INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM SÚBOROV COOKIE A ĎALŠÍCH WEBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Túto webovú stránku („webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť ŠKODA AUTO a.s. so sídlom na tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, PSČ: 29360, IČO: 001 77 041, ktorá je registrovaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou č. B 332 („ŠKODA AUTO“ alebo „my“) na účely poskytovania služieb používateľom („používateľ“ alebo „vy“) webovej stránky.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom súborov cookie a ďalších webových technológií („informácie“ alebo „vyhlásenie“) vysvetľujú spôsob spracúvania osobných údajov o vás prostredníctvom webových technológií. Súčasťou tohto vyhlásenia je najmä: i) aké webové technológie môže webová stránka používať, ii) aké osobné údaje o vás spracúvame, iii) ako a na aké účely používame a spracúvame tieto údaje, iv) komu a kam prenášame tieto údaje a v) ako tieto údaje chránime a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

Priebežne môžeme toto vyhlásenie aktualizovať. Všetky zmeny tohto vyhlásenia zverejníme na webovej stránke a o podstatných zmenách vás budeme informovať.

Aké webové technológie môže webová stránka používať:

My, ako aj určité tretie strany, ktoré zabezpečujú obsah, reklamu alebo iné funkcie na našej webovej stránke, môžu používať rôzne technológie na získavanie a spracúvanie údajov pri vašej návšteve webovej stránky, pričom môžu obsahovať súbory cookie a iné technológie.

Súbory cookie
Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom zariadení, ktoré nám pomáhajú zhromažďovať údaje o vašej činnosti. Súbory cookie nám umožňujú predovšetkým uložiť vaše nastavenia a predvoľby, zapamätať si vaše prístupové údaje, poskytovať cielený obsah a marketingovú komunikáciu a pomáhajú nám pochopiť, ktorá časť našej webovej stránky je najpopulárnejšia, a analyzovať fungovanie webovej stránky. Súbory cookie môžu pochádzať od nás („súbory cookie prvej strany“) alebo od tretích strán, ktorých služby využívame („súbory cookie tretej strany“).

Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby súbory cookie prijímala. Zákazník má však možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby sa súbory cookie pred uložením zobrazili, alebo ich zásadne odmietnuť. Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia súborov cookie a zmien nastavenia pre najbežnejšie prehliadače sú uvedené tu:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Spoločnosť ŠKODA AUTO upozorňuje, že zmeny nastavenia sa týkajú vždy len daného prehliadača. Ak zákazník používa rôzne prehliadače, musí zmeniť nastavenie v každom prehliadači. Okrem toho môže zákazník súbory cookie zo svojho pamäťového média kedykoľvek vymazať. Ďalšie informácie sú uvedené v pomocníkovi daného prehliadača alebo operačného systému.

Svoj prehliadač si môžete kedykoľvek nastaviť tak, aby akceptoval všetky súbory cookie, ich používanie môžete vypnúť alebo môžete určiť, kedy sa budú súbory cookie odosielať. Všimnite si, že webová stránka je nastavená tak, aby pracovala s aktívnymi súbormi cookie, preto niektoré vlastnosti webovej stránky nemusia fungovať správne, ak sú súbory cookie vypnuté.

Adresa IP
Adresa IP je jedinečné číslo priradené počítaču alebo inému zariadeniu, ktoré komunikuje cez internetový protokol. Pri každom prenose údajov musíte poznať adresu IP odosielateľa a príjemcu.

Analytické scenáre
Analytické scenáre sú malé časti počítačového kódu, ktoré sa môžu využívať na sledovanie používateľov a ich správania na webovej stránke. Môže ísť o jednoduché sledovanie, či používateľ navštívil webovú stránku, až po podrobné sledovanie činností, ako je pridávanie produktu do košíka, výber produktu, odosielanie formulára atď. Analytickými scenármi sa môžu postúpiť zhromaždené informácie tretej strane, t. j. poskytovateľovi počítačového kódu.

Spracúvané osobné údaje:

Webová stránka spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov a informácií o vás: Používanie webovej stránky. Môžeme spracúvať údaje o tom, ako používate webovú stránku na vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, ktorým sa dostávate na webovú stránku. Môžeme napríklad spracúvať:

  • Údaje o zariadení: typ hardvéru, jedinečné identifikátory zariadenia, adresa MAC, adresa IP, verzia operačného systému a nastavenia zariadenia;
  • Denník: Čas a dĺžka používania webovej stránky, hľadané údaje a všetky informácie uložené v súboroch cookie, ktoré slúžia na jedinečnú identifikáciu vášho prehliadača alebo účtu;
  • Údaje o polohe: Údaje o vašej polohe, získané prostredníctvom rôznych polohovacích technológií, ako je GPS, prístupové body pre Wi-Fi alebo iné snímače, ktoré dokážu poskytnúť údaje o neďalekom zariadení;
  • Ostatné údaje: Údaje o vašom používaní webovej stránky, ktoré môžeme spracúvať, keď navštívite alebo používate stránky alebo aplikácie tretích strán na spoluprácu s nami, a údaje o tom, ako sa zapájate do obsahu webovej stránky.

Získané osobné údaje o vás alebo vašej činnosti môžeme kombinovať s ostatnými informáciami, ktoré získavame z verejne dostupných zdrojov v prípadoch, ktoré povoľuje zákon.

Účel spracúvania a jeho opis:

Osobné údaje spracúvame a používame na nasledujúce účely:

Zaistenie funkčnosti webovej stránky. Vaše osobné údaje nám pomáhajú zaistiť fungovanie základných funkcií, ako je navigácia, prístup k zabezpečeným častiam webovej stránky, rýchle načítanie webového obsahu alebo overovanie používateľa. Webová stránka nemôže bez spracúvania údajov, ktoré sú potrebné na tento účel, fungovať správne.

Uloženie predvolieb používateľa na doméne počas trvania relácie alebo na primerane krátky čas. Osobné údaje sa používajú na zvýšenie pohodlia používateľa uložením údajov o vašich nastaveniach, ako je jazyk, región, rozlíšenie obrazovky, súhlas so súbormi cookie atď.

Uloženie predvolieb používateľa na webových stránkach. Osobné údaje sa používajú na zvýšenie pohodlia používateľa priraďovaním webových stránok podľa nastavení, ako je jazyk, región, rozlíšenie obrazovky, povolenie súborov cookie atď.

Sledovanie pohybu po webovej stránke: Na sledovanie pohybu sa používajú analytické súbory cookie prvej strany. Takéto súbory cookie neobsahujú jedinečnú identifikáciu používateľa.

Štatistika a analýza správania používateľa. Osobné údaje sa používajú na tvorbu štatistiky, sledovanie a analýzu správania používateľa na rôznych webových stránkach. Údaje sa môžu použiť na vytváranie anonymizovaných správ. Používateľa je možné vyhľadať na základe určitej kombinácie osobných údajov uložených v interných databázach.

Marketing produktov a prepojenie so sociálnymi sieťami. Vaše osobné údaje sa používajú na to, aby sme vás informovali o produktoch a službách spoločnosti ŠKODA AUTO a tretích strán, udalostiach, súťažiach, informačných letákoch, reklame a príspevkoch v katalógoch. Niektoré osobné údaje sa používajú na zacielenie posolstiev uvedených vyššie. Vaše osobné údaje sa využívajú aj na zaistenie toho, aby boli webové stránky prepojené so sociálnymi sieťami a aby sa mohol prostredníctvom týchto sietí zdieľať obsah.

Ako spracúvame vaše údaje:

Spracúvanie osobných údajov bude zahŕňať najmä zhromažďovanie, uloženie na dátových nosičoch, triedenie, využívanie, automatické alebo manuálne uloženie a vymazanie osobných údajov s cieľom splniť účely uvedené vyššie.

Potreba/dobrovoľnosť spracúvania osobných údajov:

Niektoré osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávneného záujmu spoločnosti ŠKODA AUTO alebo tretej strany. To sa vzťahuje najmä na súbory cookie spracúvané na účely:

i) zaistenia funkčnosti webovej stránky,
ii) uloženia predvolieb používateľa na doméne počas trvania relácie a
iii) sledovania pohybu po webovej stránke.

Na ostatné účely spracúvame vaše osobné údaje len s vaším súhlasom. Poskytovanie osobných údajov na takéto spracúvanie je dobrovoľné, preto sa od vás nevyžaduje, aby ste takéto údaje poskytli. Ak ste nám tento súhlas neudelili, nebudeme z tohto dôvodu vaše osobné údaje spracúvať.

Obdobie spracúvania:

Čo sa týka súborov cookie na zaistenie funkčnosti webovej stránky, spracúvanie sa ukončí po skončení relácie. Súbory cookie, ktoré sa používajú na uloženie predvolieb používateľov na doméne počas trvania relácie alebo na primerane krátky čas a ktoré sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu, sa spracúvajú 6 mesiacov od skončenia poslednej relácie používateľa. V prípade spracúvania na základe súhlasu sa osobné údaje spracúvajú po obdobie uvedené vo vyhlásení o súhlase alebo do odvolania tohto súhlasu.

Kategórie sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým smieme poskytnúť osobné údaje:

V oprávnených prípadoch môžeme sprístupniť poskytnuté a získané osobné údaje ostatným stranám, ktorými sú najmä: marketingové agentúry, spoločnosti v skupine, poskytovatelia analytických a štatistických služieb.

Služba Google Analytics
Táto webová stránka využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google, Inc. („Google“), ktorá používa súbory cookie na analýzu spôsobu, ako používatelia používajú túto webovú stránku. Webová stránka používa konkrétne tieto moduly:

Google Analytics – sledovanie stavu účtu a výkonu; súhrnné informácie o cieľovej skupine, aktívni používatelia, prieskumník používateľov, analýza cieľovej skupiny, kvalita návštevníkov, pravdepodobnosť konverzie, porovnávacie zostavy, informácie o demografii a záujmoch, správa o toku používateľov, správy Adwords;

Digitálny marketing DoubleClick – integrácia manažéra pre kampane Doublecklick, aktivácia funkcií na podávanie správ o remarketingu a reklame v rámci analýz, optimalizácia marketingu obsahu, optimalizácia marketingu vyhľadávacieho nástroja, rýchlosť webu;

AdSense – AdSense v analýzach, zoskupovanie podľa obsahu, vyhľadávanie stránok, podujatia, správa o toku správania, tvorba a riadenie cieľov, tok cieľov, priradenie, správy o získavaní, používateľské správanie.

Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) môžu byť odoslané a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webovej stránky a vytváranie správ o tomto používaní pre jej prevádzkovateľa a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitami na webovej stránke a s používaním internetu vo všeobecnosti. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete vypnúť priamo na webovej stránke tak, ako je to opísané vyššie, alebo zmenou príslušných nastavení svojho prehliadača. Ak tak však urobíte pre všetky typy súborov cookie, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ak sa rozhodnete, že už nechcete byť sledovaný nástrojom Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Táto stránka používa analytické súbory cookie, pixel a ďalšie technológie od spoločnosti Facebook, Inc. („Facebook“), ktoré umožňujú zber alebo získavanie informácií z webovej stránky a ostatných stránok na internete, pričom tieto informácie môže využívať sociálna sieť Facebook na účely merania reklamy a cielené služby. Odvolaním súhlasu so získavaním súborov cookie na webovej stránke alebo vypnutím získavania súborov cookie v prehliadači môžete zastaviť zber a používanie týchto informácií sociálnou sieťou Facebook. Ak tak však urobíte pre všetky typy súborov cookie, nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Hotjar
Na tejto lokalite sa používa služba Hotjar poskytovaná spoločnosťou Hotjar Ltd, ktorá využíva súbory cookie umožňujúce analyzovať spôsoby používania tejto lokality používateľmi. Hotjar je komerčne dostupná služba umožňujúca sledovať a hodnotiť pohyby a kliknutia na webovej lokalite. Vďaka nej je možné trvalo zlepšovať prostredie pre používateľov s cieľom zvyšovať úroveň jeho interaktívnosti. Služba Hotjar využíva súbory cookie na vlastné fungovanie. Ak sa chcete odhlásiť z používania služby Hotjar, navštívte stránku: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Ostatné strany
Vaše osobné údaje sa môžu na požiadanie poskytnúť štátnym orgánom, najmä súdom, polícii Českej republiky a ďalším orgánom presadzovania práva v požadovanom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov:

Priamo od vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

V súvislosti so spracúvaním sa môžu vaše osobné údaje preniesť do týchto tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Čo sa týka nástroja Google Analytics a/alebo používania analytických súborov cookie a ďalších webových technológií opísaných vyššie sociálnou sieťou Facebook, vaše osobné údaje sa môžu preniesť na servery nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. Takýto prenos je zákonom povolený na základe rozhodnutia Európskej únie o primeranej ochrane osobných údajov a príslušného osvedčenia tretej strany podľa nástroja Privacy Shield, t. j. spoločného právneho nástroja Európskej komisie a Spojených štátov amerických, ktorého cieľom je zaistiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov pri prenose osobných údajov do USA, ako sa uvádza v príslušnom rozhodnutí Európskej komisie. Spracúvanie údajov na základe takéhoto prenosu si nevyžaduje, aby boli splnené ostatné zákonné podmienky.

Viac informácií nájdete na: http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Automatizované rozhodovanie, čo sa týka osobných údajov, ktoré môžu mať právny alebo iný závažný význam:

Súčasťou tohto spracúvania nebude žiadne automatizované rozhodovanie.

Čo je potrebné pre správnu funkciu Laury:

Na zabezpečenie správnej funkčnosti Laury je potrebné ukladať a spracúvať nasledujúce súbory cookies:

lauraSessionId
Identifikátor relácie pre aktuálne prebiehajúcu konverzáciu. Slúži na to, aby Laura udržala aktívnu reláciu s používateľom.

lauraSessionContent
Celý stav aktuálnej relácie, napríklad obsah chatu, vzhľad Laury, zapnutie/vypnutie poľa pre vstupy atď. Používa sa na načítanie posledného stavu Laury po obnovení stránky.

lauraSessionStartTime
Časová značka začiatku relácie.

LauraAffinityCORS
Zabezpečuje, aby sa požiadavka odoslala na správny server v klastri serverov.

Ďalšie informácie

Osobné údaje môžu byť archivované vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom externých webových stránok, ktorých hypertextové odkazy sa uvádzajú na tejto webovej stránke. Nezodpovedáme za spracúvanie vašich osobných údajov na externých webových stránkach. Tieto hypertextové odkazy sa uvádzajú ako služba používateľom a sú prístupné na vaše vlastné riziko.

Aby sa zaistila maximálna ochrana pred neautorizovaným prístupom alebo neautorizovanou zmenou, zverejnením alebo zničením údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, podnikli sme primerané organizačné a technické opatrenia vrátane fyzických a elektronických postupov a postupov riadenia, aby sme ochránili a zabezpečili informácie získané prostredníctvom tejto stránky. Vaše citlivé údaje a/alebo osobné údaje, ktoré ste zadali na našej webovej stránke, sú zašifrované a chránené certifikátom SSL. Bez ohľadu na uvedené nemôžeme zaručiť, že vaše osobné údaje budú v bezpečí, ak ich budete prenášať alebo ak s nimi nebudete nakladať bezpečne.