo također upotrijebiti neke vaše osobne podatke za usmjeravanje prethodno navedenih načina komuniciranja, posebice za nuđenje usluga na temelju informacija o vašoj upotrebi proizvoda i usluga.

Pravna osnova obrade:

Ovlašteni smo obrađivati vaše osobne podatke prema vašoj privoli. Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ako nam ne date svoju privolu, nećemo obrađivati vaše osobne podatke.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacijski podaci, primjerice ime i prezime.
Podaci za kontakt, primjerice telefonski broj ili e-mail adresa.
Podaci o upotrebi proizvoda i usluga koji uključuju

 • deskriptivne podatke o preferiranom trgovcu
 • tehničke podatke o proizvodu, primjerice VIN, registarsku oznaku, podatke o tome kako se stavka (npr. vozilo) upotrebljava, podatke o održavanju i posjetima servisu.

Razdoblje obrade i arhiviranja:

Obrađivat ćemo vaše osobne podatke u ove svrhe 5 godina nakon davanja privole; zatim ćemo arhivirati vašu privolu na još 5 godina.

Kategorije primatelja kojima možemo pružiti osobne podatke:

Možda ćemo uključiti sljedeće obrađivače koji će obrađivati vaše osobne podatke u naše ime i na temelju naših uputa:

 • marketinške agencije
 • organizatore događaja
 • medije
 • uvoznike
 • članove prodajne mreže
 • operatere poslužitelja
 • agencije za menadžment gostiju

Na zahtjev se vaši osobni podaci mogu pružiti javnim tijelima, osobito sudovima, policiji Republike Hrvatske i drugim organima za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i unutar granica zakona.

Izvor osobnih podataka:

Osobne podatke primamo izravno od vas.

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti izvan Europske unije („EU”) i Europskog gospodarskog područja („EGP”) ako nam date izričitiu privolu za to ili ako osiguramo prikladne mjere za zaštitu prenesenih podataka.

U vezi s upotrebom usluga trećih strana vaši se osobni podaci mogu prenijeti u poduzeća sa sjedištem u SAD-u i pohraniti na poslužiteljima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama („SAD”). Imajte na umu da takav prijenos može predstavljati rizik za obradu vaših podataka zbog nedostatka odluke o primjerenosti i odgovarajućih mjera zaštite. Točnije, prijenos i obrada podataka od strane naših partnera u SAD-u mogu biti podvrgnuti programima nadzora vlasti SAD-a i vašim podacima tada mogu pristupiti obavještajne službe SAD-a ili savezni istražitelji. Nadalje, osobe koje nisu državljani SAD-a nemaju iste mogućnosti za suzbijanje nadzora koji obavljaju američka Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) ili direktor nacionalne obavještajne službe. Konačno, SAD nema jedinstveno tijelo odgovorno za nadzorne aktivnosti. Određene države u SAD-u imaju različite točke za kontakt kada je riječ o nadzornim tijelima povezanima sa zaštitom podataka pri posebnom sudu koji se bavi pitanjima vezanim za nadzor stranih obavještajnih službi.

Ako prenesemo vaše podatke u druge države izvan EU-a i EGP-a, osigurat ćemo poduzimanje prikladnih sigurnosnih mjera s ciljem osiguranja da se vaša prava zaštite privatnosti nastave štititi kako je navedeno u ovim pravilima. Ti koraci uključuju:

 • osiguranje da države izvan EU-a i EGP-a u koje su podaci preneseni pružaju prikladnu zaštitu vaših osobnih podataka u svrhu postupanja u skladu sa zakonom o zaštiti podataka relevantnih tijela; ili
 • nametanje ugovornih obveza primatelju vaših osobnih podataka s pomoću odredbi koje je službeno izdala Europska komisija i koje su dostupne na https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Upotrebljavamo ove odredbe kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci zaštićeni kada se prenose trećim pružateljima usluga izvan EU-a i EGP-a.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:

Tijekom obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog donošenja odluka na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije:

Osobni podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i upotrijebiti u svrhe znanstvenog, povijesnog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima osobni podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja uključujući izvršavanje obveza prema tijelima državne uprave i praćenje te trajnu procjenu pravnih rizika.

Komunikacija ponuda proizvoda i usluga trećih strana

Svrha obrade:

Komunikacija ponuda vezanih za proizvode i usluge trećih strana uključujući informacije o događajima, natječajima i vijesti.

Opis svrhe obrade:

Vaši osobni podaci dijelit će se s trećim stranama navedenima u nastavku koje s vama mogu kontaktirati izravno ili putem društva Škoda Auto a.s. i pružati vam informacije o proizvodima i uslugama tih trećih strana, događajima, natječajima, pretplatama na vijesti, oglašavanjima, distribuciji kataloga ili blagdanskim čestitkama. Mogu također dijeliti neke osobne podatke za usmjeravanje prethodno navedenih načina komuniciranja, posebice za nuđenje usluga na temelju informacija o vašoj upotrebi proizvoda i usluga.

Pravna osnova obrade:

Ovlašteni smo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama koje mogu izravno ili neizravno kontaktirati s vama putem društva Škoda Auto a.s. na temelju privole koju ste dali. Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ako nam niste dali privolu, nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:

Identifikacijski podaci, primjerice ime i prezime.
Podaci za kontakt, primjerice telefonski broj ili e-mail adresa.
Podaci o upotrebi proizvoda i usluga koji uključuju:

 • deskriptivne podatke o preferiranom dobavljaču
 • tehničke podatke o proizvodu, primjerice VIN, registarsku oznaku, podatke o tome kako se stavka (npr. vozilo) upotrebljava, podatke o održavanju i posjetima servisu.

Razdoblje obrade i arhiviranja:

Obrađivat ćemo vaše osobne podatke u ove svrhe 5 godina nakon davanja privole; zatim ćemo arhivirati vaš pristanak na još 5 godina.

Kategorije primatelja kojima možemo proslijediti osobne podatke:

Treće strane koje mogu obrađivati osobne podatke na vlastitu odgovornost uključuju sljedeće:

 • Preferiranog trgovca i preferiranog servisnog partnera kojeg ste odabrali u aplikaciji „MyŠkoda” ili drugim Škodinim kontaktnim točkama,
 • Uvoznika odgovornog za tržište koji je uključen na popis uvoznika,
 • Volkswagen Financial Services AG i njegova društva koja djeluju na tržištu koje je uključeno u ovaj popis,
 • središte digitalnih usluga i tehnologije Škoda X s.r.o.

Možda ćemo uključiti sljedeće obrađivače koji će obrađivati vaše osobne podatke u naše ime i na temelju naših uputa:

 • marketinške agencije
 • organizatore događaja
 • medije
 • uvoznika odgovornog za tržište kupca
 • članove distribucijske mreže
 • operatere poslužitelja
 • agencije za menadžment gostiju

Na zahtjev se vaši osobni podaci mogu pružiti javnim tijelima, osobito sudovima, policiji Republike Hrvatske i drugim organima za provedbu zakona u potrebnoj mjeri i unutar granica zakona.

Izvor osobnih podataka:

Osobne podatke primamo izravno od vas.

Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili nadnacionalnim organizacijama:

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti izvan Europske unije („EU”) i Europskog gospodarskog područja („EGP”) ako nam date izriču privolu za to ili ako osiguramo prikladne mjere za zaštitu prenesenih podataka.

U vezi s upotrebom usluga trećih strana vaši se osobni podaci mogu prenijeti u poduzeća sa sjedištem u SAD-u i pohraniti na poslužiteljima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama („SAD”). Imajte na umu da takav prijenos može predstavljati rizik za obradu vaših podataka zbog nedostatka odluke o primjerenosti i odgovarajućih mjera zaštite. Točnije, prijenos i obrada podataka od strane naših partnera u SAD-u mogu biti podvrgnuti programima nadzora vlasti SAD-a i vašim podacima tada mogu pristupiti obavještajne službe SAD-a ili savezni istražitelji. Nadalje, osobe koje nisu državljani SAD-a nemaju iste mogućnosti za suzbijanje nadzora koji obavljaju američka Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) ili direktor nacionalne obavještajne službe. Konačno, SAD nema jedinstveno tijelo odgovorno za nadzorne aktivnosti. Određene države u SAD-u imaju različite točke za kontakt kada je riječ o nadzornim tijelima povezanima sa zaštitom podataka pri posebnom sudu koji se bavi pitanjima vezanim za nadzor stranih obavještajnih službi.

Ako prenesemo vaše podatke u druge države izvan EU-a i EGP-a, pobrinut ćemo se za poduzimanje prikladnih sigurnosnih mjera s ciljem osiguranja da se vaša prava zaštite privatnosti nastave štititi kako je navedeno u ovim pravilima. Ti koraci uključuju:

 • osiguranje da države izvan EU-a i EGP-a u koje su podaci preneseni pružaju prikladnu zaštitu vaših osobnih podataka u svrhu postupanja u skladu sa zakonom o zaštiti podataka relevantnih tijela; ili
 • nametanje ugovornih obveza primatelju vaših osobnih podataka s pomoću odredbi koje je službeno izdala Europska komisija i koje su dostupne na https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Upotrebljavamo ove odredbe kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci zaštićeni kada se prenose trećim pružateljima usluga izvan EU-a i EGP-a.

Automatizirano donošenje odluka na temelju osobnih podataka:

Tijekom obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog donošenja odluka na temelju osobnih podataka.

Ostale informacije:

Osobni podaci mogu se arhivirati u javnom interesu i upotrijebiti u svrhe znanstvenog, povijesnog ili statističkog istraživanja. U dobro utemeljenim slučajevima osobni podaci mogu biti predmet obrade u svrhu rješavanja pravnih pitanja uključujući izvršavanje obveza prema tijelima državne uprave i praćenje te trajnu procjenu pravnih rizika.

Kako biste saznali više o svojim pravima i kako ih ostvariti, posjetite stranicu u nastavku.