ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Какви са Вашите права?

Като част от обработката на лични данни, Вие имате следните права:

Достъп до обработени лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни.

Корекция на неправилни, неточни или непълни лични данни.

Изтриване на лични данни, в случай на правно основано прекратяване или в случай на незаконна обработка.

Ограничение на обработката на данни.

Изтегляне на Вашите лични данни във формат, четим от машини, за Вас или за друг администратор.

Възражение спрямо обработката на данни, ако смятате, че обработката на лични данни е незаконна.

Да не бъдат обект на автоматизирано вземане на решения.

Как можете да упражните своите права?

Във връзка с упражняване на Вашите права, ŠKODA AUTO може да начисли разумна такса, вземайки предвид административните разходи за обработка на заявлението, когато заявленията от обект на данни са явно неоснователни или прекалени.

За запитвания, свързани със защита и обработка на личните данни, използвайте следните канали за комуникация:

По телефона:

+420 800 600 000

По имейл:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Длъжностно лице по защита на личните данни

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да се свържете директно с длъжностното лице по защита на личните данни на ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Подаване на жалба

В случай, че не сте съгласни с начина, по който ŠKODA AUTO обработва или борави с Вашите лични данни, можете да подадете жалба, адресирана до длъжностното лице по защита на личните данни на ŠKODA AUTO или до надзорния орган.

Служба за защита на личните данни
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/