INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH

Niniejsza witryna internetowa („Witryna”) jest prowadzona przez spółkę ŠKODA AUTO a.s. („ŠKODA AUTO” lub „my”) z siedzibą pod adresem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Czechy, kod pocztowy: 29360, numer identyfikacyjny: 001 77 041, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. akt. B 332, w celu świadczenia usług użytkownikom Witryny („użytkownik” lub „Państwo”).

Niniejsze „Informacje na temat przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie i innych technologii internetowych” („Informacje” lub „Oświadczenie”) wyjaśniają, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą technologii internetowych. Niniejsze Oświadczenie omawia w szczególności, (i) jakie technologie internetowe mogą być wykorzystywane w Witrynie, (ii) jakie dane osobowe na temat użytkowników są przetwarzane, (iii) w jaki sposób i w jakich celach się to odbywa, (iv) do kogo i dokąd przekazujemy takie dane oraz (v) w jaki sposób chronimy dane i jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem tych danych.

Niniejsze Oświadczenie może być okresowo zmieniane. Wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu zostaną opublikowane w Witrynie, a w przypadku istotnych zmian powiadomimy o nich użytkowników.

Jakie technologie internetowe mogą być używane w Witrynie:

My, jak również określone strony trzecie udostępniające treści, reklamy lub inne funkcje w naszej Witrynie, możemy wykorzystywać różne technologie do uzyskiwania i przetwarzania danych użytkowników, którzy odwiedzają Witrynę, w tym między innymi pliki cookie i inne rozwiązania.

Pliki cookie
Pliki cookie to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika, które pomagają nam gromadzić dane na temat jego aktywności. Pliki cookie umożliwiają nam w szczególności przechowywanie informacji o ustawieniach i preferencjach, zapisywanie danych dostępowych, przygotowywanie ukierunkowanych treści oraz wiadomości marketingowych. Pozwalają nam także analizować działanie Witryny i oceniać, które jej części są najpopularniejsze. Pliki cookie mogą pochodzić od nas („własne pliki cookie”) lub od stron trzecich świadczących usługi, z których korzystamy („pliki cookie stron trzecich”).

Domyślne ustawienia większości przeglądarek zapewniają automatyczną akceptację wykorzystania plików cookie. Klient ma jednak możliwość dostosowania ustawień przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie były wyświetlane przed zachowaniem lub aby były kategorycznie odrzucane. Szczegółowe informacje na temat ustawień plików cookie i powiązanych zmian w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć tutaj:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

ŠKODA AUTO ostrzega, że zmiana ustawień dotyczy zawsze jedynie wybranej przeglądarki. Jeżeli Klient korzysta z różnych przeglądarek, musi zmienić ustawienia każdej z nich. Ponadto Klient może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie z pamięci nośnika. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach dotyczących funkcji przeglądarki lub systemu operacyjnego.

Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, wyłączała je lub informowała o próbie zapisu pliku cookie. Należy pamiętać, że Witryna została zaprojektowana z myślą o działaniu przy włączonej obsłudze plików cookie, dlatego w przypadku ich wyłączenia niektóre elementy Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Adres IP
Adres IP to niepowtarzalny numer przypisywany do komputera lub innego urządzenia komunikującego się za pośrednictwem protokołu internetowego. Za każdym razem, gdy dochodzi do transmisji danych, konieczna jest znajomość adresu IP nadawcy i odbiorcy.

Skrypty analityczne
Skrypty analityczne to niewielkie kody komputerowe, które umożliwiają śledzenie użytkowników i ich zachowań podczas odwiedzania witryny. Może to być zarówno śledzenie w podstawowym zakresie, tj. sprawdzające, czy użytkownik odwiedził witrynę, jak i szczegółowy zapis działań podjętych przez użytkownika, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybór produktu, przesłanie formularza itd. Skrypty analityczne mogą przesyłać zebrane informacje stronom trzecim, np. dostawcom kodu komputerowego.

Przetwarzane dane osobowe:

Za pośrednictwem Witryny przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych użytkowników: Informacje o korzystaniu z Witryny. Możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu użytkowania Witryny na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego użytkownik uzyskuje do niej dostęp. Możemy przetwarzać na przykład:

  • dane urządzenia: model sprzętu, unikalny identyfikator urządzenia (UDID), adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego oraz ustawienia urządzenia;
  • pliki dziennika: ramy czasowe i długość użytkowania Witryny, wyszukiwane dane oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które umożliwiają identyfikację przeglądarki lub konta użytkownika;
  • dane lokalizacji: informacje o położeniu użytkownika uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu do sieci Wi-Fi oraz inne czujniki dostarczające dane urządzeń znajdujących się w pobliżu;
  • inne dane: dane dotyczące użytkowania Witryny, które możemy przetwarzać w przypadku odwiedzenia lub korzystania przez użytkownika z witryn bądź aplikacji stron trzecich w celu współpracy z nami, a także dane dotyczące interakcji użytkownika z zawartością Witryny.

W zakresie dozwolonym przez prawo możemy łączyć uzyskane przez nas dane osobowe dotyczące użytkownika lub jego działań z innymi informacjami pozyskiwanymi z publicznie dostępnych źródeł.

Cel i opis przetwarzania:

Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:

Zapewnienie działania Witryny. Dane osobowe użytkowników umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania podstawowych funkcji Witryny, takich jak nawigacja, dostęp do zabezpieczonych części Witryny, szybkie pobieranie treści sieciowych czy uwierzytelnianie użytkowników. Zapewnienie prawidłowego działania Witryny jest możliwe wyłącznie w przypadku przetwarzania danych dokonywanego w tym celu.

Zapisywanie preferencji użytkowników w domenie na czas trwania sesji lub rozsądnie krótki okres. Dane osobowe są wykorzystywane do zapewnienia wygody użytkownikom. Przechowujemy dane o dokonanych ustawieniach związanych z językiem, regionem, rozdzielczością ekranu, zgodą na wykorzystywanie plików cookie oraz innymi informacjami.

Zapisywanie preferencji użytkowników dotyczących innych witryn. Dane osobowe są wykorzystywane do zapewnienia wygody użytkownikom. Dokonujemy powiązania odwiedzanych witryn z ustawieniami użytkownika związanymi z językiem, regionem, rozdzielczością ekranu, zgodą na wykorzystywanie plików cookie oraz innymi informacjami.

Śledzenie ruchu w witrynie: Wykorzystujemy własne analityczne pliki cookie, aby monitorować ruch w witrynie. Takie pliki nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

Generowanie statystyk i analiza zachowań użytkowników. Dane osobowe są wykorzystywane do generowania statystyk oraz śledzenia i analizowania zachowań użytkowników w różnych witrynach. Dane mogą być używane również do tworzenia zanonimizowanych raportów. Możliwe jest wyszukiwanie użytkowników na podstawie określonej kombinacji danych osobowych przechowywanych w wewnętrznych bazach.

Marketing produktów i połączenia z sieciami społecznościowymi. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane do informowania o produktach i usługach spółki ŠKODA AUTO oraz stron trzecich, wydarzeniach, konkursach, biuletynach, reklamach oraz w celu przesyłania katalogów. Niektóre dane osobowe są używane do ukierunkowywania powyższych komunikatów. Dane osobowe użytkowników są również wykorzystywane do zapewnienia łączności witryn z sieciami społecznościowymi i umożliwienia udostępniania treści witryn w tych sieciach.

Sposób przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności gromadzenie, przechowywanie na nośnikach danych, sortowanie, wykorzystywanie oraz usuwanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny w celu realizacji celów określonych powyżej.

Konieczność/dobrowolność przekazywania danych osobowych do przetwarzania:

Możemy przetwarzać niektóre dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki ŠKODA AUTO lub strony trzeciej. Dotyczy to w szczególności plików cookie przetwarzanych w celu

(i) zapewnienia działania Witryny,
(ii) przechowywania informacji o preferencjach użytkowników w domenie na czas trwania sesji oraz
(iii) śledzenia ruchu w witrynie.

W przypadku innych celów przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Przekazywanie danych osobowych do takiego przetwarzania jest dobrowolne, co oznacza, że użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania. W związku z tym nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy nie udzielił nam na to zgody.

Zakończenie przetwarzania:

W przypadku plików cookie służących do zapewnienia działania Witryny przetwarzanie dobiega końca wraz z zakończeniem sesji. W przypadku plików cookie służących do zapisywania preferencji użytkowników w domenie na czas trwania sesji lub rozsądnie krótki okres przetwarzanie odbywa się przez 6 miesięcy po zakończeniu ostatniej sesji użytkownika, jeśli jest oparte o prawnie uzasadniony interes. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie dane osobowe są przetwarzane przez okres wyznaczony w treści zgody lub do momentu wycofania zgody.

Kategorie podmiotów przetwarzających lub odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe:

W uzasadnionych przypadkach możemy udostępniać przekazane i uzyskane dane innym stronom, w tym w szczególności: agencjom marketingowym, spółkom w obrębie grupy oraz dostawcom usług analitycznych i statystycznych.

Google Analytics
Niniejsza Witryna wykorzystuje usługę Google Analytics oferowaną przez firmę Google, Inc. („Google”), która używa plików cookie do analizowania sposobu użytkowania Witryny. W Witrynie wykorzystywane są konkretnie następujące moduły:

Google Analytics – status konta i monitorowanie działania, podsumowanie informacji o odbiorcach, aktywni użytkownicy, przeglądarka użytkowników, analiza odbiorców, jakość odwiedzin, prawdopodobieństwo konwersji, raporty porównawcze, dane demograficzne i zainteresowania, raport dotyczący przepływu użytkowników, raporty usługi AdWords;

DoubleClick Digital Marketing – integracja rozwiązania Doubleclick Campaign Manager, aktywacja remarketingu i funkcji raportowania o reklamach w usłudze Analytics, optymalizacja marketingu treści, optymalizacja marketingu w wyszukiwarkach, szybkość witryny;

AdSense – AdSense w usłudze Analytics, grupowanie treści, wyszukiwanie w obrębie witryny, zdarzenia, raport dotyczący zmian w zachowaniu, tworzenie celów i zarządzanie nimi, atrybucja, raporty dotyczące pozyskiwania, zachowania użytkowników.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat użytkowania witryny internetowej (z uwzględnieniem adresu IP użytkownika) mogą być przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na nich. Google wykorzystuje te informacje na potrzeby oceny użytkowania Witryny, sporządzania raportów dotyczących użytkowania dla operatora oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności w Witrynie i korzystania z internetu. Google może także przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w witrynie internetowej zgodnie z powyższymi instrukcjami lub poprzez zmianę stosownych ustawień w przeglądarce. Jeśli jednak użytkownik wyłączy wszystkie rodzaje plików cookie, nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich elementów witryny internetowej.

Aby zrezygnować ze śledzenia Google Analytics we wszystkich witrynach, należy odwiedzić stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegółowe informacje o usłudze Google Analytics i ochronie danych osobowych znajdują się pod adresem: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
W Witrynie wykorzystywane są analityczne pliki cookie, piksele śledzące oraz inne technologie firmy Facebook, Inc. („Facebook”), które umożliwiają zbieranie lub pobieranie danych z Witryny oraz wszelkich innych witryn w internecie. Dane te mogą być następnie wykorzystywane przez firmę Facebook do świadczenia usług związanych z ukierunkowywaniem i pomiarem skuteczności reklam. Wycofanie zgody na gromadzenie plików cookie w Witrynie lub wyłączenie gromadzenia plików cookie w przeglądarce spowoduje zakończenie gromadzenia i wykorzystywania takich informacji przez firmę Facebook, jednak w przypadku dokonania tego w odniesieniu do wszystkich rodzajów plików cookie pełne korzystanie ze wszystkich elementów Witryny będzie niemożliwe.

Hotjar
Ta witryna wykorzystuje usługę Hotjar oferowaną przez spółkę Hotjar Ltd, która stosuje pliki cookie do celów związanych z analizą sposobu wykorzystania witryny przez użytkowników. Hotjar to usługa komercyjna umożliwiająca śledzenie i ocenę ruchów/kliknięć myszy komputerowej w obrębie witryny. Dzięki temu możemy stale ulepszać i ułatwiać korzystanie z witryny przez użytkowników. Usługa Hotjar wykorzystuje pliki cookie do prawidłowego funkcjonowania. Aby zrezygnować z usługi Hotjar, należy odwiedzić stronę https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Inne strony
Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane na żądanie organom publicznym, w szczególności sądom, policji Republiki Czeskiej oraz innym organom ścigania w zakresie wymaganym i dozwolonym przez prawo.

Źródło danych osobowych:

Dane są uzyskiwane bezpośrednio od użytkowników.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

W związku z przetwarzaniem dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane do innych państw trzecich, tj. państw znajdujących się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku usługi Google Analytics i/lub wykorzystywania analitycznych plików cookie oraz innych omówionych powyżej technologii sieciowych przez firmę Facebook dane osobowe użytkowników mogą być przesyłane na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Takie przesyłanie jest dozwolone prawnie na mocy decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej odpowiedniej ochrony danych osobowych i stosownej certyfikacji stron trzecich w ramach porozumienia Privacy Shield, będącego wspólnym instrumentem prawnym Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych podczas przesyłania ich do Stanów Zjednoczonych zgodnie z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych na podstawie takiego przesyłania nie wymaga spełnienia innych uwarunkowań prawnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych – istotne wątpliwości (w tym natury prawnej):

W ramach omawianego przetwarzania danych nie będzie przeprowadzane żadne zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pozostałe informacje

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i używane w badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych.

Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością zewnętrznych witryn, do których prowadzą hiperłącza zamieszczone w Witrynie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkowników w zewnętrznych witrynach internetowych. Niniejsze hiperłącza są udostępniane jako pomoc dla użytkowników, którzy korzystają z nich na własne ryzyko.

Aby zapewnić maksymalną ochronę przed nieuprawnionym dostępem bądź nieupoważnionym zmienianiem, ujawnianiem lub niszczeniem danych, które gromadzimy i przetwarzamy, zastosowaliśmy stosowne środki organizacyjne i techniczne, w tym procedury fizyczne, elektroniczne i związane z zarządzaniem, służące zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa informacji zbieranych za pośrednictwem Witryny. Dane wrażliwe i/lub osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem naszej Witryny są szyfrowane i chronione zgodnie z certyfikacją SSL. Niezależnie od powyższego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych, jeśli są one przesyłane przez użytkownika lub jeśli użytkownik nie postępuje z nimi w bezpieczny sposób.