Informace o zpracování osobních údajů

Provozování internetového portálu MyŠKODA Portál

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Provozování internetového portálu MyŠKODA Portál

Provozování internetového portálu MyŠKODA Portál

Účel zpracování:
Provozování internetového portálu MyŠKODA Portál

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje použijeme pro zajištění funkcionalit internetového portálu MyŠKODA Portál včetně Vaší registrace a přihlašování. MyŠKODA Portál přináší přístup k datům o voze, návodům a manuálům, zprávám a utilitám, které Vám usnadní život s vozem společnosti ŠKODA AUTO.

Pro přihlášení do aplikace je využívána databáze pro jednotné přihlašování do on-line prostředí ŠKODA AUTO, z níž získáváme Vaše unikátní identifikační číslo a další údaje, pokud jste je již v rámci on-line ŠKODA AUTO prostředí zadal(a).

Na internetovém portále MyŠKODA Portál jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, abychom Vám mohli poskytnout následující informace a služby:

 1. Servisní prohlídky a výměny dílů
  Pokud v rámci internetového portálu zadáte údaje o svém vozidle v rozsahu VIN kódu, počátečního stavu tachometru při koupi, počet najetých kilometrů, roční nájezd kilometrů a výběr preferovaného dealera, můžeme vám na internetovém portále představit návrh servisních prohlídek a pravděpodobné výměny dílů.

 2. Objednání prohlídky vozu
  Na portálu máte možnost přidat si svého dealera a zároveň skrz portál objednat servisní prohlídku, a to pomocí údajů, které o Vás v portálu evidujeme.

 3. Prezentace nabídek
  V rámci komunikace s Vámi Vám můžeme nabídnout zprostředkování servisní prohlídky a zaslání naší Šekové knížky plné slev pro majitele vozů starších čtyř let. Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vás prostřednictvím portálu oslovovat i s nabídkami služeb, produktů a také s návrhem účasti v soutěžích pořádaných společností ŠKODA AUTO.

 4. Návod k vozu
  Na základě zadaného VIN čísla Vašeho vozu si můžete nechat zobrazit návod ke svému vozu, který odpovídá přímo Vašemu modelu.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje smlouva, kterou jste s námi uzavřel při registraci na internetový portál.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Technické údaje o produktu, Popisné údaje, Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:
Do okamžiku smazání účtu nebo v případě neaktivity delší než 10 let, podle toho, která situace nastane dříve.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Člen distribuční sítě.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.