Souhlas se zpracováním osobních údajů

Provozování MyŠKODA Portálu

Tímto uděluji společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, VIN a případně dalších informací, které o mně společnost ŠKODA AUTO získala, a bude je využívat tak, aby provoz portálu mohla lépe zacílit mým potřebám,

za účelem: Provozování MyŠKODA Portálu

Souhlas je udělen do odvolání souhlasu

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.com/data-privacy nebo písemně na adrese společnosti ŠKODA AUTO. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.com/data-privacy.