ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ "БИСКВИТКИ" И ДРУГИ УЕБ ТЕХНОЛОГИИ

Този уебсайт („уебсайтът“) се управлява от ŠKODA AUTO a.s., адрес на управление: Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Чешка република, пощенски код: 29360, идентификационен номер: 001 77 041, регистрирано в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, фирмено дело № B 332 („ŠKODA AUTO“ или „ние“) за целите на предоставянето на услуги на потребителите („потребител“ или „Вие„) на уебсайта.

Тази информация относно обработката на лични данни чрез „бисквитки“ и други уеб технологии („Информация“ или „Декларация“) обяснява как обработваме личните данни за Вас чрез уеб технологиите. Тази декларация включва по-специално (i) какви уеб технологии могат да се използват на Уебсайта (ii) какви лични данни обработваме за Вас, (iii) как и за какви цели използваме и обработваме тези данни, (iv) на кого и къде предаваме тези данни и (v) как защитаваме тези данни и какви права имате във връзка с обработката на тези данни.

Можем да актуализираме тази декларация периодично. Всички промени, направени в тази декларация, ще бъдат публикувани на уебсайта и в случай на съществени промени ще бъдете уведомени за това.

Какви уеб технологии могат да се използват на Уебсайта:

Ние, както и някои трети страни, които предоставят съдържание, реклама или друга функционалност на нашия уебсайт, можем да използваме различни технологии за получаване и обработка на данни, когато посещавате уебсайта, и те могат да включват „бисквитки“ и други технологии.

„Бисквитки“
„Бисквитките“ са малки файлове, които се съхраняват на Вашето устройство и които ни помагат да събираме данни за Вашите дейности. По-специално, „бисквитките“ ни позволяват да съхраняваме Вашите настройки и предпочитания, да запомним Вашите данни за достъп, да предоставяме целенасочено съдържание и маркетингови съобщения и да ни помагат да разберем коя част от нашия уебсайт е най-популярна и да анализираме функционирането на уеб сайта. Бисквитките могат да идват от нас („бисквитки от първа страна“) или от трети страни, чиито услуги използваме („бисквитки на трети страни“).

Повечето от браузърите по стандартна настройка автоматично приемат бисквитки. Клиентът все пак има опцията да настрои браузъра си по такъв начин, че бисквитките да се показват преди съхранението им или да ги отхвърли напълно. Повече информация относно настройката за бисквитките и свързаните промени в най-често срещаните браузъри можете да намерите тук:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

ŠKODA AUTO предупреждава, че промяната на настройките винаги е приложима само за съответния браузър. Ако Клиентът използва няколко различни браузъри, той/тя трябва да промени настройките за всеки от тях. Клиентът може освен това по всяко време да изтрие бисквитките от паметта на устройството. Допълнителна информация е достъпна във функцията, използваща браузъра или операционната система.

Винаги, когато можете да настроите браузъра си да приема всички „бисквитки“ да ги деактивирате или да посочите кога е изпратена „бисквитката“. Моля, имайте предвид, че уебсайтът е настроен да работи с разрешени „бисквитки“, така че някои от характеристиките на уебсайта може да не работят правилно, ако „бисквитките“ са деактивирани.

IP адрес
IP адресът е уникален номер, определен за компютър или друго устройство, комуникиращо чрез Интернет протокола. Всеки път, когато се предават данните, трябва да знаете IP адреса на подателя и получателя.

Аналитични скриптове
Аналитичните скриптове са малки части компютърен код, които могат да се използват за проследяване на потребителите и тяхното поведение на уебсайтове. Това може да бъде основно проследяване на това дали даден потребител е посетил уебсайт до подробно проследяване на действията като добавяне на продукта към количката, избор на продукт, изпращане на формуляра и т.н. Аналитичните скриптове могат да предоставят събрана информация на трета страна , т.е. до доставчика на компютърния код.

Защита на лични данни

Уебсайтът обработва следните категории лични данни и данни за Вас: Използване на уебсайта. Можем да обработваме данни за начина, по който използвате уебсайта с Вашия компютър, телефон или друго устройство, до което имате достъп в уебсайта. Например, можем да обработваме:

  • Данни на устройството: хардуерен модел, уникални идентификатори на устройства, MAC адрес, IP адрес, версия на операционната система и настройки на устройството;
  • Дневник Времето и продължителността на използването на уебсайта, данните от търсенето и всякаква информация, съхранявана в „бисквитките“, които идентифицират уникално вашия браузър или профил;
  • Данни за местоположението: Данни за местоположението Ви, получени с различни технологии за позициониране, като например GPS, точки за достъп до Wi-Fi или други сензори, които могат да предоставят данни в близост до устройството;
  • Други данни: Данни за използването на уебсайта, които можем да обработим, ако посетите или използвате сайтове или приложения на трети страни, за да си сътрудничите с нас, както и данни за това как участвате в съдържанието на уебсайта.

Можем да комбинираме получени лични данни за Вас или Вашите дейности с друга информация, която получаваме от публично достъпни източници в случаите, разрешени от закона.

Цел на обработката и нейното описание:

Ние обработваме и използваме лични данни за следните цели:

Осигуряване на функционалността на уебсайта. Вашите лични данни ни помагат да гарантираме функционирането на основни функции като навигация, достъп до защитени секции на уебсайта, бързо извличане на уеб съдържание или удостоверяване на потребителя. Уебсайтът не може да работи правилно, без да обработва данните, които са необходими за тази цел.

Запазване на потребителските предпочитания в домейна за времетраенето на сесията или за сравнително кратък период от време. Личните данни се използват, за да се увеличи удобството на потребителите, като се съхраняват данни за Вашите настройки, като например езика, региона, резолюцията на екрана, съгласието за „бисквитките“ и др.

Запазване на потребителските предпочитания в уебсайтовете. Личните данни се използват за подобряване на удобството на потребителите чрез свързване на уебсайтове с настройки като например език, регион, резолюция на екрана, одобрение на „бисквитки“ и др.

Проследяване на трафика на уебсайта: Аналитичните бисквитки от първа страна се използват за проследяване на трафика. Такива „бисквитки“ не съдържат уникална идентификация на потребителя.

Статистика и анализ на поведението на потребителите. Личните данни се използват за създаване на статистически данни, проследяване и анализ на поведението на потребителите на различни уебсайтове. Данните могат да се използват за създаване на анонимни отчети. Потребителят може да бъде потърсен от определена комбинация от лични данни, съхранявани във вътрешни бази данни.

Маркетинг на продукти и свързване със социални мрежи. Вашите лични данни се използват, за да Ви информират за продуктите и услугите на ŠKODA AUTO и трети страни, събития, конкурси, бюлетини, реклами, каталози. Някои потребителски данни се използват за насочване на горепосочените съобщения. Вашите лични данни се използват също така, за да се гарантира, че уебсайтовете са взаимосвързани със социалните мрежи и че това съдържание може да бъде споделено чрез тези мрежи.

Как обработваме Вашите данни:

Обработката на лични данни ще включва по-специално събиране, съхраняване на носители на данни, сортиране, използване, съхранение и изтриване на лични данни автоматично или ръчно, за да се изпълнят определените по-горе цели.

Необходимост/Доброволни начала на обработка на лични данни:

Можем да обработим някои от личните данни въз основа на законния интерес на ŠKODA AUTO или на трета страна. Това се отнася по-специално за „бисквитките“, обработвани за целта

(i) осигуряване на функционалността на уебсайта,
(ii) съхранението на потребителските предпочитания в домейна по време на сесията и
(iii) проследяване на трафика на уебсайта.

За други цели ние обработваме Вашите лични данни само въз основа на Вашето съгласие. Предоставянето на лични данни за такава обработка е доброволно, така че не е необходимо да предоставяте такива данни. Ако не сте ни дали вашето съгласие, ние няма да обработим Вашите лични данни поради тази причина.

Срок на обработка:

По отношение на „бисквитките“, използвани за осигуряване на функционалността на уебсайта, обработката се прекратява след края на сесията. В случай на „бисквитки“, използвани за съхраняване на предпочитанията на потребителите в домейна за времетраенето на сесията или за сравнително кратък период от време, обработени въз основа на законен интерес, те се обработват в продължение на 6 месеца след края на последната сесия на потребителя. В случай на обработка въз основа на съгласие личните данни се обработват за срока, посочен в декларацията за съгласие или до оттеглянето на съгласието.

Категории обработващи лични данни или получатели, на които можем да предоставим лични данни:

В обосновани случаи можем да предоставим предоставените и получени лични данни на други страни, които са: Маркетингови агенции, дружества от групата, доставчици на аналитични и статистически услуги

Google Анализ
Този уебсайт използва Google Анализ, предоставен от Google, Inc. („Google“), който използва „бисквитки“, за да анализира как потребителите използват този уебсайт. По-конкретно, уебсайтът използва следните модули:

Google Анализ — Следене на състоянието и мощността на профила, обобщена информация за аудиторията, активни потребители, потребителски изследователи, аналитична аудитория, качество на посетителите, вероятност за реализации, сравнителни отчети, демографски данни и интереси, отчет за потока от потребители, отчети от Adwords;

DoubleClick Digital Marketing — Интегриране на Doublecklick Campaign Manager, активиране на функции за ремаркетинг и рекламиране в анализите, оптимизиране на маркетинга на съдържанието, оптимизиране на маркетинга на търсачките, скорост на мрежата;

AdSense — AdSense в анализи, групиране по съдържание, търсене в сайтове, събития, отчет за потока на поведението, създаване и управление на цели, поток от цели, приписване, отчети за придобиване, поведение на потребителите.

Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранявана на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценката на използването на уебсайта и създаването на отчети за такова използване за своя оператор и предоставянето на други услуги, свързани с дейностите на уебсайта и използването на интернет като цяло. Google може също така да предостави тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон, или когато такива трети страни обработват информацията за Google. Можете да деактивирате използването на „бисквитките“ в уебсайта, както е описано по-горе, или като промените съответните настройки в браузъра си, но ако го направите за всички видове „бисквитки“, няма да можете да използвате пълноценно всички функции на сайта.

За да се откажете от проследяването от Google Анализ във всички уебсайтове, моля, посетете: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

За подробна информация относно Google Анализ и поверителността на личните данни вж.: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Този уебсайт използва аналитични „бисквитки“, пиксели и други технологии от Facebook, Inc („Facebook“), позволяващи събиране или извличане на информация от уебсайта и други сайтове в интернет. Тази информация може да бъде използвана от Facebook за измерване на добавките и насочени услуги. Чрез оттеглянето на съгласието за събиране на „бисквитки“ в уебсайта или чрез деактивиране на събирането на „бисквитките„ в браузър, може да приключите събирането и използването на информацията от Facebook, но ако го направите за всички видове „бисквитки“, няма да можете за да използвате напълно всички функции на този уебсайт.

Hotjar
Този сайт използва услугата Hotjar, предоставена от компанията Hotjar Ltd, която използва "бисквитки", които позволяват да се анализира начина, по който този сайт се използва от потребителите му. Hotjar е търговска услуга, която Ви позволява да проследявате и оценявате движенията/кликванията на компютърна мишка в уебсайт. Това позволява постоянно подобряване на потребителския опит, за да стане по-удобен за потребителя. Услугите на Hotjar използват "бисквитките" за работа. За да се откажете от услугата Hotjar, моля, посетете: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

Други страни
При поискване, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на обществените органи, в частност на съдилищата, полицията на Чешка Република и други правоприлагащи агенции, до необходимата степен и в рамките на закона.

Източник на лични данни:

Директно от Вас.

Прехвърляне на лични данни в трети държави:

Във връзка с обработката Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени към следните трети държави, т.е. държави извън Европейското икономическо пространство.

Във връзка с Google Анализ и/или използването на аналитични бисквитки и други уеб технологии, описани по-горе от Facebook, Вашите лични данни могат да се предават на сървъри, разположени в Съединените американски щати. Това предаване е законно разрешено въз основа на решението на Европейската комисия за адекватна защита на личните данни и съответното сертифициране от трета страна по частта „Privacy Shield“, т.е. съвместен правен инструмент на Европейската комисия и Съединените американски щати, да осигури адекватно ниво на защита на личните данни за предаването на лични данни в САЩ, както е определено в съответното решение на Европейската комисия. Обработката на данни въз основа на такова предаване не изисква изпълнението на други правни условия.

За повече информация, моля посетете : http://www.skoda-auto.com/data-privacy

Автоматизирано вземане на решения въз основа на лични данни, които могат да бъдат от правни или други значими опасения:

Като част от тази обработка няма да има автоматично вземане на решения.

Друга информация

Личните данни могат да бъдат архивирани в обществен интерес и да бъдат използвани за научни цели, за целите на исторически или статистически проучвания.

Нямаме никакъв контрол върху съдържанието на външните уебсайтове, към които има хипервръзки в уебсайта. Ние не носим отговорност за обработката на Вашите лични данни на външни уебсайтове. Тези хипервръзки се предоставят като услуга за потребителите и са достъпни на Ваша отговорност.

За да осигурим максимална защита срещу неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на данни, които събираме и обработваме, предприехме подходящи организационни и технически мерки, включително физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и осигурим информацията, събрана чрез този сайт. Вашите чувствителни данни и / или лични данни, които сте въвели на нашия уебсайт, са криптирани и защитени посредством SSL сертификат. Независимо от горното, не можем да гарантираме, че Вашите лични данни са в безопасност, ако са прехвърлени от Вас или неправилно третирате личните си данни.