Informaţii cu privire la procesarea datelor personale

Realizarea unor activități de marketing

Prin acest document, noi, în calitate de operator de date cu caracter personal – societatea Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, nr. de identificare: 00177041, înregistrată la Registrul Societăților ținut de Tribunalul Municipal din Praga la Secțiunea B, dosarul nr. 332 (denumită în continuare „Škoda Auto”) – oferim informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal și despre drepturile pe care le aveți dumneavoastră în legătură cu prelucrarea acestora.

În acest document sunt prezentate activitățile de marketing pentru care vă puteți da consimțământul. Depinde de dumneavoastră să decideți în ce scopuri vă dați consimțământul, dar diferite părți din acest document vi se aplică în mod corespunzător. În acest document este prezentat consimțământul privind:

Comunicarea ofertei de produse și servicii marca Škoda Auto

Scopul prelucrării:

Comunicarea ofertei de produse și servicii marca Škoda Auto, inclusiv a informațiilor despre evenimente, concursuri și noutăți.

Descrierea scopului prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate pentru a vă informa despre produsele și serviciile Škoda Auto, despre evenimente, competiții, abonamentele la notificări, materiale publicitare, despre distribuirea cataloagelor sau despre urările transmise cu ocazia sărbătorilor. De asemenea, este posibil să utilizăm anumite date personale ale dumneavoastră pentru orientarea comunicărilor menționate mai sus, mai precis, prin oferirea serviciilor noastre pe baza informațiilor privind utilizarea de către dvs. a produselor și serviciilor noastre.

Temeiul juridic al prelucrării:

Suntem autorizați să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza acordului exprimat de dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul în care nu primim acest acord, noi nu vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, tocmai din acest motiv.

Categorii de date cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

Date de identificare, cum ar fi numele și prenumele.
Date de contact, cum ar fi numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Date de utilizare a produselor și serviciilor, care includ

 • Date descriptive despre dealerul dumneavoastră preferat
 • Informații tehnice legate de produs și preferențiale, cum ar fi numărul VIN, numărul plăcuței de înmatriculare, informații despre modul în care este utilizat articolul (de exemplu, autovehiculul), informații despre întreținere și vizitele la service.

Perioada de prelucrare și arhivare:

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în acest scop timp de 5 ani de la acordarea consimțământului; ulterior, vom arhiva consimțământul dvs. pentru încă 5 ani.

Categoriile de beneficiari cărora le putem furniza datele cu caracter personal:

Putem angaja următoarele persoane împuternicite de operatorii de date, care vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în numele nostru și pe baza instrucțiunilor noastre:

 • Agenții de marketing
 • Organizatori de evenimente
 • Presă
 • Importatori
 • Membrii rețelei de distribuție
 • Operatorii serverelor
 • Agenții de gestionare a oaspeților

La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate autorităților publice, în special instanțelor de judecată, organelor de Poliție din Republica Cehă și altor organisme însărcinate cu aplicarea legii, în măsura în care acest lucru este necesar și în limitele stabilite de lege.

Sursa datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal ne parvin direct de la dumneavoastră.

Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații supranaționale:

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara Uniunii Europene („UE”) și a Spațiului Economic European („SEE”), dacă dvs. vă exprimați expres consimțământul în acest sens sau dacă noi asigurăm garanții adecvate pentru protecția datelor transferate.

În legătură cu utilizarea serviciilor unor terțe părți, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către companii cu sediul în SUA și pot fi stocate pe servere situate în Statele Unite ale Americii („SUA”). Vă aducem la cunoștință faptul că o astfel de transmitere poate reprezenta un risc pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, din cauza absenței unei decizii de adecvare și a unor garanții adecvate. Mai precis, transmiterea și prelucrarea datelor de către partenerii noștri din SUA pot face obiectul unor programe de supraveghere de către autoritățile publice americane, iar datele dvs. pot fi accesate ulterior de către agențiile de informații sau de organele federale de anchetă din SUA. În plus, persoanele din afara Statelor Unite nu au aceleași posibilități de a se opune supravegherii efectuate de către Agenția Națională de Securitate sau de către Directorul Serviciului Național de Informații. Și, în sfârșit, SUA nu prevăd o autoritate unică responsabilă pentru activitățile de supraveghere. Anumite state din SUA au diferite puncte de contact în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere legate de protecția datelor cu o instanță specială, care se ocupă de aspectele legate de supravegherea Serviciilor de Informații Externe.

În cazul în care transferăm datele dvs. către alte țări din afara UE și SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că se iau măsuri de securitate adecvate, cu scopul de a garanta că drepturile dvs. de confidențialitate continuă să fie protejate, așa cum se subliniază în această politică. Aceste măsuri includ:

 • să ne asigurăm că țările din afara UE sau din afara SEE către care se efectuează transferurile au fost considerate de către organismele competente că asigură o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal în sensul legislației privind protecția datelor; sau
 • să impunem obligații contractuale destinatarului datelor dumneavoastră cu caracter personal, invocând dispozițiile emise în mod oficial de Comisia Europeană și disponibile la adresa https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Utilizăm aceste dispoziții pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt protejate atunci când transferăm datele dvs. cu caracter personal către furnizori terți din afara UE și SEE.

Proces decizional automatizat bazat pe datele cu caracter personal:

În cursul prelucrării datelor cu caracter personal, procesul decizional automatizat nu se bazează pe datele cu caracter personal.

Alte informații:

Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În situații întemeiate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul soluționării unor chestiuni juridice, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor față de organele administrației publice și pentru monitorizarea și evaluarea continuă a riscurilor de natură juridică.

Comunicarea ofertei de produse și servicii ale terțelor părți

Scopul prelucrării:

Comunicarea ofertei de produse și servicii ale terțelor părți, inclusiv a informațiilor despre evenimente, concursuri și noutăți.

Descrierea scopului prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate cu terțele persoane prevăzute mai jos, care vă pot contacta direct sau prin intermediul Škoda Auto a.s., pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile terțelor părți, despre evenimente, competiții, abonamentele la notificări, materiale publicitare, despre distribuirea cataloagelor sau despre urările transmise cu ocazia sărbătorilor. De asemenea, este posibil ca acestea să utilizeze anumite date personale partajate pentru orientarea comunicărilor menționate mai sus, mai precis, prin oferirea serviciilor pe baza informațiilor privind utilizarea de către dvs. a produselor și serviciilor noastre.

Temeiul juridic al prelucrării:

Suntem autorizați să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțele persoane care vă contactează direct sau indirect, prin intermediul Škoda Auto a.s., în baza acordului exprimat de dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul în care nu primim acest acord, nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe persoane.

Categorii de date cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

Date de identificare, cum ar fi numele și prenumele.
Date de contact, cum ar fi numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Date de utilizare a produselor și serviciilor, care includ:

 • Date descriptive despre dealerul dumneavoastră preferat
 • Informații tehnice legate de produs și preferențiale, cum ar fi numărul VIN, numărul plăcuței de înmatriculare, informații despre modul în care este utilizat articolul (de exemplu, autovehiculul), informații despre întreținere și vizitele la service.

Perioada de prelucrare și arhivare:

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în acest scop timp de 5 ani de la acordarea consimțământului; ulterior, vom arhiva consimțământul dvs. pentru încă 5 ani.

Categoriile de beneficiari cărora le putem furniza datele cu caracter personal:

Printre părțile terțe care pot prelucra date cu caracter personal separat, pe propria răspundere, se numără:

 • Dealerul preferat și partenerul de service preferat pe care l-ați selectat din aplicația „MyŠkoda” sau din alte puncte de contact Škoda,
 • Importatorul responsabil pentru piața care este inclusă în Lista importatorilor,
 • Volkswagen Financial Services AG și societățile sale care operează pe piață și care sunt incluse în această listă,
 • Centrul de servicii și tehnologii digitale Škoda X s.r.o.

Putem angaja următoarele persoane împuternicite de operatorii de date, care vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în numele nostru și pe baza instrucțiunilor noastre:

 • Agenții de marketing
 • Organizatori de evenimente
 • Presă
 • Importatorul responsabil pentru piața clientului
 • Membrii rețelei de distribuție
 • Operatorii serverelor
 • Agenții de gestionare a oaspeților

La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate autorităților publice, în special instanțelor de judecată, organelor de Poliție din Republica Cehă și altor organisme însărcinate cu aplicarea legii, în măsura în care acest lucru este necesar și în limitele stabilite de lege.

Sursa datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal ne parvin direct de la dumneavoastră.

Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau către organizații supranaționale:

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara Uniunii Europene („UE”) și a Spațiului Economic European („SEE”), dacă dvs. vă exprimați expres consimțământul în acest sens sau dacă noi asigurăm garanții adecvate pentru protecția datelor transferate.

În legătură cu utilizarea serviciilor unor terțe părți, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către companii cu sediul în SUA și pot fi stocate pe servere situate în Statele Unite ale Americii („SUA”). Vă aducem la cunoștință faptul că o astfel de transmitere poate reprezenta un risc pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, din cauza absenței unei decizii de adecvare și a unor garanții adecvate. Mai precis, transmiterea și prelucrarea datelor de către partenerii noștri din SUA pot face obiectul unor programe de supraveghere de către autoritățile publice americane, iar datele dvs. pot fi accesate ulterior de către agențiile de informații sau de organele federale de anchetă din SUA. În plus, persoanele din afara Statelor Unite nu au aceleași posibilități de a se opune supravegherii efectuate de către Agenția Națională de Securitate sau de către Directorul Serviciului Național de Informații. Și, în sfârșit, SUA nu prevăd o autoritate unică responsabilă pentru activitățile de supraveghere. Anumite state din SUA au diferite puncte de contact în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere legate de protecția datelor cu o instanță specială, care se ocupă de aspectele legate de supravegherea Serviciilor de Informații Externe.

În cazul în care transferăm datele dvs. către alte țări din afara UE și SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că se iau măsuri de securitate adecvate, cu scopul de a garanta că drepturile dvs. de confidențialitate continuă să fie protejate, așa cum se subliniază în această politică. Aceste măsuri includ:

 • să ne asigurăm că țările din afara UE sau din afara SEE către care se efectuează transferurile au fost considerate de către organismele competente că asigură o protecție adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal în sensul legislației privind protecția datelor; sau
 • să impunem obligații contractuale destinatarului datelor dumneavoastră cu caracter personal, invocând dispozițiile emise în mod oficial de Comisia Europeană și disponibile la adresa https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Utilizăm aceste dispoziții pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt protejate atunci când transferăm datele dvs. cu caracter personal către furnizori terți din afara UE și SEE.

Proces decizional automatizat bazat pe datele cu caracter personal:

În cursul prelucrării datelor cu caracter personal, procesul decizional automatizat nu se bazează pe datele cu caracter personal.

Alte informații:

Datele cu caracter personal pot fi arhivate în interes public și pot fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. În situații întemeiate, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul soluționării unor chestiuni juridice, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor față de organele administrației publice și pentru monitorizarea și evaluarea continuă a riscurilor de natură juridică.

Pentru a afla mai multe despre drepturile dumneavoastră și despre cum să le exercitați, vizitați pagina de mai jos.