Информация за обработка на личните данни

Извършване на маркетингови дейности

С този документ, ние, като администратор на лични данни – компанията Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, Идентификационен номер: 00177041, регистрирана в Търговския регистър, поддържан от общинския съд в Прага, в раздел B, номер на дело 332 (оттук насетне наричана на кратко „Škoda Auto“) – предоставяме информация относно обработката на лични данни и Вашите права, свързани с тази обработка.

Този документ описва маркетинговите дейности, с които можете да се съгласите. Зависи от Вас да решите за кои цели ще предоставите своето съгласие, като различните части на този документ са приложими за Вас в съответствие с това. Този документ описва съгласия с:

Комуникация на Škoda Auto във връзка с брандирани продукти и оферти за услуги

Цел на обработката:

Комуникация на Škoda Auto във връзка с брандирани продукти и оферти за услуги, включително информация за събития, конкурси и новини.

Описание на целта на обработката:

Вашите лични данни се използват, за да Ви информираме за продуктите и услугите на Škoda Auto, събития, състезания, абонаменти за новини, реклами, разпространение на каталози или поздравителни картички. Също така, може да използваме част от Вашите лични данни за насочване на гореописаните комуникации, в частност, като Ви предлагаме нашите услуги въз основа на информация относно Вашата употреба на нашите продукти и услуги.

Правна база за обработката:

Ние сме упълномощени да обработваме Вашите лични данни въз основа на предоставеното от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. Ако не сте ни предоставили своето съгласие, ние няма да обработваме Вашите лични данни за тази цел.

Категории лични данни, които обработваме:

Данни за идентификацията, като собствено и фамилно име.
Информация за контакт, като телефонен номер или адрес на електронната поща.
Данни за употреба на продукти и услуги, които включват:

 • Описателни данни относно Вашия предпочитан дилър
 • Техническа информация за продукта и предпочитания, като VIN номер, регистрационен номер на автомобила, информация за това как артикулът (напр. автомобила) се използва, информация за поддръжката и посещенита в сервиз.

Период на обработка и архивиране:

Ние ще обработваме Вашите лични данни за тези цели в продължение на 5 години след получаване на Вашето съгласие. След това, ние ще активираме Вашето съгласие за период от още 5 години.

Категории получатели, на които можем да предоставим лични данни:

Можем да ангажираме следните субекти, обработващи лични данни, които да обработват Вашите лични данни от наше име и въз основа на нашите инструкции:

 • Маркетинг агенции
 • Организатори на събития
 • Медии
 • Вносители
 • Членове на мрежата за разпространение
 • Оператори на сървъри
 • Агенции за управление на гости

При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на обществените органи, в частност на съдилищата, полицията на Чешка Република и други правоприлагащи агенции, до необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на лични данни:

Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Предаване на лични данни към трети страни или наднационални организации:

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън Европейския Съюз („EU“) или Европейското Икономическо Пространство („EEA“), ако ни предоставите своето изрично съгласие за това или ако ние гарантираме подходяща защита за прехвърляните данни.

Във връзка с използването на услуги на трети страни, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени в дружества, базирани в САЩ и съхранявани на сървъри, разположени в Съединени Американски Щати („САЩ“). Моля, имайте предвид, че това прехвърляне може да бъде рисковано за обработваните Ваши данни, поради липса на решение за адекватност и подходящи защитни мерки. В частност, прехвърлянето на данни и обработката на данни от нашите партньори в САЩ може да е обект на програми за наблюдение от американските публични власти и по този начин, достъп до Вашите данни може да бъде получен от американски разузнавателни агенции или федерални следователи. Освен това, лицата, които не са граждани на САЩ, нямат същите възможности за борба с наблюдението, извършвано от Националната агенция за сигурност или Директора на Националното разузнаване. Накрая, САЩ не предоставят един орган, който да е отговорен за дейностите по надзор. Определени щати в САЩ имат различни точки за контакт относно правомощия за надзор, свързани със защита на данни, със специален съд, който се занимава с въпросите на наблюдение от страна на външното разузнаване.

Ако прехвърлим Вашата информация в други страни извън EU и ЕИП, ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че са взети подходящи мерки за сигурност с цел да гарантираме, че правата Ви за поверителност продължават да бъдат защитени, както е посочено в тази политика. Тези стъпки включват:

 • гарантиране, че държавите, които не са членки на EU или EEA, към които се извършват прехвърлянията, са били счетени за адекватно защитаващи Вашите лични данни за целите на закона за защита на данните от съответните органи; или
 • налагане на договорни задължения на получателя на Вашите лични данни, като се използват разпоредби, официално издадени от Европейската комисия и налични на адрес: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Използваме тези разпоредби, за да гарантираме, че Вашата информация е защитена при прехвърляне на личната Ви информация към трети страни доставчици, извън ЕС и ЕИП.

Автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни:

По време на този тип обработка на лични данни, не се извършва автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни.

Друга информация:

Личните данни могат да бъдат архивирани в обществен интерес и да бъдат използвани за научни цели, за целите на исторически или статистически проучвания. В добре обосновани случаи, личните данни могат да бъдат обект на обработка за целите на решаването на правни въпроси, включително изпълнението на задължения към обществените административни органи и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

Комуникация относно предложения за продукти и услуги на трети страни

Цел на обработката:

Комуникация за предложения за продукти и услуги на третите страни, включително информация за събития, състезания и новини.

Описание на целта на обработката:

Вашите лични данни се споделят с трети страни, описани по-долу, които може да се свързват с Вас директно или чрез Škoda Auto a.s. с информация за продукти и услуги на тези трети страни, събития,състезания и конкурси, абонаменти за новини, реклама, разпространение на каталози или празнични поздравления. Освен това, те може да използват част от споделените лични данни за насочване на гореописаните комуникации, в частност, като Ви предлагат услуги въз основа на информация относно Вашата употреба на нашите продукти и услуги.

Правна база за обработката:

Имаме правото да споделяме Вашите лични данни с трети страни, които може да се свържат с Вас директно или индиректно, чрез Škoda Auto a.s. въз основа на предоставеното от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. Ако не сте ни предоставили своето съгласие, ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети страни.

Категории лични данни, които обработваме:

Данни за идентификация, като собствено и фамилно име.
Информация за контакт, като телефонен номер или адрес на електронна поща.
Данни за употреба на продукти и услуги, които включват:

 • Описателни данни относно Вашето Предпочитано Дилърство
 • Техническа информация за продукта и предпочитанията, като VIN номер, регистрационен номер на автомобила, информация за това как артикулът (напр. автомобила) се използва, информация за поддръжката и посещенията в сервиза.

Период на обработка и архивиране:

Ние ще обработваме Вашите лични данни за тези цели в продължение на 5 години след получаване на Вашето съгласие. След това, ние ще активираме Вашето съгласие за период от още 5 години.

Категории получатели, на които можем да предоставим лични данни:

Трети страни, които може да обработват лични данни, въз основа на тяхна собствена отговорност, включват:

 • Предпочитан дилър и сервизен партньор, които сте избрали в приложението „MyŠkoda“ или други точки за контакт с Škoda,
 • Вносител, отговорен за пазара, който е включен в Списък с вносителите,
 • Volkswagen Financial Services AG и нейните дружества, които работят на пазара и са включени в този списък,
 • Център за дигитални услуги и технологии Škoda X s.r.o.

Можем да ангажираме следните субекти, обработващи лични данни, които да обработват Вашите лични данни от наше име и въз основа на наши инструкции:

 • Маркетинг агенции
 • Организатори на събития
 • Медии
 • Вносител, отговорен за пазара на клиента
 • Членове на мрежата за разпространение
 • Оператори на сървъри
 • Агенции за управление на участници в определено мероприятие

При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на обществените органи, в частност на съдилищата, полицията на Чешката Република и други правоприлагащи агенции, до необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на лични данни:

Ние получаваме личните данни директно от Вас.

Предаване на лични данни към трети страни или наднационални организации:

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън Европейския Съюз („EU“) или Европейското Икономическо Пространство („EEA“), ако ни предоставите своето изрично съгласие за това или ако ние гарантираме подходяща защита за прехвърляните данни.

Във връзка с използването на услуги на трети страни, Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени в дружества, базирани в САЩ и съхранявани на сървъри, разположени в Съединени Американски Щати („САЩ“). Моля, имайте предвид, че това прехвърляне може да бъде рисковано за обработваните Ваши данни, поради липса на решение за адекватност и подходящи защитни мерки. В частност, прехвърлянето на данни и обработката на данни от нашите партньори в САЩ може да е обект на програми за наблюдение от американските публични власти и по този начин, достъп до Вашите данни може да бъде получен от американски разузнавателни агенции или федерални следователи. Освен това, лицата, които не са граждани на САЩ, нямат същите възможности за борба с наблюдението, извършвано от Националната агенция за сигурност или Директора на Националното разузнаване. Накрая, САЩ не предоставят един орган, който да е отговорен за дейностите по надзор. Определени щати в САЩ имат различни точки за контакт относно правомощия за надзор, свързани със защита на данни, със специален съд, който се занимава с въпросите на наблюдение от страна на външното разузнаване.

Ако прехвърлим Вашата информация в други страни извън EU и EEA, ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че са взети подходящите мерки за сигурност с цел да гарантираме, че правата Ви за поверителност продължават да бъдат защитени, както е посочено в тази политика. Тези стъпки включват:

 • гарантиране, че държавите, които не са членки на EU или EEA, към които се извършват прехвърлянията, са били счетени за адекватно защитаващи Вашите лични данни за целите на закона за защита на данните от съответните органи; или
 • налагане на договорни задължения на получателя на Вашите лични данни, като се използват разпоредби, официално издадени от Европейската Комисия и налични на адрес: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Използваме тези разпоредби, за да гарантираме, че Вашата информация е защитена при прехвърляне на личната Ви информация към трети страни доставчици, извън EU и EEA.

Автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни:

По време на този тип обработка на личните данни, не се извършва автоматизирано вземане на решения въз основа на личните данни.

Друга информация:

Личните данни могат да бъдат архивирани в обществен интерес и да бъдат използвани за научни цели, за целите на исторически или статистически проучвания. В добре обосновани случаи, личните данни могат да бъдат обект на обработка за целите на решаването на правни въпроси, включително изпълнението на задължения към обществените административни органи и мониторинг и текуща оценка на правните рискове.

За да научите повече за вашите права и как да ги упражните, посетете страницата по-долу.