Škoda Best KVP 2022

1. Optimalizace výrobních činností

na montážní lince baterií PHEV (PKP-B)

Před

 • Montáž Eboxu probíhá na 7 pracovních pozicích
 • Neoptimální program pro šroubové spoje
 • Problémové načítaní DMC kódu
 • Fyzická kontrola konektorů E-boxu ​

Po

 • Optimalizace na 5 pracovních míst
 • Úprava programu pro šroubové spoje a fixace scaneru pro lepší načítání DMC kódu
 • Implementace kamerového systému a vytvoření programu pro 100% kontrolu zapojení konektoru
 • Úspora 149 400 €​

2. Zřetězení strojů

na obrábění ozubených kol převodovky DQ200 (PKD)

Před

 • Honování otvoru a ozubení kol převodovky provádí 2 pracovníci​
 • Nutná nakládka a vykládka dílů u stroje a na předávacím místě
 • Dlouhé pochůzkové vzdálenosti
 • Zvýšené riziko poškození ozubení při překládce dílů

Po

 • Zavedení vícestrojové obsluhy zřetězením obou strojů
 • Implementací dopravníku a překladače došlo k odstranění překládání dílů mezi operacemi
 • Snížení rozpracovanost a rizika poškození ozubení

3. Verifikace kvantity olejové vrstvy

(PSW-P)

Před

 • Podmínky při zapracování lisovacího nářadí nejsou exaktně stanoveny
 • Nedostatečný popis tribologických podmínek
 • Při aplikaci mazací vrstvy záleží na zkušenostech daného pracovníka
 • Při nanesení většího množství oleje, může dojít k zvlnění plechu
 • Při nanesení tenké vrstvy oleje, může dojít k trhlinám na plechu

Po

 • Zakoupení ručního zařízení Recognoil 3W, pomocí kterého lze provádět verifikaci kvantity olejové vrstvy
 • Zapracování lisovacího nářadí na přesně definovaný stav mazání
 • Zlepšení kvality výlisků v průběhu zapracování lis. nářadí
 • Zefektivnění zapracování lis. nářadí o 446h/rok
 • Investice 14 310 €

4. Kamerové systémy lisovacích linek GRS 32 a 34

(PFO-P)

Před

 • Seřizovač nemá kompletní informace o stavu a dění v zařízení GRS
 • Kontrola zařízení je prováděna obchůzkami = 84,18h/rok
 • Prostoje způsobené ucpáním odpadových šachet = 18h/rok
 • Oprava poškozeného zařízení = 82 293 €/rok

Po

 • Rozšířením kamerového systému pro kompletní přehled o aktuálním stavu a dění v zařízení
 • Eliminace kontrolních obchůzek a poškození zařízení
 • Snížení prostojovosti při ucpání odpadových šachet
 • Celková úspora 162 892 €/rok

5. Robotické ofukování dosedacích ploch karoserie

(PFK-L)

Před

 • Při převěšování karoserií dochází ke znečištění dosedacích ploch od PVC pro montáž nápravy
 • Nutné očištění špinavých dosedacích ploch
 • Práce s rukama nad hlavou

Po

 • Využití neproduktivního času prahových robotů
 • Nainstalování ofukové trysky pro očištění dosedacích ploch
 • Eliminace práce s rukama nad hlavou
 • Snížení pracnosti o 27s. /vůz
 • Úspora 93 000 €​ Investice11 653 €

6. Robotizace válečkování přídavného těsnění

Karoq, Ateca (PFK-M)

Před

 • Ruční rolování přídavného těsnění
 • Procesní nejistota
 • Přítlačná síla: 70Nm

Po

 • Rolování přídavného těsnění - integrace do robota
 • Procesní a kvalitativní jistota
 • Úspora: 21sec/vůz
 • EAWS: zlepšení o 3b

7. Automatický scan QR kódu

PF1-M

Před

 • Cesty k načtení výlepu
 • Před utažením pracovník načítá výlep vozu a QR kód k danému kolu pomocí ručního scaneru
 • Vznikají cesty k výlepu

Po

 • Instalace automatického scaneru na pětivřetenou utahovačku (na levé i pravé straně ML)
 • Eliminace cest k výlepu
 • Optimalizace neproduktivního času 18 sec/vůz
Best KVP 2022 - Prezentace ke stažení
pdf (542.9 KB)