Information om behandling af persondata

Udførelse af markedsføringsaktiviteter

Gennem dette dokument leverer vi, ŠKODA AUTO a.s. - som persondataansvarlige - med hjemsted på tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, Postnr. 293 01; Registreringsnr. 00177041, registreret i handelsregistret, der opbevares af den kommunale domstol i Prag under journal nr. B 332, som den persondataansvarlige (herefter kaldet “ŠKODA AUTO”), oplysninger om behandling af personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Behandlingen sker som del af følgende aktiviteter:
Udførelse af markedsføringsaktiviteter

Med det formål, at kunne henvende sig med tilbud om ŠKODA’s produkter og tjenester, herunder information om produkter, tjenester, kampagner, konkurrencer, nyhedsbreve og udsendelse af hilsner på mærkedage.

Formål med databehandlingen:
Med det formål, at kunne henvende sig med tilbud om ŠKODA’s produkter og tjenester, herunder information om produkter, tjenester, kampagner, konkurrencer, nyhedsbreve og udsendelse af hilsner på mærkedage.

Beskrivelse af formålet for behandlingen:
Dine personoplysninger bliver brugt til levering af information om ŠKODA AUTO’s produkter og tjenester, begivenheder, konkurrencer, nyhedsbreve, reklame, udsendelse af kataloger eller hilsner på mærkedage. Nogle personoplysninger er også målrettet til ovennævnte meddelelser.

Behandlingsbemyndigelse:
Vi er bemyndiget til at behandle dine personoplysninger med det samtykke, du har givet os. Hvis du ikke har givet os dit samtykke, behandler vi derfor ikke dine personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler:
Identificerbare oplysninger
Kontaktoplysninger
Beskrivende oplysninger
Forretningsprofil
Tekniske produktoplysninger
Udvekslingshistorik
Oplysninger om din familie eller andre personer
Korrespondance
Oplysninger om korrespondance og interaktioner
Netværks-id’er

Behandlingsperiode og opbevaring:
Vi behandler dine personoplysninger til dette formål i fem år fra det tidspunkt, hvor samtykket blev afgivet. Derefter gemmer vi dit samtykke de næste fem år.

Kategorier af behandlere og modtagere, vi kan videregive dine personoplysninger til:
Markedsføringsbureauer
Eventbureauer
Medier
Importører
Medlemmer af distributionsnetværket
Serveroperatører
Gæstebureauer
Infolinjen

Dine personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis nødvendigt og inden for lovens rammer, i særdeleshed til de tjekkiske domstole eller politi og andre institutioner, der arbejder med straffesager.

Kilden til personoplysningerne:
Direkte fra dig

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller multinationale virksomheder:
Dine personoplysninger bliver ikke overført til tredjelande eller andre multinationale virksomheder som del af ovennævnte databehandling.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af personoplysninger:
Dette finder ikke sted som del af denne databehandling

Andre oplysninger:
Personoplysningerne kan blive arkiveret i almen offentlig interesse og anvendt til videnskabelig, historisk eller statistisk forskning.