Oplysninger om behandling af personoplysninger

Gennemførelse af markedsføringsaktiviteter

Med dette dokument giver vi – firmaet Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav, identifikationsnummer: 00177041, optaget i virksomhedsregisteret ved byretten i Prag under afsnit B, arkivnr. 332 (omtales herefter som "firmaet Škoda Auto") – som dataansvarlig oplysninger om behandlingen af personoplysninger og dine rettigheder i forhold til denne behandling.

I dette dokument beskrives de markedsføringsaktiviteter, du kan give samtykke til. Du bestemmer selv, hvilke formål du giver samtykke til, men de forskellige dele af dette dokument gælder for dig i henhold dertil. I dette dokument beskrives samtykke til:

Kommunikation af tilbud vedrørende produkter og tjenester fra Škoda Auto-mærket

Formålet med behandlingen:

Kommunikation af tilbud vedrørende produkter og tjenester fra Škoda Auto-mærket, herunder oplysninger om arrangementer, konkurrencer og nyheder.

Beskrivelse af formålet med behandlingen:

Dine personoplysninger bruges til at informere dig om produkter og tjenester fra Škoda Auto, arrangementer, konkurrencer, abonnementer på nyheder, reklamer, kataloguddeling eller hilsner ved festlige lejligheder. Vi vil muligvis også bruge nogle af dine personoplysninger til at målrette ovennævnte kommunikation, især ved at tilbyde dig vores tjenester på baggrund af oplysninger om din brug af vores produkter og tjenester.

Juridisk grundlag for behandlingen:

Vi er autoriserede til at behandle dine personlige oplysninger på baggrund af det samtykke, vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du ikke har givet dit samtykke til os, behandler vi derfor ikke dine personlige oplysninger.

Kategorier af personoplysninger, vi behandler:

Personoplysninger såsom navn og efternavn.
Kontaktoplysninger såsom telefonnummer eller e-mailadresse.
Oplysninger om brugen af produkter og tjenester, hvilket omfatter

 • Beskrivende oplysninger om din foretrukne forhandler
 • Tekniske oplysninger om produktet og indstillinger såsom stelnummer, nummerplade, oplysninger om hvordan produktet (fx bilen) bruges, oplysninger om besøg med henblik på vedligeholdelse og eftersyn.

Behandlings- og arkiveringsperiode:

Vi behandler dine personlige oplysninger til dette formål i 5 år, efter at du har givet os dit samtykke. Derefter arkiverer vi dit samtykke i yderligere 5 år.

Kategorier af modtagere vi kan give personoplysninger til:

Vi gør muligvis brug af de følgende databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores anvisninger:

 • Markedsføringsbureauer
 • Arrangører af arrangementer
 • Medier
 • Importører
 • Medlemmer af distributionsnetværket
 • Serverudbydere
 • Gæsteadministrationsfirmaer

På forlangende kan dine personoplysninger udleveres til offentlige myndigheder, især til domstolene, politiet i Tjekkiet og andre retshåndhævende myndigheder, i det omfang det er nødvendigt og lovligt.

Kilde til personoplysningerne:

Vi modtager personlige oplysninger direkte fra dig.

Overførsel af personlige oplysninger til tredjelande eller overstatslige organisationer:

Dine personoplysninger kan overføres ud af Den Europæiske Union ("EU") og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), hvis du giver os udtrykkeligt samtykke til at gøre det, eller hvis vi sikrer tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til databeskyttelse af de overførte oplysninger.

I forbindelse med brugen af tjenester fra tredjeparter kan dine personoplysninger blive overført til virksomheder i USA og blive lagret på servere i Amerikas Forenede Stater ("USA"). Du skal være klar over, at en sådan overførsel kan udgøre en risiko for din databehandling pga. mangel på tilstrækkelige afgørelser og passende sikkerhedstiltag. Dataoverførsel og databehandling hos vores partnere i USA kan især være underlagt overvågningsprogrammer fra de offentlige myndigheder i USA, og dine oplysninger kan evt. tilgås af USA's efterretningsvæsen eller føderale efterforskere. Desuden har personer, der ikke er amerikanske statsborgere, ikke de samme muligheder for at modsætte sig overvågning, der udføres af National Security Agency eller chefen for National Intelligence. Og i USA er der ikke nogen enkelt myndighed, der er ansvarlig for overvågningsaktiviteter. Visse delstater i USA har forskellige kontaktpunkter angående overvågningsbemyndigelse i forbindelse med databeskyttelse med en særlig domstol, der beskæftiger sig med problemstillinger i forbindelse med overvågning af fremmed efterretning.

Hvis vi overfører dine oplysninger til andre lande uden for EU og EØS, så gør vi tiltag til at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger tages med det formål at sikre, at dine databeskyttelsesrettigheder er beskyttede som fremlagt i disse retningslinjer. Sådanne tiltag inkluderer:

 • at sikre at de relevante myndigheder vurderer, at de lande uden for EU og EØS, som har modtaget overførsler, er tilstrækkeligt beskyttende med hensyn til dine personoplysninger, for så vidt angår databeskyttelsesloven, eller
 • at der er indført kontraktmæssige forpligtelser ved modtagelsen af dine personoplysninger gennem forordninger der formelt er udstedt af Europa-Kommissionen, som kan findes på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Vi bruger disse forordninger til at sikre at dine personoplysninger beskyttes, når de overføres til tredjepartsudbydere uden for EU og EØS.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af personoplysningerne:

Under denne behandling af personlige oplysninger sker der ingen automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personlige oplysninger.

Andre oplysninger:

Personoplysninger kan blive arkiveret i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelig, historisk eller statistisk forskning. I velbegrundede tilfælde kan personoplysningerne også blive behandlet med henblik på retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

Kommunikation af tilbud vedrørende produkter og tjenester fra tredjeparter

Formålet med behandlingen:

Kommunikation af tilbud vedrørende produkter og tjenester fra tredjeparter, herunder oplysninger om arrangementer, konkurrencer og nyheder.

Beskrivelse af formålet med behandlingen:

Dine personoplysninger deles med de tredjeparter, der er anført nedenfor, som kan kontakte dig direkte eller via Škoda Auto a.s. med oplysninger om produkter og tjenester fra de pågældende tredjeparter, arrangementer, konkurrencer, abonnementer på nyheder, reklamer, kataloguddeling eller hilsner ved festlige lejligheder. De vil muligvis også bruge nogle af de delte personoplysninger til at målrette ovennævnte kommunikation, især ved at tilbyde dig tjenester på baggrund af oplysninger om din brug af vores produkter og tjenester.

Juridisk grundlag for behandlingen:

Vi har tilladelse til at dele dine personoplysninger med tredjeparter, som kan kontakte dig direkte eller indirekte via Škoda Auto a.s. på baggrund af det samtykke, du har givet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du ikke har givet dit samtykke til os, deler vi ikke dine personoplysninger med tredjeparter.

Kategorier af personoplysninger vi behandler:

Personoplysninger såsom navn og efternavn.
Kontaktoplysninger såsom telefonnummer eller e-mailadresse.
Oplysninger om brugen af produkter og tjenester, hvilket omfatter:

 • Beskrivende oplysninger om din foretrukne forhandler
 • Tekniske oplysninger om produktet og indstillinger såsom stelnummer, nummerplade, oplysninger om hvordan produktet (fx bilen) bruges, oplysninger om besøg med henblik på vedligeholdelse og eftersyn.

Behandlings- og arkiveringsperiode:

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål i 5 år, efter at du har givet os dit samtykke. Derefter arkiverer vi dit samtykke i yderligere 5 år.

Kategorier af modtagere vi kan give personoplysninger til:

Tredjeparter, som kan behandle personoplysninger inden for deres særskilte ansvarsområde, omfatter:

 • Den foretrukne forhandler og servicepartner, som du har valgt i "MyŠkoda"-appen eller andre Škoda kontaktpunkter,
 • Den ansvarlige importør for markedet, som er anført på Importøroversigten,
 • Volkswagen Financial Services AG og de tilhørende selskaber, som driver forretning på markedet, og som er anført på denne oversigt,
 • Det digitale service- og teknologinetværk Škoda X s.r.o.

Vi gør muligvis brug af de følgende databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores anvisninger:

 • Markedsføringsbureauer
 • Arrangører af arrangementer
 • Medier
 • Den ansvarlige importør for kundens marked
 • Medlemmer af distributionsnetværket
 • Serverudbydere
 • Gæsteadministrationsfirmaer

På forlangende kan dine personoplysninger udleveres til offentlige myndigheder, især til domstolene, politiet i Tjekkiet og andre retshåndhævende myndigheder, i det omfang det er nødvendigt og lovligt.

Kilde til personoplysningerne:

Vi modtager personoplysninger direkte fra dig.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller overstatslige organisationer:

Dine personoplysninger kan blive overført ud af Den Europæiske Union ("EU") og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") hvis du giver os udtrykkeligt samtykke til at gøre det, eller hvis vi sikrer tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til databeskyttelse af de overførte oplysninger.

I forbindelse med brugen af tjenester fra tredjeparter kan dine personoplysninger blive overført til virksomheder i USA og blive lagret på servere i Amerikas Forenede Stater ("USA"). Du skal være klar over, at en sådan overførsel kan udgøre en risiko for din databehandling pga. mangel på tilstrækkelige afgørelser og passende sikkerhedstiltag. Dataoverførsel og databehandling hos vores partnere i USA kan især være underlagt overvågningsprogrammer fra de offentlige myndigheder i USA, og dine oplysninger kan evt. tilgås af USA's efterretningsvæsen eller føderale efterforskere. Desuden har personer, der ikke er amerikanske statsborgere, ikke de samme muligheder for at modsætte sig overvågning, der udføres af National Security Agency eller chefen for National Intelligence. Og i USA er der ikke nogen enkelt myndighed, der er ansvarlig for overvågningsaktiviteter. Visse delstater i USA har forskellige kontaktpunkter angående overvågningsbemyndigelse i forbindelse med databeskyttelse med en særlig domstol, der beskæftiger sig med problemstillinger i forbindelse med overvågning af fremmed efterretning.

Hvis vi overfører dine oplysninger til andre lande uden for EU og EØS, så gør vi tiltag til at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger tages med det formål at sikre, at dine databeskyttelsesrettigheder er beskyttede som fremlagt i disse retningslinjer. Sådanne tiltag inkluderer:

 • at sikre, at de relevante myndigheder har vurderet, at de lande uden for EU og EØS, som modtager overførsler, er tilstrækkeligt beskyttende med hensyn til dine personoplysninger, for så vidt angår databeskyttelsesloven, eller
 • at der er indført kontraktmæssige forpligtelser ved modtagelsen af dine personoplysninger gennem forordninger der formelt er udstedt af Europa-Kommissionen, som kan findes på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914. Vi bruger disse forordninger til at sikre at dine personoplysninger beskyttes, når de overføres til tredjepartsudbydere uden for EU og EØS.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af personoplysningerne:

Under denne behandling af personoplysninger sker der ingen automatiseret beslutningstagning på grundlag af personoplysningerne.

Andre oplysninger:

Personlige oplysninger kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelig, historisk eller statistisk forskning. I velbegrundede tilfælde kan de personlige oplysninger også blive behandlet med henblik på retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

Besøg nedenstående side for at lære mere om dine rettigheder og hvordan du udøver dem.