TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietoja henkilötietojen käsittelystä

ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palvelujen tarjonta

Tällä asiakirjalla me rekisterinpitäjänä – yhtiö ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, tunnusnro: 00177041, rekisteröity Prahan raastuvanoikeuden kaupparekisteriin osioon B, kansionumero 332 (jäljempänä ”ŠKODA AUTO”) – annamme tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä sinun oikeuksistasi tätä koskien.

Henkilötietojen käsittely toteutetaan osana seuraavaa toimintaa:

ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palvelujen tarjonta

ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palvelujen tarjonta

Käsittelyn tarkoitus:
ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palvelujen tarjonta

Käsittelyn tarkoituksen kuvaus:
DataPlug-moduulin kautta muodostetun ajoneuvoyhteyden avulla ŠKODA Connect LITE -sovellus mahdollistaa älykkäiden autotoimintojen hyödyntämisen. Voit analysoida ajotapojasi, kasvattaa ajotehokkuuttasi, valvoa ajoneuvosi teknistä tilaa ja käyttää useita muita toimintoja.
Tiettyjä ŠKODA Connect LITE -sovelluksen ominaisuuksia, kuten Matkat, Haasteet, Apupuhelut, Huollon ja aikataulujen valitut toiminnot, valitut Tukitoiminnot (lisätietoja kuvatuista ominaisuuksista saat alla olevasta linkistä), voidaan käyttää kirjautumatta sisään. Kun käytät näitä palveluita kirjautumatta sisään, emme käsittele henkilötietojasi. Tiedot tallennetaan vain paikallisesti mobiililaitteeseesi siihen saakka, kunnes poistat sovelluksen asennuksen.
Jos rekisteröidyt ŠKODA Connect LITE -sovellukseen, käytämme henkilötietojasi käsitelläksemme rekisteröintiäsi ja/tai tarjotaksemme sinulle ŠKODA Connect LITE -sovelluspalveluita. Käyttäessäsi sisäänkirjautumista edellyttäviä palveluita, henkilötietosi siirretään tietopalvelimellemme, jossa niitä käsitellään ja ne – riippuen kustakin palvelusta – tallennetaan ŠKODA ID -käyttäjätilillesi. Voidaksesi kirjautua sisään ŠKODA Connect LITE -sovellukseen tarvitset SKODA ID -käyttäjätilin, joka on saatavissa SKODA AUTO:lta.
Voidaksesi käyttää ŠKODA Connect LITE -sovelluksen ominaisuuksia, kuten Matkat, Haasteet, Apupuhelut, Huoltokumppanit, Polttoainemonitori ja Pysäköintitila) paikkatietojen välittäminen saattaa olla välttämätöntä. Tässä yhteydessä paikkatiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka määrittävät mobiililaitteesi sijainnin. Paikkatiedot välitetään vain, jos tämä ominaisuus on aktiivisella hyväksynnälläsi aktivoitu SKODA Connect LITE -sovelluksessa.
Jos haluat tarkempia tietoja ŠKODA Connect LITE -sovelluksen toiminnoista, paina tästä

Käsittelyn oikeusperuste:
Meidän on käsiteltävä tietojasi voidaksemme solmia kanssasi sopimuksen ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palvelujen tarjoamisesta tai voidaksemme suorittaa palvelumme ŠKODA Connect LITE -sovelluksen kautta. Henkilötietojesi antaminen on sopimukseen perustuva vaatimus. Jos et luovuta henkilötietojasi, emme välttämättä pysty solmimaan sopimusta kanssasi tai tarjoamaan sinulle jo kanssasi solmittuun sopimukseen sisältyviä palveluita. Ilman henkilötietojesi kuvatunlaista käsittelyä emme pysty tarjoamaan sinulle ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palveluita.

Käsittelemiemme henkilötietojen eri ryhmät:
Tunnistetiedot
Yhteystiedot
Tuotetta koskevat tekniset tiedot
Paikkatiedot

Käsittely- ja arkistointiaika:
Kunnes tilisi on poistettu tai on kulunut 5 vuotta hetkestä, jolloin viimeksi käytit tiliä, kumpi tahansa ajankohta on ensin.

Niiden henkilötietojen käsittelijöiden ja vastaanottajien ryhmät, joille saatamme luovuttaa henkilötietoja:
Jotta voisimme tarjota sinulle pyytämäsi palvelun, saatamme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville vastaanottajaryhmille:
karttojen tarjoaja(t)
apupalveluiden tarjoaja(t)
IT-ylläpitäjä(t)

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos tämä on välttämätöntä sopimusvelvoitteen täyttämiseksi, erityisesti palvelujen tarjoamiseksi (esim. ajoneuvon sijainnin esittäminen Google Inc. -yhtiön Google Maps -palvelun avulla).
Edellä mainittujen vastaanottajaryhmien lisäksi henkilötietojasi käsittelevät myös palvelua ylläpitävät tahot, toisin sanoen Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksa, merkitty Braunschweigin käräjäoikeuden kaupparekisteriin numerolla HRB 100484, ja Amazon Web Services EMEA SARL, Y-tunnus: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.
Henkilötietojasi voidaan pyynnöstä antaa viranomaisille, erityisesti tuomioistuimille, Tšekin tasavallan poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille välttämättömässä määrin ja lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Henkilötietojen lähde:
Suoraan sinulta ja ajoneuvosta, joka on yhdistetty ŠKODA Connect LITE –sovellukseen eli siten kommunikoi ŠKODA AUTO -tietopalvelinten kanssa.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai ylikansallisille järjestöille:
Henkilötietojasi voidaan osana tätä käsittelyä siirtää muille SKODA AUTO -konserniyhtiöille tai mahdollisesti myös muille vastaanottajille kolmansissa maissa. Tällainen tietojen luovutus perustuu mallisopimuslausekkeisiin, eli Euroopan komission muokkaamattomaan mallisopimukseen, kuten nykyisessä henkilötietojen suojaa koskevassa lainsäädännössä säädetään. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät osoitteesta:  http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Automatisoitu päätöksenteko henkilötietojen käsittelyssä:
Henkilötietojen käsittelyn aikana ei tapahdu henkilötietoihin pohjautuvaa automatisoitua päätöksentekoa.

Muut tiedot
Henkilötietoja saatetaan arkistoida julkisen edun vuoksi tai niitä saatetaan käyttää tieteellisissä, historiallisissa tai tilastollisissa tutkimustarkoituksissa. Hyvin perustelluissa tapauksissa henkilötietoja saatetaan lisäksi käsitellä oikeudellisten asioiden ratkaisemiseksi, mukaan lukien velvollisuuksien täyttämiseksi julkisia viranomaisia kohtaan sekä lainsäädännöllisten riskien valvomiseksi ja niiden jatkuvaksi arvioimiseksi.

ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palveluiden käytön optimointi

Käsittelyn tarkoitus:
ŠKODA Connect LITE -mobiili-online-palveluiden käytön optimointi

Käsittelyn tarkoituksen kuvaus:
DataPlug-moduulin kautta muodostetun ajoneuvoyhteyden avulla ŠKODA Connect LITE -sovellus mahdollistaa älykkäiden autotoimintojen hyödyntämisen. Suostumukseesi perustuen saatamme käsitellä henkilötietojasi markkinointiin tai markkinatutkimuksiin tai ŠKODA Connect LITE -sovelluksen kysyntää vastaavaan suunnitteluun käyttämällä Adobe Analytics -verkkoanalysointipalvelua, joka auttaa meitä analysoimaan ŠKODA Connect LITE -sovelluksen käyttötottumuksiasi. Tätä arviointia varten mobiililaitteellesi tallennetaan evästeitä, joita käytetään tietojen keräämiseen.
Suoraan henkilöön viittaavia tietoja ei tallenneta Adobe-palvelun palvelimille, koska Adobe Analytics käyttää anonymisoitua IP-osoitetta.
Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn estämällä evästeiden käytön tulevaisuudessa niin, että deaktivoit Adobe-seurannan ”Asetukset”-kohdassa. Yksittäisiä evästeitä ei voida poistaa. Evästeiden täydellinen poistaminen voidaan taata vain poistamalla ŠKODA Connect LITE -sovelluksen asennus. Lisätietoja evästeistä saat yleisestä evästekäytännöstämme.

Käsittelyn oikeusperuste:
Meillä on lupa käsitellä henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella. Jos et anna suostumustasi, emme käsittele henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten.

Käsittelemiemme henkilötietojen eri luokat:
Tunnistetiedot
Yhteystiedot
Tuotetta koskevat tekniset tiedot
Paikkatiedot

Käsittely- ja arkistointiaika:
5 vuotta tai aikaisemmin, jos aiemmin annettu suostumus peruutetaan.

Niiden henkilötietojen käsittelijöiden ja vastaanottajien ryhmät, joille saatamme luovuttaa henkilötietoja:
Jotta voisimme tarjota sinulle pyytämäsi palvelun, saatamme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville vastaanottajaryhmille:
Markkina-analyysipalveluiden tarjoaja(t), erityisesti Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”), joiden palvelimet tallentavat tietoja evästeiden kautta. Adobe Systems Incorporated -yhtiön, jonka pääkonttori on Yhdysvalloissa, pääsyä näihin tietoihin ei voida estää.
Henkilötietojasi käsittelevät myös palvelua ylläpitävät tahot, toisin sanoen Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksa, merkitty Braunschweigin käräjäoikeuden kaupparekisteriin numerolla HRB 100484, ja Amazon Web Services EMEA SARL, Y-tunnus: 352 2789 0057, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.
Henkilötietojasi voidaan pyynnöstä antaa viranomaisille, erityisesti tuomioistuimille, Tšekin tasavallan poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille välttämättömässä määrin ja lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Henkilötietojen lähde:
Suoraan sinulta ja ajoneuvosta, joka on yhdistetty ŠKODA Connect LITE –sovellukseen eli siten kommunikoi ŠKODA AUTO -tietopalvelinten kanssa.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai ylikansallisille järjestöille:
Osana tätä käsittelyä henkilötietojasi saatetaan siirtää muille ŠKODA AUTO -konserniyhtiöille tai mahdollisesti myös muille vastaanottajille EU-maiden ulkopuolella, eli Yhdysvalloissa. Tällainen tietojen luovutus perustuu mallisopimuslausekkeisiin, eli Euroopan komission muokkaamattomaan mallisopimukseen, kuten nykyisessä henkilötietojen suojaa koskevassa lainsäädännössä säädetään. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.skoda-auto.com/data-privacy.

Automatisoitu päätöksenteko henkilötietojen käsittelyssä:
Henkilötietojen käsittelyn aikana ei tapahdu henkilötietoihin pohjautuvaa automatisoitua päätöksentekoa.

Muut tiedot
Henkilötietoja saatetaan arkistoida julkisen edun vuoksi tai niitä saatetaan käyttää tieteellisissä, historiallisissa tai tilastollisissa tutkimustarkoituksissa. Hyvin perustelluissa tapauksissa henkilötietoja saatetaan lisäksi käsitellä oikeudellisten asioiden ratkaisemiseksi, mukaan lukien velvollisuuksien täyttämiseksi julkisia viranomaisia kohtaan sekä lainsäädännöllisten riskien valvomiseksi ja niiden jatkuvaksi arvioimiseksi.