TEAVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA KÜPSISTE JA MUUDE VEEBITEHNOLOOGIATE ABIL

Seda veebilehte (edaspidi Veebileht) haldab ŠKODA AUTO a.s., mille registreeritud asukohaks on: Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik, postiindeks: 29360, registreerimiskood: 001 77 041, registreeritud Praha munitsipaalkohtu peetavas äriregistris, toimiku number B 332 („ŠKODA AUTO" või „meie“), eesmärgiga pakkuda Veebilehe kasutajatele („kasutaja“ või „teie“) teenuseid.

Käesolev informatsioon isikuandmete töötlemise kohta küpsiste või muude veebitehnoloogiate abil („Informatsioon“ või „Teatis“) selgitab seda, kuidas me teie isikuandmeid veebitehnoloogiate abil töötleme. Teatis selgitab täpsemalt seda, (i) milliseid veebitehnoloogiaid Veebileht kasutada võib, (ii) milliseid teie isikuandmeid me töötleme, (iii) kuidas ja mis eesmärkidel me neid andmeid kasutame ja töötleme, (iv) kellele ja kuhu me neid andmeid edastame ja (v) kuidas me neid andmeid kaitseme ning millised õigused on teil seoses nende andmete töötlemisega.

Me võime seda Teatist aeg-ajalt uuendada. Kõik käesolevas Teatises tehtud muudatused avaldatakse Veebilehel ning oluliste muudatuste korral teavitatakse teid neist.

Milliseid veebitehnoloogiaid võib Veebileht kasutada

Meie ja ka kindlad kolmandad osapooled, kes pakuvad meie Veebilehel sisu, reklaami või muid funktsioone, võivad kasutada erinevaid tehnoloogiaid selleks, et koguda ja töödelda andmeid, kui te Veebilehte külastate, ning nende tehnoloogiate hulka võivad kuuluda küpsised ja muud tehnoloogiad.

Küpsised
Küpsised on väikesed failid, mida säilitatakse teie seadmes ning mis aitavad meil koguda andmeid teie tegevuse kohta. Täpsemalt võimaldavad küpsised meil säilitada teie seadistusi ja eelistusi, mäletada teie ligipääsuandmeid, pakkuda personaliseeritud sisu ning turunduskommunikatsioone, samuti aitavad need meil mõista, milline osa meie Veebilehest on kõige populaarsem ja analüüsida Veebilehe funktsionaalsust. Küpsised võivad pärineda meilt („esimese osapoole küpsised“) või kolmandatelt osapooltelt, kelle teenuseid me kasutame („kolmandate osapoolte küpsised“).

Enamik veebibrausereid on algselt seadistatud automaatselt küpsiseid vastu võtma. Samas võib klient seadistada veebibrauseri sellisel viisil, et küpsiseid kuvatakse enne salvestamist, või nendest rangelt keelduda. Üksikasjad küpsiste seadete ja seotud muudatuste kohta enamikes populaarsemates veebibrauserites on leitavad siin:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Ettevõte ŠKODA AUTO hoiatab, et seadete muutmine rakendub alati ainult nimetatud veebibrauseri puhul. Kui klient kasutab erinevaid veebibrausereid, peab ta ka seadeid eraldi muutma. Samuti saab klient küpsised mis tahes ajal meediamälust kustutada. Lisateave on saadaval funktsioonis, mis kasutab veebibrauserit või operatsioonisüsteemi.

Teil on võimalik mis tahes ajahetkel seadistada oma veebibrauserit kõiki küpsiseid vastu võtma, need välja lülitama või küpsiste saatmisest märku andma. Palun pange tähele, et Veebileht on seadistatud töötama siis, kui küpsised on lubatud, seega ei pruugi küpsiste välja lülitamise korral mõned Veebilehe omadused toimida.

IP-aadress
IP-aadress on unikaalne number, mis määratakse arvutile või muule internetiprotokolli kaudu suhtlevale seadmele. Iga kord, kui andmeid edastatakse, peate te teadma saatja ja vastuvõtja IP-aadressi.

Analüütilised skriptid
Analüütilised skriptid on väikesed arvutikoodi jupid, mida on võimalik kasutada kasutajate ja nende tegevuse jälgimiseks veebilehtedel. Jälgimine võib olla algeline, mille korral jälgitakse seda, kas kasutaja on veebilehte külastanud, või ka detailne tegevuste, nagu näiteks toote ostukorvi lisamise, toote valimise, ankeedi saatmise jne, jälgimine. Analüütilised skriptid võivad edastada kogutud informatsiooni kolmandale osapoolele ehk koodi loojale.

Töödeldavad isikuandmed

Veebileht töötleb järgnevaid isikuandmete kategooriaid ja teid puudutavaid andmeid: Veebilehe kasutamine. Me võime töödelda andmeid selle kohta, kuidas te kasutate Veebilehte oma arvuti, telefoni või muu seadmega, mille abil te Veebilehele ligi pääsete. Näiteks võime me töödelda:

  • seadme andmeid: riistvaramudel, unikaalsed seadme identifikaatorid, MAC-aadress, IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja seadme seadistused;
  • logi: Veebilehe kasutamise aeg ja kestvus, otsinguandmed ja mis tahes küpsistes säilitatud andmed, mille abil on võimalik unikaalselt tuvastada teie veebibrauser või konto;
  • asukoha andmeid: teie asukohta puudutavad andmed, mis on kogutud, kasutades mitmesuguseid positsioneerimistehnoloogiaid, nagu GPS, Wi-Fi ligipääsupunktid või muud lähedalasuvate seadmete andmeid pakkuvad sensorid;
  • muid andmeid: andmed teie Veebilehe kasutuse kohta, mida võime töödelda siis, kui külastate meiega koostöö tegemiseks kolmandate osapoolte veebilehti või rakendusi, ning andmed selle kohta, kuidas te Veebilehe sisuga suhestute.

Me võime kombineerida teie või teie tegevuse kohta kogutud isikuandmeid muu informatsiooniga, mille oleme saanud seadusega lubatud juhtudel avalikult kättesaadavatest allikatest.

Töötlemise eesmärk ja selle kirjeldus

Me töötleme ja kasutame isikuandmeid alltoodud eesmärkidel.

Veebilehe funktsionaalsuse tagamine. Teie isikuandmed aitavad meil tagada selliste põhifunktsioonide funktsionaalsuse nagu navigatsioon, ligipääs Veebilehe turvatud osadele, kiire veebisisu otsing või kasutaja tuvastamine. Veebileht ei saa ilma sel eesmärgil vajalike andmete töötlemiseta nõuetekohaselt toimida.

Kasutajaeelistuste salvestamine domeenil sessiooni vältel või mõistlikult lühikese perioodi jooksul. Isikuandmeid kasutatakse selleks, et suurendada kasutaja mugavust, salvestades andmeid teie seadistuste kohta, nagu keel, regioon, ekraaniresolutsioon, küpsiste nõusolek ja muu.

Kasutajaeelistuste salvestamine veebilehtede üleselt. Isikuandmeid kasutatakse selleks, et parandada kasutajate mugavust, seostades veebilehti selliste seadistustega nagu keel, regioon, ekraaniresolutsioon, küpsiste nõusolek ja muu.

Veebilehe liikluse jälgimine. Analüütilisi esimese osapoole küpsiseid kasutatakse liikluse jälgimiseks. Sellised küpsised ei sisalda unikaalse kasutaja tuvastamist.

Statistika ja kasutajate käitumise analüüs. Isikuandmeid kasutatakse statistika loomiseks, kasutajate käitumise jälgimiseks ja analüüsimiseks mitmesugustel veebilehtedel. Andmeid võib kasutada anonümiseeritud aruannete loomiseks. Siseandmebaasides säilitatud isikuandmete teatavate kombinatsioonide abil on võimalik kasutajat üles leida.

Toodete turundamine ning sotsiaalvõrgustikega ühendamine. Teie isikuandmeid kasutatakse selleks, et teavitada teid ŠKODA AUTO toodetest ja teenustest ning kolmandatest osapooltest, sündmustest, võistlustest, uudiskirjadest, reklaamidest, kataloogide esitamisest. Mõningaid isikuandmeid kasutatakse ülaltoodud sõnumite sihipäraseks edastamiseks. Teie isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et kindlustada, et veebilehed oleksid seotud sotsiaalvõrgustikega ning et sisu saaks läbi nende võrgustike jagada.

Kuidas me teie andmeid töötleme

Isikuandmete töötlemine hõlmab täpsemalt isikuandmete kogumist, andmekandjatel säilitamist, sorteerimist, kasutamist, säilitamist ja kustutamist kas automaatselt või manuaalselt selleks, et täita ülaltoodud eesmärke.

Isikuandmete töötlemise vajalikkus/vabatahtlikkus

Mõningaid isikuandmeid võime me töödelda ŠKODA AUTO või kolmanda osapoole õigustatud huvi alusel. See kehtib eriti nende küpsiste osas, mida töödeldakse eesmärgiga

(i) tagada Veebilehe funktsionaalsus,
(ii) säilitada kasutajaeelistusi domeenil sessiooni vältel ja
(iii) jälgida Veebilehe liiklust.

Teistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõusoleku alusel. Selliseks töötlemiseks isikuandmete esitamine on vabatahtlik ning seega ei ole te kohustatud selliseid andmeid esitama. Kui te ei ole meile oma nõusolekut andnud, ei töötle me sel põhjusel teie isikuandmeid.

Töötlemise tähtaeg

Veebilehe funktsionaalsust tagavate küpsiste korral lõpeb töötlemine pärast sessiooni lõppu. Kasutajate eelistuste domeenil säilitamiseks kasutatavaid küpsiseid säilitatakse sessiooni jooksul või mõistlikult lühikese perioodi jooksul, õigustatud huvi alusel töötlemise korral töödeldakse neid kuni 6 kuud pärast kasutaja viimase sessiooni lõppu. Nõusoleku alusel töötlemise korral töödeldakse isikuandmeid nõusoleku andmise vormil toodud tähtaja vältel või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Volitatud töötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada

Me võime õigustatud juhtudel teha esitatud ja kogutud isikuandmed kättesaadavaks teistele osapooltele, kelleks on täpsemalt: turundusagentuurid, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted, analüütiliste ja statistiliste teenuste pakkujad.

Google Analytics
See Veebileht kasutab teenust Google Analytics, mida pakub Google, Inc („Google“) ja mis kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida, kuidas kasutajad seda Veebilehte kasutavad. Täpsemalt kasutab Veebileht järgnevaid mooduleid:

Google Analytics – konto staatus ja soorituse jälgimine, publiku kokkuvõte, aktiivsed kasutajad, kasutajate uurimine, publiku analüütika, külastuskvaliteet, ostuotsuse tegemise tõenäosus, võrdlusaruanded, demograafilised näitajad ja huvid, kasutajavoo aruanne, Adwordsi aruanded;

DoubleClick Digital Marketing – funktsiooni DoubleClick Digital Marketing Manager integreerimine, taasturunduse ja reklaami aruannete funktsioonide aktiveerimine analüütikas, sisuturunduse optimeerimine, otsingumootoriturunduse optimeerimine, veebikiirus;

AdSense – AdSense’i tarkvara analüütikas, sisu grupeerimine, veebilehe otsing, sündmused, käitumisvoo aruanne, eesmärkide seadmine ja haldamine, eesmärkide voog, omistamine, omandamisaruanded, kasutajate käitumine.

Küpsiste poolt veebilehe kasutamise kohta loodud teavet (sh teie IP-aadress) võidakse edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse, kus see talletatakse. Google kasutab seda teavet Veebilehe kasutamise hindamiseks ja aruannete koostamiseks oma operaatori jaoks ning muude teenuste osutamiseks, mis on seotud tegevusega Veebilehel või rakenduses ning Interneti kasutamisega üldiselt. Google võib seda teavet edastada ka kolmandatele osapooltele, kui seda nõuab seadusandlus või kui need kolmandad osapooled saadud teavet Google’i nimel töötlevad. ŠKODA Connecti portaali puhul võite keelata küpsised Veebilehel vastavalt eespool kirjeldatule või muuta oma veebibrauseri vastavaid sätteid, kuid kui te teete seda igat tüüpi küpsiste jaoks, ei saa te Veebilehe kõiki funktsioone täielikult kasutada.

Selleks, et keelduda teie jälgimisest Google Analyticsi poolt kõigil veebilehtedel, külastage palun: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Detailset infot Google Analyticsi ja isikuandmete privaatsuse kohta leiate: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Veebileht kasutab analüütilisi küpsiseid, piksleid ja muid ettevõtte Facebook Inc. („Facebook“) tehnoloogiaid, mis võimaldavad informatsiooni kogumist ja otsimist Veebilehelt ja teistelt veebilehtedelt, kusjuures Facebook võib kasutada seda informatsiooni reklaamide mõõtmiseks ja teenuste suunamiseks. Kui keeldute küpsiste kogumisest Veebilehel või lülitate küpsiste kogumise veebibrauseris välja, võite te lõpetada Facebooki poolse andmete kogumise ja kasutamise, kuid kui teete seda kõigi küpsiste tüüpide osas, ei ole teil võimalik kõiki käesoleva Veebilehe omadusi täielikult kasutada.

Hotjar
Sellel lehel kasutatakse ettevõtte Hotjar Ltd. poolt pakutavat Hotjar-teenust. Selles kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida, kuidas selle lehe kasutajad lehte kasutavad. Hotjar on kommertsteenus, mis võimaldab jälgida ja hinnata arvutihiire liikumisi/klikke veebilehel. See võimaldab kasutajakogemuse pidevat täiustamist, et muuda leht kasutajasõbralikumaks. Hotjar-teenus kasutab oma toimimiseks küpsiseid. Hotjar-teenusest loobumiseks vt veebilehele: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Teised osapooled
Taotluse korral võidakse teie isikuandmeid vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele.

Isikuandmete allikas

Otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Töötlemisega seoses võidakse teie isikuandmeid edastada järgnevatesse kolmandatesse riikidesse ehk väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse.

Seoses Google Analyticsi tarkvara ja/või analüütiliste küpsiste ja teiste Facebooki poolt kasutatavate ülalkirjeldatud veebitehnoloogiatega võidakse teie isikuandmeid edastada serveritesse, mis asuvad Ameerika Ühendriikides. Selline edastamine on seaduslikult lubatud Euroopa Komisjoni otsuse alusel, mis käsitleb isikuandmete piisavat kaitset ja nõuetekohast kolmandate osapoolte sertifitseerimist andmekaitseraamistiku Privacy Shield ehk Euroopa Komisjoni ja Ameerika Ühendriikide ühise õigusraamistiku kohaselt, mille eesmärgiks on kindlustada isikuandmete piisav kaitse isikuandmete edastamisel Ameerika Ühendriikidesse, nii nagu piisavuse on määratlenud Euroopa Komisjoni otsus. Sellise edastamise alusel toimuv andmete töötlemine ei vaja teiste õiguslike tingimuste täitmist.

Lisainfot leiate aadressil: http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Automaatotsuste tegemine isikuandmete alusel, mis võib olla õiguslikult või muul moel oluline

Antud töötlemise käigus ei tehta automaatotsuseid.

Muu teave

Isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel.

Meil puudub kontroll väliste veebilehtede, mis on Veebilehele hüperlingitud, sisu üle. Me ei vastuta teie isikuandmete töötlemise eest välistel veebilehtedel. Selliseid hüperlinke pakutakse teenusena kasutajatele ning nende külastamine toimub teie oma riisikol.

Selleks, et kindlustada meie poolt kogutavate andmete maksimaalne kaitse volitamata juurepääsu või volitamata muutmise, avalikustamise või hävitamise eest, oleme rakendanud asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja halduslikke protseduure, et kaitsta ja hoida turvaliselt selle veebilehe kaudu kogutud andmeid. Teie tundlikud andmed ja/või isikuandmed, mille olete meie Veebilehele sisestanud, on krüpteeritud ning neid kaitseb SSL-sertifikaat. Ülaltoodust hoolimata ei saa me tagada, et teie isikuandmed on turvaliselt kaitstud, kui edastate neid ise või kui käite oma isikuandmetega ebaturvaliselt ümber.