INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jakie prawa Państwu przysługują?

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Korygowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Usuwania danych osobowych w przypadku ustania prawnej podstawy celu przetwarzania lub przetwarzania niezgodnego z prawem.

Ograniczenia przetwarzania danych.

Uzyskania wyciągu Państwa danych osobowych w formacie odczytywanym przez urządzenia, na potrzeby Państwa lub innego administratora danych.

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli uważają Państwo, że jest ono niezgodne z prawem.

Niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Z tytułu korzystania przez Państwa z ww. praw ŠKODA AUTO może pobrać zasadną opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem, jeśli zapytania wystosowane przez osobę, której dane dotyczą, są ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne.

W przypadku zapytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można użyć następujących sposobów komunikacji:

By phone:

+420 800 600 000

By mail:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Inspektor ochrony danych

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować bezpośrednio do inspektora ochrony danych ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Składanie skarg

Jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki ŠKODA AUTO przetwarza Państwa dane osobowe lub obchodzi się z nimi, mogą Państwo złożyć skargę inspektorowi ochrony danych ŠKODA AUTO lub organowi nadzorującemu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/