INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Koja su vaša prava?

Kao dio obrade osobnih podataka imate sljedeća prava:

Pristup obrađenim osobnim podacima.

Povlačenje pristanka na obradu osobnih podataka.

Ispravljanje netočnih ili nepotpunih osobnih podataka.

Brisanje osobnih podataka u slučaju prekida obrade na temelju pravne osnove ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničenje obrade podataka.

Izvlačenje osobnih podataka u formatu koje računalo može očitati za sebe ili drugog voditelja obrade.

Prigovor na obradu podataka ako smatrate da je obrada osobnih podataka nezakonita.

Pravo da ne budete predmet automatiziranog donošenja odluka.

Kako možete ostvariti svoja prava?

U vezi s ostvarivanjem vaših prava ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu s obzirom na administrativne troškove za obradu zahtjeva kad su zahtjevi ispitanika očito neosnovani ili pretjerani.

Za upite povezane sa zaštitom i obradom osobnih podataka upotrijebite sljedeće komunikacijske kanale:

Putem elektroničke pošte:

Telefon:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete se obratiti izravno službeniku za zaštitu podataka (DPO) društva ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje vaše osobne podatke ili načinom na koji njima rukuje, možete podnijeti žalbu službeniku za zaštitu podataka (DPO) društva ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured za zaštitu osobnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/