IZJAVA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI PRIKUPLJENIH PUTEM KOLAČIĆA I DRUGIH VEB TEHNOLOGIJA

Ovim veb-sajtom („Veb-sajt”) upravlja kompanija ŠKODA AUTO a.s. sa sedištem na adresi: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Češka Republika, poštanski broj: 29360, identifikacioni broj: 001 77 041, koja je registrovana u Agenciji za privredne registre Okružnog suda u Pragu, pod matičnim brojem B 332 (u nastavku „ŠKODA AUTO” ili „mi”), u svrhe pružanja usluga korisnicima („Korisnik” ili „vi”) Veb-sajta.

Izjava o obradi podataka o ličnosti prikupljenih putem kolačića i drugih veb tehnologija („Informacije” ili „Izjava”) objašnjava kako obrađujemo podatke o ličnosti putem veb-tehnologija. Ova Izjava naročito obuhvata (i) koje veb-tehnologije Veb-sajt može da koristi, (ii) koje podatke o ličnosti obrađujemo o vama, (iii) kako i u koje svrhe koristimo i obrađujemo te podatke, (iv) kome i gde prenosimo ove podatke i (v) kako štitimo ove podatke i koja prava imate u vezi sa obradom ovih podataka.

Ovu Izjavu povremeno možemo da ažuriramo. Sve izmene u ovoj Izjavi biće objavljene na Veb-sajtu i u slučaju suštinskih izmena, bićete o njima obavešteni.

Koje veb-tehnologije može Veb-sajt da koristi:

Mi, kao i određene treće strane koje pružaju sadržaj, reklamiranje ili druge funkcije na našem Veb-sajtu, možemo da koristimo različite tehnologije da bismo pridobili i obradili podatke kada posetite Veb-sajt i one mogu da obuhvataju kolačiće i druge tehnologije.

Kolačići
Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju i koje nam pomažu da prikupljamo podatke o vašim aktivnostima. Naročito, kolačići nam omogućavaju da skladištimo vaša podešavanja i preferencije, zapamtimo vaše podatke za pristup, pružimo ciljani sadržaj i marketing komunikaciju, kao i da nam pomognu da razumemo koji deo Veb-sajta je najpopularniji i da analiziramo funkcionisanje Veb-sajta. Kolačići mogu poteći od nas („kolačići prve strane”) ili od trećih strana čije usluge koristimo („kolačići treće strane”).

Većina pregledača je standardno podešena za automatsko prihvatanje kolačića. Iako Korisnik ima mogućnost da podesi pregledač tako da se Kolačići prikazuju pre skladištenja ili da ih kategorično odbije. Detalji o podešavanju Kolačića i povezanim izmenama u većini uobičajenih pregledača dostupni su na sledećim adresama:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

ŠKODA AUTO upozorava da se izmena u podešavanju uvek primenjuje samo na dati pregledač. Ako korisnik koristi razne pregledača, on/ona mora takođe da izmeni i podešavanja pojedinačno. Takođe, Korisnik može da izbriše Kolačiće iz memorije za medije u bilo kom trenutku. Dodatne informacije su dostupne u funkciji korišćenjem pregledača ili operativnog sistema.

Uvek kada možete, podesite svoj pregledač da prihvati sve kolačiće, onemogućite ih ili aktivirajte naznačavanje kada se kolačić šalje. Imajte na umu da je Veb-sajt podešen tako da radi sa omogućenim kolačićima, tako da neke funkcije Veb-sajta možda neće raditi ispravno ako su kolačići onemogućeni.

IP adresa
IP adresa je jedinstveni broj dodeljen računaru ili drugom uređaju koji komunicira preko internet protokola. Svaki put kada dođe do prenosa podataka, potrebno je da znate IP adresu pošiljaoca i primaoca.

Analitičke skripte
Analitičke skripte su mali delovi računarskog koda koji se mogu koristiti za praćenje korisnika i njihovog ponašanja na veb-sajtovima. To može biti osnovno praćenje da li je korisnik posetio veb-sajt pa sve do detaljnog praćenja radnji, kao što je dodavanje proizvoda u korpu, biranje proizvoda, slanje obrazaca itd. Analitičke skripte mogu da šalju prikupljene informacije trećoj strani, tj. pružaocu računarskog koda.

Obrađeni podaci o ličnosti:

Veb-sajt obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti i podataka o vama: Korišćenje Veb-sajta. Možemo da obrađujemo podatke o tome kako koristite Veb-sajt preko računara, telefona ili drugog uređaja koji koristite za pristup Veb-sajtu. Na primer, možemo da obrađujemo:

  • Podaci o uređaju, model hardvera, jedinstveni identifikatori uređaja, MAC adresa, IP adresa, verzija operativnog sistema i podešavanja uređaja;
  • Evidencija: Vreme i trajanje korišćenja veb-sajta, podaci o pretraživanju i sve informacije sačuvane u kolačićima koje mogu da identifikuju vaš pregledač ili nalog na jedinstven način;
  • Podaci o lokaciji: Podaci o lokaciji dobijeni putem različitih tehnologija za pozicioniranje, kao što su GPS, Wi-Fi pristupne tačke ili drugi senzori koji mogu da pruže podatke o uređajima u blizini;
  • Drugi podaci: Podaci o vašem korišćenju Veb-sajta koje možemo da obrađujemo ako posetite ili koristite sajtove trećih strana ili aplikacije za sarađivanje sa nama i podaci o tome kako učestvujete u sadržaju na Veb-sajtu.

Možemo da kombinujemo dobijene podatke o ličnosti o vama ili vašim aktivnostima sa drugim podacima koje primimo iz javno dostupnih izvora u slučajevima dozvoljenim zakonom.

Svrha obrade i njen opis:

Mi obrađujemo i koristimo podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

Osiguravanje funkcionalnosti Veb-sajta. Vaši podaci o ličnosti nam pomažu da osiguramo funkcionisanje osnovnih funkcija, kao što su navigacija, pristupanje obezbeđenim odeljcima Veb-sajta, brzo preuzimanje veb-sadržaja ili provera identiteta korisnika. Veb-sajt ne može da radi ispravno bez obrađivanja podataka koji su potrebni u tu svrhu.

Čuvanje korisničkih podešavanja na domenu tokom trajanja sesije ili tokom razumno kratkog perioda. Podaci o ličnosti se koriste za povećanje praktičnosti za korisnika putem čuvanja njegovih podataka o podešavanjima, kao što su jezik, region, rezolucija ekrana, pristanak za kolačiće i još toga.

Čuvanje podešavanja korisnika između veb-sajtova. Podaci o ličnosti se koriste za poboljšanje praktičnosti tako što se povezuju veb-sajtovi sa podešavanjima, kao što su jezik, region, rezolucija ekrana, pristanak za kolačiće i još toga.

Praćenje saobraćaja na Veb-sajtu: Analitički kolačići prve strane koriste se za praćenje saobraćaja. Takvi kolačići ne sadrže jedinstvenu identifikaciju korisnika.

Statistika i analiza ponašanja korisnika. Podaci o ličnosti se koriste za kreiranje statistike, praćenje i analiziranje ponašanja korisnika na različitim veb-sajtovima. Podaci se mogu koristiti za kreiranje anonimizovanih izveštaja. Korisnik se može pronaći na osnovu određene kombinacije podataka o ličnosti koji se čuvaju u internim bazama podataka.

Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama. Vaši podaci o ličnosti koriste se da biste primali obaveštenja o proizvodima i uslugama kompanije ŠKODA AUTO i trećim stranama, događajima, takmičenjima, biltenima, reklamama i katalozima. Neki podaci o ličnosti koriste se za targetiranje gorenavedenih poruka. Vaši podaci o ličnosti takođe se koriste da bi se osiguralo da su veb-sajtovi međusobno povezani sa društvenim mrežama i da se sadržaj može deliti preko ovih mreža.

Kako obrađujemo vaše podatke:

Obrada vaših podataka o ličnosti obuhvatiće, naročito, prikupljanje, skladištenje na nosačima podataka, sortiranje, korišćenje, skladištenje i brisanje podataka o ličnosti automatski ili ručno da bi se ispunile svrhe definisane iznad.

Neophodnost/dobrovoljnost obrade podataka o ličnosti:

Možemo da obradimo neke od podataka o ličnosti na osnovu zakonitog interesa kompanije ŠKODA AUTO ili treće strane. To naročito važi za kolačiće obrađene u svrhu

(i) osiguravanja funkcionalnosti Veb-sajta,
(ii) skladištenja korisničkih podešavanja na domenu tokom sesije i
(iii) praćenja saobraćaja na Veb-sajtu.

Za druge svrhe, obrađujemo vaše podatke o ličnosti isključivo na osnovu vaše saglasnosti. Pružanje podataka o ličnosti u te svrhe je dobrovoljno, tako da niste u obavezi da dostavite te podatke. Ako nam niste dali saglasnost, nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti iz tog razloga.

Uslovi obrađivanja:

U pogledu kolačića koji se koriste za osiguranje funkcionisanja Veb-sajta, obrađivanje se prekida nakon završetka sesije. U slučaju da se kolačići koriste za skladištenje podešavanja korisnika na domenu tokom trajanja sesije ili tokom razumno kratkog perioda, obrađeni na osnovu zakonitog interesa, oni se obrađuju 6 meseci nakon kraja poslednje sesije korisnika. U slučaju obrade na bazi pristanka, podaci o ličnosti se obrađuju tokom perioda navedenog na izjavi pristanka ili do povlačenja pristanka.

Kategorije entiteta koje vrše obradu podataka ili primalaca kojima možemo da dostavimo podatke o ličnosti:

U opravdanim slučajevima, možemo da omogućimo pristup dostavljenim i dobijenim podacima o ličnosti za treća lica, a to su naročito: marketinške agencije, grupe kompanija, pružaoci analitičkih i statističkih usluga

Google analitika
Ovaj Veb-sajt koristi uslugu Google analitika koju pruža kompanija Google, Inc. („Google”) i koja koristi kolačiće za analiziranje kako korisnici koriste ovaj Veb-sajt. Naročito, Veb-sajt koristi sledeće module:

Google analitika – status naloga i nadzor učinka, sažetak publike, aktivni korisnici, istraživač korisnika, analitika publike, kvalitet posetilaca, verovatnoća konverzije, izveštaji za poređenje, demografski podaci i interesovanja, izveštaj o protoku korisnika, Adwords izveštaji;

DoubleClick Digital Marketing – Integracija aplikacije Doublecklick Campaign Manager, aktiviranje remarketinga i funkcije izveštaja oglašavanja u analitici, optimizacija marketinga sadržaja, optimizacija marketinga na pretraživaču, brzina veba;

AdSense – AdSense u analitici, grupisanje sadržaja, pretraživanje sajta, događaji, izveštaji protoka ponašanja, kreiranje ciljeva i upravljanje, protok ciljeva, dodeljivanje, izveštaji akvizicije, ponašanje korisnika.

Informacije koje generiše kolačić o upotrebi VEb-sajta (uključujući vašu IP adresu) može da se prenose i skladište na serverima u Sjedinjenim Državama. Google će koristiti ove informacije u svrhe procene upotrebe Veb-sajta i kreiranja izveštaja u vezi sa takvom upotrebom za svog operatera i pružanja drugih usluga povezanih sa aktivnostima na Veb-sajtu i za upotrebu interneta uopšteno. Google takođe može da dostavi ove informacije trećim licima, ako je potrebno prema zakonu ili ako takva treća lica obrađuju ove informacije za kompaniju Google. Možete da onemogućite upotrebu kolačića na Veb-sajtu kao što je opisano iznad ili promenom odgovarajućih podešavanja u svom pregledaču, ali ako to učinite za sve vrste kolačića, nećete moći u potpunosti da iskoristite sve funkcije ovog Veb-sajta.

Da biste se odjavili od praćenja u usluzi Google analitika na svim veb-sajtovima, posetite: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Za detaljne informacije o usluzi Google analitika i privatnosti podataka o ličnosti, pogledajte: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Ovaj Veb-sajt koristi analitičke kolačiće, piksele i druge tehnologije kompanije Facebook, Inc. („Facebook”), koji omogućavaju prikupljanje ili preuzimanje informacija sa Veb-sajta i drugih sajtova na internetu i ove informacije može da koristi Facebook za pružanje usluga merenja i targetiranja. Povlačenjem pristanka za prikupljanje kolačića na Veb-sajtu ili onemogućavanjem prikupljanja kolačića u pregledaču, možete da okončate prikupljanje i korišćenje informacija od strane kompanije Facebook, ali ako to učinite za sve vrste kolačića, nećete moći u potpunosti da iskoristite sve funkcije ovog Veb-sajta.

Hotjar
Ovaj sajt koristi uslugu Hotjar koju pruža kompanija Hotjar Ltd koja koristi kolačiće koji omogućavaju analizu načina na koji korisnici koriste ovaj sajt. Hotjar je komercijalna usluga koja omogućava praćenje i procenu kretanja/klikova računarskog miša u okviru veb-sajta. To omogućava neprekidno unapređenje korisničkog iskustva da bi se sajt učinio prilagođenijim za korisnike. Usluga Hotjar koristi kolačiće da bi funkcionisala. Da biste se odjavili iz usluge Hotjar, posetite: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Druga lica
Nakon podnošenja zahteva, vaši podaci o ličnosti mogu se pružiti državnim organima, naročito sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za sprovođenje zakona u neophodnoj meri i u granicama zakona.

Izvor podataka o ličnosti:

Direktno od vas.

Prenos podataka o ličnosti u treće države:

U vezi sa obradom, vaši podaci o ličnosti mogu da se prenesu u sledeće treće države, tj. države izvan Evropskog ekonomskog prostora.

U vezi sa uslugom Google analitika i/ili korišćenjem analitičkih podataka i drugih veb-tehnologija opisanih iznad od strane kompanije Facebook, vaši podaci o ličnosti mogu da se prenesu na servere koji se nalaze izvan Sjedinjenih Američkih Država. Takvo prenošenje je zakonski dozvoljeno na osnovu odluke Evropske komisije o odgovarajućoj zaštiti podataka o ličnosti i odgovarajućoj sertifikaciji treće strane na osnovu Štita privatnosti, tj. udruženog pravnog instrumenta Evropske komisije i Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem da se osigura odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti za prenos podataka o ličnosti u SAD, kao što je definisano odgovarajućom odlukom Evropske komisije. Obrada podataka na osnovu takvog prenosa ne zahteva ispunjenje drugih pravnih uslova.

Za više informacija posetite: http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Automatizovano donošenje odluka na osnovu podataka o ličnosti može biti od pravnog ili drugog značaja:

Kao deo ove obrade, neće biti automatizovanih donošenja odluka.

Šta je potrebno za očuvanje Laura funkcionalnosti

Da bi se obezbedila ispravna funkcionalnost Laure, sledeći kolačići moraju da se čuvaju i obrađuju:

lauraSessionId
ID sesije za trenutno pokrenutu sesiju razgovora, koji je potreban da bi Laura zadržala aktivnu sesiju sa korisnikom.

lauraSessionContent
Kompletan prikaz trenutne sesije, kao što je sadržaj razgovora, Laura prikaz, omogućen / onemogućen status polja za unos itd. Koristi se za nastavak poslednjeg Laura prikaza nakon osvežavanja stranice.

lauraSessionStartTime
Vremenska oznaka početka sesije.

LauraAffinityCORS
Osigurava da se zahtev šalje na ispravan server u grupi servera.

Druge informacije

Podaci o ličnosti se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u svrhe naučnog, istorijskog ili statističkog istraživanja.

Nemamo kontrolu nad sadržajem eksternih veb-sajtova čije hiperveze se nalaze na Veb-sajtu. Nismo odgovorni za obradu vaših podataka o ličnosti na eksternim veb-sajtovima. Ove hiperveze se pružaju kao usluga korisnicima i dostupne su na vaš rizik.

Da bi se osigurala maksimalna zaštita od neovlašćenog pristupa ili neovlašćene izmene, otkrivanja ili uništavanja podataka koje prikupljamo i obrađujemo, preduzeli smo odgovarajuće organizacione i tehničke mere, uključujući fizičke, elektronske i upravljačke procedure da bismo zaštitili i obezbedili informacije prikupljene preko ovog sajta. Vaši osetljivi podaci i/ili podaci o ličnosti koje ste uneli na našem Veb-sajtu šifrovani su i zaštićeni SSL sertifikatom. Bez obzira na gorenavedeno, ne možemo da garantujemo da su vaši podaci o ličnosti bezbedni ako ih vi prenesete ili ako se vi ophodite prema svojim podacima o ličnosti na nebezbedan način.