Privacy Policy

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. UVOD

Družba ŠKODA AUTO a.s., registrirana na naslovu tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Češka republika, ID podjetja: 00177041, davčna ID številka: CZ00177041, v Poslovnem registru na okrožnem sodišču v Pragi, datoteka št. B 332, je za vas pripravila to Izjavo o varstvu osebnih podatkov kot obrazložitev, kako zbiramo, obdelujemo, uporabljamo in ščitimo vaše osebne podatke, ter s tem pomagamo pri zaščiti vaše zasebnosti.

Z vašimi zasebnimi podatki ravnamo v skladu z vso veljavno zakonodajo, predvsem z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov – »GDPR«), spremenjen zakon 127/2005 Ur.l. o elektronskih komunikacijah, ter spremenjen zakon 480/2004 Ur. l. o nekaterih storitvah informacijske družbe v veljavnem besedilu.

V skladu s tem bi vas želeli to Izjavo o varstvu osebnih podatkov uporabiti za namen pojasnitve najpomembnejših pogojev in postopkov po katerih ščitimo vaše osebne podatke, ter podati odgovore na morebitna vprašanja glede zbiranja, obdelave in shranjevanja vaših osebnih podatkov.

2. NADZOR

Trudimo se držati vseh predpisanih in obvezujočih pravil in varnostnih ukrepov pri hrambi vaših osebnih podatkov; zato verjamemo, da ne bo prišlo do nevšečnih situacij pri našem vedenju do vas.

Če se z navedeno obdelavo osebnih podatkov ne strinjate, lahko pokličete:

Urad za shranjevanje osebnih podatkov (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Naslov: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Češka republika
Tel.: 234 665 111
Splet: www.uoou.cz

3. NAŠ PRISTOP

Zaščita osebnih podatkov je za nas bistvena in posebej smo pozorni nanjo.

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke hranili skrbno in v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi ter, da bomo vaše osebne podatke varovali v največjem obsegu v skladu z najnovejšo tehnologijo.

Da bi docela razumeli, kako obdelujemo podatke, vam priporočamo, da pazljivo preberete to Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Pri obdelavi vaših podatkov se držimo naslednjih načel:

 • Načelo zakonitosti, s katerim se obvezujemo, da bomo vaše podatke vedno hranili v skladu s pravnimi predpisi, temelječimi na vsaj eni zakonski osnovi.
 • Načelo poštenosti in transparentnosti, ki od nas zahteva obdelavo osebnih podatkov na transparenten način, ter vas seznani s postopki obdelave in s podatki o tem, komu bodo podatki razkriti (na primer, kadar vaše osebne podatke shranjujemo na spletnih mestih za shranjevanje podatkov (v oblakih) izven Evropske unije ali Evropskega gospodarskega območja). To hkrati vključuje našo obvezo, da vas obvestimo o vseh primerih resnih kršitev varnosti, ali njihovega odtekanja.
 • Načelo namerne omejitve, ki nam dopušča zbiranje vaših osebnih podatkov samo za jasno opredeljen namen.
 • Načelo minimalnega zbiranja podatkov, ki nam postavlja zahtevo, da zberemo samo tiste podatke, ki so potrebni in relevantni glede na namen njihove uporabe.
 • Načelo točnosti, ki nas obvezuje k vsem potrebnim ukrepom za redno posodabljanje in popravljanje vaših osebnih podatkov.
 • Načelo omejitve shranjevanja, ki od nas zahteva shranjevanje vaših osebnih podatkov samo za obdobje, ki je potrebno za določen namen, za katerega jih obdelujemo (na primer preko obdobja, za katero je bilo izdano tržno dovoljenje, če to ni bilo predčasno odvzeto). Takoj, ko poteče obdobje obdelave, ali namen obdelave ni več relevanten, bomo vaše osebne podatke izbrisali, ali jih anonimizirali (tj. jih prilagodili tako, da ne bodo več v povezavi z vami).
 • Načelo integritete in zaupnosti, nespornosti in dostopnosti, s katerim se obvezujemo, da bomo vaše podatke hranili in ščitili pred nepooblaščeno in protizakonito obdelavo, izgubo ali uničenjem. Za namen zaščite vaših osebnih podatkov smo uvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe. V skladu s tem vam tudi zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke posredovali izključno posebej izbranim zaposlenim.
 • Načelo odgovornosti (obveznosti), ki od nas zahteva zmožnost vodenja dokazne dokumentacije o skladnosti z vsemi zgoraj navedenimi pravili.

4. STIK ZA VPRAŠANJA IN SKRBI

Če vam karkoli v zvezi s to Izjavo ni povsem jasno, ali pa v zvezi z vsakršnimi vprašanji ali predlogi glede varovanja vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na našo Službo za varovanje podatkov, na bo še dodano.

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. KAJ SO OSEBNI PODATKI (KATEGORIZACIJA)

Osebni podatki so informacije, ki nam omogočajo, da vas identificiramo. To vključuje podatke, katere lahko specifično pripišemo vam.

Osebni podatki ne vključujejo anonimnih ali zbranih podatkov, se pravi takšnih, ki bi jih lahko jasno pripisali vam.

Na sliki spodaj je prikaz situacije, ko podatki postanejo osebni podatki:

Osebni podatki so razdeljeni na:

 • Osebne podatke, ki vključujejo na primer vaše ime, priimek, datum rojstva, številko osebne izkaznice (ali drugega osebnega dokumenta).
 • Posebno kategorijo osebnih podatkov, ki vključujejo občutljive podatke, se pravi podatke izredno osebne narave, na primer vaše podatke iz zdravstvene kartoteke.

Osnovni podatki so nato razdeljeni v posamezne kategorije, seznam je na voljo v poglavju »15. Kategorije osebnih podatkov«.

6. PRAVNA OSNOVA ZA OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke pridobivamo od vas in jih dalje obdelujemo samo v potrebnem obsegu in z določenim namenom.

Prenos vaših osebnih podatkov je za vas prostovoljen in kadar temelji na soglasju, pod določenimi pogoji lahko zahtevate njihov izbris (podrobnosti o tem najdete v poglavju »10. Vaše pravice«).

V nekaterih primerih, kot je sklenitev prodajne pogodbe za nabavo naših izdelkov ali storitev, bomo od vas morali pridobiti določeno mero osebnih podatkov že pri zavezujočem naročilu izdelka ali storitve. Brez teh podatkov ne bomo mogli ustreči vašim zahtevam in z vami skleniti navedene pogodbe, predvsem v smislu skladnosti z našimi zakonskimi obveznostmi in glede na varovanje naših legitimnih interesov.

Spodaj navajamo zakonsko osnovo, ki jo predpisuje zakonodaja, na temelju katere smo pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov. Osnove za obdelavo vaših osebnih podatkov vključujejo naslednje:

 • Soglasje – potrditev, da soglašate z enim ali več posebnih namenov za zbiranje podatkov (na primer, da vam pošiljamo reklamna sporočila).

  Ob pridobivanju soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov, sledimo naslednjim navodilom:
  i) vedno poskrbimo za vaše soglasje z obdelavo vaših osebnih podatkov osebno od vas; tako vaše soglasje ne bo del besedila pogodbe ali drugega dogovora, ii) besedilo soglasja bo vedno razumljivo, iii) soglasje bo vedno dano kot rezultat vašega dejanja, kar pomeni, da ne bomo pred izpolnili nobenega potrditvenega polja za vas, iv) svoje soglasje boste morali podati za vsak namen obdelave posebej.

 • Izvedba pogodbe – vaše osebne podatke potrebujemo za sklepanje in nadaljnjo izvedbo pogodbe, oziroma pred sklepom pogodbe (tj. pri naročilu pred sklepom pogodbe za nakup).
 • Skladnost s pravno obvezo – vaše podatke potrebujemo za to, da bo obdelava le-teh v skladu s pravno obveznostjo nas, kot nadzornika.
 • Legitimni interes – obdelava vaših osebnih podatkov je sicer potrebna za namen naših interesov, ki so povsem legitimni, vendar ne v primerih, ko vaši osebni interesi ali vaše temeljne pravice te interese prevladujejo.

  Občasno bomo vaše osebne podatke obdelali tudi na osnovi naslednjega:
 • Varovanje interesov posameznikov – kadar je obdelava vaših osebnih podatkov obvezna za zaščito vaših bistvenih interesov ali bistvenih interesov druge osebe.
 • Javni interes – obvezani smo obdelati vaše osebne podatke za izvedbo nalog, katere izvajamo v javnem interesu ali v imenu javnih organov, za kar bomo pooblaščeni kot nadzornik podatkov.

7. METODE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Glede podrobnosti v zvezi z metodami, ki jih uporabljamo pri obdelavi vaših osebnih podatkov, prosimo sledite tej povezavi:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. RAZLOGI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Kot je obrazloženo v poglavju »6. Pravna osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov«, moramo imeti za vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov pravno osnovo.

Spodaj najdete primere najpogostejših situacij, ko bomo zahtevali vaše podatke in pravno osnovo za našo zahtevo:

 • Naročanje in nabava avtomobila – pravna osnova bo predstavljena v obliki sklenitve in izvedbe pogodbe ali ob postopkih pred sklepom prodajne pogodbe.
 • Storitve vzdrževanja – pravna osnova bo predstavljena v obliki sklenitve in izvedbe pogodbe ali ob postopkih pred sklepom pogodbe za vzdrževanje in izvedbo storitev.
 • Financiranje – pravna osnova bo predstavljena v obliki ukrepov pred sklenitvijo zadevne pogodbe (npr. ocena kreditne sposobnosti) ali pa v obliki izvedbe pogodbe za namen financiranja nabave avtomobila in vzajemnih pravic in obveznosti, ki iz te pogodbe izhajajo.
 • Sklenitev zavarovanja – pravna osnova za to bo predstavljena v obliki sklenitve in izvedbe, potrebne za sklenitev pogodbe o zavarovanju.
 • Prenos in uporaba mobilne aplikacije – pravna osnova bo predstavljena v obliki sklenitve pogodbe in izvedbe le-te za namen uporabe aplikacije.
 • Tržni namen – pravna osnova bo podana na osnovi soglasja s prejemanjem reklamnih sporočil.
 • Shranjevanje piškotkov, ki so potrebni za delovanje spletnih strani – pravna osnova, ki predstavlja vaš legitimen interes za shranjevanje piškotkov, je potrebna za pravilno delovanje spletnih strani.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ker je varovanje vaših podatkov naša posebna skrb, se držimo tudi spodaj navedenih tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi zagotavljamo varnost vaših osebnih podatkov.

Ti ukrepi vključujejo:

 • Nadzor fizičnega dostopa – pri hrambi podatkov skrbimo za varovanje dostopa do njih, kar pomeni, da so mesta, kjer se podatki shranjujejo, zavarovana s tehnologijami, kot so pametne kartice, ključi, elektronske ključavnice, ipd.
 • Kontroliran dostop – dostop do sistemov za shranjevanje osebnih podatkov ni dovoljen nikomur brez odgovarjajočega gesla ali potrditve z dvema faktorjema. Tako je dostop do podatkov omogočen samo pooblaščenim osebam.
 • Nadzor dostopa – uvedli smo ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno branje, kopiranje, prilagajanje ali odstranjevanje iz sistema ali drugačno obdelavo.
 • Psevdonimi – osebne podatke obdelujemo tako, da jih predelamo v obliko, v kateri niso povezljivi z določeno osebo (temveč so psevdonimizirani).
 • Nadzor nad prenosom – vsa obdelava osebnih podatkov je ob elektronskem prenosu zaščitena proti branju, kopiranju, spreminjanju ali izbrisu s strani nepooblaščenih oseb.

10. VAŠE PRAVICE

Varovanje osebnih podatkov ne bi bilo popolno, če vi ne bi imeli pravice do zaščite podatkov. Spodaj najdete seznam vaših pravic v zvezi z varovanjem podatkov skupaj s praktično obrazložitvijo glede uporabe le-teh:

 • Pravico do pridobivanja informacij o obdelavi osebnih podatkov
  S tem ste pooblaščeni za pridobivanje informacij v celoti v zvezi s polno identifikacijo vas kot nadzornika, skupaj s podatki o stiku naše službe za obdelavo osebnih podatkov. V skladu s tem imate tudi pravico do seznanjenja s pravno osnovo za obdelavo (npr. za izvedbo pogodbe), namenom (npr. pogodba za nabavo blaga) ali podatki o obdobju hranjenja osebnih podatkov. Redno vas bomo obveščali o pravni osnovi ali namenu obdelave osebnih podatkov, preden začnemo z le-to
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov
  To je vaša pravica do pridobivanja informacij o tem, ali obdelujemo vaše podatke in če jih, do katere mere. V skladu s tem imate pravico do zahteve za kopijo obdelanih podatkov. Na zahtevo smo vam dolžni posredovati tudi vse informacije o namenu obdelave podatkov, prejemniku osebnih podatkov in druge relevantne informacije.
 • Pravica do popravljanja
  To pomeni, da od nas lahko zahtevate spremembo podatkov, ki jih obdelujemo kadar se vaši podatki spremenijo (npr. sprememba priimka, naslova, itd.).

  Mi, kot nadzornik osebnih podatkov, nismo dolžni sproti preverjati, ali potrditi, ali so osebni podatki, katere zbiramo, posodobljeni, nepravilni ali netočni, vendar pa je naša dolžnost odzvati se na vašo pripombo ali zahtevo za popravilo, če nas o dejstvu predhodno obvestite. Pod podobnimi pogoji imate pravico od nas zahtevati dopolnitev vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa
  Imenovana tudi »pravica od pozabe« od nas kot nadzornika osebnih podatkov zahteva, da vaše osebne podatke uničimo v naslednjih primerih:

  - Namen obdelave ni več relevanten (npr. ob prekinitvi pogodbe);
  - Umik vašega soglasja za obdelavo podatkov, medtem ko za to obdelavo ni drugega razloga (npr. ob umiku soglasja za prejemanje reklamnih sporočil pod pogojem, da niste, na primer, sklenili pogodbe z nami);
  - Zavrnitev obdelave osebnih podatkov (če je to dovoljeno in če za obdelavo ni siceršnje pravne podlage); in
  - Če se pojavi zahteva za izbris podatkov v skladu z veljavno zakonodajo (tj. obveznost do razrezanja papirjev).

  Če vas to posebej zanima, najdete kopijo podrobnega opisa vaših pravic na tej povezavi:
  gdpr.skoda-auto.com
 • Pravica do ugovora
  Je analogna s pravico do umika soglasja in velja v primeru, ko so osebni podatki obdelani na osnovi legitimnega interesa (npr. za namen varovanja lastnine). Ugovarjate lahko tudi, kadar vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja. V nekaterih upravičenih primerih bomo vaše osebne podatke izbrisali takoj, ko prejmemo ugovor in jih ne bomo naprej obdelovali.
 • Pravica do prenosa podatkov
  Če nas prosite za prenos vaših osebnih podatkov drugemu nadzorniku, smo to dolžni storiti v strukturiranem, strojno berljivem formatu, ki je običajno v uporabi. To pravico smete uporabljati samo, kadar je obdelava na osnovi soglasja ali pogodbe in je v skladu s tem avtomatizirana, torej, se obdelava v celoti izvaja s pomočjo tehnologije po vnaprej določenem algoritmu brez vsakršnega človeškega posega.
 • Pravica do ugovora proti avtomatiziranemu sklepanju odločitev oziroma odločitev, ki so sklenjene zgolj na osnovi samodejne obdelave
  To pomeni, da imate pravico do zahteve, da vaše podatke obdela dejanska oseba, kadar je namen obdelave določena odločitev, na primer pri oceni kreditne sposobnosti pred odobritvijo posojila.

11. KDO STA NADZORNIK IN OBDELOVALEC IN KAJ DELATA

Nadzornik

V primerih kadar nam posredujete vaše osebne podatke, na primer ob nabavi blaga ali storitev, kadar komunicirate z nami med tržnimi kampanjami ali nas kar koli vprašate, oziroma se pritožite glede blaga ali storitev, smo mi na položaju vašega osebnega nadzornika podatkov.

Kot osebni nadzornik podatkov, mi določimo namen in način obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelava vključuje vse, kar z vašimi podatki počnemo, na primer zbiranje, obdelavo, organizacijo, strukturiranje, itd.

Kot nadzornik vaših osebnih podatkov smo hkrati odgovorni za skladnost z vsemi obveznostmi in načeli v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, predvsem za ustrezno varovanje. Če pride do kršitve varnosti vaših osebnih podatkov, čemur se sicer seveda poskušamo izogniti, smo o tem dolžni obvestiti Urad za varovanje osebnih podatkov v roku 72 ur.

Če kršitev varnosti vaših osebnih podatkov vključuje znatno tveganje, smo vas o tem dolžni obvestiti pod pogojem, da razpolagamo z vašimi posodobljenimi podatki za stik.

Obdelovalec je oseba, kateri mi, kot nadzornik, prenašamo vaše osebne podatke in, ki jih naprej obdeluje po naših navodilih. To vključuje, na primer, naše poslovne partnerje, tipično zunanje tržne agencije, ki vam v našem imenu pošiljajo reklamna sporočila.

Da zagotovimo obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in zadostno varovanje le-teh, smo z obdelovalcem sklenili pisno pogodbo za obdelavo osebnih podatkov.

Odnos med nadzornikom in obdelovalcem vaših osebnih podatkov je lahko razumeti iz naslednjega prikaza:

12. PRAVILA ZA DELJENJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV S TRETJO OSEBO

Pravila za deljenje vaših osebnih podatkov z njihovimi obdelovalci so razdeljena na dve osnovni kategoriji.

Prva kategorija vključuje deljenje osebnih podatkov znotraj Evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti, druga kategorija pa vključuje deljenje s tretjimi državami izven območja Evropske unije ali Evropske gospodarske skupnosti, oziroma deljenja z mednarodnimi organizacijami.

Da smemo deliti vaše osebne podatke z obdelovalcem znotraj evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti, moramo zagotoviti naslednje:

 • Določen namen, s katerim delimo vaše osebne podatke (npr. priprava tržne kampanje);
 • Prenos podatkov samo do jasno določene in potrebne mere;
 • Prenos na osnovi sklenjene pogodbe za obdelavo osebnih podatkov; in
 • Deljenje na varen način (šifriranje, psevdonimizacija, itd.).

Kadar vaše osebne podatke delimo s tretjimi državami izven Evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti, oziroma z mednarodnimi organizacijami, jih delimo samo na osnovi standardnih pogodbenih stavkov, tj. pogodbe na osnovi predloge, katero izdaja Evropska komisija, ki bo kot pogodbeno stranko vključevala samo tiste entitete, ki se nahajajo v državah, kjer je za varovanje osebnih podatkov poskrbljeno v skladu z resolucijo Evropske komisije. Najpogosteje bomo vaše osebne podatke delili z Ljudsko republiko Kitajsko, Indijo in Rusko federacijo.

13. KADAR STE OSEBA, NA KATERO SE PODATKI NANAŠAJO

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ste lahko le kot naravna oseba; zakonodaja glede varovanja osebnih podatkov se ne nanaša na pravne osebe, kooperative, društva, itd.

Na takšni pravni osnovi vas lahko vključimo v eno izmed dveh osnovnih skupin. Prva skupina so naše stranke. Naša stranka postanete, ko vaše osebne podatke obdelamo za namen sklenitve in izvedbe pogodb za nabavo ali uporabo naših izdelkov in storitev.

Druga skupina je skupina tretjih strank. Tretja stranka boste na primer, kadar potrdite, da soglašate s trženjem, ali uporabite našo spletno stran brez namena, da bi postali naša stranka. Če želite izvedeti kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko izveste o obsegu vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, prosimo preberite poglavje »10. Vaše pravice«, kjer obrazložimo posamezne postopke in njihove pogoje.

14. SLOVAR POJMOV

občutljivi podatki
so podatki posebne narave, kot so podatki o vašem zdravju in biometriji, glede na osebno identifikacijo (trenutno zakonodaja temu pravi »posebne kategorije osebnih podatkov«).

piškotki
so kratko besedilo, katerega obiskovana spletna stran pošlje brskalniku. Na spletu omogočajo beleženje podatkov o vašem obisku, na primer izbrani jezik in podobne nastavitve. Naslednji obisk spletne strani bo zaradi tega preprostejši in bolj učinkovit. Piškotki so pomembne datoteke. Brez njih bi bilo brskanje na spletu precej bolj zapleteno.

legitimni interes
interes nadzornika ali tretje stranke, na primer v situaciji, ko je oseba, na katero se podatki nanašajo, stranka nadzornika, z izjemo primerov, ko interes osebe, na katero se podatki nanašajo, oziroma njegove temeljne pravice in svoboščine prevladajo ta interes.

osebni podatki
podatki o določeni osebi, ki jo je mogoče opredeliti.

prejemnik
oseba, kateri podatki posredujemo.

storitev
katera koli storitev, ki vam jo ponujamo, vključno z našimi izdelki, storitvami na spletu in z njihovo promocijo.

nadzornik
entiteta, ki določa namen in sredstva obdelave osebnih podatkov; nadzornik lahko pooblasti obdelovalca za izvedbo obdelave.

oseba, na katero se podatki nanašaj
živa oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

namen
vzrok, zaradi katerega nadzornik uporabi vaše osebne podatke.

izdelki/blago
izdelek, ki ga kupite od nas; praviloma je to avtomobil, mednje pa spadajo tudi aplikacije za mobilne telefone.

obdelava
kar nadzornik ali obdelovalec naredi z osebnimi podatki.

obdelovalec
entiteta, ki za nadzornika obdeluje osebne podatke.

15. KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV

Spodaj najdete posamezne kategorije osebnih podatkov in razdelitev določenih podatkov, ki so pri tem vključeni.

Identifikacijski podatki:
ime, priimek, dekliški priimek, naziv pred/za imenom, spol, jezik, bivališče, stalno bivališče, podatke in kraj rojstva, podatki o smrti, državljanstvo/narodno pripadnost, osebni identifikator (ki ga izbere družba), tip dokumenta, številka diplomatskega potnega lista, številka osebne izkaznice, ID podjetja, davčna ID št., matična številka, številka vozniškega dovoljenja, številka potnega lista, datum poteka dokumenta, datum in kraj izdaje dokumenta, fotografija z osebne izkaznice, podatki prijave v aplikacijo, podatki o izvoru/preklicu beleženja, številk zaposlenega, položaj na delovnem mestu, številka novinarskega dovoljenja, podpis.

Podatki za stik:
naslov za korespondenco, naslov delovnega mesta, telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte, data box (komplet podatkov za pošiljanje), podatki za stik na družabnem omrežju.

Psihološke značilnosti:
kateri koli podatek o karakterju/osebnosti/umskem stanju/razpoloženju.

Fizične značilnosti:
katera koli fizična značilnost (barva las, barva oči, višina, teža, itd.).

Profili tveganja:
tveganje na spletu, tveganje AML (pranja denarja), tveganje prevare, tveganje CFT (financiranja terorizma), tveganje embarga, PEP (politično izpostavljene osebe), druga tveganja varnosti in varovanja.

Podatki o družini in drugih osebah:
zakonski in drugi partnerji, zakonski stan, število otrok, podatki o gospodinjstvu, ime in priimek otroka, datum rojstva otroka, podatki o drugih osebah (sorodstva in drugi odnosi).

Opisni podatki:
socialni status (študent/zaposleni/samozaposleni/nezaposleni), funkcije dela in delovne izkušnje, sposobnosti, izobrazba, kvalifikacije, življenjski stil, navade, prosti čas in potovanja, članstvo pri dobrodelnih ali prostovoljnih organizacijah, podatki o kraju bivanja osebe, na katero se podatki nanašajo, podatki o ureditvi bivališča, pomembni dogodi v življenju osebe, na katero se podatki nanašajo (selitev, pridobivanje vozniškega dovoljenja), koda za zdravstveno zavarovanje, dovoljenje za strelno orožje (da/ne), levičar/desničar (tj. katera roka je prava), številka EHIC, kopija odpustnega dokumenta, segmentacija.

Kopija osebne izkaznice ali drugega javnega dokumenta:
kopija osebne izkaznice, kopija potnega lista, kopija invalidske izkaznice (osebe s spremstvom), kopija vozniškega dovoljenja, kopija diplomatskega potnega lista, kopija MOT, številka rojstva.

Informacije o rasni in etnični pripadnosti:
rasa ali etnična pripadnost.

Politična usmeritev:
politična usmeritev.

Podatki o veri ali filozofskih prepričanjih:
vera ali filozofska prepričanja.

Podatki o članstvu v trgovskih zadrugah:
članstvo v trgovskih zadrugah.

Podatki o genih:
podatki o genih.

Biometrični podatki:
biometrični podatki (podpis, fotografija).

Podatki o kriminalnih postopkih in kriminalna dejanja in podobni varnostni ukrepi ter ukrepi varovanja:
podatki v zvezi s sodniškimi postopki zaradi kriminalnih dejanj ali zadev, ter povezani ukrepi v zvezi z varstvom ali varovanjem.

Podatki o zdravju:
fizično zdravje, mentalno zdravje, tvegane situacije in vedenje, invalidne osebe, invalidne osebe s spremljevalcem, krvna skupina, podatki o zdravstveni oskrbi, podatki o spolnem življenju ali spolna usmeritev.

Plača in podobni podatki:
plača/plačilo, nadomestilo za plačo, povprečni zaslužek, bonusi/uporaba prednosti, odtegovanje od plače, način pošiljanja plače, stroški, številka zasebnega računa, uporaba notranjih virov, zavarovanje, davki in odtegnitve, izjava davkoplačevalca, vračila davkov in povezana dokumentacija, podatki o imetju zaposlenega.

Življenjepisi, spremna pisma in zapisi iz postopka iskanja zaposlitve:
Življenjepis, spremno pismo, rezultat postopka iskanja zaposlitve.

Podatki o delu:
položaj na delovnem mestu, stroškovni center, delovne ure in nacionalni prazniki, počitnice, bolniški dopust, porodniški dopust, prekinitev kariere, prisotnost, dogodki, koledar, domača pisarna, delo na daljavo, podatki o poslovnih izletih in drugih spremembah zaposlitve, dnevni program/urnik, zaupane naprave in drugi vrednostni predmeti, ICT lastnina, število narejenih ur, dokončano dodatno usposabljanje, pravice dostopa, dnevnik poškodb na delovnem mestu, delo za tretjo stranko, prejete in izvedene donacije.

Ocenjevanje in povezana komunikacija:
povratne informacije od strank, anketni odgovori, pritožbe/predlogi/zahteve/vprašanja in opravljanje z njimi, zahteve storitev, podatki o oceni, notranje sankcije, samo-ocenjevanje, osebni cilji in KPI-ji (ključni kazalniki uspešnosti).

Druga identifikacija in podatki o stiku zaposlenega:
številka kartice zaposlenega, pravice do dostopa/ID2/ID uporabnika, naslovi e-pošte na delovnem mestu, telefonska številka na delovnem mestu, gesla in notranji sistemi IT, dostop/prijava v sisteme IT – povezava VPN, podatki o zaposlenih iz skupine.

Podatki za transakcije:
številka bančnega računa, številka debitne/kreditne kartice, pooblastila, datumi transakcij, količina transakcije.

Zgodovina trgovanja:
transakcije in pogodbe, vključno s povezanimi informacijami, ponudbami/zahtevami poslovnih priložnosti, predmeti, mesta transakcije, opombe, podatki o trgovanju znotraj skupine.

Poslovni profil:
poslovni profil na osnovi analitičnega modeliranja, VIP in podobnih znakov, namen za nabavo avtomobila (kdaj, kakšen in način financiranja) interesi in preskusne vožnje, solventnost.

Informacije o notranjem nadzoru in preiskavah:
zgodovina internih preiskav, primeri žvižgačev, dnevniki internega sistema, dnevniki v zvezi z uporabo/postopki na internetu, dnevniki v zvezi z uporabo sredstev/operacij za telekomunikacijo.

Podatki s sistemov CCTV:
podatki s sistemov CCTV.

Podatki z naprav vnašanja:
podatki z naprav vnašanja.

Podatki o prehajanju v prostorih:
podatki iz knjige gostov.

Fotografije/videi:
fotografije, videi.

Posnetki glasu:
posnetki glasu.

Komunikacija, interakcija in profili, ki jih pridobivamo na osnovi teh podatkov:
kratek pogovor (neposredno sporočanje), daljši pogovori, komunikacija preko e-pošte, brskanje/klikanje/iskanje in poslušanje/brskanje v zvezi z internetom/e-pošta/mediji/aplikacije, informacije preko povratnih informacij/anket/komentarjev/predlogov/pritožb v zvezi z nadzornikom, odobritvijo/zavračanjem odobritve vrste in načina komunikacije.

Tehnični podatki o izdelku:
VIN, registrska tablica, podatki o načinu uporabe lastnine (npr. vozila), podatki o lastništvu vozila, podatki o vzdrževalnih obiskih, tehnični opisi lastnine (tj. barva vozila).

Podatki za lokalizacijo:
podatki za lokalizacijo na osnovi GPS, tehnologija žarčenja, podatki o lokalizaciji iz drugih postopkov (tj. plačila kartic prodajalcu o poslovnih prostorih).

Spletni identifikatorji:
Mac naslov, IP naslov, prstni odtisi naprave (Device Fingerprint), piškotki in podobna tehnologija brskalnika.

Informacije o postopku študije:
oblika, polje študije, oznake, ocena študenta, delovne izkušnje.