Информация относно обработката на лични данни

Извършване на маркетингови дейности

В целия настоящ документ ние, като администратор на лични данни – дружеството ŠKODA AUTO a.s., централен офис: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, пощенски код: 293 01, регистрационен номер: 00177041, регистрирано в Търговския регистър, воден от Общинския съд на Прага под досие с номер B 332, като администратор на лични данни (наречено тук „ŠKODA AUTO“) – предоставяме информация относно обработката на лични данни и вашите права, свързани с обработката.

Обработката възниква като част от следните дейности:
Извършване на маркетингови дейности

Предоставяне на оферта за продукти и услуги с марката ŠKODA, включително информация за продукти, услуги, промоции, съревнования, бюлетини и изпращане на поздравителни съобщения за специални дни.

Цел на обработката:
Предоставяне на оферта за продукти и услуги с марката ŠKODA, включително информация за продукти, услуги, промоции, съревнования, бюлетини и изпращане на поздравителни съобщения за специални дни.

Описание на целта на обработката:
Вашите лични данни се използват за предоставяне на информация за продукти и услуги на ŠKODA AUTO, както и събития, съревнования, бюлетини, реклами, изпращане на каталози или изпращане на поздравления за специални дни. Някои от личните данни се използват и за насочване на горепосочените съобщения.

Упълномощение за обработка:
Ние сме упълномощени за обработка чрез съгласието за обработка на лични данни, което сте ни дали. Ако не сте дали своето съгласие, ние няма да обработваме вашите лични данни с такава цел.

Категории лични данни, които обработваме:
Данни за самоличност;
Данни за контакт;
Описателни данни;
Бизнес профил;
Данни за технически продукти;
Търговска история;
Данни за вашето семейство и други лица;
Комуникации;
Информация за комуникации и взаимодействия;
Мрежови идентификатори.

Период на обработка и архивиране:
Ние обработваме вашите лични данни с такава цел в продължение на пет години от даването на съгласие, след което архивираме вашето съгласие за още пет години.

Категории обработващи данни или получатели на данни, пред които може да разкрием вашите лични данни:
Маркетингови агенции;
Агенции за организиране на мероприятия;
Медии;
Вносители;
Членове на дистрибуторската мрежа;
Оператори на сървъри;
Агенции за управление на гости;
Информационна линия.

Вашите лични данни може да бъдат предоставени при поискване на обществени органи, в частност на съдилищата, полицията на Чехия и други институции, действащи в съдебното производство, до необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на лични данни:
Директно от вас.

Прехвърляне на лични данни към трети държави или многонационални дружества:
Като част от гореспоменатата обработка вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни към трети държави ли други многонационални дружества.

Автоматизирано вземане на решения въз основа на лични данни:
Това не е включено в обработката.

Друга информация
Личните данни може да са предмет на архивиране в интерес на обществото и може да се използват за целите на научни, исторически или статистически проучвания.