Informacije o obradi podataka o ličnosti

Korišćenje aplikacije MyŠKODA App

U ovom dokumentu kompanija ŠKODA AUTO a.s., sa sedištem na adresi tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, poštanski broj 293 01, reg. br. kompanije: 00177041, koja je zavedena u Komercijalnom registru koji održava Opštinski sud u Pragu u sklopu datoteke br. B 332 (u nastavku „ŠKODA AUTO”), kao rukovalac podataka o ličnosti, pruža vam informacije o obradi podataka o ličnosti i vašim pravima u vezi sa obradom lica na koje se podaci odnose.

Obrada se obavlja u vezi sa sledećom aktivnosti:
Korišćenje aplikacije MyŠKODA

Svrha obrade:
Korišćenje aplikacije MyŠKODA

Opis svrhe obrade:
Vaši podaci o ličnosti se obrađuju nakon registracije i aktivacije svih funkcija aplikacije MyŠKODA (prikaz odgovarajućeg digitalnog priručnika, pretraga prodavaca, prikaz tehničkih i operativnih detalja o proizvodima, čuvanje parkirnih mesta i planiranje ruta u skladu sa kalendarom) uključujući njihovu podršku i razvoj.

Ovlašćenje za obradu:
Obrada se obavlja na osnovu pristanka koji dajete.

Kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo:
Identifikacioni podaci, podaci za kontakt, opisni podaci, komunikacija, interakcija, tehnički i operativni podaci o proizvodima, podaci za lokalizaciju i profili dobijeni na osnovu takvih podataka. Period obrade i evidentiranja: 10 godina Kategorije obrađivača ili primalaca kojima prilažemo podatke o ličnosti: Vaši podaci o ličnosti mogu se prosledite distributivnoj mreži kompanije ŠKODA AUTO i grupaciji Volkswagen Group za obradu i propisane svrhe. Vaši podaci o ličnosti se mogu obezbediti, na zahtev, nadležnim organima, a naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za sprovođenje zakona u neophodnom obimu i u skladu sa zakonom.

Izvor podataka o ličnosti:
Na osnovu vaših unosa u aplikaciju i vašeg profila na veb-sajtu ŠKODA AUTO.

Pružanje podataka o ličnosti trećim državama ili međunarodnim kompanijama:
Za svrhe obrade lica na koje se podaci odnose vaši podaci o ličnosti neće se obezbediti ni trećim državama ni međunarodnim kompanijama.

Automatsko odlučivanje na osnovu podataka o ličnosti:
Automatsko donošenje odluka se ne obavlja za svrhe obrade.

Razne informacije:

Google analitika
Ova aplikacija koristi Google Analytics, uslugu koju obezbeđuje kompanija Google, Inc. (u nastavku „Google”). Google Analytics analizira informacije o korišćenju aplikacije. Google će preneti informacije i skladištiti ih na serverima u Sjedinjenim Državama. Google će upotrebiti te informacije za svrhe procene korišćenja aplikacije i izrade izveštaja o njihovom korišćenju, označeno za njenog operatera. Kompanija Google takođe može dostaviti ove podatke trećim licima u cilju obrade informacija ili ako je to potrebno iz pravnih razloga. Sa ciljem zaštite privatnosti korisnika, ŠKODA AUTO koristi uslugu Google Analytics bez registrovanja IP adrese korisnika.

Drugo
Podaci o ličnosti mogu da se arhiviraju sa javnim interesom i da se koriste za svrhe naučnog, istorijskog i statističkog istraživanja. U opravdanim slučajevima, podaci o ličnosti mogu da budu podvrgnuti obradi kao posledica razrešenja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema nadležnim organima i nadzor i neprekidnu evaluaciju pravnih rizika.