Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Acces la datele cu caracter personal prelucrate.

Revocarea consimțământului cu privire la datele cu caracter personal prelucrate.

Să corectați datele cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete.

Ștergerea datelor cu caracter personal în cazul încetării temeiului juridic care a stat la baza prelucrării acestora sau în cazul prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal.

Limitarea prelucrării datelor.

Extras cu datele dumneavoastră cu caracter personal în format lizibil electronic, pentru dumneavoastră sau pentru un alt operator de date.

Formularea unor obiecții cu privire la prelucrarea datelor, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală.

Să nu fiți supus unui proces decizional automatizat.

Cum vă puteți exercita drepturile?

În legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră, ŠKODA AUTO poate aplica o taxă rezonabilă în raport cu costurile administrative aferente prelucrării cererii, în cazul în care cererile provenite de la o persoană vizată sunt în mod evident nefondate sau excesive.

Pentru întrebări legate de protecția și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, utilizați următoarele canale de comunicare:

Prin telefon:

+420 800 600 000

Prin poștă:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Responsabil cu protecția datelor (RPD)

Pentru întrebări privind protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor (RPD) al ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Depunerea plângerilor

Dacă nu sunteți de acord cu modul în care ŠKODA AUTO prelucrează sau utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al societății ŠKODA AUTO sau la autoritatea de supraveghere.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/