MyŠKODA iV

Pravilnik o zasebnosti za podatke

A. Uvod

Hvala, ker uporabljate aplikacijo MyŠKODA iV, ki jo nudi družba ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Češka republika, infoline@skoda-auto.cz, registrirana na občinskem sodišču v Pragi z evidenčno številko B 332 (»ŠKODA AUTO«). Za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (»GDPR«) smo upravljavec osebnih podatkov, ki so obdelani prek aplikacije MyŠKODA iV. V nadaljevanju boste našli informacije v povezavi z osebnimi podatki, ki jih obdela družba ŠKODA AUTO, ko uporabljate aplikacijo MyŠKODA iV (v nadaljevanju tudi »aplikacija«). Najnovejšo različico dokumenta najdete v razdelku s pogoji in pravili te aplikacije. Ta pravilnik o zasebnosti lahko občasno spremenimo. O spremembah vas bomo obvestili v aplikaciji.

B. Obdelava osebnih podatkov

I. Splošno

Na splošno družba ŠKODA AUTO ne zbira nobenih osebnih podatkov ali jih na noben način ne obdeluje za uporabo te aplikacije. Informacije o morebitni obdelavi osebnih podatkov v kontekstu analize vedenja uporabnikov najdete v razdelku B.II. Uporaba orodij za sledenje.

II. Uporaba orodij za sledenje

1. Splošne informacije

Družba ŠKODA AUTO v zvezi z analizo uporabnikov v svojih aplikacijah občasno uporablja orodja za slednje, s čimer skrbi za neprekinjeno optimizacijo svojih storitev.

V tej aplikaciji se sledenje, povezano z analizo uporabnikov, izvaja samo, če pridobimo soglasje uporabnika aplikacije (točka (b) člena 6(1) uredbe GDPR). Soglasje pridobimo na zaslonu »Soglasje«, ki ga mora uporabnik v ta namen aktivno klikniti.

Uporabnik lahko v nastavitvah te aplikacije kadar koli prekliče soglasje za sledenje analizi uporabnikov.

V aplikaciji MyŠKODA iV ne uporabljamo piškotkov.

2. Google Analytics for Firebase

Aplikacija MyŠKODA iV App uporablja rešitvi Google Analytics for Firebase in Firebase Cloud družbe Google, Inc. (»Google«). Ti rešitvi prikažeta podatke o vedenju uporabnikov med uporabo aplikacije in omogočata boljše odločanje glede izboljšanja njene zmogljivosti ter trženja. Podatki so obdelani na podlagi soglasja uporabnika (točka (a) člena 6(1) uredbe GDPR).

Informacije, ki jih ustvarita ti analitični rešitvi o vedenju uporabnikov med uporabo aplikacije, lahko prenesemo in hranimo v strežnikih v Združenih državah Amerike. Informacij, shranjenih v Googlovih strežnikih, ni mogoče neposredno povezati z določeno osebo, pač pa samo z določeno napravo. Obe rešitvi bosta uporabljali te informacije za namene vrednotenja uporabe aplikacije o ustvarjanja poročil. Google lahko te informacije posreduje tretjim osebam, če to zahteva zakonodaja ali če takšne tretje osebe obdelajo te informacije za Google.

Za več informacij obiščite spletno mesto https://firebase.google.com/docs/analytics.

Svoje soglasje za predstavljeno obdelavo podatkov lahko kadar koli prekličete z učinkom za naprej, tako da v ustrezni nastavitvi v aplikaciji preprečite orodja za sledenje.

3. Microsoft App Center Analytics

Aplikacija MyŠKODA iV uporablja tudi analitično orodje Microsoft App Center Analytics (»App Center Crashes«) družbe Microsoft Corporation. Rešitev »App Center Crashes« ob vsaki zrušitvi aplikacije samodejno ustvari dnevnik zrušitev. Dnevnik je najprej zapisan v shrambo naprave, ob vnovičnem zagonu aplikacije pa je poročilo o zrušitvi poslano v »App Center« in družbi ŠKODA AUTO. Dnevniki zrušitev vsebujejo dragocene informacije, ki bodo družbi ŠKODA AUTO v pomoč pri popravljanju zrušitve. Sledenje, ki ga izvaja rešitev »App Center«, se izvaja ne glede na dejavnosti ali interakcije uporabnika.

Za več informacij obiščite spletno mesto https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/crashes/xamarin.

4. Orodje »Adjust«

Aplikacija MyŠKODA iV uporablja tudi analitično orodje »Adjust« v povezavi z uporabniško optimiziranim ustvarjanjem te aplikacije in tudi z izboljšanjem učinkovitosti naših tržnih dejavnosti. Obdelava podatkov temelji na soglasju uporabnika (točka (a) člena 6(1) uredbe GDPR).

Svoje soglasje za predstavljeno obdelavo podatkov lahko kadar koli prekličete z učinkom za naprej, tako da v ustrezni nastavitvi v aplikaciji preprečite orodja za sledenje.

Orodje »Adjust« za svojo analizo, ki je anonimizirana z metodo razprševanja (prstni odtis), povzdigne, obdela in uporablja naslova IP ter MAC vaše mobilne naprave.

Informacij, ki so shranjene v strežnikih Adjust, ni mogoče neposredno povezati z določeno osebo. Vsi podatki bodo izbrisani v 30 dneh.

III. Prenašanje geopodatkov

Za uporabo storitve (v povezavi z izračunom vozniških navad) znotraj aplikacije je potreben prenos geopodatkov; takšen prenos predstavlja tudi osnovno komponento uporabe aplikacije. Geopodatki pomenijo podatke o lokaciji mobilne naprave. Geopodatki bodo preneseni samo, če ste v aplikaciji vklopili to funkcijo. Ob prvi uporabi aplikacije se bo prikazal poziv, da odobrite aktiviranje, ki ga lahko kadar koli prekličete tako, da spremenite ustrezne nastavitve. Ko je aplikacija zaprta, v ozadju uporablja prepoznavanje lokacije in fizične dejavnosti, da samodejno zaznava, kdaj vozite. Na ta način lahko simulira porabo energije električnega vozila.

IV. Sprejemanje sporočil (potisnih obvestil)

Na nekaterih področjih ponuja aplikacija potisna obvestila (potisna tehnologija ali potiskanje strežnika opisuje vrsto komunikacij, pri katerih so podatki poslani tudi, če se sprejemna aplikacija izvaja v ozadju), s katerimi vas sproti obvešča, na primer opomnike. To funkcijo lahko konfigurirate z menijskimi nastavitvami v svoji končni napravi in vklopite/izklopite obvestila. Da bi lahko pošiljali sporočila, moramo shraniti potisni žeton vaše končne mobilne naprave.

C. Vaše pravice

V zvezi z družbo ŠKODA AUTO lahko kadar koli in brezplačno uveljavljate naslednje pravice. Nadaljnje informacije o uveljavljanju pravic najdete v razdelku D.

Pravica do dostopa/informacij: pripada vam pravica do informacij v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov (člen 15 uredbe GDPR).

Pravica do popravka: pripada vam pravica zahtevati, da popravimo (člen 16 uredbe GDPR) katere koli napačne ali nepopolne osebne podatke o vas.

Pravica do izbrisa: pripada vam pravica zahtevati, da izbrišemo vaše podatke, če so izpolnjeni predpogoji iz člena 17 uredbe GDPR. Za izbris podatkov lahko na primer zaprosite, če niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani. Za izbris podatkov lahko zaprosite tudi, če obdelujemo vaše podatke na podlagi vašega soglasja, ki pa ga prekličete.

Pravica do omejitve obdelave: če so izpolnjeni kateri koli predpogoji, navedeni v členu 18 uredbe GDPR, vam pripada pravica zahtevati, da omejimo obdelavo vaših podatkov. To se na primer zgodi, če oporekate natančnosti svojih podatkov. Zaprosite lahko za omejitev obdelave v času, ki je potreben, da se pregleda natančnost podatkov.

Pravica do ugovora: če obdelava temelji na prednostnem zakonitem interesu, vam pripada pravica do ugovora zoper obdelavo vaših podatkov. Ugovor je dovoljen, če se obdelava izvaja v javnem interesu ali temelji na zakonitem interesu družbe ŠKODA AUTO ali tretje osebe. Če ugovarjate zoper obdelavo svojih podatkov, nas obvestite o razlogih za ugovor. Pripada vam tudi pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja. To velja tudi za profiliranje, če je to povezano z neposrednim trženjem.

Pravica do prenosljivosti podatkov: če obdelava podatkov temelji na soglasju ali izvrševanju pogodbe in se ta izvaja avtomatsko, vam pripada pravica do prejema podatkov v strukturirani, običajno uporabljani in strojno berljivi obliki ter do prenosa teh podatkov drugemu obdelovalcu podatkov.

Pravica do preklica soglasja: če obdelava podatkov temelji na soglasju, vam pripada pravica, da kadar koli in brezplačno umaknete soglasje za obdelavo podatkov z učinkom za naprej.

Pravica do vložitve pritožbe: pripada vam tudi pravica, da pri nadzornem organu (npr. pri uradu za varstvo osebnih podatkov v Pragi s spletnim naslovom www.uoou.cz ) vložite pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov.

D. Vaši stiki

Kontaktne osebe za uveljavljanje pravic

Podrobnosti o stikih za uveljavljanje pravic, skupaj z nadaljnjimi informacijami, najdete na spletnem mestu: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Če imate kakršne koli pomisleke glede varstva podatkov, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) družbe ŠKODA AUTO

dpo@skoda-auto.cz