MyŠKODA iV

-sovelluksen tietosuojakäytäntö

A. Johdanto

Kiitos, että käytät MyŠKODA iV -sovellusta, jonka tarjoaa ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tšekin tasavalta, infoline@skoda-auto.cz, rekisteröity Prahan kunnallisen tuomioistuimen tiedostoon nro B 332, (“ŠKODA AUTO”). Me olemme MyŠKODA iV -sovelluksella käsiteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ("GDPR") tarkoittamassa mielessä. Tarjoamme jäljempänä tietoja, jotka liittyvät ŠKODA AUTOn suorittamaan henkilötietojesi käsittelyyn MyŠKODA iV -sovellusta käyttäessäsi (jäljempänä myös ”Sovellus”). Asiakirjan viimeisin versio on tämän sovelluksen oikeudellisessa osiossa. Saatamme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Ilmoitamme sinulle sovelluksen kautta, kun muutoksia tehdään.

B. Henkilötietojesi käsittely

I. Yleistä

ŠKODA AUTO ei yleensä kerää tai käsittele henkilötietoja millään tavalla sovelluksen käyttöä varten. Tiedot henkilötietojen mahdollisesta käsittelystä käyttäjän käyttäytymistä analysoitaessa ovat osiossa B II. Seurantatyökalujen käyttö.

II. Seurantatyökalujen käyttö

1. Yleiset tiedot

ŠKODA AUTO käyttää satunnaisesti seurantatyökaluja sovelluksissaan käyttäjäanalytiikkaan varmistaakseen palvelujensa jatkuvan optimoinnin. Tässä sovelluksessa käyttäjäanalyysiin liittyvää seurantaa suoritetaan vain, jos sovelluksen käyttäjä on antanut tähän suostumuksen (kohta (b), Artikla 6(1), GDPR).

Suostumus annetaan Suostumus-näytöllä, jota tulee tätä varten aktiivisesti napsauttaa. Käyttäjä voi peruuttaa käyttäjäanalytiikan seurannan hyväksynnän milloin tahansa tämän sovelluksen asetuksista.

MyŠKODA iV -sovellus ei käytä evästeitä.

2. Google Analytics for Firebase -palvelu

MyŠKODA iV -sovellus käyttää Google Analytics for Firebase and Firebase Cloud -palvelua, jonka tuottaa Google, Inc. ("Google"). Tämä analytiikka tarjoaa tietoja käyttäjän käyttämisestä hänen käyttäessään sovellusta, mikä mahdollistaa tehokkaamman päätöksenteon sen suorituskyvyn ja sovelluksen markkinoinnin suhteen. Tiedot käsitellään antamasi suostumuksen perusteella (kohta (a), Artikla 6(1), GDPR).

Tämän analytiikan tuottamat tiedot käyttäjän käyttäytymisestä sovelluksen käyttämisen aikana voidaan siirtää ja tallentaa Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Googlen palvelimilla olevia tietoja ei voida yhdistää suoraan tiettyyn henkilöön. Tiedot voidaan yhdistää ainoastaan tiettyyn laitteeseen. Molemmat analytiikat käyttävät näitä tietoja sovelluksen käytön arviointiin ja sitä koskevien raporttien luomiseen. Google voi myös luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki sitä vaatii tai jos nämä kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen puolesta.

Lisätietoja saat osoitteesta https://firebase.google.com/docs/analytics.

Voit peruuttaa suostumuksesi kyseiseen tietojen käsittelyyn jatkossa milloin tahansa estämällä seurantatyökalujen käytön sovelluksen asianomaisista asetuksista.

3. Microsoft App Center Analytics -työkalu

MyŠKODA iV -sovellus käyttää myös Microsoft App Center Analytics -työkalua (“App Center Crashes”), jonka tuottaja on Microsoft Corporation. App Center Crashes tuottaa automaattisesti lokin sovelluksen kaatumisesta aina kun sovelluksesi kaatuu. Loki kirjoitetaan ensin laitteen tallennusmediaan, ja kun käynnistät sovelluksen uudelleen, kaatumisraportti lähetetään vastaanottajille App Center ja ŠKODA AUTO. Kaatumisraportit sisältävät arvokkaita tietoja, jotka auttavat ŠKODA AUTOa korjaamaan kaatumisen aiheuttaneen ongelman. App Center seuraa sovelluksen kaatumisia käyttäjän toiminnasta tai vuorovaikutuksesta riippumatta.

Lisätietoja saat osoitteesta https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/crashes/xamarin.

4. Adjust-analytiikkatyökalu

Lopuksi, MyŠKODA iV -sovellus käyttää työkalua ”adjust” tämän sovelluksen optimointiin käyttäjälle mutta myös markkinointitoimenpiteidemme tehostamiseen. Tietojen käsittely perustuu suostumukseesi (kohta (a). Artikla 6(1), GDPR).

Voit peruuttaa suostumuksesi kyseiseen tietojen käsittelyyn jatkossa milloin tahansa estämällä seurantatyökalujen käytön sovelluksen asianomaisista asetuksista.

Adjust korottaa prosesseja ja käyttää mobiililaitteesi IP- ja MAC-osoitteita analyysiinsa, joka anonymisoidaan hajautusmenetelmällä (sormenjäljellä).

Adjust-palvelimille tallennettuja tietoja ei voida yhdistää suoraan tiettyyn henkilöön. Kaikki tiedot poistetaan 30 päivän kuluessa.

III. Paikkatietojen siirto

Sovelluksen sisällä tapahtuva palvelujen käyttö (ajokäytöksen osalta) edellyttää paikkatietojen siirtoa, ja tämä siirto on olennainen osa sovelluksen käyttöä. Paikkatiedoilla tarkoitetaan mobiililaitteen sijaintia koskevia tietoja. Paikkatiedot siirretään vain, jos olet aktivoinut tämän toiminnon sovelluksessa. Sinua pyydetään hyväksymään aktivointi käyttäessäsi sovellusta ensimmäisen kerran, ja voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa muuttamalla asianomaisia asetuksia. Kun sovellus on suljettuna, se käyttää taustasijaintisi ja fyysisen toimintasi tunnistusta sijaintisi tunnistamiseen ajon aikana. Näin se voi simuloida sähköauton energiankulutusta.

IV. Viestin (palveluilmoitusten) vastaanotto

Joillakin alueilla sovellus tarjoaa palveluilmoituksia (palveluilmoitusteknologia tai palvelin ilmoitus tarkoittaa tiedonsiirtoa, jossa tiedot tarjotaan silloinkin, kun vastaanottava sovellus on käynnissä taustalla), jotta voit pysyä ajan tasalla. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi muistutuksia. Voit tehdä tämän toiminnon asetukset päätelaitteesi valikkoasetuksista ja ottaa käyttöön / poistaa käytöstä palveluilmoitukset. Mobiilipäätelaitteeseesi on tallennettava palveluilmoituksen tunnus, jotta viestit voidaan toimittaa sinulle.

C. Oikeutesi

Voit käyttää seuraavia oikeuksia ŠKODA AUTOn suhteen maksutta milloin tahansa. Lisätietoja oikeuksiesi käytöstä on osiossa D.

Oikeus tietojen käyttöön: Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja (Artikla 15, GDPR) henkilötietojesi käsittelystä.

Oikeus tietojen korjaamiseen: Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan (Artikla 16, GDPR) kaikki epätäsmälliset tai epätäydelliset itseäsi koskevat henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistoon: Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistoa edellyttäen, että Yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR Artiklan 17 ennakkoehdot täyttyvät. Voit esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista, jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin. Voit myös pyytää tietojesi poistamista, jos käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella ja peruutat tämän suostumuksen.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen: Jos jokin Yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR Artiklan 18 edellytyksistä täyttyy, sinulla on oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä on tilanne esimerkiksi siinä tapauksessa, että kiistät tietojesi täsmällisyyden. Voit tällöin pyytää käsittelyn rajoittamista siihen ajanjaksoon, joka tarvitaan tietojen täsmällisyyden tarkistamiseen.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Jos käsittely perustuu pakottavaan oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Vastustus sallitaan, jos käsittely suoritetaan joko yleisen edun nimissä tai ŠKODA AUTOn tai kolmannen osapuolen oikeudellisen edun perusteella. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, ilmoita vastustuksesi perusteet meille. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sama koskee profilointia sikäli kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen toimeenpanoon ja käsittely suoritetaan automaattisesti, sinulla on oikeus saada tietosi rakenteisessa, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle tietojenkäsittelijälle.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Silloin, kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa maksutta suostumuksesi tietojen käsittelyyn jatkossa milloin tahansa.

Oikeus valituksen tekemiseen: Sinulla on myös oikeus tehdä valitus suorittamastamme tietojesi käsittelystä valvovalle viranomaiselle (esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimistolle Prahaan, www.uoou.cz).

D. Yhteyshenkilösi

Yhteyshenkilöt oikeuksiesi käyttämistä varten

Yhteystiedot oikeuksiesi käyttämistä varten lisätietoineen ovat seuraavalla verkkosivustolla: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Tietosuojavaltuutettu

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme: ŠKODA AUTOn tietosuojavaltuutetun toimisto

dpo@skoda-auto.cz