Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizarea aplicației MyŠKODA

În acest document, ŠKODA AUTO a.s., cu sediul tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Cod poștal 293 01, nr. de înregistrare al companiei:00177041 înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga sub nr. B 332., (denumită în continuare “ŠKODA AUTO”), ca operatorul datelor cu caracter personal, vă furnizează informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea.

Prelucrarea este realizată în relație cu următoarea activitate:
Utilizarea aplicației MyŠKODA

Scopul prelucrării:
Utilizarea aplicației MyŠKODA

Descrierea scopului prelucrării:
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate după înregistrarea și activarea tuturor funcțiilor aplicației MyŠKODA (afișarea manualului digital adecvat, căutare dealer, afișarea detaliilor tehnice și de operare ale produsului, salvări loc de parcare și planificarea rutei conform calendarului), inclusiv asistența și dezvoltarea acestora.

Autorizarea prelucrării:
Prelucrarea se realizează pe baza consimțământului oferit de dumneavoastră.

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
Date de identificare, date de contact, date descriptive, comunicare, interacțiune, datele tehnice și de operare ale produselor, date de localizare și profiluri derivate pe baza acestor date.

Perioada de prelucrare și arhivare:
10 ani

Categorii de operatori sau beneficiari cărora le putem furniza datele cu caracter personal:
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizare rețelei de distribuție ŠKODA AUTO și Grupului Volkswagen în scopuri stipulate și de prelucrare. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate, la cerere, autorităților publice, în special instanțelor de judecată, organelor de Poliție din Republica Cehă și altor organisme însărcinate cu aplicarea legii, în limitele stabilite de lege.

Sursa datelor cu caracter personal:
Pe baza intrărilor din aplicație dumneavoastră și profilul dumneavoastră de pe pagina web a ŠKODA AUTO.

Furnizarea de date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații supranaționale:
În scopul prelucrării, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi furnizare nici țărilor terțe, nici companiilor internaționale.

Proces decizional automatizat bazat pe datele cu caracter personal:
Luarea automată a deciziilor nu este efectuată în scopul prelucrării.

Alte informații:

Google Analytics
Această aplicație utilizează Google Analytics, un serviciu furnizat de Google, Inc. (denumită în continuare „Google”). Google Analytics analizează informații cu privire la utilizarea aplicației. Google va transmite informațiile și le va stoca pe serverele sale din Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării aplicației și crearea de rapoarte privind utilizarea acesteia, destinate operatorului său. De asemenea, Google poate furniza aceste date unor terți, pentru prelucrarea informațiilor sau dacă i se impune din motive legale. Pentru protecția intimității utilizatorului, ŠKODA AUTO utilizează serviciul Google Analytics fără înregistrarea adresei IP a utilizatorului.

Altele
Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În cazuri justificate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul soluționării unor chestiuni juridice, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor față de organele administrației publice și pentru monitorizarea și evaluarea continuă a riscurilor de natură juridică.