Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

Μέσω αυτού του εγγράφου, εμείς όντας υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - η ŠKODA AUTO a.s., με καταχωρημένη έδρα στο: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, ταχ. κώδικα: 293 01, και αριθμό καταχώρησης:00177041, στο Εμπορικό Μητρώο στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας με αριθμό πρωτοκόλλου B 332, (από δω και στο εξής η “ŠKODA AUTO”) - παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται στα πλαίσιο των παρακάτω δραστηριοτήτων:
Εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ

Για να επικοινωνήσετε μαζί μου για μια προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών της ŠKODA, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία και την αποστολή χαιρετισμών για ειδικές ημέρες.

Σκοπός επεξεργασίας:
Για να επικοινωνήσετε μαζί μου για μια προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών της ŠKODA, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία και την αποστολή χαιρετισμών για ειδικές ημέρες.

Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας:
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ŠKODA AUTO, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία, διαφήμιση, αποστολή καταλόγων ή αποστολή χαιρετισμών σε ειδικές ημέρες. Μερικά από τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη στόχευση των προαναφερθέντων μηνυμάτων.

Εξουσιοδότηση επεξεργασίας:
Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να επεξεργαστούμε σύμφωνα με τη συναίνεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που μας παραχωρήσατε. Εάν δεν μας παραχωρήσατε τη συναίνεσή σας, δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτόν τον λόγο.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε:
Δεδομένα ταυτοποίησης,
Στοιχεία επικοινωνίας,
Περιγραφικά δεδομένα,
Επιχειρηματικό προφίλ,
Τεχνικά δεδομένα προϊόντος,
Ιστορικό συναλλαγών,
Δεδομένα για την οικογένειά σας και άλλα άτομα,
Επικοινωνίες,
Πληροφορίες σχετικά με επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις,
Αναγνωριστικά δικτύου.

Διάστημα επεξεργασίας και αρχειοθέτηση:
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, για πέντε χρόνια, από τη χορήγηση της συναίνεσής σας και στη συνέχεια αρχειοθετούμε τη συναίνεσή σας για ακόμα πέντε χρόνια.

Κατηγορίες επεξεργαστών ή παραλήπτες στους οποίους μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
Διαφημιστικά πρακτορεία,
Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων,
Μέσα,
Εισαγωγείς,
Μέλη του δικτύου διανομής,
Διαχειριστές διακομιστών,
Πρακτορεία διαχείρισης επισκεπτών,
Infoline.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα στα δικαστήρια, την αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας και άλλα όργανα της ποινικής διαδικασίας, στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων του νόμου.

Πηγή προσωπικών δεδομένων:
Απευθείας από εσάς.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή σε πολυεθνικές εταιρείες:
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή άλλες πολυεθνικές εταιρείες.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προσωπικών δεδομένων:
Αυτό δεν συμβαίνει στο πλαίσιο της παρούσας επεξεργασίας.

Άλλες πληροφορίες
Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να υπόκεινται σε αρχειοθέτηση στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος και να χρησιμοποιηθούν για επιστημονική, ιστορική ή στατιστική έρευνα.