SZEMÉLYES ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. BEVEZETÉS

Mi, a ŠKODA AUTO a.s., hivatalos székhelye: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság, vállalati azonosító: 00177041, adóazonosító: CZ00177041, a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében bejegyzési száma: B 332, elkészítettük ezt a Személyes adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tájékoztassuk Önt arról hogyan gyűjtjük, dolgozzuk fel, használjuk és óvjuk meg az Ön személyes adatait és hogyan gondoskodunk az Ön adatvédelméről.

Minden személyes adatot a vonatkozó jogszabályoknak, elsősorban az alábbiaknak megfelelően kezelünk: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (General Data Protection Regulation – Általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), a (Cseh Köztársaság) 127/2005 számú törvénye az elektronikus kommunikációról annak módosításaival és 480/2004 törvénye egyes szolgáltatásokról az információs társadalomban, annak módosításaival.

Ezenkívül, e személyes adatvédelmi nyilatkozat célja az is, hogy tisztázza a legfontosabb fogalmakat és eljárásokat, amelyeket az Ön személyes adatainak védelme érdekében alkalmazunk, és hogy megválaszolja esetleges kérdéseit az Ön személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával és tárolásával kapcsolatban.

2. FELÜGYELET

Mindent megteszünk, hogy minden kötelező szabálynak és biztonsági intézkedésnek megfeleljünk az Ön személyes adatainak kezelése során; emiatt úgy véljük, hogy nem fordulhat elő olyan helyzet, amely esetén Ön elégedetlen lesz magatartásunkkal az Ön irányában.

Ha nem ért egyet azzal, ahogy feldolgozzuk az Ön személyes adatait, az alábbi szervhez fordulhat:

Személyes adatvédelmi hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Cím: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, Cseh Köztársaság
Tel.: +420 234 665 111
Web: www.uoou.cz

3. HOZZÁÁLLÁSUNK

A személyes adatok védelmét kulcsfontosságúnak tekintjük, és jelentős figyelmet fordítunk erre.

Ezért biztos lehet abban, hogy személyes adatait megfelelő gondossággal és a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően kezeljük, és személyes adatainak a maximális lehetséges védelmet biztosítjuk, a legmagasabb technológiai szinten.

Azért, hogy teljes mértékben megértse, hogyan óvjuk az Ön személyes adatait, javasoljuk, hogy olvassa el gondosan ezt a személyes adatvédelmi nyilatkozatot.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása során az alábbi elveket követjük:

 • A törvényesség elve, amely megköveteli, hogy az Ön személyes adatait mindig a jogi szabályozásnak megfelelően és legalább egy jogalappal megalapozva dolgozzuk fel.
 • A tisztesség és átláthatóság elve, amely megköveteli, hogy az Ön személyes adatait nyílt és átlátható módon dolgozzuk fel és tájékoztassuk Önt azok feldolgozásának módjáról és arról, kikkel közöljük az Ön személyes adatait (például, ha az Ön személyes adatait adattároló helyeken – felhőkben – tárolják az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül). Ez kiegészül azon kötelezettségünkkel, hogy tájékoztassuk Önt a súlyos biztonsági hibákról és a személyes adatok kiszivárgásáról.
 • A korlátozott cél elve, amely értelmében csak világosan meghatározott célra gyűjthetjük az Ön személyes adatait.
 • Az adatok minimalizálásának elve, amely megköveteli, hogy csak azon személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyek szükségesek, relevánsak és megfelelőek azok felhasználási célja szempontjából.
 • A pontosság elve, amely megköveteli, hogy olyan intézkedéseket alkalmazzunk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyes adatainak rendszeres frissítését vagy kijavítását.
 • A tárolás korlátozásának elve, amely megköveteli, hogy az Ön személyes adatait csak az azok feldolgozását indokló konkrét célhoz szükséges időszakra tároljuk (például egy olyan időszakra, amelyre Ön marketing engedélyt adott, amennyiben azt nem vonta vissza az időszak befejeződése előtt). Amint a feldolgozási időszak lejár, vagy a feldolgozás célja megszűnik, töröljük az Ön személyes adatait, vagy anonimizáljuk azokat, vagyis úgy módosítjuk azokat, hogy azok nem társíthatók Önhöz.
 • Az épség és bizalmasság, egyértelműség és elérhetőség elve, amely megköveteli, hogy gondoskodjunk az Ön személyes adatainak védelméről azok jogosulatlan vagy illegális feldolgozásával, elvesztésével vagy megsemmisülésével szemben. A fenti céllal számos műszaki és szervezeti intézkedést alkalmazunk az Ön személyes adatai védelme érdekében. Emellett gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adataihoz csak a kiválasztott alkalmazottak férhessenek hozzá.
 • A felelősségvállalás (elszámoltathatóság) elve, amely megköveteli, hogy dokumentáljuk a fenti feltételeknek való megfelelést.

4. ELÉRHETŐSÉGEK KÉRDÉSEK VAGY PROBLÉMÁK ESETÉRE

Amennyiben jelen Nyilatkozat bármely része nem egyértelmű, illetve kérdései vagy megjegyzései vannak az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi vezetőnkhöz to be added.

Data Protection Officer (DPO) of ŠKODA AUTO
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. MIK A SZEMÉLYES ADATOK ÉS HOGYAN KATEGORIZÁLHATÓK

A személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását. Ezért ezek olyan információk, amelyek konkrétan Önnek tulajdoníthatók.

A személyes adatok nem tartalmazzák a névtelen vagy összesített adatokat, azaz az olyan adatokat, amelyek nem tulajdoníthatók egyértelműen Önnek.

Illusztrációként alább bemutatunk egy ábrát egy olyan helyzettel, amikor az adatok személyes adatokká válnak:

A személyes adatok az alábbi csoportokba sorolhatók:

 • Alapadatok, például az Ön neve, vezetékneve, születési dátuma, személyigazolvány (vagy más személyazonosító dokumentum) száma.
 • A személyes adatok speciális kategóriája, amely tartalmazza a szenzitív adatokat, amelyek fokozottan személyes jellegű adatok, például az Ön egészségére vonatkozó információk.

Az alapadatok további kategóriákra bonthatók, amelyek listája az alábbi fejezetben található: „15. A személyes adatok kategóriái”.

6. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Az Ön személyes adatait Öntől kapjuk és a továbbiakban csak egy adott cél eléréséhez szükséges mértékben használjuk fel.

Az Ön személyes adatainak átadása az Ön részéről önkéntes, és amikor azok átadása engedélyen alapul, a feldolgozott személyes adatok törlése kérhető egyes feltételek teljesülése esetén (a részleteket lásd az alábbi fejezetben: „10. Az Ön jogai”).

Egyes esetekben, például adásvételi szerződés megkötése esetén termékeink vagy szolgáltatásaink megvétele során, a szükséges személyes adatokat már a termékek vagy szolgáltatások hatályos megrendelése esetén meg kell szereznünk. Ezen adatok nélkül nem vagyunk képesek teljesíteni az Ön követelményeit és megkötni a fenti szerződést Önnel, elsősorban jogi kötelezettségeink teljesítése, és jogos érdekeink védelme miatt.

Alább felsoroljuk a jogszabályok alapján érvényes jogalapokat, amelyek alapján jogosultak vagyunk az Ön személyes adatainak feldolgozására.

Az Ön személyes adatai feldolgozásának fő jogalapjai az alábbiak:

 • Engedély – Ön egy vagy több konkrét célra (például reklámüzenetek küldése) engedélyét adja.

  Az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó engedélyének megszerzése során az alábbi szabályokat követjük:
  i) az engedélyt az Ön személyes adatainak feldolgozására Öntől mindig egyénileg kérjük, az engedély megadása ezért nem alkotja szerződés vagy más megállapodás szövegének részét, ii) az engedély szövege mindig jól érthető, iii) az engedély megadásának feltétele mindig az Ön aktív részvétele, ami azt jelenti, hogy nem kerül sor jelölőnégyzetek előzetes bejelölésre, iv) minden feldolgozási célra külön kérjük az Ön engedélyét.
 • A szerződés teljesítése – az Ön személyes adataira a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez van szükségünk, vagy a szerződés megkötése előtt (pl. adásvételi szerződés megkötését megelőző megrendelés).
 • Jogi kötelezettségnek való megfelelés – az Ön személyes adataira adatkezelőként fennálló jogi kötelezettségeinknek való megfelelés céljából van szükségünk.
 • Jogos érdek – az Ön személyes adatainak feldolgozását jogos érdekeink indokolják, azonban ez nem vonatkozik azon esetekre, amelyekben az Ön érdekei vagy alapjogai meghaladják ezeket az érdekeket.

  Ritka esetekben, az alábbi jogalapok is indokolhatják az Ön személyes adatainak feldolgozását:
 • Az adatalanyok érdekeinek védelme – amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön vagy egy másik személy alapvető érdekeinek védelme érdekében szükséges.
 • Közérdek – kötelesek vagyunk az Ön személyes adatainak feldolgozására közérdekű cél érdekében vagy hatósági joggyakorlás következtében, amennyiben erre adatkezelőként feljogosítanak.

7. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDJAI

Az Ön személyes adatainak feldolgozásához használt módszerek részleteiről, kérjük, tájékozódjon ezen a hivatkozáson:

http://ww.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK OKAI

Amint azt kifejtettük az alábbi fejezetben: „6. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja”, az Ön személyes adatai minden egyes feldolgozásához jogalap szükséges.

Alább példákat talál olyan helyzetekre, amelyekben a leggyakrabban szükséges az Ön személyes adatainak használata és az ilyen kérések jogalapjaira:

 • Gépjármű megrendelése és vásárlása – a jogalapot a szerződés megkötése vagy teljesítése jelenti, vagy az adásvételi szerződés megkötését megelőző teljesítés.
 • Karbantartási szolgáltatások – a jogalapot a szerződés megkötése vagy teljesítése jelenti, vagy a karbantartási szerződés megkötését megelőző teljesítés és a szolgáltatás nyújtása.
 • Finanszírozás nyújtása – a jogalapot a megfelelő szerződés megkötése előtti teljesítés jelenti (pl. hitelképesség felmérése) és a szerződés teljesítése autóvásárlás finanszírozása céljából, illetve az ilyen szerződésből következő kölcsönös jogok és kötelezettségek.
 • Biztosítási szerződés megkötése – a jogalapot a biztosítási szerződés megkötése és annak teljesítése jelenti.
 • Mobil alkalmazás letöltése és használata – a jogalapot a szerződés megkötése és a szerződés teljesítése jelenti az alkalmazás használatával kapcsolatosan.
 • Marketing célok – a jogalapot az engedély megadása jelenti reklámüzenetek fogadására.
 • Weboldalak működéséhez szükséges sütifájlok tárolása – a jogalapot jogos érdekünk jelenti, mivel a sütifájlok tárolása szükséges a weboldalak működtetéséhez.

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Nagy gondot fordítunk az Ön személyes adatainak védelmére; e célból az alább felsorolt műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazzuk az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében.

Ezek az intézkedések az alábbiak:

 • Fizikai hozzáférés ellenőrzése – minden adatot olyan módon tárolunk, hogy szabályozzuk az azokhoz való hozzáférést, vagyis az adatok tárolására használt helyeket olyan műszaki eszközökkel biztosítjuk, mint a belépőkártyák, kulcsok, elektronikusan zárható ajtók, stb.
 • Ellenőrzött hozzáférés – a személyes adatokat tároló rendszerekhez való hozzáférés csak a megfelelő jelszó vagy kétfaktoros azonosítás birtokában lehetséges, így az adatok csak a jogosult személyek számára elérhetők.
 • Hozzáférés ellenőrzése – olyan intézkedéseket alkalmazunk, amelyek megelőzik az adatok jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását, eltávolítását vagy egyéb manipulációját.
 • Álnevesítés – a személyes adatok feldolgozása során azokat úgy módosítjuk, hogy azok nem társíthatók konkrét személyhez (azokat álnevesítjük).
 • A továbbítás ellenőrzése – a személyes adatok elektronikus továbbítása során védelmi mechanizmusokat alkalmazunk azok jogosulatlan olvasása, másolása, módosítása vagy törlése ellen.

10. AZ ÖN JOGAI

A személyes adatok védelme nem lenne teljes az adatvédelemmel kapcsolatos jogok nélkül.

Alább felsoroljuk az Ön személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait azok gyakorlati alkalmazásának magyarázatával:

 • A személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatás joga
  Feljogosítja Önt a minket (az Ön személyes adatainak adatkezelőjeként) teljes mértékben azonosító információk megszerzésére és személyes adatvédelmi vezetőnk elérhetőségének megszerzésére. Emellett Ön jogosult a feldolgozás jogalapjának (pl. szerződés teljesítése), céljának (pl. adásvételi szerződés termékeinkre), illetve a személyes adatok tárolási időszakának megismerésére. Mindig tájékoztatjuk Önt a személyes adatok feldolgozásának jogalapjáról és céljáról, mielőtt megkezdjük azok feldolgozását.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
  Feljogosítja Önt arra, hogy tájékozódjon arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, és ha igen, akkor milyen terjedelemben. Emellett jogában áll igényelni a feldolgozott személyes adatok másolatát. Amennyiben Ön igényli, kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt az adatfeldolgozás céljáról, a feldolgozott személyes adatokat megkapó felekről és egyéb kapcsolódó információkról.
 • A kijavítás joga
  Feljogosítja Önt, arra, hogy igényelje az általunk feldolgozott személyes adatainak módosítását, amennyiben azok módosultak (pl. vezetéknév változása, lakcím változása, stb.).

  A személyes adatok kezelőjeként nem vagyunk kötelesek aktívan ellenőrizni, hogy az általunk gyűjtött személyes adatok naprakészek, hibásak vagy pontatlanok, azonban ha Ön tájékoztat minket erről, kötelesek vagyunk eleget tenni az Ön megjegyzésének vagy kijavítási kérelmének. Hasonló feltételek mellett, Ön szintén jogosult személyes adatainak kiegészítését igényelni.
 • A törlés joga
  A „felejtés jogának” is nevezett jog alapján a személyes adatok kezelőjeként kötelesek vagyunk az Ön személyes adatainak megsemmisítésére az alábbi esetekben:

  - A feldolgozás célja megszűnt (pl. a szerződés felbontása);
  - Ön visszavonja engedélyét az Ön személyes adatainak feldolgozására és nincs egyéb indok a személyes adatok feldolgozására (pl. a marketing engedély visszavonása, amennyiben Ön nem kötött szerződést velünk);
  - Ön ellenzi a személyes adatok feldolgozását (amennyiben ez engedélyezett és nincs jogalap az Ön személyes adatainak feldolgozására); és
  - A vonatkozó jogszabályok értelmében, kötelesek vagyunk az Ön adatainak törlésére (pl. megsemmisítési kötelezettség).

  Jogainak részletes leírását megtalálhatja ezen a hivatkozáson:

  http://www.skoda-auto.com/data-privacy
 • A tiltakozás joga
  Az engedély visszavonásának jogához hasonló, és akkor alkalmazható, ha a személyes adatok feldolgozása jogos érdek alapján történt (pl. az Ön tulajdonának védelme érdekében). Akkor is tiltakozhat, ha az Ön személyes adatait direkt marketing céljából dolgozzák fel. Megalapozott esetekben az Ön személyes adatai törlésre kerülnek a tiltakozás visszaigazolását követően, és a továbbiakban nem dolgozzuk fel azokat.
 • Az adathordozás joga
  Ha Ön igényli az Ön személyes adatai továbbítását más adatkezelőnek, kötelesek vagyunk ezt megtenni, strukturált, elterjedten használt és gépileg olvasható formátumban. Ezt a jogot csak akkor gyakorolhatja, ha az adatfeldolgozás engedélyen vagy szerződésen alapul és automatizált, vagyis kizárólag műszaki eszközökkel, előre meghatározott algoritmus szerint történik, emberi beavatkozás nélkül.
 • A jog, hogy ne váljon kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés alanyává automatizált döntéshozatal során
  Azt jelenti, hogy Önnek jogában áll kérelmezni az Ön személyes adatainak feldolgozását egy személy által, amikor az Ön személyes adatainak feldolgozása valamely döntés alapjául szolgál, jellemzően például hitelképesség felmérése során kölcsön folyósítását megelőzően.

11. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ÉS MIT CSINÁLNAK

Adatkezelő

Olyan esetekben, amikor Ön megadja az Ön személyes adatait, például termékeink vagy szolgáltatásaink megvásárlása során, amikor kommunikál velünk marketing kampányaink során, vagy kérdéseket tesz fel, vagy panaszt tesz termékeinkre és szolgáltatásainkra, akkor mi vagyunk az Ön személyes adatainak adatkezelője.

A személyes adatok kezelőjeként, mi határozzuk meg az Ön személyes adatai feldolgozásának célját és módját.

A feldolgozás magában foglal minden műveletet az Ön személyes adataival, például azok gyűjtését, feldolgozását, rendszerezését, strukturálását, stb.

Az Ön személyes adatainak kezelőjeként, mi felelünk a személyes adatok védelmével kapcsolatos minden kötelezettség és elv betartásáért, elsősorban az adatok megfelelő védelméért. Ha sérül az Ön személyes adatainak biztonsága, amit természetesen igyekszünk megelőzni, 72 órán belül kötelesek vagyunk tájékoztatni e tényről a Személyes adatvédelmi hivatalt.

Ha személyes adatai biztonságának sérülése jelentős kockázattal jár, szintén kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt erről, amennyiben rendelkezésünkre áll az Ön naprakész elérhetősége.

Az adatfeldolgozó olyan jogi személy, amelynek mi, az adatkezelő, továbbítjuk az Ön személyes adatait, és amely a továbbiakban azokat a mi utasításaink alapján kezeli. Ezek, lehetnek például üzleti partnereink, jellemzően külső marketing ügynökségek, amelyek kereskedelmi és marketing üzeneteket küldenek Önnek megbízásunkból.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és megfelelő biztonsággal kezeljék, az adatfeldolgozóval írásos szerződést kötünk a személyes adatok feldolgozásáról.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti kapcsolat az alábbi ábra alapján könnyen megérthető:

12. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK HARMADIK FELEKKEL TÖRTÉNŐ MEGOSZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Ön személyes adatainak adatfeldolgozókkal történő megosztására vonatkozó szabályok két alapvető kategóriára oszlanak.

Az első kategória a személyes adatok Európai Unión és Európai Gazdasági Térségen belüli megosztására vonatkozik, a második kategória pedig az Európai Unión és Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban és nemzetközi szervezetekkel történő megosztásra vonatkozik.

Azért, hogy megoszthassuk az Ön személyes adatait az Európai Unión és Európai Gazdasági Térségen belüli adatfeldolgozókkal, az alábbiakról kell gondoskodnunk:

 • A személyes adatok megosztása konkrét céllal történik (pl. marketing kampány előkészítése);
 • A személyes adatok megosztása csak egyértelműen meghatározott és szükséges mértékben történik;
 • A továbbítás a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződésen alapul; és
 • A megosztás biztonságos módon történik (titkosítás, álnevesítés, stb.).

Amikor az Ön személyes adatait az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokkal és nemzetközi szervezetekkel osztjuk meg, azok megosztása kizárólag szabványos szerződéses feltételeken alapulhat, vagyis az Európai Bizottság által kiadott szerződésmintán és kizárólag olyan felek irányába történhet, amelyek országa megfelelően biztosítja a személyes adatok védelmét az Európai Bizottság határozatának megfelelően. Azon harmadik országok, amelyekkel esetlegesen megosztjuk az Ön személyes adatait a leggyakrabban a Kínai Népköztársaság, India és az Orosz Föderáció.

13. MIKOR MINŐSÜL ÖN ADATALANYNAK

Ön kizárólag természetes személyként minősül adatalanynak; a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok nem terjednek ki a jogi személyekre, társaságokra, egyesületekre, stb.

A fenti jogalap alapján, Önt két fő csoport egyikébe sorolhatjuk. Az első csoportba ügyfeleink tartoznak. Ön akkor válik ügyfelünkké, amikor az Ön személyes adatai termékeink és szolgáltatásaink megvételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése kapcsán kerülnek feldolgozásra.

A személyes adatalanyok második csoportjába a harmadik felek tartoznak. Ön például akkor válik harmadik féllé, ha marketing engedélyt ad nekünk vagy használja weboldalunkat, úgy, hogy nem áll szándékában ügyfelünkké válni. Ha szeretné megtudni, hogy mikor és milyen feltételek mellett ismerheti meg, hogy milyen személyes adatait dolgozzuk fel, kérjük, olvassa el az alábbi fejezetet: „10. Az Ön jogai”, amely ismerteti az egyes eljárásokat és azok feltételeit.

14. SZÓSZEDET

szenzitív adatok
speciális jellegű adatok, például az Ön egészségére vonatkozó információk vagy személyazonosításra alkalmas biometrikus adatok (a jogszabály szerinti megnevezés: „személyes adatok speciális kategóriái”).

sütifájlok
rövid szöveges fájlok, amelyeket egy meglátogatott weboldal küld a böngészőnek. Ez lehetővé teszi a weboldal számára az Ön látogatásával kapcsolatos információk, például a kívánt nyelv és más beállítások mentését. A következő látogatás a weboldalon így egyszerűbb és hasznosabb lehet. A sütifájlok fontosak. Ezek nélkül a webböngészés sokkal bonyolultabb lenne.

jogos érdek
az adatkezelő vagy harmadik fél érdeke, például olyan helyzetben, ahol az adatalany az adatkezelő ügyfele, azokat az eseteket kivéve, amelyekben az adatalany érdekei vagy alapjogai meghaladják ezeket az érdekeket.

személyes adatok
egy konkrét, azonosítható személyre vonatkozó információk.

fogadó
az a személy, aki részére az adatokat továbbítják.

szolgáltatás
az általunk Önnek kínált minden szolgáltatás, ideértve termékeinket, online szolgáltatásainkat és azok promócióját.

adatkezelő
az a jogi személy, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját; az adatkezelő meghatalmazhat egy adatfeldolgozót a feldolgozás elvégzésére.

adatalany
élő személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

cél
az a cél, amelyre az adatkezelő felhasználja az Ön személyes adatait.

termékek
olyan termékek, amelyeket Ön tőlünk vásárol, jellemzően gépjármű, de lehet mobiltelefonos alkalmazás is.

feldolgozás
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a személyes adatokkal végzett tevékenység.

adatfeldolgozó
az adatkezelő számára a személyes adatok feldolgozását végző jogi személy.

15. A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Alább a személyes adatok egyes kategóriáit és az azokba tartozó konkrét adattípusokat ismertetjük

Azonosító adatok:
név, vezetéknév, leánykori név, nevet megelőző és követő címek, nem, nyelv, lakhely, állandó lakhely, születési hely és idő, halál ideje, állampolgárság/nemzetiség, (a cég által adott) személyes azonosító, okmány típusa, diplomata-útlevél száma, személyigazolvány száma, vállalati azonosító, adóazonosító, TAJ-szám, jogosítvány száma, útlevélszám, okmány lejárati ideje, okmány kiállításának helye és ideje, a személyigazolványban található fénykép, bejelentkezési azonosító az alkalmazásban, bejegyzés létrehozásának/törlésének dátuma, alkalmazotti szám, munkaadó, munkapozíció, sajtóigazolvány száma, aláírás.

Elérhetőségek:
levelezési cím, munkahelyi cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, adattárolási cím, elérhetőségi információk közösségi hálókon.

Pszichológiai jellemzők:
minden a karakterre/személyiségre/lelki állapotra/hangulatra vonatkozó információ.

Fizikai jellemzők:
minden fizikai jellemző (haj és szem színe, testmagasság, testsúly, stb.).

Kockázati profilok:
kiberbiztonsági kockázat, pénzmosás kockázata, csalás kockázata, terrorizmusfinanszírozási kockázat, embargós kockázat, közszereplői kockázat, egyéb biztonsági kockázat.

Családtagokra és más személyekre vonatkozó információ:
házasság, élettársi viszony, házassági állapot, gyermekek száma, a háztartásra vonatkozó információ, gyermek kereszt- és vezetékneve, gyermek születési ideje, más személyekre vonatkozó információk (rokoni és egyéb kapcsolatok).

Leíró adatok:
munkaviszony (diák/alkalmazott/vállalkozó/jövedelem nélküli), munkakör és munkatapasztalat, készségek, képzettség, minősítések, életstílus, szokások, szabadidő és utazás, tagságok, például jótékonysági vagy önkéntes szervezetekben, az adatalany lakóhelyére vonatkozó információ, lakhatásra vonatkozó információ, fontos események az adatalanyok életében (költözés, jogosítvány megszerzése), egészségbiztosító kódja, fegyverviselési engedély (igen/nem), balkezes/jobbkezes, EHIC-kártya száma, választott kereskedő, orvosi igazolás másolata, szegmentáció.

Személyigazolvány vagy más közokirat másolata:
személyigazolvány másolata, útlevél másolata, mozgásában korlátozott személy vagy kísérője parkolási igazolványának másolata, jogosítvány másolata, diplomata-útlevél másolata, forgalmi engedély másolata, születési szám.

Faji vagy nemzetiségi származásra vonatkozó információ:
faji vagy nemzetiségi származás.

Politikai nézetek:
politikai nézetek.

Vallási vagy filozófiai nézetekre vonatkozó információ:
vallási vagy filozófiai nézetek.

Szakszervezeti tagságra vonatkozó információk:
szakszervezeti tagság.

Genetikai adatok:
genetikai adatok

Biometrikus adatok:
biometrikus adatok (aláírás, fénykép).

Bűnügyekkel kapcsolatos bírósági ítéletekre és ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedésekre vonatkozó információk:
bűnügyekkel kapcsolatos bírósági ítéletek és ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedések.

Egészségügyi adatok:
fizikai egészség, mentális egészség, kockázati helyzetek és kockázati viselkedés, mozgásában korlátozott személy, mozgásában korlátozott személy kísérővel, vércsoport, egészségügyi információk, nemi életre vagy nemi orientációra vonatkozó információk.

Fizetés és hasonló adatok:
fizetés/díjazás, fizetéskiegészítés, átlagos kereset, bónuszok/juttatások, levonások a fizetésből, fizetés átutalásának módja, költségek, privát számlaszám, belső források használata, biztosítás, adó és adókedvezmények, adóügyi nyilatkozat, adóbevallás és kapcsolódó információk, alkalmazott vagyonára vonatkozó információk.

Önéletrajzok, motivációs levelek és munkafelvételi eljárások dokumentumai:
Önéletrajzok, motivációs levelek, munkafelvételi eljárások dokumentumai és eredménye.

Munkával kapcsolatos információk:
munkapozíció, költségközpont, vezető alkalmazott, munkaidő és szünnapok, szabadság, betegszabadság, szülési/apai szabadság, karrierszünet, jelenlét, rendezvények, naptár, otthoni iroda, távmunka, üzleti utak és más munkahelyi változások, napi program/időbeosztás, kezelt eszközök és más értékek, infokommunikációs eszközök, munkaórák száma, elvégzett képzések, hozzáférési jogok, munkabaleseti naplók, harmadik félnek végzett munka, adott és kapott adományok.

Értékelés és kapcsolódó kommunikáció:
alkalmazotti visszajelzések, kérdőívekre adott válaszok, panaszok/javaslatok/ajánlatok/kérések/kérdések és azok megoldása, szervizigények, értékelési feljegyzések, belső szankciók, önértékelés, személyes célok és fő teljesítmény-mérőszámok.

Alkalmazottak egyéb azonosító és elérhetőségi adatai:
alkalmazotti igazolvány száma, hozzáférési jogok/ID2/felhasználói azonosító, munkahelyi e-mail fiókok, munkahelyi telefonszám, jelszavak belső IT-rendszerekben, belső IT-rendszerek naplói és hozzáférés azokhoz – VPN-kapcsolat, a munkacsoport alkalmazottaira vonatkozó információk.

Tranzakciós adatok:
bankszámlaszám, betéti/hitelkártya száma, meghatalmazások, tranzakciók dátuma, tranzakciók összege.

Kereskedelmi történet:
tranzakciók és szerződések és a kapcsolódó információk, üzleti ajánlatok/felkérések, tranzakciók tárgya, dátuma, helye, emlékeztetők, csoporton belüli kereskedelmi információk.

Üzleti profil:
analitikai modellezésből származó üzleti profil, VIP és hasonló státusz, autóvásárlás szándéka (mikor, mit és finanszírozás) érdeklődés tesztvezetés iránt, fizetőképesség.

Belső ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozó információ:
belső vizsgálatok feljegyzései, kiszivárogtatási esetek, belső rendszernaplók, internethasználat/műveletek naplói, e-mail szolgáltatások/műveletek naplói, telekommunikációs eszközök/műveletek naplói.

Biztonsági kamerarendszerek felvételei:
biztonsági kamerarendszerek felvételei.

Beviteli eszközök felvételei:
beviteli eszközök felvételei.

A létesítmény területén történő mozgásra vonatkozó információk:
a vendégkönyv információi.

Fotók/videó:
fotók, videó.

Hangfelvételek:
hangfelvételek.

Kommunikáció, interakció és ezen adatokból nyert profilok:
chat (azonnali üzenetek), párbeszédek, e-mailes levelezés, böngészés/kattintás/keresés információi az internet/e-mail/média/alkalmazások használatával kapcsolatban, az adatkezelővel kapcsolatos visszajelzések/kérdőívek/ megjegyzések/javaslatok/panaszok kapcsán nyert információk, adott kommunikációs forma jóváhagyása/elutasítása.

A termék műszaki információi:
alvázszám, rendszám, az eszköz (pl. jármű) használatára vonatkozó információk, a jármű tulajdonlására vonatkozó információk, karbantartással kapcsolatos információk, az eszköz műszaki leírása (pl. a jármű színe).

Helymeghatározási adatok:
GPS-alapú helymeghatározási adatok, beacon-technológia, más módon nyert helymeghatározási adatok (pl. kártyás fizetés a kereskedőnél vagy telephely területén).

Hálózati azonosítók:
Mac-cím, IP-cím, eszköz ujjlenyomata, sütifájlok vagy hasonló böngészős technológiák.

Tanulmányi információk:
mód, képzési terület, jegyek, értékelés, munkatapasztalat.