Privacy Policy

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. INTRODUCERE

Noi, ŠKODA AUTO a.s., cu sediul la tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Republica Cehia, cod identificare corporativă: 00177041, cod de înregistrare fiscală: CZ00177041, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, dosar numărul B 332, am pregătit această Declarație privind protecția datelor cu caracter personal pentru a vă informa despre cum colectăm, prelucrăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal și în consecință, cum vă ajutăm să vă protejați intimitatea.

Prelucrăm toate datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă, în principal cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului, cu privire la protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor - „RGPD”), Legea nr. 127/2005 Coll., privind Comunicațiile Electronice, așa cum a fost modificată, și Legea nr. 480/2004 Coll., privind Anumite Servicii ale Societății Informaționale, așa cum a fost modificată.

În același timp, am dori să utilizăm această Declarație privind protecția datelor cu caracter personal pentru a clarifica cei mai importanți termeni și cele mai importante procese pe care le utilizăm pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să răspundem la întrebările pe care le-ați putea avea în legătură cu colectarea, procesarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal.

2. SUPERVIZARE

Ne dăm silința să respectăm toate regulile și măsurile de siguranță stipulate și cu caracter obligatoriu atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal; din acest motiv, considerăm că nu se vor ivi situații care să vă facă să fiți nefericit de comportamentul nostru în ceea ce vă privește.

Dacă nu sunteți de acord cu modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, puteți contacta:

Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Adresă: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Cehia
Tel.: 234 665 111
Pagină web: www.uoou.cz

3. ABORDAREA NOASTRĂ

Privim protecția datelor cu caracter personal ca ceva esențial și îi acordăm un grad semnificativ de atenție.

Deci puteți fi siguri că vă vom prelucra datele cu caracter personal cu o grijă deosebită și în conformitate cu reglementările legale aplicabile și că vă vom proteja datele cu caracter personal cu cel mai înalt simț de răspundere corespunzător nivelului tehnic de ultimă generație.

Pentru a înțelege pe deplin cum vă protejăm datele cu caracter personal, vă recomandăm să citiți cu atenție această Declarație privind protecția datelor cu caracter personal.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, respectăm următoarele principii:

 • Principiul legalității ce ne obligă să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale și în temeiul a nu mai puțin de o bază legală.
 • Principiul corectitudinii și transparenței ce ne obligă să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod deschis și transparent și să vă furnizăm informații despre modul în care acestea sunt prelucrate și informații despre cei cărora le vom divulga (de exemplu, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe site-uri de stocare - clouds - în afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European). Acest lucru implică în mod adițional obligația noastră de a vă informa în cazul unor încălcări de securitate grave sau scurgeri de date cu caracter personal.
 • Principiul limitării scopului ce ne permite să colectăm datele dvs. cu caracter personal numai într-un scop clar definit.
 • Principiul minimizării datelor ce ne obligă să prelucrăm doar datele cu caracter personal care sunt necesare, relevante și adecvate în ceea ce privește scopul pentru care sunt utilizate.
 • Principiul exactității ce ne obligă să adoptăm toate măsurile rezonabile ce ne permit să actualizăm sau rectificăm în mod regulat datele dvs. cu caracter personal.
 • Principiul limitării stocării ce ne obligă să stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară unui anumit scop pentru care acestea au fost procesate (de exemplu, de-a lungul unei perioade de timp pentru care s-a obținut un consimțământ pentru marketing, dacă nu a fost revocat înainte de expirarea acestei perioade de timp). Imediat ce perioada de timp pentru prelucrare expiră sau scopul prelucrării încetează să mai existe, noi vom șterge datele dvs. cu caracter personal sau le vom anonimiza, respectiv le vom modifica în așa fel încât acestea să nu poată fi conectate la dumneavoastră.
 • Principiul integrității și confidențialității, incontestabilității și disponibilității care ne obligă să securizăm datele dvs. cu caracter personal și să le protejăm împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierdere sau distrugere. Din aceste motive, noi adoptăm numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal. Astfel, ne vom asigura că doar anumiți angajați vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal.
 • Principiul responsabilității (răspunderii) care ne obligă să putem documenta conformitatea cu toate condițiile menționate mai sus.

4. CONTACT PENTRU ÎNTREBĂRILE SAU PREOCUPĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

Dacă considerați că orice parte din această Declarație este echivocă sau dacă aveți comentarii privind protecția datelor dvs. cu caracter personal, nu ezitați să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor a se adăuga.

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL, CLASIFICAREA ACESTORA

Datele cu caracter personal sunt informații ce ne permit să vă identificăm. Astfel, includ informații care vă sunt atribuite în mod exclusiv.

Datele cu caracter personal nu includ date anonime sau agregate, respectiv date care nu vă pot fi atribuite în mod clar.

Pentru a ilustra, vă prezentăm imaginea de mai jos ce prezintă o situație în care datele devin date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt clasificate astfel:

 • Date de bază ce includ, de exemplu, numele, prenumele, data nașterii, seria cărții de identitate (sau alt document de identitate).
 • Categoria specială de date cu caracter personal ce include date sensibile ce sunt date de o natură extrem de personală, inclusiv, de exemplu, informații despre sănătatea dumneavoastră.

Datele de bază sunt împărțite în categorii individuale, a căror listă este furnizată la capitolul ”15. Categorii de date cu caracter personal”.

6. TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Obținem datele dvs. cu caracter personal de la dvs. și le prelucrăm mai departe în domeniul de aplicabilitate necesar și pentru a atinge un anumit scop.

Transferul datelor dvs. cu caracter personal este voluntar pentru dvs. și atunci când transferul acestora se bazează pe consimțământ, procedura de ștergere a datelor cu caracter personal poate fi solicitată când sunt îndeplinite anumite condiții (pentru mai multe detalii, consultați capitolul “10. Drepturile dumneavoastră”).

În anumite cazuri, precum încheierea unu contract de cumpărare pentru achiziționarea bunurilor sau serviciilor noastre, trebuie să obținem gama necesară de date cu caracter personal de la dumneavoastră, odată cu comanda dumneavoastră pentru aceste bunuri sau servicii, cu caracter obligatoriu. Fără aceste date. nu putem îndeplini cerințele dumneavoastră și nu putem încheia contractul menționat mai sus, în principal în ceea ce privește conformitatea cu obligațiile legislative și în scopul protejării intereselor noastre legitime.

Mai jos, enumerăm bazele legale stipulate prin legislație, pe baza cărora suntem autorizați să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Bazele principale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal includ următoarele:

 • Consimțământul - vă dați consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri (de exemplu, trimiterea de mesaje comerciale).

  Pentru a obține consimțământul dvs. pentru a vă prelucra datele cu caracter personal, respectăm următoarele reguli:
  i) întotdeauna colectăm consimțământul procesând datele dvs. cu caracter personal individual, iar oferirea consimțământului nu va face parte din textul unui contract sau aranjament, ii) textul consimțământului va fi mereu inteligibil, iii) consimțământul va fi mereu oferit ca rezultat al acțiunilor dvs., adică nicio casetă nu va fi completată în numele dvs., iv) pentru fiecare scop al procesării vă veți oferi consimțământul individual.

 • Executarea contractului - avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru încheierea contractului și pentru executarea ulterioară a acestuia, sau înainte de încheierea acestuia (de exemplu, comanda ce precedă încheierea unui contract de cumpărare).
 • Conformitatea cu obligația legală - avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru prelucrarea lor în conformitate cu obligația noastră legislativă ca operator de date cu caracter personal.
 • Interes legitim - prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi necesară în scopurile intereselor noastre legitime, cu toate acestea, cu excepția cazurilor în care interesele dvs. sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale au întâietate asupra acestor interese.

  Într-un mod relativ marginal, următorul temei legal va fi utilizat pentru prelucrare datelor dvs. cu caracter personal:
 • Protejarea intereselor persoanelor vizate - prelucrare datelor dvs. cu caracter personal ar putea fi necesare pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau a intereselor vitale ale unei alte persoane.
 • Interes public- suntem obligați să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne îndeplini sarcină efectuată în interes public sau exercitarea autorității publice pentru care vom fi autorizați ca operator de date cu caracter personal.

7. METODE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru detalii privind modul de în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să accesați link-ul acesta:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. MOTIVE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Așa cum s-a discutat în capitolul “6. Temeiul legal pentru prelucrare datelor dvs. cu caracter personal”, este necesar să avem un temei legal pentru fiecare activitate de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Mai jos veți găsi exemple de situații în cadrul cărora vom necesita cel mai des datele cu caracter personal și temeiul legal pentru cerința noastră:

 • Comandarea și achiziționarea unei mașini - temeiul legal va fi reprezentat de încheierea și executarea contractului, sau executarea de dinainte încheierii contractului de cumpărare.
 • Servicii de mentenanță - temeiul legal va fi reprezentat de încheierea și executarea contractului, sau executarea de dinainte încheierii contractului de mentenanță și furnizarea serviciului.
 • Furnizarea finanțării - temeiul legal va fi reprezentat de executarea înainte de încheierea contractului relevant (de exemplu, evaluarea solvabilității) și executarea contractului în scopul finanțării achiziționării unei mașini și drepturile și obligațiile mutuale ce derivă din acest contract.
 • Acordul de asigurare - temeiul legal va fi reprezentat de încheierea și executarea unui contract de asigurare.
 • Descărcarea și utilizarea aplicației mobile - temeiul legal va fi reprezentat de încheierea și executarea contractului pentru utilizarea aplicației.
 • Scopuri de marketing - temeiul legal va fi reprezentat de oferirea consimțământului pentru primirea anunțurilor comerciale.
 • Stocarea de cookies necesare operațiunilor paginii web - temeiul legal va fi reprezentat de interesul nostru legitim, deoarece stocarea de cookies este necesară pentru operarea corespunzătoare a paginilor web.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acordăm grija cuvenită protejării datelor dvs. cu caracter personal; din acest motiv, respectăm măsurile tehnice și organizatorice enumerate mai jos pentru asigurarea protecției datelor dvs. cu caracter personal.

Aceste măsuri includ:

 • Controlul accesului fizic - stocăm toate datele de așa manieră încât să protejăm accesul al acestea, ceea ce înseamnă că locurile unde sunt stocate datele sunt securizate prin mijloace tehnice precum carduri inteligente, chei, uși ce pot fi închise electronic etc.
 • Acces controlat - accesul la sistemele de stocare a datelor cu caracter personal nu este acordat nimănui fără parola adecvată sau o verificare în doi pași, deci datele sunt accesibile doar persoanelor autorizate.
 • Controlul accesului - am adoptat măsuri pentru a preveni citirea, copierea, modificarea, înlăturarea neautorizată din sistem sau altele asemănătoare.
 • Crearea de pseudonime - prelucrăm datele cu caracter personal modificându-le într-o formă în care acestea nu pot fi atribuite unei anumite persoane (acestea primesc pseudonime).
 • Controlul transferului - tot ce are legătură cu datele cu caracter personal și transferul electronic al acestora este protejat pentru a preveni citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată.

10. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Niciun fel de protecție a datelor cu caracter personal nu ar fi completă dacă nu ați avea drepturi privind protecția datelor.

Mai jos veți găsi lista drepturilor dvs. în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, împreună cu o explicație practică a utilizării acestora:

 • Dreptul la primirea de informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  Vă dă dreptul să obțineți informații cu privire la identificarea noastră completă ca operator al datelor dvs. cu caracter personal, împreună cu datele de contact al Responsabilului nostru de date cu caracter personal. Totodată, aveți dreptul să cunoașteți temeiul legal pentru prelucrare (de exemplu, executarea contractului), scopul (de exemplu, contractele pentru achiziționarea bunurilor noastre) sau informații privind perioada de timp de stocare a datelor cu caracter personal. Vă vom informa mereu cu privire la temeiul legal și scopul activității de prelucrare a datelor cu caracter personal, înainte de a începe prelucrarea acestora
 • Dreptul de a accesa datele cu caracter personal
  Vă dă dreptul de a obține informații despre dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă da, cu ce scop. Totodată, aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. La cerere, suntem obligați să vă informăm cu privire la scopul prelucrării datelor, beneficiarul datelor cu caracter personal procesate sau alte informații ce au legătură cu acestea.
 • Dreptul la rectificare
  Vă vom permite, de exemplu, să ne solicitați să schimbăm orice date cu caracter personal ce vă aparțin pe care noi le prelucrăm dacă acestea s-au modificat (de exemplu, schimbarea numelui, schimbarea adresei etc.).

  Noi, ca operator de date cu caracter personal, nu suntem obligați să constatăm dacă datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt actualizate la zi, dacă sunt incorecte sau inexacte, cu toate acestea, atunci când ne aduceți la cunoștință asemenea aspecte, este obligația noastră să ne ocupăm de comentariul sau solicitarea dumneavoastră pentru rectificare. Conform unor condiții similare, aveți dreptul de a ne solicita să modificăm datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul la ștergerea datelor
  Denumit și „dreptul de a fi dat uitării”, ne obligă, în calitate de operator de date cu caracter personal, să înlăturăm datele dvs. cu caracter personal, în cazurile următoare:

  - Scopul prelucrării încetează să mai existe (de exemplu, încetarea contractului);
  - Vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există nici un alt motiv pentru prelucrarea datele dvs. cu caracter personal (de exemplu, consimțământul pentru marketing, în măsura în care nu ați încheiat, de exemplu, un contract cu noi);
  - Să refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal (dacă este permisibil și nu există un temei legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal); și
  - În conformitate cu legislația aplicabilă, suntem obligați să vă ștergem datele (de exemplu, obligația de a eliminare).

  Dacă doriți, găsiți o descriere detaliată a drepturilor dvs. la acest link:
  gdpr.skoda-auto.com

 • Dreptul la opoziție
  Este analog dreptului de retragere a consimțământului și se va aplica atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un interes legitim (de exemplu, în scopul protejării proprietății dumneavoastră). De asemenea, puteți să vă opuneți atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct. În cazuri justificate, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse atunci când refuzul a fost constatat și nu le vom mai prelucra.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  Dacă ne solicitați să vă transferăm datele cu caracter personal către un alt operator, suntem obligați să facem acest lucru și să le transferăm acestuia într-un format, structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de o mașină. Vă puteți exercita acest drept doar atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract și este automatizat în mod simultan, respectiv creat exclusiv utilizând mijloace tehnice bazate pe un algoritm predeterminat și fără intervenție umană.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată în procesul de decizie automatizat
  Acest lucru înseamnă că aveți dreptul să solicitați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către o altă persoană atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ar trebui să servească drept bază pentru o anumită decizie, în mod tipic, de exemplu, pentru a evalua solvabilitatea dvs. înainte de a obține un credit.

11. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE ȘI CEL RESPONSABIL DE PRELUCRARE ȘI CE FAC ACEȘTIA

Operatorul de date

În cazuri în care ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, de exemplu atunci când achiziționați bunurile sau serviciile noastre, atunci când comunicați cu noi în cadrul campaniilor noastre de marketing sau ne puneți întrebări, sau depuneți o plângere cu privire la bunurile și serviciile noastre, ne ocupăm de dumneavoastră în calitate de operatorul datele dvs. cu caracter personal.

În calitate de operator de date cu caracter personal, noi determinăm scopul și mijloacele prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea implică orice operație cu datele dvs. cu caracter personal, ca de exemplu colectarea, prelucrarea, organizarea, structurarea acestora etc.

În calitate de operator de date cu caracter personal, suntem simultan responsabil de conformitate cu toate obligațiile și principiile legate de protecția datelor cu caracter personal, în principal, protecția adecvată a acestora. Dacă securitatea datelor dvs. cu caracter personal este încălcată, ceea ce în mod clar încercăm să prevenim, suntem obligați să comunicăm acest fapt Oficiului Responsabil de Protecția Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore.

Dacă încălcarea securității datelor dvs. cu caracter personal implică un risc, suntem de asemenea obligați să vă comunicăm acest fapt în condițiile în care aveți datele de contact disponibile actualizate.

Responsabilul de prelucrarea datelor este o entitate către care noi, în calitate de operator de date, transferăm datele dvs. cu caracter personal și care mai departe se ocupă de acestea în conformitate cu instrucțiunile furnizate de noi. Aceste entități, de exemplu, includ partenerii noștri de afaceri, de obicei agenții de marketing externe care vă transmit mesaje comerciale și de marketing în numele nostru.

Pentru a asigura faptul că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă și că sunt suficient de bine securizate, am încheiat un contract scris privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu responsabilul de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Relația dintre operator și responsabilul de prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi înțeleasă cu ușurință din figura de mai jos:

12. REGULI PENTRU ÎMPĂRTĂȘIREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL UNOR PĂRȚI TERȚE

Regulile pentru împărtășirea datelor dvs. cu caracter personal cu responsabilii de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt împărțite în două categorii de bază.

Prima categorie include transferul datelor cu caracter personal în Uniunea European și Spațiul Economic European, a doua categorie include împărtășirea acestora cu țări terțe din afara teritoriului Uniunii Europene și Spațiului Economic European și împărtășirea acestora cu organizații internaționale.

Pentru a putea împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu responsabilul de prelucrarea datelor cu caracter personal din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, ne asigurăm că acest lucru implică:

 • Împărtășirea datelor cu caracter personal în scop specific (de exemplu, pregătirea unui campanii de marketing);
 • Transferul numai a unei game clar definite și necesare de date cu caracter personal;
 • Transferul bazat pe un contract încheiat în mod cuvenit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; și
 • Împărtășirea datelor efectuată într-un mod sigur (criptare, pseudonimizare etc.).

Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt împărtășite cu țări terțe din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European și organizații internaționale, acestea sunt împărtășite strict pa baza clauzelor contractuale standard, respectiv contract tipizat emis de către Uniunea Europeană și aceste vor include în mod exclusiv entități cu sediul în țări care asigură o protecție a datelor cu caracter personal adecvată conform rezoluției Comisiei Europene. Țările terțe cu care este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie împărtășite vor include adesea Republica Populară Cehia, India și Federația Rusă.

13. ATUNCI CÂND SUNTEȚI O PERSOANĂ VIZATĂ

Sunteți o persoană vizată doar ca persoană fizică; reglementarea legală privind protecția datelor cu caracter personal nu se aplică persoanelor juridice, cooperativelor, asociațiilor etc.

În conformitate cu aceste baze legale, vă putem încadra în două grupuri de bază. Privim primul grup ca cel al clienților noștri. Deveniți clientul nostru atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru încheierea și executarea contractelor de cumpărare și utilizare a bunurilor și serviciilor noastre.

Al doilea grup de persoane vizate pe care îl prelucrăm este cel al părților terțe. Veți fi o parte terță, de exemplu, atunci când ne oferiți consimțământul pentru marketing sau utilizați pagina noastră web fără a dori să deveniți clientul nostru. Dacă doriți să știți când și în ce condiții ați putea cunoaște gama de date cu caracter personal pe care o procesăm, vă rugăm să citiți capitolul „10. Drepturile dumneavoastră”, în care sunt explicate procedurile și condițiile acestora.

14. GLOSAR DE TERMENI

date sensibile
date de o anumită natură specială, precum informațiile privind sănătatea dumneavoastră sau datele biometrice care permit identificarea unei persoane (denumite în prezent de legislație „categorii speciale de date cu caracter personal”).

cookies
un fișier cu un text scurt pe care o pagină web o trimite browser-ului. Permite web-ului să înregistreze informații odată cu accesarea paginii web de către dumneavoastră, ca de exemplu limba preferată și alte setări. Următoarea accesare poate fi astfel mai ușoară și mai productivă. Fișierele cookies sunt importante. Fără ele, navigarea web ar fi mult mai complicată.

interes legitim
interesul operatorului sau al unei părți terțe, de exemplu, în situația în care o persoană vizată este un client al operatorului de date, cu toate acestea, cu excepția cazurilor în care interesele persoanei vizate și drepturile și libertățile fundamentale ale acesteia au întâietate asupra acestor interese.

date cu caracter personal
informații despre o anumită persoană identificabilă.

beneficiar
persoana către care sunt livrate datele.

serviciu
oricare dintre serviciile pe care vi le oferim, inclusiv produsele noastre, serviciile oferite on-line și promovarea acestora.

operator de date
entitatea care poate determina scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal; operatorul de date poate autoriza un responsabil cu prelucrarea datelor să prelucreze datele.

persoana vizată
persoana vie la care se referă datele cu caracter personal.

scop
motivul pentru care operatorul de date utilizează datele dvs. cu caracter personal.

bunuri
produs pe care îl achiziționați de la noi, în mod normal o mașină, dar și aplicația pentru telefonul mobil.

prelucrare
activitatea pe care operatorul de date sau responsabilul cu prelucrarea datelor o efectuează cu datele cu caracter personal.

responsabil cu prelucrarea datelor
entitate care prelucrează datele cu caracter personal pentru operatorul de date.

15. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Mai jos veți găsi categoriile individuale de date cu caracter personal și detalierea datelor specifice pe care le includ acestea.

Date de identificare:
prenume, nume, nume de domnișoară, scrisori pre-nominale/post-nominale, sex, limbă, domiciliu, reședință permanentă, data și locul nașterii, data decesului, cetățenie/naționalitate, număr de identificare ale persoanei (alocat de companie), tipul documentului, numărul pașaportului diplomatic, numărul cărții de identitate, identitatea corporativă, codul de identificare fiscală, cod numeric personal, seria permisului de conducere, seria pașaportului, data de expirare a documentului, data și locul emiterii documentului, fotografia de pe cartea de identitate, datele de autentificare în aplicație, datele de origine/anulare a înregistrării, numărul de angajat, angajator, postul ocupat, numărul autorizațiilor de presă, semnătură.

Informații de contact:
adresă de corespondență, adresa locului de muncă, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de mail, căsuța de date, informații de contat pe mediile de socializare.

Caracteristici psihologice:
orice informații privind caracterul/personalitatea, starea psihică/dispoziția.

Caracteristici fizice:
orice caracteristici fizice (culoarea părului, culoarea ochilor, înălțime, greutate etc.).

Profil de risc:
risc cibernetic, risc AML (anti-spălare bani), risc de fraudă, risc CFT (finanțare contra-teroristă), risc de embargo, PEP (persoană expusă politic), alt risc de siguranță sau securitate.

Informații privind familia sau alte persoane:
căsătorie, parteneriat, statut marital, numărul de copii, informații legate de gospodărie, prenumele și numele copilului, data nașterii copilului, informații despre o altă persoană (rudenie sau alte relații).

Date descriptive:
statut social (student/angajat/liber profesionist/persoană fără venit), funcții de muncă și experiență de muncă, competențe, educație, calificări, stil de viață, obiceiuri, timp liber și călătorii, calitate de membru, de exemplu, în cadrul unor organizații de caritate sau voluntariat, informații privind zona în care locuiește persoana vizată, informații privind locuința, momente importante din viețile persoanelor vizate (relocare, obținerea permisului de conducere), codul de asigurare de sănătate, permis de armă (da/nu), dreptaci/stângaci, numărul Cardului European de Asigurări Social de Sănătate, comerciantul preferat, copie a documentului pentru concediu medical, segmentare.

Copie a cardului personal de identitate sau a unui alt document public:
copie a cărții de identitate, copie a pașaportului, copie a cardului de persoană cu dizabilități grave sau al unei persoane cu dizabilități grave cu însoțitor, copie a permisului de conducere, copie a pașaportului diplomatic, copie a testului MOT, numărul nașterii.

Informații privind rasa sau etnia:
rasa sau etnia.

Opinie politică:
opinii politice (apartenență politică).

Informații privind religia sau convingerile filosofice:
religie sau convingeri filozofice.

Informații privind calitatea de membru în sindicate:
calitatea de membru în sindicate.

Date genetice:
date genetice.

Date biometrice:
date biometrice (semnătură, fotografie).

Informații privind aspecte penale sau acte infracționale sau legate de măsuri de siguranță și securitate:
informații legate de hotărâri legate de aspecte penale și acte infracționale sau legate de măsuri de siguranță sau securitate.

Date privind sănătatea:
sănătatea fizică, sănătatea psihică, situații de risc și comportament de risc, persoană cu dizabilități grave, persoană cu dizabilități grave cu însoțitor, grupa de sânge, informații privind îngrijirile medicale, informații privind viața sexuală sau orientare sexuală.

Salariu și date asemănătoare:
salariu/remunerație, compensații de salariu, venit mediu, prime/beneficii, deduceri din salariu, modul de trimiterea a salariului, cheltuieli, numărul contului privat, utilizarea surselor interne, asigurare, impozite și reduceri, declarația de contribuabil, declarația de venit și alte documente de bază, informații privind activele unui angajat.

CV-uri, scrisori de intenție și evidențele proceselor de recrutare:
CV-uri, scrisori de intenție și evidențele și rezultatele proceselor de recrutare.

Informații legate de muncă:
postul ocupat, centru de cost, angajat cu experiență, program de lucru și sărbători naționale, concediu, concediu medical, concediu de maternitate/parental, pauză de la carieră, prezență, evenimente, calendar, birou la domiciliu, lucru de la distanță, informații privind deplasările în interes de serviciu și alte schimbări în angajare, program zilnic/fișa de pontaj, dispozitive și alte lucruri valoroase, active ITC, numărul de ore lucrate, cursuri de instruire absolvite, drepturi de acces, evidența accidentelor la locul de muncă, lucrul pentru părți terțe, donații primite și efectuate.

Evaluare și relativ la comunicare:
feedback de la angajați, răspunsuri în sondaje, plângeri/sugestii/propuneri/solicitări/întrebări și gestionarea acestora, cerințe de service, evidențe de evaluare, sancțiuni interne, auto-evaluare, scopuri personale și KPI (indicator cheie de performanță).

Alte informații privind identificarea și de contact al unui angajat:
număr card de angajat, drepturi de acces/CI2/CI utilizator, conturi de e-mail de serviciu, numărul de telefon de serviciu, parole în sistemele IT interne, acces la/autentificare în sistemele IT interne - conexiune VPN, informații despre angajați dintr-un grup.

Date privind tranzacțiile:
numărul contului bancar, numărul cardului de debit/credit, autorizații/împuterniciri, date de tranzacție, sume tranzacționate.

Istoric de tranzacționare:
tranzacții și contracte inclusiv cele privind informații, oferte/cereri pentru oportunități de afaceri, subiect, dată, locul tranzacției, memento, informații privind tranzacționarea în cadrului grupului.

Profil de afaceri:
profil de afaceri derivat din modelare analitică, VIP și desemnări asemănătoare, intenția de a cumpăra o mașină (când, ce și finanțarea), interesul în test-driving, solvabilitate.

Informații privind controlul intern și anchete:
evidențe din anchete interne, cazuri privind informatori/denunțări, sistemul intern de registre, registre privind utilizarea/operațiunile pe internet, registre privind utilizarea serviciilor/operațiunilor e-mail, registre privind utilizarea mijloacelor/operațiunilor de telecomunicații.

Înregistrări de la sistemele CCTV:
înregistrări de la sistemele CCTV.

Înregistrări de pe dispozitive de intrare:
înregistrări de pe dispozitive de înregistrare.

Informații privind mișcarea în cadrul incintei:
informații din registrul de vizitatori.

Fotografii/videoclipuri:
fotografii/videoclipuri.

Înregistrări vocale:
înregistrări vocale.

Comunicare, interacțiuni și profiluri derivate din aceste date:
chat (mesaje instantanee), conversații, comunicare prin e-mail, comportament sau navigare/clic/căutare și ascultare/navigare legate de internet/e-mail-uri/media/aplicații, informații obținute prin feedback/sondaje/comentarii/sugestii/plângeri legate de operatorul de date, aprobare/dezaprobare în ceea ce privește forma de comunicare.

Informații tehnice legate de produs:
VIN, număr de înmatriculare, informații privind modul de utilizare al bunului (de ex., vehicul), informații cu privire la proprietarul vehiculului, informații privind vizitele de mentenanță, descrierea tehnică a bunului (de ex., culoarea vehiculului).

Date de localizare:
date de localizare bazate pe GPS, tehnologie beacon (emițător de ghidaj/transmițător), date de localizare derivate din alte operațiuni (de ex., plata cu cardul la comerciant în incinta afacerii).

Identificatori de rețea:
Adresă Mac, adresă IP, amprenta dispozitivului, cookies sau altă tehnologie informațională de navigare similară.

Informații cu privire la studii:
formă, domeniul de studiu, note, evaluarea studentului, experiența de muncă.