ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ COOKIE ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ WEB

Ο παρών ιστότοπος (εφεξής "ο Ιστότοπος") τελεί υπό τη διαχείριση της ŠKODA AUTO a.s., με έδρα στη διεύθυνση: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Τσεχική Δημοκρατία, ταχυδρομικό κώδικα: 29360, αριθμό μητρώου: 001 77 041, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας με αρ. αρχείου B 332 (εφεξής "ŠKODA AUTO" ή "εμείς") για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών σε χρήστες (εφεξής "ο Χρήστης" ή "εσείς") του Ιστότοπου.

Οι παρούσες Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών web (εφεξής οι "Πληροφορίες" ή η "Δήλωση") εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μέσω τεχνολογιών web. Ειδικότερα, η παρούσα Δήλωση ορίζει (i) ποιες τεχνολογίες web μπορεί να χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος (ii) ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε, (iii) πώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα, (iv) σε ποιους και πού διαβιβάζουμε τα εν λόγω δεδομένα και (v) πώς προστατεύουμε τα εν λόγω δεδομένα, καθώς και ποια δικαιώματα έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

Μπορούμε να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση ανά διαστήματα. Όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην παρούσα Δήλωση θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και θα γνωστοποιούνται σε εσάς σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών.

Ποιες τεχνολογίες web μπορεί να χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος:

Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στον Ιστότοπό μας, δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη λήψη και την επεξεργασία δεδομένων κατά την από μέρους σας επίσκεψη στον Ιστότοπο, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν cookies και άλλες τεχνολογίες.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και τα οποία μας βοηθούν να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας. Ειδικότερα, τα cookies μάς δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας, να θυμόμαστε τα στοιχεία πρόσβασής σας, να παρέχουμε στοχευμένο περιεχόμενο και μηνύματα εμπορικής προώθησης και μας βοηθούν να κατανοούμε ποιο τμήμα του Ιστότοπου μας είναι πιο δημοφιλές, καθώς και να αναλύουμε τη λειτουργία του Ιστότοπου. Τα cookies ενδέχεται να προέρχονται από εμάς ("cookies απευθείας συμβαλλόμενου") ή από τρίτα μέρη των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε ("cookies τρίτων μερών").

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα, ώστε να αποδέχονται αυτόματα τα cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, ο Πελάτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης, ώστε τα cookies να εμφανίζονται πριν την αποθήκευση ή να απορρίπτονται με βάση την κατηγορία. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και τις σχετικές αλλαγές στα συνηθέστερα προγράμματα περιήγησης εδώ:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Η ŠKODA AUTO σας προειδοποιεί ότι η αλλαγή των ρυθμίσεων αφορά πάντα μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί περισσότερα προγράμματα περιήγησης, θα πρέπει να αλλάξει τις ρυθμίσεις ξεχωριστά. Επίσης, ο Πελάτης μπορεί να διαγράψει τα cookies από τη μνήμη του μέσου ανά πάσα στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη λειτουργία χρήσης του προγράμματος περιήγησης ή του λειτουργικού συστήματος.

Κάθε φορά πρέπει να ρυθμίζετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να αποδέχεται όλα τα cookies, να τα απενεργοποιεί ή να υποδεικνύει πότε γίνεται αποστολή ενός cookie. Λάβετε υπόψη ότι η Ιστότοπος έχει ρυθμιστεί ώστε να εργάζεται με τα cookies ενεργοποιημένα, επομένως ορισμένες από τις ιδιότητες του Ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν απενεργοποιήσετε τα cookies.

Διεύθυνση IP
Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που εκχωρείται σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή που επικοινωνεί μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου. Κάθε φορά που μεταδίδονται δεδομένα, πρέπει να είναι γνωστή η διεύθυνση IP του αποστολέα και του παραλήπτη.

Δέσμες ενεργειών ανάλυσης
Οι δέσμες ενεργειών ανάλυσης είναι μικρά τμήματα υπολογιστικού κώδικα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των χρηστών και της συμπεριφοράς τους στους ιστότοπους. Μπορεί να περιλαμβάνουν ενέργειες που εκτείνονται από τη βασική παρακολούθηση σχετικά με το εάν ένας χρήστης έχει επισκεφτεί έναν ιστότοπο έως και λεπτομερή παρακολούθηση ενεργειών, όπως της προσθήκης του προϊόντος στο καλάθι, επιλογής του προϊόντος, υποβολής της φόρμας κ.λπ. Οι δέσμες ενεργειών ανάλυσης ενδέχεται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, π.χ. τον πάροχο του υπολογιστικού κώδικα.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται επεξεργασία:

Ο Ιστότοπος επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και δεδομένων που σας αφορούν: Χρήση του Ιστότοπου. Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή άλλη συσκευή με την οποία αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα εξής:

  • Δεδομένα συσκευής: μοντέλο υλικού, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος και ρυθμίσεις συσκευής.
  • Αρχεία καταγραφής: Χρόνος και διάρκεια χρήσης του Ιστότοπου, δεδομένα αναζήτησης και οποιεσδήποτε πληροφορίες αποθηκεύονται στα cookies οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε το πρόγραμμα περιήγησης ή τον λογαριασμό σας.
  • Δεδομένα τοποθεσίας: Δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία σας τα οποία λαμβάνονται με διάφορες τεχνολογίες εντοπισμού θέσης, όπως GPS, σημεία πρόσβασης Wi-Fi ή άλλους αισθητήρες που μπορούν να παρέχουν δεδομένα για κοντινές συσκευές.
  • Άλλα δεδομένα: Δεδομένα σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου τα οποία μπορούμε να επεξεργαζόμαστε αν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων μερών για τη συνεργασία σας με εμάς, καθώς και δεδομένα σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Μπορούμε να συνδυάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε για εσάς ή τις δραστηριότητές σας με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από δημόσιες πηγές, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο.

Σκοπός της επεξεργασίας και περιγραφή του:

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Διασφάλιση της λειτουργίας του Ιστότοπου. Τα προσωπικά δεδομένα μάς βοηθούν να διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία βασικών δυνατοτήτων, όπως της περιήγησης, της πρόσβασης σε ασφαλή τμήματα του Ιστότοπου, της ταχείας ανάκτησης περιεχομένου web ή του ελέγχου ταυτότητας των χρηστών. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει ορθά χωρίς την επεξεργασία των δεδομένων που είναι απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό.

Αποθήκευση προτιμήσεων χρήση στον τομέα για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας ή για ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω αποθήκευσης δεδομένων για τις ρυθμίσεις σας, όπως της γλώσσας, της περιοχής, της ανάλυσης οθόνης, της συγκατάθεσης για τη χρήση cookie και πολλών άλλων.

Αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη στους ιστότοπους. Χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω συσχέτισης των ιστότοπων με ρυθμίσεις, όπως τη γλώσσα, την περιοχή, την ανάλυση οθόνης, τη συγκατάθεση για τη χρήση cookie και πολλά άλλα.

Παρακολούθηση κυκλοφορίας Ιστότοπου: Για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται cookies ανάλυσης του απευθείας συμβαλλόμενου. Τα εν λόγω cookies δεν περιλαμβάνουν εξακρίβωση της μοναδικής ταυτότητας χρήστη.

Στατιστικά στοιχεία και ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη. Χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία στατιστικών, την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη σε διάφορους ιστότοπους. Τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ανωνυμοποιημένων αναφορών. Μπορεί να γίνει αναζήτηση χρήστη με βάση συγκεκριμένο συνδυασμό προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων.

Εμπορική προώθηση προϊόντων και σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ŠKODA AUTO και τρίτων μερών, καθώς και για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις και καταλόγους. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη στόχευση των παραπάνω μηνυμάτων. Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται επίσης, για να διασφαλίσουμε ότι οι ιστότοποι είναι διασυνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι είναι δυνατή η κοινοποίηση περιεχομένου μέσω αυτών των μέσων.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, τη συλλογή, την αποθήκευση σε μέσα αποθήκευσης δεδομένων, την ταξινόμηση, τη χρήση, την αποθήκευση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο, για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται παραπάνω.

Αναγκαιότητα/Εθελοντική συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας δυνάμει του έννομου συμφέροντος της ŠKODA AUTO ή τρίτου μέρους. Αυτό ισχύει συγκεκριμένα για τα cookies που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό

(i) της διασφάλισης της λειτουργίας του Ιστότοπου,
(ii) της αποθήκευσης των προτιμήσεων χρήστη στον τομέα για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας και
(iii) της παρακολούθησης κυκλοφορίας Ιστότοπου.

Για άλλους σκοπούς, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για την εν λόγω επεξεργασία είναι εθελοντική, επομένως δεν υποχρεούστε να παρέχετε τα εν λόγω δεδομένα. Αν δεν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, δεν θα προβούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για αυτούς τους σκοπούς.

Περίοδος επεξεργασίας:

Για τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Ιστότοπου, η επεξεργασία διακόπτεται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας. Για τα cookies που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προτιμήσεων χρήστη στον τομέα για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας ή για ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα και τα οποία επεξεργαζόμαστε δυνάμει έννομου συμφέροντος, η επεξεργασία διαρκεί για 6 μήνες μετά το τέλος της τελευταίας περιόδου λειτουργίας του χρήστη. Αν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη δήλωση συγκατάθεσης ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία ή αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα:

Μπορούμε, σε βάσιμες περιπτώσεις, να διαθέτουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται και λαμβάνουμε σε άλλα μέρη, τα οποία, ειδικότερα, είναι: Εταιρείες παροχής υπηρεσιών εμπορικής προώθησης, εταιρείες του Ομίλου, παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης και στατιστικής

Google Analytics
Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics που παρέχεται από την Google, Inc. (εφεξής η "Google") και το οποίο χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον παρόντα Ιστότοπο. Ειδικότερα, ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ενότητες:

Google Analytics - Παρακολούθηση κατάστασης λογαριασμού και απόδοσης, συνοπτική παρουσίαση κοινού, ενεργοί χρήστες, εξερεύνηση χρηστών, ανάλυση κοινού, ποιότητα επισκεπτών, πιθανότητα μετατροπής, αναφορές σύγκρισης, δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, αναφορά Ροής χρήστη, αναφορές Adwords.

DoubleClick Digital Marketing - Ενσωμάτωση Doublecklick Campaign Manager, ενεργοποίηση επαναληπτικού μάρκετινγκ και λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης στο Analytics, βελτιστοποίηση μάρκετινγκ περιεχομένου, βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης, ταχύτητα ιστότοπου.

AdSense - AdSense στο Analytics, ομαδοποίηση περιεχομένου, αναζήτηση ιστότοπου, συμβάντα, αναφορά Διαγράμματος συμπεριφοράς, δημιουργία και διαχείριση στόχων, διαδρομή προς στόχο, απόδοση, αναφορές Απόκτησης, συμπεριφορά χρήστη.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από ένα cookie σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου και τη δημιουργία αναφορών σχετικά με την εν λόγω χρήση για λογαριασμό του χειριστή του, καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον Ιστότοπο ή την εφαρμογή και τη χρήση του διαδικτύου εν γένει. Η Google μπορεί επίσης να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία, ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο όπως περιγράφεται παραπάνω ή να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά εάν το κάνετε για όλους τους τύπους cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του Ιστότοπου.

Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση μέσω του Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τον εξής ιστότοπο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics και την προστασία προσωπικών δεδομένων, επισκεφτείτε τον εξής ιστότοπο: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης, pixel και άλλες τεχνολογίες που παρέχονται από την Facebook, Inc. (στο εξής η "Facebook"), τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή ή την ανάκτηση πληροφοριών από τον Ιστότοπο και άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο, ενώ αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από την Facebook για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης απόδοσης και στόχευσης διαφημίσεων. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης για τη συλλογή cookies στον Ιστότοπο ή με την απενεργοποίηση της συλλογής cookies σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να τερματίσετε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών από τη Facebook, ωστόσο εάν το κάνετε για όλους τους τύπους cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως όλες τις δυνατότητες του παρόντος Ιστότοπου.

Hotjar
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Hotjar η οποία παρέχεται από την εταιρεία Hotjar Ltd και χρησιμοποιεί cookie που επιτρέπουν την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιείται αυτός ο ιστότοπος από τους χρήστες. Το Hotjar είναι μια εμπορική υπηρεσία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινήσεων/κλικ του ποντικιού ενός υπολογιστή εντός ενός ιστότοπου. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας χρήστη κάνοντας τον ιστότοπο φιλικότερο στον χρήστη. Η υπηρεσία Hotjar χρησιμοποιεί cookie για τη λειτουργία της. Για να εξαιρεθείτε από την υπηρεσία Hotjar, επισκεφτείτε τον εξής ιστότοπο: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Άλλα μέρη
Μπορούμε να παρέχουμε, κατόπιν αιτήματος, τα προσωπικά δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, συγκεκριμένα σε δικαστήρια, στις αστυνομικές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, εφόσον και στον βαθμό που απαιτείται και εντός των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο.

Πηγή των προσωπικών δεδομένων:

Απευθείας από εσάς.

Μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας στις ακόλουθες τρίτες χώρες, δηλ. χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αναφορικά με το Google Analytics ή/και τη χρήση cookies ανάλυσης και άλλων τεχνολογιών web που περιγράφονται παραπάνω από την Facebook, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβάζονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εν λόγω διαβίβαση είναι νόμιμη και βασίζεται σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και κατάλληλες πιστοποιήσεις των τρίτων μερών δυνάμει της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ενός κοινού νομικού μέσου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, όπως ορίζεται από τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επεξεργασία των δεδομένων με βάση την εν λόγω διαβίβαση δεν απαιτεί την εκπλήρωση άλλων νομικών προϋποθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον εξής ιστότοπο: http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που ενδέχεται να έχουν νομικό ή άλλου είδους σημαντικό χαρακτήρα με βάση τα προσωπικά δεδομένα:

Στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας, δεν θα προβούμε σε καμία λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα.

Άλλες πληροφορίες

Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους για επιστημονικούς, ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς στατιστικής έρευνας.

Το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστότοπων οι οποίοι συνδέονται μέσω υπερσύνδεσης στον Ιστότοπο δεν εμπίπτει στο πεδίο ελέγχου μας. Δεν υπέχουμε ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε εξωτερικούς ιστότοπους. Αυτές οι υπερσυνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία στους χρήστες και η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης, κοινοποίησης ή καταστροφής των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών υλικής, ηλεκτρονικής προστασίας και διαχείρισης, για την προστασία και τη διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω του παρόντος Ιστότοπου. Τα ευαίσθητα δεδομένα ή/και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στον Ιστότοπό μας κρυπτογραφούνται και προστατεύονται μέσω πιστοποιητικού SSL. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ασφαλή σε περίπτωση από μέρους σας διαβίβασης ή μεταχείρισης των προσωπικών δεδομένων σας με μη ασφαλή τρόπο.