Proces onboardingu

Registrace na Obchodní platformě koncernu VW je nutnou podmínkou pro spolupráci se všemi společnostmi koncernu VW.

Detailní návod k procesu onboardingu ke stažení

D-U-N-S číslo

D-U-N-S (Data Universal Numbering System) – celosvětově unikátní identifikační devítimístný číselný znak, zavedený a spravovaný společností Dun & Bradstreet (D&B).

D&B je mezinárodní korporace působící na trhu od roku 1841. Spravuje celosvětově nejrozsáhlejší databázi obchodních subjektů. Pomocí D-U-N-S čísel sleduje vazby mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, ústředím a pobočkami. D-U-N-S číslo jako jedinečný identifikátor obchodního subjektu je standardem identifikace podniků na celém světě.

Jak získat D-U-N-S číslo?

Pokud své D-U-N-S číslo nemáte nebo neznáte, zaregistrujte se na www.bisnode.cz/produkt/duns-cislo. D-U-N-S číslo Vám bude sděleno do 10 pracovních dnů. Případně se obraťte na zákaznickou podporu BISNODE: +420 274 000 600, custserv@bisnode.cz.

Registrace

na obchodní platformě dodavatelů VW

1. V prohlížeči přejděte na stránku www.vwgroupsupply.com

Klikněte na odkaz Als Partner registrieren / Team up with us.

Zvolte Registrierung starten (Produkte & Dienstleistungen) / Start registration (Products & Services).

Pro zahájení registrace klikněte na weiter / next.

2. Informace o firmě

Vyplňte obecné údaje o Vaší firmě, údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Adresu lze volitelně uvést jakou shodnou se sídlem firmy nebo P. O. Box.

Kmenové údaje firmy musejí být shodné s údaji uvedenými při žádosti o D-U-N-S číslo (informace na www.upik.de).

Zvolte, zda jsou Vaše produkty/služby určeny pro výrobní nákup (produktiver Einkauf / production procurement) nebo všeobecný nákup (allgemeiner Einkauf / non-production procurement).

3. Informace o registrátorovi

Uveďte údaje o osobě, která je zodpovědná za provedení registrace Vaší firmy. Zkontrolujte správnost uvedené e-mailové adresy.

První část registrace je hotova, do mailu obdržíte potvrzení o přijetí požadavku.

4. Validace dat

Supplier Integration Team zkontroluje správnost zadání informací o firmě a registrátorovi.

Po úspěšné kontrole obdrží registrátor ve dvou samostatných mailech uživatelské jméno a heslo s platností 10 dnů.

5. B2B Rámcová smlouva

Přihlaste se prostřednictvím přihlašovacích údajů do www.vwgroupsupply.com – na úvodní stránce zvolte Login. Budete vyzváni ke změně hesla. Je třeba zadat původní heslo a nové heslo 2x (kvůli kontrole správnosti zadání). Nové heslo bude mít již neomezenou platnost.

Vytiskněte dokument B2B Nutzungsvereinbarung /B2B User Agreement, doplňte údaje o firmě a nechte podepsat statutárního zástupce Vaší firmy. Podepsanou smlouvu odešlete do 6 týdnů poštou zpět do VW na uvedenou adresu:

Volkswagen Supplier Integration Team
B2B Nutzungsvereinbarung
Volkswagen Process Center Team
B2B User Agreement
Rothenfelder Str. 47
38440 Wolfsburg Germany

Informativní překlad B2B Nutzungsvereinbarung /B2B User Agreement v českém jazyce - prosím nepodepisujte!

6. Údaje o firmě v LDB (Lieferantendatenbank / Supplier Database)

Souběžně s podpisem rámcové smlouvy doplňte detailní informace o Vaší firmě do LDB, např. další kontaktní osoby, výrobní spektrum firmy apod.

7. Administrátor firmy a přiřazení rolí

K dokončení registrace zbývá pouze určit firemního administrátora. Hlavní funkcí firemního administrátora je správa údajů firmy v LDB a správa uživatelů firmy v UMS (Benutzerverwaltung / User Management System).

Administrátor může v rámci firmy vytvářet další uživatele a delegovat jim role, resp. přístupy k aplikacím. Buď můžete roli administrátora přidělit již existujícímu registrátorovi, nebo můžete touto rolí pověřit jinou osobu ve Vaší firmě.

Povinné role, které musí být přiděleny oprávněným osobám, aby mohla probíhat online komunikace a online soutěžení v rámci výběrových řížení, jsou role RFQ-A User, GPS ON, E-mail SKODA, READ a WRITE. Návod na přidělení rolí

Podmínkou pro přiřazení rolí a další využívání koncernové platformy je aktivace aplikace TOTP. Návod k registraci TOTP

Údaje nutné pro registraci

ve Škoda Auto a. s.

 • Název subjektu
 • D-U-N-S číslo
 • Adresa sídla společnosti / fakturační adresa
 • Kontaktní adresa / korespondenční adresa
 • Kontaktní osoba, kontaktní e-mail a telefon
 • IČO
 • Dokončená registrace na obchodní platformě VW

Poznámka: Pokud je Vaše fakturační adresa odlišná od kontaktní/korespondenční adresy, resp. adresy sídla společnosti, je třeba uvádět i D-U-N-S číslo přidělené pro tuto adresu.

GDPR

Nový Finanční portál

pro partnery Škoda Auto a.s.

V aplikaci „Finanční portál NEW“ můžete najít všechna potřebná data z oblasti finančního účetnictví firmy Škoda Auto a.s. vedené za Vaši společnost na jednom místě tzn. jak z pohledu, kdy vaše společnost je dodavatelem, tak i odběratelem.

Jak získat přístup?

Benefity

 • Jednoduchost a přehlednost finančních transakcí na jednom místě
 • Bezplatná aplikace na Škoda B2B portálu
 • Náhrada emailové a telefonické komunikace
 • Příručky a video návodky
 • Dostupnost odkudkoliv na internetu
 • Vysoká úroveň zabezpečení systému (dvoufaktorové ověření)
 • Podpora více jazykových mutací
 • Zveřejňování aktualit ve finanční oblasti