Aplikacja ŠKODA Connect LITE

Usługi

Funkcje

Usługi bez logowania
Podczas korzystania w tej aplikacji z usług, które nie wymagają logowania, dane są zapisywane jedynie lokalnie na mobilnym urządzeniu końcowym; w odniesieniu do danych przetwarzanych przez nas w celu realizacji usług w punkcie.

Usługi z logowaniem
Podczas korzystania z usług wymagających logowania dane są przesyłane na nasz serwer danych, gdzie odbywa się ich przetwarzanie, i – w zależności od danej usługi – zapisywane na koncie użytkownika ŠKODA.

A. Poszczególne usługi bez logowania

Poniżej zostaną opisane usługi, które nie wymagają logowania.

I. Przejazdy

Podczas połączenia pomiędzy aplikacją ŠKODA Connect LITE i DataPlug aplikacja ŠKODA Connect LITE rejestruje za pomocą funkcji przesyłania danych geolokalizacyjnych dane dotyczące jazdy. Zapis tych danych odbywa się lokalnie na mobilnym urządzeniu końcowym. Rejestrowane są informacje takie jak przebieg trasy, data, godzina, liczba przejechanych kilometrów, czas trwania, czas jazdy, czas postoju, średnia prędkość, maksymalna prędkość oraz szacunkowe koszty paliwa (wyliczone w oparciu o usługę „Monitor tankowania”), jak również informacje o jeździe ekonomicznej. Na podstawie parametrów takich jak czas rozpoczęcia i czas zakończenia jazdy, prędkość obrotowa silnika, zachowanie samochodu podczas przyspieszania i hamowania, prędkość oraz temperatura płynu chłodzącego styl jazdy jest określany jako „ekonomiczny” lub „nieekonomiczny” i nagradzany określoną liczbą punktów. Dodatkowo przejazdy można zaklasyfikować jako prywatne, służbowe lub dojazd do pracy. Dane dotyczące jazdy po jej zakończeniu można wyświetlić, wyeksportować za pomocą funkcji eksportu do formatu PDF lub w każdym momencie usunąć. Dane te, o ile nie zostaną usunięte, pozostają na mobilnym urządzeniu końcowym do czasu odinstalowania aplikacji ŠKODA Connect LITE.

W każdej chwili można aktywować lub dezaktywować w ustawieniach aplikacji ŠKODA Connect LITE oraz w ustawieniach urządzenia końcowego przekazywanie danych geolokalizacyjnych dla tej usługi

II. Moje wyzwania

Funkcja „Moje wyzwania” pozwala otrzymać dodatkowe punkty, oprócz tych za ekonomiczną jazdę, które umożliwiają uzyskiwanie bieżących aktualizacji statusu. Klient sam może wybrać dostępne wyzwania, które chce podjąć. Równocześnie można aktywować maksymalnie trzy wyzwania z różnych kategorii i w razie potrzeby wstrzymać je, aby zacząć inne wyzwanie. Przez cały czas można sprawdzić, jakie zadania są do wykonania, i przerwać wyzwanie. Udana realizacja niektórych wyzwań umożliwia aktywację innych, nowych wyzwań. Ponadto istnieje ograniczona liczba (ukrytych) wyzwań, których nie trzeba odrębnie aktywować. Takie wyzwania mają na celu zaskakiwać użytkownika po osiągnięciu określonych parametrów.

Maksymalny zakres parametrów, które są uwzględniane w różnych kombinacjach w celu określenia, czy wyzwanie zostało zrealizowane, obejmuje następujące parametry: ekonomiczna jazda, odległość, prędkość, zachowanie samochodu podczas przyspieszania i hamowania, temperatura płynu chłodzącego, okres, miejsce docelowe, prędkość obrotowa silnika, różnica wysokości, liczba przejazdów i informacje pochodzące z monitora tankowania. Zrealizowane wyzwanie pozostaje na urządzeniu końcowym do momentu odinstalowania aplikacji ŠKODA Connect LITE.

W każdej chwili można aktywować lub dezaktywować w ustawieniach aplikacji ŠKODA Connect LITE oraz w ustawieniach urządzenia końcowego przekazywanie danych geolokalizacyjnych dla tej usługi.

III. Wezwanie pomocy

W sytuacjach awaryjnych użytkownik ma w aplikacji SKODA Connect LITE możliwość bezpośredniego wybrania następujących numerów:

 • Pomoc drogowa
 • Serwis klienta

Dodatkowo aplikacja daje także możliwość udostępnienia lokalizacji innym, np. za pośrednictwem SMS-a lub wiadomości e-mail.

Przekazanie informacji o lokalizacji jest możliwe tylko wtedy, gdy mobilne urządzenie końcowe było w stanie ją ustalić, a w jego ustawieniach zostało aktywowane przekazywanie danych geolokalizacyjnych dla aplikacji SKODA Connect LITE. Po wybraniu numeru telefonu zostaje ustanowione połączenie głosowe. Podczas rozmowy telefonicznej przekazany zostaje jedynie numer telefonu.

W każdej chwili można aktywować lub dezaktywować przekazywanie danych geolokalizacyjnych dla tej usługi w ustawieniach aplikacji ŠKODA Connect LITE oraz w ustawieniach urządzenia końcowego.

IV. Serwis i terminy

Usługa „Serwis i terminy” umożliwia przegląd partnerów serwisowych firmy ŠKODA. Istnieje możliwość wybrania określonego partnera serwisowego jako preferowanego. Ponadto możliwe jest wyświetlenie danych kontaktowych oraz odległości do partnera serwisowego, zainicjowanie rozmowy telefonicznej z poziomu aplikacji ŠKODA Connect LITE oraz skorzystanie z poprowadzenia za pomocą oprogramowania nawigacyjnego mobilnego urządzenia końcowego do partnera serwisowego. Dane nie są przekazywane do partnera serwisowego automatycznie.

Przekazywanie danych geolokalizacyjnych jest konieczne w celu wyświetlenia partnerów serwisowych z siedzibą w okolicy aktualnej lokalizacji. W każdym czasie można aktywować lub dezaktywować przekazywanie danych geograficznych dla tej usługi w ustawieniach mobilnego urządzenia końcowego.

V. Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc techniczną, można skontaktować z działem pomocy technicznej SKODA Connect LITE za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. W przypadku skorzystania z opcji kontaktu za pomocą e-maila poniższe dane, jeśli zostały zapisane w aplikacji SKODA Connect LITE, są przesyłane w postaci wstępnie sformułowanego tekstu do programu pocztowego:

 • Kraj i użytkownik 
 • Nr identyfikacyjny pojazdu
 • Model smartfona
 • Nazwa kodu smartfona (tylko w przypadku urządzeń z systemem Android)
 • System operacyjny smartfona i jego wersja
 • Wersja aplikacji
 • Numer seryjny DataPlug
 • Oprogramowanie sprzętowe DataPlug
 • Tabela mapowania wersji DataPlug

Dane te ułatwiają działowi pomocy technicznej ŠKODA Connect LITE optymalną obsługę zapytań oraz usuwanie błędów. Przed wysłaniem wstępnie sformułowany tekst można zmodyfikować w swoim programie pocztowym, samodzielnie decydując, które dane będą udostępnione działowi pomocy technicznej ŠKODA Connect LITE. Dzięki nawiązaniu kontaktu poprzez e-mail, oprócz wymienionych powyżej danych, otrzymujemy także informację o adresie e-mail, z którego pochodzi dany kontakt.

Po wybraniu opcji „Zadzwoń do pomocy technicznej” zostaje ustanowione połączenie głosowe. Podczas rozmowy telefonicznej przekazany zostaje jedynie numer telefonu.

B. Poszczególne usługi z logowaniem

Poniżej zostaną opisane usługi, które wymagają logowania.

I. Moja SKODA

Gdy aplikacja ŠKODA Connect LITE łączy się z pojazdem, na podstawie jego numeru identyfikacyjnego (VIN) zostaje automatycznie utworzony nowy profil pojazdu, który następnie zostaje aktywowany. W razie zamiaru połączenia z aplikacją ŠKODA Connect LITE w późniejszym czasie innego pojazdu zostanie dla tego pojazdu utworzony i aktywowany kolejny profil. W ramach usługi „Moja ŠKODA” można wyświetlić informacje, takie jak nazwa pojazdu, data pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny pojazdu, kolejny przegląd rejestracyjny (zdefiniowany przez użytkownika) oraz napięcie akumulatora. Ponadto na podstawie VIN-u możliwe jest wyświetlenie modelu pojazdu (odczyt z numeru VIN), aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku, przebiegu pojazdu i, po wyrażeniu przez użytkownika zgody na porównanie VIN-u z zawartością bazy danych ŠKODA, innych szczegółowych danych pojazdu, takich jak model, rok modelowy, kolor karoserii oraz kolor wnętrza. Dodatkowo użytkownik może utworzyć dane ogumienia do jazdy (więcej informacji w zakładce „Opony”).

Jeśli w czasie kolejnych 30 dni lub kolejnych 1500 km konieczna będzie wizyta w serwisie, zostanie wyświetlona odpowiednia wskazówka. Wszystkie treści aplikacji ŠKODA Connect LITE odnoszą się do aktywowanego profilu pojazdu.

II. Serwis i terminy

Usługa „Serwis i terminy” zapewnia przegląd partnerów serwisowych ŠKODA i umożliwia zarządzanie uzgodnionymi oraz odbytymi wizytami serwisowymi lokalnie na smartfonie.

Usługa „Serwis i terminy” umożliwia przesłanie zapytania o termin wizyty serwisowej dotyczącej określonego tematu do wybranego partnera serwisowego.

Po otrzymaniu od wybranego partnera serwisowego powiadomienia o rezerwacji terminu wizyty za pomocą usługi „Serwis i terminy” można ręcznie wprowadzić termin do odpowiedniego zapytania. Należy pamiętać, że potwierdzenie terminu nigdy nie następuje poprzez aplikację ŠKODA Connect LITE. Wpisany termin nie jest przekazywany do Volkswagen AG. Informacja o zmianie lub usunięciu ręcznie wprowadzonego terminu w aplikacji ŠKODA Connect LITE nie jest przesyłana do preferowanego partnera serwisowego.

Jeśli wizyta już się odbyła, można dodać do niej zdjęcia, np. faktury. Ponadto za zgodą użytkownika aplikacja może dodać wpis w kalendarzu na urządzeniu mobilnym.

Można także dodać partnera serwisowego do ulubionych, wyświetlić dane kontaktowe oraz odległość do partnera serwisowego, zainicjować rozmowę telefoniczną z poziomu aplikacji ŠKODA Connect LITE oraz uzyskać wskazówki dotyczące dojazdu do partnera serwisowego za pomocą oprogramowania nawigacyjnego mobilnego urządzenia. Dane dotyczące preferencji nie są automatycznie przekazywane do partnera serwisowego.

Wpisy te, o ile nie zostaną usunięte, pozostają na mobilnym urządzeniu do czasu odinstalowania aplikacji ŠKODA Connect LITE.

Przekazywanie danych geolokalizacyjnych jest konieczne w celu wyświetlenia partnerów serwisowych z siedzibą w okolicy aktualnej lokalizacji. W każdym czasie można aktywować lub dezaktywować w ustawieniach mobilnego urządzenia przekazywanie danych geograficznych dla tej usługi.

III. Zapytanie o termin wizyty serwisowej

Jeśli na podstawie wykrytych przez aplikację ŠKODA Connect LITE żółtych komunikatów ostrzegawczych oraz komunikatów błędów, a także okresów międzyprzeglądowych dla przeglądu i wymiany oleju, zostaje stwierdzona potrzeba przeprowadzenia prac serwisowych, istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej oferty wizyt serwisowych u preferowanego i zdefiniowanego w punkcie menu „Serwis i terminy” partnera serwisowego ŠKODA. W tym celu można wybrać następujące opcje:

1. Automatyczne zapytanie o termin wizyty serwisowej: Po udzieleniu nam zgody na automatyczne przesyłanie zapytania o termin wizyty serwisowej w celu przeprowadzenia przeglądu i/lub wymiany oleju w momencie ustalenia potrzeby przeprowadzenia prac serwisowych (z wymianą oleju lub bez) następuje automatyczne przekazanie (tzn. bez ręcznego zainicjowania ze strony użytkownika) wymaganych danych pojazdu i klienta do preferowanego partnera serwisowego. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, ze skutkiem w przyszłości, w ustawieniach.

2. Ręczne zapytanie o termin wizyty serwisowej: W przypadku niewyrażenia w ustawieniach aplikacji ŠKODA Connect LITE zgody na automatyczne przesyłanie zapytania o termin wizyty serwisowej w celu przeprowadzenia przeglądu i/lub wymiany oraz ustalenia żółtego komunikatu ostrzegawczego bądź komunikatu o błędzie i/lub potrzeby przeprowadzenia prac serwisowych (przegląd/wymiana oleju) w odniesieniu do tego żółtego komunikatu ostrzegawczego/komunikatu o błędzie i/lub potrzeby przeprowadzenia przeglądu można wyrazić zgodę na wysłanie zapytania o termin wizyty serwisowej. Wymagane dane pojazdu i klienta są przekazywane wówczas do preferowanego partnera serwisowego ŠKODA.

W przypadku obu opcji wyrażenie zgody wiąże się z przekazaniem poprzez serwer danych firmy Volkswagen AG preferowanemu partnerowi serwisowemu ŠKODA następujących danych:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu
 • Opis 
 • Przebieg
 • Marka / model / rok modelowy
 • Kod literowy silnika
 • Kod literowy skrzyni biegów
 • Okres przeglądu
 • Okres wymiany oleju 
 • Zwrot grzecznościowy
 • Tytuł 
 • Imię/nazwisko 
 • Telefon
 • E-mail

Jeśli na podstawie wykrytych przez aplikację SKODA Connect LITE czerwonych komunikatów ostrzegawczych zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia prac serwisowych, istnieje możliwość wezwania pomocy drogowej.

W celu sterowania procesem i optymalizacji realizacji usług w ramach tej usługi partner serwisowy przekazuje informacje potrzebne do ustalenia terminu oraz wyżej wymienione dane osobowe do firmy SKODA AUTO i/lub oficjalnego lokalnego importera / oficjalnej lokalnej spółki krajowej. Importera i spółkę krajową w danym kraju znaleźć można pod następującym adresem: http://www.skoda-auto.com/company/importers

W przypadku braku zgody na przekazywanie danych usługa zapytania na temat wizyty serwisowej nie zostanie udostępniona, a dane nie zostaną przekazane do partnera serwisowego.

 

IV. Statystyka

Usługa „Statystyka” obejmuje statystyczną analizę wybranych parametrów, takich jak np. liczba przejechanych kilometrów, czas jazdy lub przeciętna jazda ekonomiczna. W tym celu zapisywane będą np. data i godzina, przebieg oraz prędkość. Statystyki mogą być wyświetlane dla różnych okresów (dzień, tydzień, miesiąc, rok). Analiza ogranicza się do danych określonych w ramach usług „Przejazdy”, „Monitor tankowania” i „Moje wyzwania”.

V. Monitor tankowania

„Monitor tankowania” w przypadku wielu modeli pojazdów automatycznie wykrywa tankowanie, jeśli tylko poziom paliwa w zbiorniku podniesie się o przynajmniej 10 litrów (jeśli tankowanie nie zostanie wykryte automatycznie, można je wprowadzić ręcznie). Ta funkcja pozwala utworzyć i zapisać informacje na temat tankowań, ich kosztów oraz liczby przejechanych kilometrów. Po połączeniu aplikacji ŠKODA Connect LITE z DataPlug automatycznie zostaje odczytana szacunkowa liczba zatankowanych litrów. W każdym czasie można ją ręcznie edytować. Przy automatycznym wykrywaniu czynności tankowania lokalizacja, w której nastąpiło tankowanie, zostaje ustalona dzięki geolokalizacji urządzenia i automatycznie zapisana w monitorze tankowania. Przekazanie informacji o lokalizacji jest możliwe tylko wtedy, gdy mobilne urządzenie końcowe było w stanie ją ustalić, a w jego ustawieniach zostało aktywowane przekazywanie danych geolokalizacyjnych do aplikacji ŠKODA Connect LITE. Podczas ręcznego wprowadzania tankowania można samodzielnie zdefiniować adres.

Jeśli poziom paliwa leży poniżej granicy 10 i 5 litrów, w aplikacji SKODA Connect LITE w zakładce News pojawi się informacja o konieczności uzupełnienia paliwa. Dodatkowo, jeśli w punkcie menu „Ustawienia” aktywowano komunikaty, istnieje możliwość wyświetlenia na kompatybilnym urządzeniu końcowym komunikatu dla zdefiniowanych granic.

Dane tankowania, o ile nie zostaną usunięte, pozostają na mobilnym urządzeniu końcowym do czasu odinstalowania aplikacji SKODA Connect LITE.

W każdej chwili można aktywować lub dezaktywować w ustawieniach aplikacji SKODA Connect LITE oraz w ustawieniach urządzenia końcowego przekazywanie danych geolokalizacyjnych dla tej usługi.

VI. Miejsce parkingowe

Usługa „Miejsce parkingowe” zapisuje ostatnią lokalizację pojazdu w aplikacji SKODA Connect LITE i wyświetla ją na mapie wraz z czasem parkowania i momentem zaparkowania. Dodatkowo istnieje także możliwość skorzystania z nawigacji do miejsca parkingowego lub udostępnienia lokalizacji innym, np. za pomocą SMS-a lub e-maila. W celu umożliwienia ustalenia miejsca parkingowego po przerwaniu połączenia pomiędzy pojazdem a aplikacją SKODA Connect LITE po przejeździe geolokalizacja mobilnego urządzenia końcowego zostaje zapisana w aplikacji SKODA Connect LITE. W ten sposób ustalona pozycja parkowania zostaje później przedstawiona na mapie usługi Google Maps.

W każdym czasie można aktywować lub dezaktywować dla tej usługi w ustawieniach mobilnego urządzenia końcowego przekazywanie danych geolokalizacyjnych.

Ostatnie wykryte miejsce parkingowe pozostaje na urządzeniu końcowym do momentu odinstalowania aplikacji SKODA Connect LITE.

VII. Opony

Usługa „Opony” daje możliwość wpisania ważnych informacji na temat wybranego ogumienia (opony zimowe/opony letnie/opony nordics/opony całoroczne), takich jak np. producent opon, przebieg, data produkcji DOT lub termin wymiany opon i przypomnienie o nim. Dodatkowo, można także poprosić o termin indywidualnej wizyty serwisowej u wybranego partnera serwisowego Volkswagen – w celu zmiany opon lub ich zakupu (przekazywane dane – patrz Zapytanie na temat terminu wizyty serwisowej).

W przypadku aktywacji komunikatów zostaje wysłane do klienta przypomnienie o uzgodnionym i wpisanym przez niego do aplikacji ŠKODA Connect LITE terminie wymiany opon.

VIII. Kopia zapasowa & Przywracanie danych

Usługa „Kopii zapasowej i przywracania danych” chroni przed utratą danych i w przypadku utraty lub wymiany urządzenia mobilnego pozwala na przeniesienie danych do nowego urządzenia. Usługa ta umożliwia nawet wymianę między systemami operacyjnymi iOS i Android.

W tym celu na serwerze Volkswagen AG tworzona jest kopia zapasowa („Kopia zapasowa danych”) zapisanych w aplikacji SKODA Connect LITE danych następujących usług:

 • Przejazdy
 • Moje wyzwania
 • Partnerzy serwisowi
 • Serwis i terminy
 • Moja SKODA
 • Statystyka
 • Monitor tankowania
 • Miejsce parkingowe
 • Opony

Także ustawienia aplikacji SKODA Connect LITE przesyłane są w tym samym celu na serwer Volkswagen AG.

Kopia zapasowa na serwerze Volkswagen AG może zostać usunięta poprzez dokonanie odpowiednich ustawień na zakładce „Kopia zapasowa & Inne opcje”.

Aby zminimalizować korzystanie z transferu danych na telefonie, większe pliki (około > 100 kB) są przenoszone tylko za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Kopia zapasowa tworzona jest co najmniej raz dziennie. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, aplikacja SKODA Connect LITE na koncie użytkownika SKODA ID może być używana tylko w połączeniu z jednym urządzeniem jednocześnie.

IX. Pomoc techniczna

W razie konieczności skorzystania z pomocy technicznej można skontaktować się z działem pomocy technicznej SKODA Connect LITE poprzez przesłanie zgłoszenia lub telefonicznie. W przypadku wyboru opcji „Wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej” w celu uzyskania optymalnego wsparcia przy usuwaniu błędów przez dział pomocy technicznej SKODA Connect LITE udostępniane są następujące dane (o ile są one zapisane w aplikacji SKODA Connect LITE):

 • Adres e-mail
 • Nr telefonu
 • Kraj i użytkownik
 • Model
 • Nr identyfikacyjny pojazdu
 • Model smartfona
 • Nazwa kodu smartfona (tylko w przypadku urządzeń z systemem Android)
 • System operacyjny smartfona i jego wersja
 • Wersja aplikacji
 • Numer seryjny DataPlug
 • Oprogramowanie sprzętowe DataPlug
 • Tabela mapowania wersji DataPlug
 • Opis błędu (jeśli to pole wypełniane jest przez użytkownika)

Po wybraniu „Zadzwoń do pomocy technicznej” telefonu zostaje ustanowione połączenie głosowe. Podczas rozmowy telefonicznej przekazany zostaje jedynie numer telefonu.

X. Ogrzewanie postojowe (Digades GmbH / dfreeeze)

Usługa ogrzewania postojowego jest oferowana przez firmę Digades GmbH, której siedziba znajduje się przy Äußere Weberstraße 20 w 02763 Zittau, Niemcy. Podczas korzystania z tej usługi obowiązują zasady ochrony danych osobowych firmy Digades GmbH / dfreeeze. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i warunkach korzystania znajduje się w Warunkach użytkowania.

Po utworzeniu konta użytkownika w firmie Digades GmbH można zalogować się w aplikacji SKODA Connect LITE przy użyciu danych dostępowych konta użytkownika dfreeeze i sterować funkcją ogrzewania postojowego. Dane dostępowe są zapisywane wyłącznie lokalnie w urządzeniu końcowym i nie są przekazywane firmie Volkswagen AG.

Polecenia do sterowania ogrzewaniem postojowym są wysyłane przez urządzenie końcowe bezpośrednio do serwera danych firmy Digades GmbH, który z kolei przekazuje polecenie do modułu dfreeeze wbudowanego w pojeździe.

Volkswagen AG nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z aplikacji SKODA Connect LITE ani SKODA ID firmie Digades GmbH.

C. Inne

W wybranych komunikatach przesyłanych na urządzenie końcowe użytkownika (na ekranie blokady) aplikacja ŠKODA Connect LITE przekazuje zintegrowane informacje na temat nowego statusu oraz inne wskazówki. Wyborem komunikatów można zarządzać w ustawieniach aplikacji.

W ustawieniach urządzenia końcowego użytkownika można w każdym czasie aktywować i dezaktywować określone komunikaty.