Informacije o obradi ličnih podataka

Sprovođenje marketinških aktivnosti

Kroz ovaj dokument mi, kao kontrolor ličnih podataka - ŠKODA AUTO a.s., sa sjedištem na adresi: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštanski broj: 293 01, registracijski broj:00177041, registrirana u Trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu pod matičnim brojem B 332, (u daljem tekstu „ŠKODA AUTO“) - pružamo informacije o obradi ličnih podataka i vašim pravima u vezi obrade.

Obrada se vrši u sklopu sljedećih aktivnosti:
Sprovođenje marketinških aktivnosti

Pristupanje ponudi proizvoda i usluga brenda ŠKODA, uključujući informacije o proizvodima, uslugama, promocijama, takmičenjima, biltenima i slanju čestitki za posebne dane.

Svrha obrade:
Pristupanje ponudi proizvoda i usluga brenda ŠKODA, uključujući informacije o proizvodima, uslugama, promocijama, takmičenjima, biltenima i slanju čestitki za posebne dane.

Opis svrhe obrade:
Vaši lični podaci se koriste za pružanje informacija o proizvodima i uslugama kompanije ŠKODA AUTO, događajima, takmičenjima, biltenima, reklamnim porukama, za slanje kataloga ili slanje čestitki na posebne dane. Neki od ličnih podataka se također koriste za ciljano slanje prethodno navedenih poruka.

Ovlaštenje za obradu:
Ovlašćeni smo za obradu putem saglasnosti za obrađivanje ličnih podataka koju ste nam vi dali. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo obrađivati vaše lične podatke.

Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacijski podaci;
Podaci za kontakt;
Opisni podaci;
Poslovni profil;
Tehnički podaci proizvoda;
Historija prodaje;
Podaci o vašoj porodici i drugim osobama;
Komunikacije;
Informacije o komunikacijama i interakcijama;
Mrežni ID-ovi.

Period obrade i arhiviranje:
Obrađujemo vaše lične podatke u ovu svrhu tokom pet godina od davanja saglasnosti, onda arhiviramo vašu saglasnost na narednih pet godina.

Kategorije obrađivača ili primaoca kojima možemo otkriti vaše lične podatke:
Marketinške agencije;
Agencije za organizaciju događaja;
Mediji; Uvoznici;
Članovi distributivne mreže;
Operatori servera;
Agencije za upravljanje gostima;
Infolinija.

Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni na zahtjev javnim organima vlasti, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim institucijama koje sudjeluju u krivičnim postupcima, u mjeri koja je neophodna i u skladu sa zakonskom obavezom.

Izvor ličnih podataka:
Direktno od vas.

Prenos ličnih podataka trećim zemljama ili multinacionalnim kompanijama:
Kao dio prethodno pomenute obrade, vaši lični podaci neće biti prenošeni trećim zemljama ili multinacionalnim kompanijama.

Automatizirano donošenje odluka na osnovu ličnih podataka:
Ovo se ne dešava kao dio obrade podataka.

Ostale informacije
Lični podaci mogu biti predmet arhiviranja u javnom interesu i korišteni u svrhu naučnog, historijskog ili statističkog istraživanja.