INFORMACIJE O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Koja su vaša prava?

Kao dio obrade ličnih podataka, imate sljedeća prava:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Opoziv pristanka za obradu ličnih podataka.

Ispravka neispravnih, netačnih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju prekida pravne osnove ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničavanje obrade podataka.

Izvlačenje vaših ličnih podataka za sebe ili za drugog kontrolora u mašinski čitljivom formatu.

Podnošenje prigovora na obradu podataka ako vjerujete da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Da ne podliježete automatiziranom odlučivanju.

Kako možete ostvariti svoja prava?

U vezi s ostvarivanjem vaših prava ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu kada su zahtjevi od nosioca podataka očito neosnovani ili pretjerani.

Za pitanja koja se tiču zaštite i obrade ličnih podataka, koristite sljedeće kanale komunikacije:

Putem telefona:

+420 800 600 000

Putem pošte:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Službenik zaštite podataka (DPO)

Za pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka možete direktno kontaktirati službenika zaštite podataka (DPO) za ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Podnošenje prigovora

U slučaju da se ne slažete s načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukuje vašim ličnim podacima, možete podnijeti prigovor službeniku zaštite podataka (DPO) za ŠKODA AUTO ili nadzornom tijelu.

Ured za zaštitu ličnih podataka
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/