SOFTWAROVÉ INFORMACE

Informace o softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

ŠKODA AUTO a.s. používá také softwarové komponenty, které jsou distribuovány jako tzv. Open Source Software (OSS). OSS je definován jako software, který jejich vývojáři zpřístupňují zdarma, pokud jsou splněny příslušné licenční podmínky (licence OSS) a které mohou distribuovat jeho držitelé licence, např. ŠKODA AUTO a.s.

Některé z příslušných licencí vyžadují, abychom příslušnému příjemci poskytli licenční texty, upozornění na autorská práva a v některých případech rozšířili zdrojový kód a další požadované materiály součástí OSS a případně jejich odvozená díla.

ŠKODA AUTO a.s. vám poskytne licenční text, prohlášení o autorských právech, zdrojový kód a požadované materiály pro komponenty OSS relevantní pro příslušný produkt (informace o OSS), jak je vyžadováno licencemi OSS, pokud je OSS použit ve vašem vozidle . Toto ustanovení bude provedeno v souladu s podmínkami příslušných licencí. Zašlete e-mail na adresu softwareinfo@skoda-auto.cz a my se s vámi spojíme.

V případě, že potřebujete vytvořit a doručit datový nosič, naúčtujeme vám manipulační poplatek. Tento manipulační poplatek vypočítáme na základě množství součástí OSS, množství požadovaného kódu, požadovaného zařízení pro ukládání dat a příslušných nákladů na dopravu. Pokud si požádáte o poskytnutí zdrojového kódu, individuálně si s Vámi objasníme podrobnosti potřebné pro doručení.