INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS MET BEHULP VAN COOKIES EN OVERIGE WEBTECHNOLOGIEËN

Deze website (“de Website”) wordt beheerd door ŠKODA AUTO a.s., hoofdkantoor: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek, postcode: 29360, identificatienummer: 001 77 041, geregistreerd in het Handelsregister van de gemeentelijke rechtbank van Praag, bestandsnr. B 332 ("ŠKODA AUTO" of "wij") met als doel diensten te verlenen aan gebruikers ("Gebruiker" of "u") van de website.

Deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens via cookies en andere webtechnologieën ("Informatie" of "Verklaring") legt uit hoe wij persoonsgegevens verwerken over u op basis van webtechnologieën. Deze verklaring omvat in het bijzonder (i) de webtechnologieën die de website kan gebruiken (ii) de persoonsgegevens die we over u verwerken, (iii) hoe en voor welke doeleinden wij die gegevens gebruiken en verwerken, (iv) naar wie en waar wij deze gegevens verzenden en (v) hoe wij deze gegevens beschermen en de rechten die u hebt in het kader van de verwerking van deze gegevens.

Wij kunnen deze verklaring af en toe bijwerken. Alle wijzigingen die worden aangebracht aan deze verklaring worden gepubliceerd op de website en in het geval van materiële wijzigingen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Wat zijn de webtechnologieën die de website kan gebruiken:

Wij, net als bepaalde externe partijen die inhoud leveren, adverteren, of een andere functionaliteit op onze website, kunnen verschillende technologieën gebruiken om gegevens te verkrijgen en te verwerken wanneer u de website bezoekt en dit kan cookies en andere webtechnologieën omvatten.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw apparaat die ons helpen gegevens te verzamelen over uw activiteiten. Cookies bieden ons in het bijzonder de mogelijkheid uw instellingen en voorkeuren op te slaan, uw toegangsgegevens te herinneren, gerichte inhoud en marketing communicaties te leveren en ons te helpen begrijpen welk onderdeel van onze website het meest populair is en de werking van de website te analyseren. Wij kunnen cookies plaatsen ("first party cookies") maar ze kunnen ook worden geplaatst door externe partijen die diensten leveren die wij gebruiken ("cookies van derden").

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. De klant heeft echter de mogelijkheid zijn browser zo in te stellen dat cookies voordat deze worden opgeslagen eerst worden getoond of om deze principieel te weigeren. Nadere informatie over de instelling van cookies en de wijziging daarvan bij de meest voorkomende browsers:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Houd er rekening mee dat wijziging van de instellingen uitsluitend betrekking heeft op de desbetreffende browser. Als de klant verschillende browsers gebruikt, moeten de instellingen ook apart worden gewijzigd. Daarnaast kan de klant cookies op elk gewenst moment uit zijn opslagmedium verwijderen. Zie voor meer informatie de helpfunctie van de browser of het besturingssysteem.

Wanneer u uw browser instelt om alle cookies te aanvaarden, ze uitschakelen of aanduiden wanneer de cookie wordt verzonden. Let erop dat de website ingesteld is om te werken met cookies ingeschakeld. Om die reden is het mogelijk dat bepaalde eigenschappen van de website niet zullen werken als de cookies zijn uitgeschakeld.

IP-adres
Een IP-adres is een uniek nummer toegewezen aan een computer of een ander apparaat dat communiceert via het Internet Protocol. Elke maal de gegevens worden verzonden, moet u het IP-adres van de verzender en de ontvanger kennen.

Analytische scripts
Analytische scripts zijn kleine stukjes computercode die kunnen worden gebruikt om gebruikers en hun gedrag op websites te volgen. Dit kan gaan van het eenvoudig volgen of een gebruiker een website heeft bezocht tot het gedetailleerd volgen van acties, zoals het toevoegen van een product aan de winkelwagen, het product selecteren, het formulier indienen, etc. Analytische scripts kunnen verzamelde informatie doorsturen naar een externe partij, m.a.w. de leverancier van de code.

Persoonsgegevens verwerken:

De websites verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens en gegevens over u: Het gebruik van de website. Wij kunnen gegevens verwerken over de wijze waarop u de website gebruikt op uw computer, telefoon of een ander apparaat dat u gebruikt om de website te openen. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens verwerken:

  • Apparaatgegevens: hardware model, unieke apparaat identificatie, MAC-adres, IP-adres, versie van het besturingssysteem en de instellingen van het apparaat;
  • Logboek: Het tijdstip en de tijdsduur van het website gebruik, zoekgegevens en alle informatie opgeslagen in cookies die uw browser of uw account uniek kunnen identificeren;
  • Locatiegegevens: Gegevens over uw locatie verkregen via uiteenlopende positionering technologieën, zoals GPS, Wi-Fi toegangspunten of andere sensoren die gegevens van apparaten in de buurt kunnen leveren;
  • Overige gegevens: Gegevens over uw gebruik van de website die wij kunnen verwerken als u websites of toepassingen van externe partijen bezoekt of gebruikt die samenwerken met ons en gegevens over de wijze waarop u in interactie treedt met de inhoud van de website.

Wij kunnen verzamelde persoonsgegevens over u of uw activiteiten combineren met andere informatie die wij ontvangen van openbaar beschikbare bronnen als dit wettelijk toegelaten is.

Doel van de verwerking en de beschrijving:

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De werking van de website garanderen. Uw persoonsgegevens helpen ons de werking van de basisfuncties te garanderen zoals de navigatie, toegang tot beveiligde secties van de website, snel inhoud ophalen van een website of de verificatie van de gebruiker. Het is mogelijk dat de website niet correct werkt zonder de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor dit doeleinde.

De voorkeuren van de gebruiker opslaan op het domein voor de duur van de sessie of voor een redelijk korte periode. Persoonsgegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak te verhogen door gegevens op te slaan over uw instellingen zoals de taal, regio, schermresolutie, cookie toestemming en meer.

De voorkeuren van de gebruiker opslaan op verschillende websites. Persoonsgegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak te verbeteren door websites te associëren met instellingen zoals de taal, regio, schermresolutie, cookie toestemming en meer.

Het verkeer op websites volgen: Analytische first party cookies worden gebruikt om verkeer te volgen. Dergelijke cookies bevatten geen unieke identificatie van de gebruiker.

Statistieken en analyses van het gedrag van gebruikers. Persoonsgegevens worden gebruikt om statistieken op te stellen, het gedrag van gebruikers te volgen en te analyseren op verschillende websites. Gegevens kunnen worden gebruikt om anonieme rapporten op te stellen. De gebruiker kan worden opgezocht op basis van een combinatie van persoonsgegevens opgeslagen op interne databanken.

Marketing van producten en verbinden met sociale netwerken. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te brengen over producten en diensten van ŠKODA AUTO en externe partijen, evenementen, wedstrijden, nieuwsbrieven, reclame, catalogi. Bepaalde persoonsgegevens worden gebruikt om zich specifiek te richten op de bovenstaande berichten. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat websites onderling verbonden zijn met sociale netwerken en dat de inhoud kan worden gedeeld op deze verschillende netwerken.

Hoe wij uw gegevens verwerken:

De verwerking van persoonsgegevens omvat, in het bijzonder, de verzameling, de opslag op gegevensdragers, de sortering, het gebruik, de automatische of handmatige opslag en verwijdering van persoonsgegevens in het kader van de hierboven gedefinieerde doeleinden.

Noodzaak/vrijwilligheid van de verwerking van persoonsgegevens:

Wij kunnen een aantal van de persoonsgegevens verwerken op basis van een legitieme belang van ŠKODA AUTO of een externe partij. Dit geldt in het bijzonder voor cookies die worden verwerkt om

(i) de werking van de website te garanderen,
(ii) de voorkeuren van de gebruiker op te slaan op het domein tijdens de sessie en
(iii) het verkeer op de website te volgen.

Voor andere doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens enkel als wij uw toestemming hebben ontvangen. De invoer van persoonsgegevens voor een dergelijke verwerking is gebeurt op vrijwillige basis en u bent dus niet verplicht dergelijke gegevens in te voeren. Als u ons geen toestemming hebt gegeven, zullen we uw persoonsgegevens niet verwerken omwille van deze reden.

Verwerkingstijd:

De verwerking van de cookies die worden gebruikt voor de werking van de website wordt beëindigd aan het einde van de sessie. De cookies die worden gebruikt om de voorkeuren van de gebruikers op het domein op te slaan tijdens de sessie of gedurende een redelijke korte termijn, verwerkt op basis van een legitiem belang, worden verwerkt gedurende 6 maanden na de laatste sessie van de gebruiker. In het geval van de verwerking op basis van de inhoud worden de persoonsgegevens verwerkt gedurende de termijn vermeld in de verklaring van toestemming of tot de toestemming wordt ingetrokken.

Categorieën van verwerkers of ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens mogen verstrekken:

Wij kunnen, in gerechtvaardigde gevallen, de geleverde en verkregen persoonsgegevens beschikbaar maken voor andere partijen, in het bijzonder: Marketing agentschappen, bedrijven in de groep, leveranciers van analytische en statistische diensten

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics van Google, Inc. ("Google") die cookies gebruikt om te analyseren hoe gebruikers deze website gebruikt. De website gebruikt specifiek de volgende modules:

Google Analytics - Accountstatus en prestatie performance monitor, publiek samenvatting, actieve gebruikers, gebruiker verkenner, analytisch publiek, kwaliteit van de bezoeker, kans op conversie, vergelijkingsrapporten, demografische gegevens en interesses, gebruiker flow-rapport, Adwords-rapporten;

DoubleClick Digital Marketing - Integratie van Doublecklick Campaign Manager, activering van remarketing en reclame rapportagefuncties in analytische gegevens, optimalisering van inhoud marketing, optimalisering van zoekmotor marketing, snelheid van het internet;

AdSense - AdSense in analytische gegevens, inhoud groepering, site zoekopdracht, evenementen, gedrag flow-rapport, doel creatie en beheer, doel flow, toekenning, acquisitierapporten, gedrag van de gebruiker.

Informatie die een cookie heeft gegenereerd over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) kan naar de Verenigde Staten worden gezonden en op hun servers opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren en rapporten over dergelijk gebruik op te stellen voor zijn operator en om overige diensten te verstrekken die gerelateerd zijn aan de activiteiten van de website of app en het gebruik van het internet in het algemeen. Google kan deze informatie eveneens aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk vereist wordt, of wanneer dergelijke derden deze informatie voor Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies op de website deactiveren zoals hierboven beschreven of middels het wijzigen van de betreffende instellingen in uw browser, maar wanneer u dit doet voor alle soorten cookies, kunt u geen volledig gebruik meer maken van alle functies van de website.

Als u niet wilt worden gevolgd door Google Analytics op alle websites gaat u naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Voor gedetailleerde informatie over Google Analytics en persoonsgegevens privacy, zie: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Deze website gebruikt analytische cookies, pixels en andere technologieën door Facebook, Inc. ("Facebook"), die de mogelijkheid bieden informatie te verzamelen of op te halen van de website en andere sites op het internet. Deze informatie kan worden gebruikt door Facebook om reclame metingen en doelstelling diensten uit te voeren. Als u uw toestemming intrekt voor de cookies verzameling op de website of als u de verzameling van cookies in een browser uitschakelt, kunt u de verzameling en het gebruik van de informatie door Facebook beëindigen. Als u dit doet voor alle types cookies zult u niet alle functies van deze website volledig kunnen gebruiken.

Hotjar
Deze site maakt gebruik van de dienst Hotjar, geleverd door de onderneming Hotjar Ltd. De dienst maakt gebruik van cookies, waarmee geanalyseerd kan worden hoe gebruikers deze site gebruiken. Hotjar is een commerciële dienst, waarmee de bewegingen/kliks van een computermuis binnen een website gevolgd en geëvalueerd kunnen worden. Hierdoor kunnen de ervaringen van de gebruikers voortdurend verbeterd worden om de site gebruikersvriendelijker te maken. De Hotjar-dienst maakt gebruik van cookies voor zijn werking. Als u geen gebruik wenst te maken van de Hotjar-dienst, ga dan naar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Overige partijen
Uw persoonsgegevens kunnen, op verzoek, worden verstrekt aan overheidsinstanties, in het bijzonder aan de rechtbanken, de politie van de Tsjechische Republiek en andere wetshandhavingsinstanties in de nodige mate en binnen de wet.

Bronnen van persoonsgegevens:

Rechtstreeks van u.

Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen:

In het kader van de verwerking kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar de volgende derde landen, m.a.w. landen buiten de Europese Economische Ruimte.

In het kader van Google Analytics en/of het gebruik van analytische cookies en andere hierboven beschreven webtechnologieën door Facebook kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar servers in de Verenigde Staten van Amerika. Een dergelijke overdracht is wettelijk toegestaan op basis van de beslissing van de Europese Commissie met betrekking tot de gepaste bescherming van persoonsgegevens en de gepaste externe-partij certificering onder het Privacy Shield, m.a.w. een gezamenlijk juridisch instrument van de Europese Commissie en de Verenigde Staten van Amerika om een geschikt niveau van bescherming van persoonsgegevens te garanderen voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VSA, zoals gedefinieerd door de correcte beslissing van de Europese Commissie.

Voor de verwerking van gegevens op basis van een dergelijke transmissie hoeven geen andere juridische voorwaarden worden vervuld. Voor meer informatie, ga naar: http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Geautomatiseerd nemen van beslissingen op basis van de persoonsgegevens die van juridisch of een ander belang kunnen zijn:

Als onderdeel van deze verwerking worden geen beslissingen automatisch genomen.

Overige informatie

Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden.

Wij hebben geen controle over de inhoud van de externe websites die een link hebben geplaatst op de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op externe websites. Deze links worden geplaatst als een dienst aan gebruikers en ze zijn toegankelijk op eigen risico.

Om de optimale bescherming te garanderen tegen een niet geautoriseerde toegang of niet geautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die wij verzamelen en verwerken, hebben wij de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen, inclusief fysieke, elektronische en beheerprocedures om de informatie te beschermen en te beveiligen die worden verzameld via deze site. Uw gevoelige gegevens en/of persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd op onze website zijn versleuteld en beschermd door een SSL-certificaat. Ongeacht het bovenstaande kunnen wij niet garanderen dat uw persoonsgegevens veilig zijn als ze worden overgedragen of als u uw persoonsgegevens niet correct en veilig behandeld.