TEAVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Mis õigused teil on?

Isikuandmete töötlemise osana on teil järgmised õigused:

tutvuda töödeldavate isikuandmetega.

tühistada nõusolek töötlemisega.

parandada ebaõiged, ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed.

taotleda isikuandmete kustutamine õiguslikust alusest loobumise korral või ebaseadusliku töötlemise korral.

piirata isikuandmete töötlemist.

saada koopia oma isikuandmetest masinloetavas formaadis enda või teise töötleja jaoks.

keelata andmete töötlemine, kui teie arvates on isikuandmete töötlemine ebaseaduslik.

mitte nõustuda automaatsete otsuste tegemisega.

Kuidas te saate oma õigusi kasutada?

Seoses oma õiguste kasutamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse taotluse menetlemisega seotud halduskulusid, kui andmesubjekti taotlused on ilmselgelt põhjendamatud või ülemäärased.

Küsimuste korral isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta, kasutage alljärgnevaid sidevahendeid:

Telefoni teel:

+420 800 600 000

Posti teel:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Küsimuste korral isikuandmete kaitse kohta, võite pöörduda otse ŠKODA AUTO andmekaitseametniku poole.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Kui te ei nõustu sellega, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käsitseb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ettevõtte ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse amet
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/