INFORMATION OM BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER GENOM COOKIES OCH ANNAN WEBBTEKNIK

Den här webbplatsen (“Webbplatsen”) drivs av ŠKODA AUTO a.s., med registrerat kontor: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tjeckiska republiken, postnummer: 29360, id-nummer: 001 77 041, registrerad med handelsregistret hanteras av den kommunala domstolen i Prag, arkiv nr. B 332 ("ŠKODA AUTO" eller "vi") i syfte att anskaffa tjänster till användare ("Användare" eller "du") för webbplatsen.

Den här informationen kring behandling av personuppgifter genom cookies och andra webbtekniker (“Information” eller “Meddelande”) beskriver hur vi bearbetar personuppgifter kring dig genom webbtekniker. Det här meddelandet inkluderar i synnerhet (i) vilka webbtekniker som webbplatsen kan använda (ii) vilka personuppgifter vi behandlar kring dig, (iii) hur och i vilket syfte vi använder och behandlar dessa data, (iv) till vem och var vi överför dessa data och (v) hur vi skyddar dessa data och vilka rättigheter du har i anslutning till behandling av dessa data.

Vi kan med jämna mellanrum uppdatera detta meddelande. Alla ändringar av detta meddelande publiceras på webbplatsen och i händelse av materiella ändringar kommer du bli informerad.

Vilka webbtekniker kan webbplatsen använda:

Liksom tredje parter som tillhandahåller innehåll, marknadsföring, eller andra funktioner på vår webbplats, kan vi använda olika tekniker för att få tillgång till och behandla data när du besöker webbplatsen och dessa kan inkludera cookies och andra tekniker.

Cookies
Cookies är små filer som finns lagrade på din enhet och som hjälper oss att samla in data kring dina aktiviteter. Cookies gör det möjligt för oss att lagra dina inställningar, komma ihåg dina åtkomstdata, ge målinriktat innehåll och marknadskommunikationer och hjälpa oss förstå, vilken del av vår webbplats som är mest populär och analysera hur webbplatsen fungerar. Cookies kan komma från oss ("första parts-cookies") eller från tredje parter vars tjänster vi använder ("tredje parts-cookies").

De flesta webbläsare är konfigurerade för automatiskt godkännande av cookies. Kunden har möjligheten att ställa in webbläsaren på ett sådant sätt att cookies visas före lagringen, eller att kategoriskt avvisa dem. Detaljer kring konfiguration av cookies och tillhörande ändringar i de flesta webbläsare finns tillgängliga här:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

ŠKODA AUTO varnar om att ändringen i inställningarna bara gäller för den aktuella webbläsaren. Om kunden använder olika webbläsare måste han/hon ändra inställningarna separat. Dessutom kan kunden radera cookies från medieminnet när som helst. Ytterligare information finns tillgänglig i funktionen med webbläsaren eller operativsystemet.

Närhelst du kan konfigurera din webbläsare till att godkänna alla cookies inaktiverar du dem eller indikerar när cookien skickas. Observera att webbplatsen är konfigurerad för arbete med cookies som är aktiverade så vissa av webbplatsegenskaperna kanske inte fungerar korrekt om cookies är inaktiverade.

IP-adress
En IP-adress är ett unikt nummer som tilldelats till en dator eller annan enhet som kommunicerar genom Internetprotokoll. Varje gång data överförs behöver du veta IP-adressen för avsändaren och mottagaren.

Analytiska skript
Analytiska skript är små delar i datorkoden som kan användas för sökning av användare och deras beteende på webbplatser. Det kan vara en grundläggande spårning för om användaren har besökt en webbplats upp till detaljerad spårning av åtgärder, såsom tillägg av produkten till kundvagnen, sändning av formulär etc. Analytiska skript kan skicka samlad information till en tredje part, dvs. leverantören av datorkoden.

Behandla personuppgifter:

Webbplatsen behandlar följande kategorier för persondata och data kring dig: Användning av webbplatsen. Vi kan behandla data kring hur du använder webbplatsen med din dator, telefon, eller en annan enhet som du öppnar på webbplatsen. Vi kan exempelvis behandla följande:

  • Enhetsdata: hårdvarumodell, unik enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, operativsystemsversion och enhetsinställningar;
  • Logga in: Tid och period för webbplatsanvändning, sökdata, och information som finns lagrad i cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt konto;
  • Platsdata: Data kring din plats som införskaffas med olika positioneringstekniker, såsom GPS, Wi-Fi-åtkomstpunkter, eller andra sensorer som kan tillhandahålla närliggande enhetsdata;
  • Andra data: Data kring din användning av webbplatsen som vi kan behandla om du besöker eller använder tredjepartswebbplatser eller applikationer för att samarbeta med oss, och data kring hur du deltar med innehåll på webbplatsen.

Vi kan kombinera hämtade personuppgifter kring dig eller dina aktiviteter med annan information vi tar emot från offentligt tillgängliga källor i de fall det tillåts enligt lag.

Syfte med behandling och dess beskrivning:

Vi behandlar och använder personuppgifter för följande syften:

Garantera funktionen för webbplatsen. Dina personuppgifter hjälper oss att säkerställa funktionen i grundläggande funktioner, såsom navigering, åtkomst till säkrade delar av webbplatsen, snabb hämtning av webbinnehåll, eller användarautentisering. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan databehandling som är nödvändig i detta syfte.

Spara användarinställningar i domänen för sessionsperioden för en skäligen kort period. Personuppgifter används för att öka användarbekvämligheten genom att lagra data kring dina inställningar, såsom språk, region, skärmupplösning, cookie-samtycke med mera.

Spara användarinställningar över webbplatser. Personuppgifter används för att förbättra användarbekvämligheten genom att associera webbplatsen med inställningar, såsom språk, region, skärmupplösning, cookie-samtycke med mera.

Spårning av webbplatstrafik: Analytiska första parts-cookies använda för att spåra trafik. Sådana cookies innehåller inte unik användaridentifiering.

Statistik och analys av användarbeteende. Personuppgifter används för att skapa statistik, spåra och analysera användarbeteende på olika webbplatser. Data kan användas för skapande av anonymiserade rapporter. Användaren kan sökas upp genom en viss kombination av personuppgifter som lagrats i den inbyggda databasen.

Marknadsföring av produkter och anslutning av sociala nätverk. Dina personuppgifter används för att informera dig om produkter och tjänster för ŠKODA AUTO och tredje parter, händelser, konkurrens, nyhetsbrev, annonser, katalogkörningar. Vissa personuppgifter används för att rikta sig mot meddelandena ovan. Dina personuppgifter används även för att säkerställa att webbplatser är sammankopplade med sociala nätverk och att innehåll kan delas genom dessa nätverk

Så här behandlar vi dina data:

Behandling av personuppgifter inkluderar speciellt insamling, lagring av dataoperatörer, sortering, användning, lagring och radering av personuppgifter automatiskt eller manuellt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Behov/frivillighet för behandling av personuppgifter:

Vi kan behandla vissa av personuppgifterna baserat på intresse från ŠKODA AUTO eller en tredje part. Detta gäller speciellt för cookies som behandlas i syfte att

(i) garantera webbplatsens funktion,
(ii) lagring av användarinställningar för domänen under sessionen och
(iii) spårning av webbplatstrafik.

I andra syften behandlar vi dina personuppgifter enbart baserat på ditt samtycke, anskaffning av personuppgifter för sådan behandling är frivillig, så du ombeds inte uppge sådana uppgifter. Om du inte har gett oss ditt samtycke, kommer vi inte att behandla dina personuppgifter av följande anledning.

Behandlingstid:

Med hänsyn till de cookies som används för att säkerställa funktionen på webbplatsen avbryts behandlingen i slutet av sessionen. I de fall där cookies används för att lagra inställningar för användare på domänen under sessionsperioden, eller en kortare period, bearbetat baserat på juridiskt intresse, kommer dessa att behandlas i 6 månader efter slutet av senaste användarsessionen. I fall med behandling av samtyckesgrund behandlas personuppgifter för regler som anges i samtyckesdeklarationen eller tills samtycket dragits in.

Kategorier för behandlare eller mottagare till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifter:

Vi kan, i vissa fall, göra angivna och inhämtade personuppgifter tillgängliga för andra parter, vilket i synnerhet blir: Reklamföretag, koncernbolag, leverantörer av analytiska och statistiska tjänster

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"), och som använder cookies för att analysera hur användare använder webbplatsen. Webbplatsen använder följande moduler:

Google Analytics - Kontostatus och resultatövervakning, publiksammanfattning, aktiva användare, användarutforskare, målgrupp för analys, besökarkvalitet, omvandlingssannolikhet, jämförelserapporter, demografi och intressen, användarflödesrapport, Adwords-rapporter;

DoubleClick Digital Marketing - Integration av Doublecklick Campaign Manager, aktivering av marknadsförings- och annonsrapporteringsfunktioner i analys, optimering av innehållsmarknadsföring, optimering av sökmotormarknadsföring, webbhastighet;

AdSense - AdSense i analys, innehållssortering, platssökning, händelser, beteendeflödesrapport, målskapande och hantering, målflöde, attribut, anskffningsrapporter, användarbeteende.

Information som genereras av en cookie om användningen av webbsidan (inklusive din IP-adress) kan överföras och lagras på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen och skapandet av rapporter om sådan användning för dess operatör, tillhandahållande av andra tjänster som relaterar till aktiviteterna på webbplatsen, samt användningen av Internet i allmänhet. Google kan även komma att tillhandahålla denna information till tredje parter när lagen kräver det eller om dessa tredje parter bearbetar den här informationen åt Google. Du kan inaktivera användningen av cookies för webbplatsen på webbplatsen, så som beskrivs ovan, eller genom att ändra lämpliga inställningar i din webbläsare, men om du gör så för alla typer av cookies kommer du inte att kunna utnyttja alla funktioner på webbsidan.

För att välja bort spårning av Google Analytics över alla webbplatser, besök sidan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

För detaljerad information om Google Analytics och personuppgiftssekretess, se: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Den här webbplatsen använder analytiska cookies, pixlar och andra tekniker, via Facebook, Inc. ("Facebook"), som möjliggör insamling eller hämtning av information från webbplatsen och andra platser på Internet, där information kan samlas in av Facebook för att erbjuda annonsmätning och målgruppstjänster. Genom att dra tillbaka samtycke till cookies vid insamling på webbplaten eller genom att inaktivera insamling av cookies i en webbläsare kan du avsluta insamling och användning av information genom Faceoobk, men om du gör det för alla typer av cookies kan du inte använda alla funktioner på webbplatsen.

Hotjar
Denna plats använder Hotjar-tjänsten som ges av företaget Hotjar Ltd, som använder cookies. Dessa cookies gör att sättet denna plats används på av sina användare kan analyseras. Hotjar är en kommersiell tjänst som gör det möjligt att spåra och utvärdera en datormus rörelser/klick på en webbplats. Detta ger en konstant förbättring av användarupplevelsen i syfte att göra den mer användarvänlig. Hotjar-tjänsten använder cookies för att fungera. För att avanmäla Hotjar-tjänsten besök: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Andra parter
På begäran kan dina personuppgifter lämnas till offentliga myndigheter, framför allt till domstolar, Tjeckiska republikens polis och andra brottsbekämpande organ i den utsträckning som krävs och inom lagens gränser.

Källan till personuppgifterna:

Direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje länder:

I anslutning till behandlingen kan dina personuppgifter överföras till följande tredje länder, dvs. länder utanför EEA.

I anslutning till Google Analytics och/eller användning av analytiska cookies och andra webbtekniker som beskrivs ovan av Facebook, kan dina personuppgifter överföras till servrar som finns lokaliserade i USA. Sådan sändning tillåts juridiskt baserat på EU-kommissionens beslut kring adekvat skydd av personuppgifter och lämplig tredjepartscertifiering under sekretesskydd, dvs ett gemensamt instrument för EU-kommissionen och USA, för att säkerställa adekvat skyddsnivå för personuppgifter för sändning av personuppgifter till USA, enligt definitionerna som anges i Europakommissionens beslut. Databearbetning baserad på sådan sändning kräver inte slutförande av andra juridiska villkor.

För mer information, besök sidan: http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Automatiserat beslutsfattande baserat på persondata som kan vara av juridisk eller annan betydelse:

Som en del i denna bearbetning sker inget annat automatiskt beslutsfattande.

Annan information

Personuppgifter kan arkiveras på grund av allmänintresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål.

Vi har ingen kontroll över innehållet i de externa webbplatserna, som är hyperlänkade till en webbplats. Vi ansvarar inte för bearbetning av dina personuppgifter på externa webbplatser. Dessa hyperlänkar erbjuds som en tjänst till användare och är åtkomliga på egen risk.

För att säkerställa maximalt skydd mot obehörig åtkomst eller obehörig modifiering, visning eller förstörelse av data vi samlar in och bearbetar, har vi vidtagit ytterligare organisationsmässiga och tekniska åtgärder, inklusive fysisk, elektronisk och administrativ procedur för att skydda och säkerställa att information samlas in genom denna webbplats. De känsliga uppgifter och/eller personuppgifter du har uppgett på vår webbplats krypteras och skyddas av ett SSL-certifikat. Trots ovanstående kan vi inte garantera att dina personuppgifter är säkra om de överförs av dig eller om du behandlar dina personuppgifter på ett osäkert sätt.